Tíminn - 26.07.1990, Blaðsíða 6

Tíminn - 26.07.1990, Blaðsíða 6
6 Tfminn Fimmtudagur 26. júlí 1990 Tíminn MÁLSVARI FRJÁLSLYNDIS, SAMVINNU OG FÉLAGSHYGGJU Útgefandi: Framsóknarflokkurinn og Framsóknarfélögin (Reykjavík Framkvæmdasljóri: Ritstjórar: Aðstoðarritstjóri: Fréttastjóri: Auglýsingastjóri: Kristinn Finnbogason Indriði G. Þorsteinsson ábm. Ingvar Gfslason Oddur Ólafsson Birgir Guðmundsson Steingrímur Glslason Skrtfstofur Lyngháls 9, 110 Reykjavík. Sfml: 686300. Augtýslngasími: 680001. Kvöldsíman Áskrift og dreifing 686300, ritstjórn, fréttastjórar 686306, Iþróttir 686332, tæknideild 686387. Setning og umbrot: Tæknideild Timans. Prontun: Oddi h.f. Mánaðaráskrift kr. 1000,-, verð I lausasölu kr. 90,- og kr. 110,- um helgar. Grunnverð auglýsinga kr. 660,- pr. dálksentimetri Póstfax: 68-76-91 Til liðs við þjóðarsátt Eins og staðan í launamálum er eftir úrskurð fé- lagsdóms í máli náttúrufræðinga gegn ríkissjóði er fásinna að gera ráð fyrir einföldum lausnum á vandamálinu, hvort heldur litið er til verðbólguþró- unar eða almennra samskipta milli ráðandi þjóðfé- lagsafla. Jafhvel þótt augljóst sé að Bandalag háskóla- menntaðra manna sker sig úr hinni almennu sam- stöðu um samræmda þróun kjaramála og efnahags- mála, og hafi e.t.v. ekki ahnenningsálitið með sér, eru engin einföld úrræði til þess að fá þessi samtök til liðs við almannaviljann eins og málin hafa þró- ast. Eigi að síður er það nú mesta nauðsynjamál ís- lenskra þjóðmála að fá BHMR til liðs við þjóðar- sáttina, ekki með undanlátssömu dekri heldur skyn- samlegum fortölum á gagnkvæmum viðræðu- grundvelli. Því verður ekki trúað fyrr en tekið er á, að forystu- menn BHMR geri sér ekki grein fyrir að launa- hækkun til háskólamenntaðra manna nú hefur þeg- ar í stað bein áhrif á kaupgjald og kaupgjaldssamn- inga í öllum greinum efnahagslífsins. Þeir gera sér auk þess vafalaust grein fyrir því að án íhlutunar í sjálfvirkni launakerfisins stigmagnast launahækk- anir og breiðast áfram út um allt kerfið. Verðbólgu- skrúfan er þar með farin af stað. Engum þarf því að koma á óvart þótt ríkisvaldið láti sér koma til hugar að stöðva þessa þróun á frumstigi með þeim aðferðum sem það ræður yfir. Úrskurður félagsdóms er út af fyrir sig sönnun þess hvernig viðkomandi kjarasamningur verður túlkað- ur að lögum, en hann er enginn úrskurður um að þessi launahækkun samkvæmt lagaskilningi sé efnahagslega til gæfu. Dómsúrskurðinn er ekki hægt að skoða sem réttlætingu þess að gera stefnu þjóðarsáttarinnar að engu. Frá upphafi mátti ljóst vera að samningur BHMR og ríkissjóðs í maí 1989 var reistur á umdeilanleg- um forsendum. Þar er fyrst til að taka að sú stefna háskólamenntaðra starfsmanna ríkisins að byggja kröfugerð sína á að „ná jöfnuði" við háskólamennt- aða menn á almennum vinnumarkaði var engan veginn vel rökstudd. Um slíkan kjara- og aðstöðu- mun er enginn algildur mælikvarði til. Og jafnvel þótt sæst væri á að slíkur munur væri til er af prak- tískum ástæðum vandasamt að finna leið til að koma einhverri jafhaðarstefnu í þeim efnum gegn- um völundarhús launakerfisins, því að frá öðru sjónarhorai er jafnaðarstefna BHMR-manna skoð- uð sem ójafnaðarstefha og þarf ekki annað en að hlusta á yfirlýsingar annarra forystumanna laun- þegasamtaka til að komast að því. I ljósi þess sem hér hefur verið sagt skal það end- urtekið að brýnt er að BHMR-menn brjótist út úr einangrun sinni og gangi til liðs við þjóðarsáttina. GARRl „Því háöari sem þú ert því frjálsari ertu" íslendingur sem nýkominn er frá Danmörku lét svo um mx-lt við Garra «ö belslu íorittgiar döusku ríkisstjórnaríiiiiar, TJÍfe Kllenianii-Jenscii og Poul Schiöter, búi dönsku þjoðina ákaft undir það sem koraa skal, að Kvrópubandalagift stefnir hraobyri aft því að verða Randa- riki Kvrópu, sambandsríki í pól- iliskum skilningi ineð mjðg víð- t itku alr ikisv aldi, sem hver þjöö verður að beygja síg undir hvort sem húu er fáinenn eða fjöhnenn. Uffe & Schluter A/S Uffe Ellemann-Jenseo taiar um „fretsr* og ^imstæöl* sem af- staeð htígtök sero hafi enga fasta merkingu. Rðk hans minna á gömJu þvcrsta>ðuna sem meft réltu eða röngu var eignuð Gylfa K Gíslasyni fyrir margt longu; „)>vi húðari seiu þú ert því frjáls- ari ertw." Danski uunríkisriíö- herraott leggur mikla éhersm i þi kenningu að til þess að „vera meott í að móta stefnö og taka ákvarðanir i hinu nýja Evrépu- ríki yrðu Danir að láta af ýmsu sem varoaði sjáífsákvorðuaarrétt þjóðarínnar og sjáifstjórn, þ.e. afsala sér svo og svo miklu af ful)- veldisrétti siiiiun. l'oul Seliliilcr beldur á lofö þeirri kennittgu að með efH«g» Bandarikja Evropu, þar sem Danir ætli aoðvitað aö „vera meo", verðl Danmttrk emí danskari cn áður og dönsk men n- ing þcim mun sterkari. Þótt vissulega séu til danskir stjóriimálanicnn sem rcyna að andæfa slikum skoðunum og sjái ekki sannleikauu í þvt að Danir og dönsk tnenning effist þ ví frem« ur sem þjððin verður háðari evr- Poul Schliiter & Uffa EliemamvJensen. --------------- ópsku alríkisvaidf, eru ailar horf- ur á að danskt efnahags- og fjár- mílalíf sé orftið svo samgróið er- lendu og aiþjóðiegu cmahags- kcrfi að þeim sé nauðugur einn kostur að ganga götu Evrópu- Imndalagsins tii ettda. Htutverk danskra stjórnnnílaniaiiiia er að Ir þjðð sinni það hlutskípti sem bennarWður. 0,0006% Kn þessir góðu herrar, L Ue- mann-tfeitsen og Scbliiter, hafa ekki lútið við það sitja að gylla biiiidarikjahugsjóu ÞjÓðverja fyrir tGndum símmt eimim, held- ur nuia þcir hvert tækifæri sem þcim gefst til þess að ráðleggja Noröuriandaþjóðnm, ekkí sist is- lendinguin, að feta í fótspor Dana, gerast aðilar áð Bundarikj- um Kvrcipu. En hafa þessir dðnsku postular Evrópuhugsjóa- arinnar leitt sjátfum sér fyrír sjónir hver stærðarhlutföUin yrðu i þessuiu ætiuðu bimdarikj- um miili einsíakra þjóoa? Viftinælandi Garra benti á, að í nýju Kvrópuríki gsetu ciröift um 400 milljónir manna. isiendingar, ef þeir væru þar nicd. eru um 255 þúsund. líðlega fjórðungur vr miUjón, eða 0,000635% af ibwum Kvrópurikisins. Þegar búið væri aft setja ungann iir Evrðpnþioð- liin iiiidir eitt slikt altíki vrftu ís- iendlngar varia sjáanlcgir i mlllj- ónamergftinni, þeir yríiu eins og krækiber í hchiti, svo notað sé skiljanlcgt sjóbúðartaL Kf Bandaríki Evröpu settu a stofu iöggjafarþing með 1000 fulllrúuiii gætH ísleudingur fyrir sérstnku náð fengið eitttt fuiltrua, Danir 13 og ÞJóðverjar 200. Þeg- ar þess er sætt að Alþingi islcnd- inga yrði aðeins nafnift tómi í stjói nskipulagi Randarikja Evr- ópu og allt óvist iim vaidsvið þess nema hvað það yrði umfangslittð, vcrftur ekki reisninni fyrir að fara á ..elsta þjóðþittgi Ueims" eða Ijðmanum af því að shja slíkt ainlsráO í utkjálka Kvrúpurikis- ins. Garri VITT OG BREITT Poppraunir Það er fleira en þjóðarsáttin sem rýkur út í veður og vind þessa dag- ana, því popp- og rokkpeningar eru lausir í hendi og hart deilt um laga- legt réttmæti stjórnvaldsaðgerða á þeim vettvangi. Tíminn viðraði um síðustu helgi lagaskýringar Jakobs poppara á skattalögum og þykir honum fráleitt að hann og félagar eigi að borga skatt eins og annað fólk, og er það skiljanlegt sjónarmið út af fyrir sig. Enda hefur skemmtanafólk troðið upp í nafhi ungmennafélaga um ára- bil og notið skattfríðinda þeirra og skilja auðvitað aldrei hvers vegna það er ekki hægt hér eftir sem hing- að til. Um verslunarmannahelgi ætlar Jakob poppari að halda rokkhátíð í Húnveveri, eins og fjölmiðlafólk hefur auðmjúklega komið til skila og þar munu fjörutíu (40) hljóm- sveitir sjá um fjörið, sem ekki verð- ur smátt skammtað miðað við þá fyrirferð alla. Konsert eóa ball Skattadeilan stendur um hverjir halda uppákomuna og í framhaldi af því hvort á að borga skatt eða ekki. Þá er ágreiningur um hvort popp er list og þar með skattfrjáls eða skemmtun og skattskyld. Enn er atriði sem erfitt er að skera úr um og það er hvort hljómsveitirn- ar, ein eða fjörutíu, halda ball eða tónleika. Það fer eftir þvi hvernig látum áheyrendur láta og hvemig þeir dilla sér eftir hljóðfallinu undir hvaða skattalög fjörið fellur. Og Kobbipopp staðhæfir að dagar íslenskrar upplyftimenningar séu taldir ef hann verður látinn borga skatta, eins og hver annar stritandi almúgi. En hremmingar skemmtilífsins eru fleiri og ekki síður alvarlegar. Lista- hátíð næturlífsins lenti í bullandi tapi eins og aðrar listahátíðir og eru mik- il málaferli þar í uppsiglingu. Listamenn næturlifsins eru ungir auglýsingastofuuppar og svoddan fólk, sem er svo upptekið af því að vera öðruvísi en aðrir farísear að það flytur inn breska fikla í kippum til að flikka upp á næturlífið í Reykjavík. Að venju leggst Qölmiðlunin í duft- ið til að kynna hinn nýja sið nætur- hátíða unglinganna. Það á að skemmta sér öðruvísi og þar með eru fíkniefhi bönnuð á lista- hátíðinni. Þegar bjór- og brennivíns- leyfið var svo tekið af hátíðarsalnum vegna lagabrota, var ekki hægt að halda vímulausu hátíðina þar!?!?!? Innflutningurinn frá Bretlandi og aðrir hátíðargestir fengu inni þar sem nóg var af áfengi og þá var öllu réttlæti fullnægt. En fara á í skaðabótamál við brennivínslausa staðinn vegna þess að hann gat ekki staðið við skuld- bindingar sínar að selja áfengi á vímulausri listahátið. Listamenn næturhátiða ætla að gera betur og undirbúa nú meiðyrðamál á hendur tveim fulltrúum lögeglu- stjóra fyrir að sýna hátignum lista- og auglýsingabransans ekki tilhlýði- lega virðingu. Það er tími til kominn að popp-, rokk- og aðrar næturlistahetjur fari að taka í lurginn á skattheimtumönn- um og útsendurum laga og réttar, sem ekki kunna að meta hið mikla framlag þeirra til islenskrar menn- ingar. Góðu málefnin Núorðið er annars ekkert fallegt að seilast eftir peningum popparanna, eða setja þeim stólinn fyrir dymar yfirleitt. Fyrst skattheimtumenn og yfirvöld höfðu ekki döngun í sér til að krækja í eitthvað af gróðanum þegar hann var og hét tekur því ekki úr þessu að fara að gera uppistand. Það er hvort sem er ekki eftir neinu að slægjast. Rokkskógarnir sem fóru af stað með brauki og bramli, aðallega i for- kynningum, skila tæpast miklu til skógræktar því tapið á framtakinu nemur fjórum milljónum króna. Múrbrotið í Berlín átti að fara í gottgjörelsi eins og aðrar slíkar uppákomur í sjónvörpum. Þegar upp var staðið var enginn eyrir til handa aumingjum, en dáðir popparar fengu margra milljóna dollara auglýsingu fyrir ekki neitt. Þessi leikur er endur- tekinn sí og æ og skattayfirvöld klóra sína heimsku hausa og fá ekki að gert. En þrátt fyrir að skattayfirvöld ætli að knésetja íslenska dægurlagalist er töggur í henni enn. Fjörutíu hljóm- sveitir sjá svo um að fjölmennt verð- ur á hátíðinni hvort sem aðrir áheyr- endur slæðast þangað eða ekki. OÓ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.