Tíminn - 01.02.1990, Blaðsíða 15

Tíminn - 01.02.1990, Blaðsíða 15
Fimmtudagur 1. febrúar 1990 Tíminn 15 Denni dæmalausi ( 2 3 H í r m (o (( ^B|'3 m ,4 H/4 „Miðstöðvarketillinn bilaður og síminn lokaður, hvað næst." „Þurfti ég að spyrja?" No. 5966 Lárétt 1) Töfra. 5) Gruna. 7) Komast. 9) Hóti. 11) 555. 13) Fljót. 14) Rengir. 16) Tveir eins bókstafir. 17) Ráðs- lagi. 19) Kirtillinn. Ló&rétt 1) Flugvöllur. 2) Líkamshár. 3) Tog- aði. 4) Bölv. 5) Flíkin. 8) Huldu- mann. 10) Ógjafmilda. 12) Skjóli. 15) Æð. 18) Stafrófsröð. Ráðning á gátu no. 5965 Lárétt 1) Fiskar. 5) Sár. 7) Al. 9) Tíka. 11) Nót. 13) Ull. 14) Daun. 16) El. 17) Kálfa. 19) Stráið. Lóðrétt 1) Fjandi. 2) SS. 3) Kát. 4) Aríu. 6) Gallað. 8) Lóa. 10) Klefi. 12) Tukt. 15) Nár. 18) Lá. a^BROSUM/ ™*Q£j\ alltgengurbetur * Ef bilar rafmagn, hitavelta eða vatnsveita má hringja (þessi símanúmer: Rafmagn: [ Reykjavlk, Kópavogi og Seltjarn- arnesi er sími 686230. Akureyri 24414, Keflavík 2039, Hafnarfjörður 51336, Vestmannaeyiar 1321. Hitaveita: Reykjavlk sími 82400, Seltjarnarnes sími 621180, Kópavogur 41580, en eftir kl. 18.00 og um helgar í sima 41575, Akureyri 23206, Keflavik 1515, en eftir lokun 1552. Vestmannaeyjar simi 1088 og 1533, Hafnarf- jörður 53445. Sfmi: Reykjavfk, Kópavogi, Seltjarnamesi, Ak- ureyri, Keflavlk og Vestmannaeyjum tilkynnist I sfma 05 Bilanavakt hjá borgarstofnunum (vatn, hita- veita o.fl.) er í síma 27311 alla virka daga frá kl. 17.00 til kl. 08.00 og á helgum dögum er svarað allan sólarhringinn. Tekið er þar við tilkynningum á veitukerfum borgarinnar og ( öðrum tllfellum, þar sem borgarbúar telja sig þurfa að fá aðstoð borgarstofnana. 31. janúar 1990 kl. 09.15 Kaup Sala Bandaríkjadollar............60,3700 60,53000 Sterllngspund................101,3700 101,639 Kanadadollar..................50,78900 50,92300 Dönsk króna...................9,25210 9,27660 Norskkróna...................9,26490 9,28940 Sænskkróna..................9,81230 9,83830 Finnsktmark..................15,18740 15,22770 Franskur tranki..............10,53390 10,56190 Belgiskurfranki.............1,71040 1,71500 Svissneskurfranki........40,40830 40,51540 Hollenskt gyllinl.............31,74030 31,82440 Vestur-þýsktmark.........35,77060 35,86540 Itölsk líra........................0,04812 0,04825 Austurrískur sch...........5,07200 5,18550 Portúg. escudo..............0,40670 0,40770 Spánskur peseti.............0,55400 0,55550 Japansktyen..................0,41819 0,41930 Irsktpund.......................94,88100 95,1320 SDR.................................79,90330 80,11510 ECU-Evrópumynt...........72,95110 73,14450 Belgiskur fr. Fln............. 1,71020 1,71470 Samt.gengis 001-018.....477,58921 478,85435 Söluskattur viðurlög falla á söluskatt fyrir desembermánuð 1989, hafi hann ekki verið greiddur í síðasta lagi 2. febrúar 1989. Viðurlög eru 4% af vangreiddum söluskatti fyrir hvern byrjaðan virkan dag eftir eindaga uns þau eru orðin 20%, en síðan reiknast dráttarvextirtil viðbótar fyrir hvern byrjaðan mánuð, talið frá og með 16. febrúar 1990. Fjármálaráðuneytið. MENNTAMALARÁÐUNEYTIÐ Auglýsing um framlengingu á umsóknarf resti um styrki til leiklistar- starfseml. Með auglýsingu dags. 29. desember s.l. voru auglýstirstyrkir til leiklistarstarfsemi á árinu 1990 og auglýst eftir umsóknum af sérstaklega tilgreindri fjárveitingu í þessu skyni. Umsókn- arfrestur var ákveðinn til 25. janúar s.l. Nú hefur verið ákveðið að framlengja ofangreindan umsókn- arfrest fram til 10. febrúar n.k. og skulu umsóknir hafa borist Menntamálaráðuneytinu fyrir þann tíma. Umsóknareyðublöð fást í Menntamálaráðuneytinu. Menntamálaráðuneytið 25. Janúar 1990. Styrkur til Noregsfarar Stjórn sjóðsins Þjóöhátíðargjöf Norðmanna auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum vegna Noregsferða 1990. Samkvæmt skipulagsskrá er tilgangur sjóðsins „að auðvelda Islendingum að ferðast til Noregs. I þessu skyni skal veita viðurkenndum félögum, samtökum, og skipulegum hópum ferðastyrki til Noregs í því skyni að efla samskipti þjóðanna t.d. með þátttöku í mótum, ráðstefnum, eða kynnisferðum, sem efnt er til á tvíhliða grundvelli, þ.e.a.s. ekki eru veittir styrkir til þátttöku í samnorrænum mótum, sem haldin eru til skiptis á Norðurlöndunum. Ekki skal úthlutað ferðastyrkjum til einstaklinga, eða þeirra sem eru styrkhæfir af öðrum aðilum." ( skipulagsskránni segir einnig, að áhersla skuli lögð á að veita styrki, sem renna til beins ferðakostnaðar, en umsækj- endur sjálfir beri dvalarkostnað í Noregi. Hér með er auglýst eftir umsóknum frá þeim aðilum, sem uppfylla framangreind skilyrði. I umsókn skal getið um hvenær ferð verður farin, fjölda þátttakenda og tilgang fararinnar. Auk þess skal tilgreina þá upphæð, sem farið er fram á. Umsóknir óskast sendar til stjórnar sjóðsins, Forsætis- ráðuneytinu, Stjómarráðshúsinu, Reykjavík, fyrir 1. mars 1990. t Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi Hallgrímur Pétursson Dalalandl 14 verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 2. febrúar kl. 13.00. Kristín Salómonsdóttir GústavÓskarsson Elsa Haraldsdóttir Sigrún ÞóraÓskarsdóttir RutHallgrimsdóttir Emil Ágústsson Anna Hallgrímsdóttir Arngrlmur Hermannsson ínaSalómeHallgrímsdóttir Gunnar Borgarsson . og barnabörn uu REYKJAVÍK Létt spjall á laugardegi Sigrún Magnúsdóttir borgarfulltrúi, mun ræða borgarmálefni og fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og Finnur Ingólfsson um borg- arstjórnarkosningarnar, laugardaginn 3. febrúar kl. 10.30, að Nóatúni 21. Allir velkomnir. Fulltrúaráðið Kvöld-, nætur- og helgidagavarsla apóteka í Reykjavík vlkuna 26. jan.-1. febr. er í Lyfjabergi, Hraunbergl 4, og Ingólfs Apóteki. Það apótek sem fyrr er nefnt annast eltt vörsluna frá kl. 22.00 að kvöldi tll kl. 9.00 að morgni vlrka daga en tll kl. 22.00 á sunnudögum. Upplýslngar um lœknls- og lyfjaþjónustu eru gefnar f síma 18888. Hafnarfjörður: Hafnarfjaíðar apótek og Norður- bæjar apótek eru opin á virkum dogum frá kl. 9.00-18.30 og til skiptis annan hvem laugardag kl. 10.00-13.00 og sunnudag kl. 10.00-12.00 Upplýs- ingar f sfmsvara nr. 51600. Akureyri: Akureyrar apótek og Stjörnu apótek eru opin virka daga á opnunartima búða. Apótekin skiptast á sína vikuna hvort að sinna kvöld-, nætur og helgidagavörslu. Á kvöldin er opið i þvi apóteki sem sér um þessa vörslu, til kl. 19.00. Á helgidögum er opið frá kl. 11.00-12.00, og 20.00- 21.00. A öðrum timum er lyfjafræðingur á bakvakt. Upplýsingar eru gefnar í síma 22445. Apotek Keflavfkur: Opið vlrka daga kl. 9.00- 19.00. Laugardaga, helgidaga og almenna frl- dagakl. 10.00-12.00. , Apótek Vestmannaeyja: Opið virka daga frá kl. 8.00-18.00. Lokað í hádeginu milli kl. 12.30 og 14.00. Selfoss: Selfoss apótek er opið til kl. 18.30. Opið er á laugardögum og sunnudogum kl. 10.00- 12.00. Akranes: Apótek bæjaríns er opið virka daga til kl. 18.30. Opið er á laugardögum kl. 10.00-13.00 og sunnudogum kl. 13.00-14.00. Garðabær: Apótekið er opið njmhelga daga kl. 9.00-18.30, en laugardaga kl. 11.00-14.00. Læknavakt fyrir Reykjavfk, Seltjarnarnes og Kópavog er i Heilsuverndarstöð Reykjavlkur alla virka daga frá kl. 17.00 til 08.00 og á laugardogum og helgidögum allan sólarhring- inn. Vitjanaboiönir, sfmaráðleggingar og tima- pantanir I sima 21230. Borgarspitalinn vakt frá kl. 08-17 alla virka daga fyrir fólk sem ekki hefur heimilislækni eða nær ekki til hans (simi 696600) en slysa- og sjúkravakt (Slysadeild) sinnir slösuðum og skyndiveikum allan sólar- hringinn (slmi 81200). Nánari upplýsingar um lyfjabúðir og læknaþjónustu eru gefnar I sim- svara 18888. Ónæmisaðgerðlrfyrirfullorðnagegnmænusótt fara fram I Heilsuverndarstöð Reykjavfkur á þriðjudögum kl. 16.00-17.00. Fólk hafi með sér ónæmissklrteini. Seltjarnarnes: Opið er hjá Tannlæknastofunni Eiðistorgi 15 virka daga kl. 08.00-17.00 og 20.00-21.00, laugardaga kl. 10.00-11.00. Sfmi 612070. Garðabær: Heilsugæslustöðin Garðaflöt 16-18 er opin 8.00-17.00, síml 656066. Læknavakt er isima51100. Hafnarfjörður: Heilsugæsla Hafnartjarðar, Strandgötu 8-10 er opin virka daga kl. 8.00- 17.00, slmi 53722. Læknavakt slmi 51100. Kópavogur: Heilsugæslan er opin 8.00-18.00 virka daga. Simi 40400. Keflavík: Neyðarþjónusta er allan sólarhringinn . -"-'najslustöð Suðurnesja. Sfmi: 14000. Sálræn vandamál. Sálfræðlstöðin: Ráðgjöf i -sálfræðilegum efnum. Simi 687075. Landspitalinn: alla daga kl. 15 til 16 og kl. 19 til kl. 20.00. Kvennadeildln. kl. 19.30-20. Sængurkvennadeild. Alla daga vikunnar kl. 15-16. Heimsóknartimi fyrir feður kl. 19.30- 20.30. Barnaspitall Hrlngslns: Kl. 13-19 alla daga. Öldrunarlækningadeild Landspftalans Hátúni 10B: Kl. 14-20 og eftir samkomulagi. - Landakotsspftall: Alla daga kl. 15 til kl. 16 og kl. 18.30 til kl. 19.00. Barnadeild 16-17. Heim- sóknartlmi annarra en foreldra kl. 16-17 dag- lega. - Borgarspftallnn I Fossvogi: Mánudaga til föstudaga kl. 18.30 til kl. 19.30 og eftir samkomulagi. Á laugardögum og sunnudögum kl. 15-18. Hafnarbúðlr: Alla daga kl. 14 til kl. 17. - Hvltabandlð, hjúkrunardeild: Heimsóknartlmi frjáls alla daga. Grensásdelld: Mánudaga til föstudaga kl. 16-19.30-Laugardagaog sunnu- daga kl. 14-19.30. - Heilsuverndarstöðln: Kl. 14 til kl. 19. - Fæðingarheimlll Reyk|avfkur: Alladagakl. 15.30 tilkl. 16.30. -Kleppsspitali: Alla daga kl. 15.30 til kl. 16 og kl. 18.30 til kl. 19.30. - Flokadeild: Alla daga kl. 15.30 tll kl. 17- Kópavogshælið: Eftir umtali og kl. 15 til kl. 17 á helgidögum. - Vffilsstaðaspftall: Heim- sóknartlmi daglega kl. 15-16 og kl. 19.30-20. - St. Jósefsspítali Hafn.: Alla daga kl. 15-16 og 19-19.30. Sunnuhlfð hjúkrunarheimill I Kópavogi: Heimsóknartlmi kl. 14-20 og eftir samkomulagi. Sjúkrahús Keflavlkurlæknlshéraðs og heilsu- gæslustöðvar: Vaktþjónusta allan sólarhringinn. Simi 4000. Keflavfk-slúkrahúslð: Heimsókn- artlmi virka daga kl. 18.30-19.30. Um helgar og á hátíðum: Kl. 15.00-16.00 og 19.00-19.30. Akurayrl-sjúkrahúsið: Heimsóknartimi alla daga kl. 15.30-16.00 og 19.00-20.00. A barna- tleild og hjúkrunardeild aldraðra Sel 1: kl. 14.00-19.00. Slysavarðstofuslmi frá kl. 22.00- 8.00, simi 22209. Sjúkrahús Akranosa He.'m- sóknartlmi Sjúkrahúss Akranoss er aila daga kl. 15:30-16:00 og kl. 19:00-19:30. Reykjavlk: Seltjarnarnes: Logreglan simi 611166, slökkvilið og sjúkrabifreiö slmi 11100. Kópavogur: Logreglan slmi 41200, slökkvilið og sjúkrabifroið slmi 11100. Haf narfJörður: Lögreglan sl mi 51166, slökkvilíö og sjúkrabifreið sfmi 51100. Keflavlk: Logreglan simi 15500 og 13333, slökkvilið og sjúkrabill simi 12222, sjúkrahús simi 14000,11401 og 11138. Vestmannaeyjar: Lögreglan simi 1666, slökkvilið slmi 2222 og sjúkrahúsið sfmi 1955. Akurayrl: Logreglan simar 23222, 23223 og 23224, slökkvilið og sjúkrabifreið slmi 22222. IsafJðrður: Logreglan slmi 4222, slökkvilið slml 3300, brunasfmi og sjúkrabifreið simi 3333.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.