Tíminn - 23.08.1990, Blaðsíða 5

Tíminn - 23.08.1990, Blaðsíða 5
'Fimmtudágur'23.'ágúsVl 99Ö f íminh Ó Guðjón Petersen, framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins, segir að fjölmiðlar meðhöndli upplýsingar um hugsanlega jarðskjálftahættu á rangan hátt: „Það hefiir komið fyrir að inn á borð til okkar hafa komið uppiýsing- ar um hugsanlega hættu, sem við heföum gjaman viljað segja al- menningi frá, en ekki treyst okkurtil að gera það af ótta við að upp- lýsingamar yrðu meðhöndlaðar þannig í fjölmiðlum að þær hrasddu fólk. Vlð höfum því kosið að þegja yfir þessum upplýsingum." Þetta sagði Guðjón Petersen, fram- kvæmdastjóri Almannavama ríkis- ins, í samtali við Tímann, en í nýrri skýrslu um jarðskjálftann í San Francisco í fyrrahaust er bent á að koma þurfi upp markvissara skipu- lagi á skammtíma hættumati og við- brögðum á grundvelli þess. Bent er á að mikilvægt sé að byggja upp rétt hugarfar fjölmiðla og almennings gagnvart viðvörunum. „Það hefur sýnt sig að þegar talað er um mælanlegar niðurstöður, sem tal- ið er geta bent til einhverra jarðfræði- legra breytinga og þá hugsanlega verið einhver vísbending um að nátt- úruhamfarir gætu verið aðvífandi, án þess þó að það sé hægt að spá um það, þá finnst okkur oft á tíðum að meðhöndlun þeirra upplýsinga i fjöl- miðlum séu þess eðlis að það er reynt að knýja fram spár sem ekki er hægt að gefa. Oft er sterklega ýjað að því að náttúruhamfarir séu yfirvofandi þó svo að visindaleg þekking geti ekki fullyrt neitt um það. Fyrir um tveimur árum siðan komu fréttir af þvi að vatnshæð hefði breyst í borholum á Suðurlandi og ýmislegt gerst, sem sums staðar þykir bénda til þess að jarðskjálftar gætu verið yfir- vofandi, þó svo að hér sé ekki vitað um neitt samhengi þar á milli. Það var gífurlega mikið fjallað um þetta í fjölmiðlum og með þeim tóni að Suðurlandsskjálfti væri yfirvofándi. Þetta gerir það að verkum að fólk fær ekki rétta mynd af þeim vafaatriðum sem i þessum spádómum geta leynst. I Kaliforníu urðum við varir við að það hefur tekist að byggja upp mjög gagnkvæmt traust á milli almenn- ings, almannavarna og vísindastofh- anna i gegnum fjölmiðla vegna mál- efhalegrar umræðu um jarðskjálfta- hættuna og upplýsinga um mælan- legar breytingar sem geta hugsanlega þýtt að jarðskjálfti sé á næstu grös- um. Þar er umræðan miklu eðlilegri ¦ án nokkurs æsings. Hér liggur við að fjölmiðlar spyrji: Verður skjálftinn á morgun? Hvað ætlið þið að gera heiðursmenn?" I skýrslunni er bent á ýmislegt sem gæti orðið til að draga úr eyðilegg- ingu í stórum jarðskjálfta. Eitt af því eru hitaveitulaghir. Guðjón sagði að Almannavarnir ríkisins hefðu marg- oft bent á að þarna væri veikur hlekk- ur. Hann sagðist telja að sveitarfélög hefðu í mörgum tilfellum valið of ódýra og einfalda lausn þegar verið var að byggja upp hitaveitukerfín. Asbeströr væru t.d. ákaflega stökk og þyldu illa hnjask. Guðjón sagði að ef mikið tjón yrði á þessum lögnum, gæti sú staða komið upp eftir Suður- landsskjálfta að flytja yrði gifurlegan mannfjölda af svæðinu. Jafhvel tvö- falt meiri mannfjölda en fluttur var frá Vestmannaeyjum 1973. Ýmislegt væri hægt að gera til að varna þessu. Fyrir utan að nota traustara efhi í rör- in, mætti reyna að tryggja það að hafa ávallt til taks í landinu nægilegt magn af vararörum. Guðjón sagði að Landsvirkjun, Vegagerðin, Rafmagnsveitur rikis- ins, Póstur og simi hefðu skoðað þá þjónustu, sem stofnanirnar veita með tillit til jarðskjálftahættu og gert ráð- stafanir á vissum sviðum. Hann sagðist hins vegar telja að sveitarfé- lögin hefðu ekki sinnt þessu atriði sem skyldi. Hitaveitukerfi, vatns- kerfi og skólplagnir væru viða ekki lagðar með tilliti til jarðskjálfta- hættu. - EÓ Sigurgeir Sigurðsson, formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga: Fær að sitja fund ef allt er í lagi Sigurgeir Sigurðsson, formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitar- félaga, segist á þessu stigi ekki geta svarað því hvort Ölvir Karlsson, fyrrverandi oddviti Ásahrepps, fái að sitja næsta stjórnarfund sam- bandsins. Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti í vikunni að ráða Ölvi í starf og lýsti því jafnframt yfir að hún liti svo á að hann hefði seturétt í stjórninni. Sigurgeir sagðist ekki hafa séð samþykkt hreppsnefndar Ásahrepps og því gæti hann ekkert sagt um um- boð Ölvis til setu í stjórninni. Um hvort Sunnlendingur sitji stjórnar- fund 30. ágúst, sagði Sigurgeir: „Ef að þeirra mál eru í því lagi, sem verið er að tala um, sé ég ekki fram á annað en að það verði." Sigurgeir sagði að fullt samkomu- lag væri á milli stjórnar sambands- ins og stjórna Lánasjóðs sveitarfé- laga og Bjargráðasjóðs um ráðningu nýs framkvæmdastjóra. „Þetta eru okkar samstarfsaðilar og það er að sjálfsögðu fullt samkomulag þar á milli," sagði Sigurgeir að lokum. -EÓ Bændur sem óðast að koma heyjum í hús Heyskapur er langt kominn i flestum landshlutum og víðast hvar lokið, einkum þar sem tið hefur verið góð. Þar hafa náðst góð hey, enn annars staðar, þar sem heyskapartíð hefur ver- ið lakari er ástandið ekki eins gott. í Borgarfirði er heyskap víðast hvar lokið. „Heyskapur hefur gengið ákaf- lega misjafnlega. Þeir sem slógu mik- ið í júní standa vel og fengu töluvert mikla há, sem þeir hafa verið að klára síðustu daga", sagði Guðmundur Sig- urðsson ráðunautur í Borgarfirði. Hann sagði þá, sem af ýmsum ástæð- um gátu ekki byrjað jafh snemma og aðrir, hafa lent í óþurrkatíð í júlí.„Hins vegar hafa verið þurrkdagar undanfar- ið sem bjarga miklu." Guðmundur taldi að heyfengur yrði mikill. Þá væri mikið orðið um að bændur rúlluðu og það flýtir mikið fyrir, auk þess sem heyið næst í hús óhrakið. „Það er ómögulegt að segja annað en heyskapur hafi gengið vel", sagði Guðmundur Steindórsson hjá Búgarði i Eyjafirði. Tíðarfar fyrir norðan hefur verið mjög gott í sumar. Þrátt fyrir það hafa ekki allir bændur lokið heyskap, en að sögn Guðmundar er mikið um að bændur slái tvisvar, enda spretta verið mikil. „Ég held að heyfengur verði góður, ekki síður að magni til en gæð- um", sagði Guðmundur. Jón Sigurðs- son hjá Búnaðarsambandi A-Húnvetn- inga hafði svipaða sögu að segja. „Menn eru bara hættir sumir hverjir, þó að nóg há sé eftir, því menn eru þegar komnir með vetrarforða og vel það. Reyndar veitti ekkert af því þar sem mikið gekk á fyrningar í vor", sagði Jón. Þorsteinn Bergsson á Egilsstöðum sagði heyskap vera nánast alveg lokið á norðanverðu Austurlandi, nema hjá þeim sem slá hána. ,Affur á móti hef- ur heyskapartið verið ákaflega erfið sunnan til á svæðinu, þ.e. sunnan Reyðarfjarðar og ekki gengið vel nema hjá þeim, sem hafa verið með rúllur eða vothey." Hann taldi þó, að allir væru meira en hálfhaðir. Á Suður- landi fengust þær upplýsingar, að bændur væru langt komnir, ef ekki búnir. ,J stuttu máli má segja að tíð hafi verið góð, en fremur leiðínleg til þurrheysgerðar", sagði Sveinn Sigur- mundsson hjá Búnaðarsambandi Suð- urlands. Hann taldi heyfeng vera þokkalegan að magni, en misjafhan að gæðum eins og gengur. „Það sem var tekið í júní og byrjun júli er gott, mikil gæði en lítið magn". -hs. í nýju malbiki, sem lagt hefur verið á gatnamótum Hofsvallagötu og Hríngbrautar og á brúnni á Bústaða- veginum, hafa myndast öldur eða krumpur í malbikinu.þannig að í rígningu safnast fyrir vatn í dældun- um og eríttt getur reynst að stöðva bílinn ef hemla þarf snögglega. Samkvæmt heimildum Tímans getur þetta stafað af því að annað hvort hafi malbikið, sem lagt var á götumar, veríð of þunnfljótandi eða lag- ið sjálft ekki veríð nógu þykkt Einnig gæti þetta stafað af því að umferð var hleypt of fljótt á nýlagt mal- bikið. Ökumenn hafi því í orðsins fyllstu merkingu „krumpað malbikið". Tfmamynd: Ami Bjama Síðasti þátturinn í sápuóperu Stöðvar tvö og Sýnar? Samkomulag náðist Samkomulag hefur náðst á milli fyrr- um meirihlutaeiganda Sýnar og stjórn- ar Stöðvar tvö um kaup Stöðvarinnar á Sýn. Samkomulag hefur því náðst um þau atriði, sem óvissa var um, og Stöð tvö nefhdi vanefhdir Sýnar. Deilan stóð aðallega um það, hvert raunverulegt hlutafé Sýnar væri, en nú er ljóst að kaupin eru 108 milljónir. En af hverju var þessi óvissa um hlutaféð, töluðu samningsaðilar ekki saman? „Jú, jú, en þetta var ekki upplýst nógu vel. Það er nú svona þegar hlut- irnir eru gerðir í mikilli pressu og það eru sett þröng tímamörk", sagði Jó- hann J. Ólafsson, stjórnarformaður Stöðvar tvö, í samtali við Tímann. Stöð tvö mun inna greiðslur af hendi með þeim hætti, að þeir Árni Samú- elsson, Þorgeir Baldursson og Lýður Friðjónsson, eignast hluta í Stöð tvö. Þeir taka aðrar greiðslur út með aug- lýsingum og annarri þjónustu Stöðv- arinnar. „Þeir eru ekki bara hættir samkeppni, heldur hafa þeir nú sömu hagsmuni og við. Þetta er meira en viðskiptasamningur, þetta er Iíka sam- starfs- og stuðningssamningur," segir Jóhann. Annað atriði, sem var tilefhi til þess að Stöð tvö gaf Sýn tiu daga frest til þess að skýra mál sín, eru hugsanlegar skaðabótakröftir hollensks mynd- lyklafyrirtækis sem gert hafði samn- ing við Sýn. Fyrrum meirihlutaeig- endur hafa nú sagst ætla að taka þær kröfur á sig, ef af þeim verður. Aðspurður um hvort Sýn færi í loftið sem sjálfstæð stöð sagði Jóhann, að umræður væru ekki komnar svo langt að það hefði verið ákveðið. Jóhann gerir ráð fyrir að hægt verði að endur- semja við þau kvikmyndafyrirtæki, sem Sýn hafði fengið umboð fyrir, en málið verði flóknara varðandi sjón- varpsleyfið, sem er bundið Sýn. Sýn mun fara i loftið í haust sem kvikmynda- og afþreyingarás, aðeins um helgar fyrst um sinn. Sýn mun nota sama myndlyklakerfi og Stöð tvö. Jóhann óttast ekki að útsendingar Sýnar muni koma niður á Stöð tvö. „Við munum reynum að reka þetta þannig að stöðvarnar styrki hvora aðra", segir Jóhann. Hann segir að því takmarki sé t.d. hægt að ná með því að gera verðskránna þannig, að það borgi sig ekki að taka Sýn í staðinn fyrir Stöð tvö. Hins vegar verði ódýrara að kaupa áskrift á Sýn, ef áskrift á Stöð tvö verði einnig keypt. „Við förum ekki að bjóða áskrifendum Stöðvar tvö ódýrari þjónustu á annarri rás, til þess að þeir hætti við okkur," segir Jó- hann. GS. Utanríkisráðuneytið: Breytingar gerðar Nokkrar breytingar hafa orðið á verkaskiptingu í utanríkisráðuneyt- inu. Hörður H. Bjarnason hefur tekið við starfi prótokollstjóra af Sveini Bjömssyni, sem tók við starfi skrifstofústjóra ráðuneytisins fyrr á árinu. Einnig hefur Sverrir Haukur Gunnlaugsson látið af starfi skrif- stofustjóra viðskiptastofu utanrík- isráðuneytisins og tekið við stöðu fastafulltrúa íslands hjá Atlants- hafsbandalaginu í Brussel. Einar Benediktsson hefur látið af störfum fastafulltrúa hjá Atlantshafsbanda- laginu; en gegnir áfram starfi sendi- herra Islands i Belgiu, Luxemborg og hjá Evrópubandalaginu i Brussel. Þá hefur Róbert Trausti Amason tekið við starfi skrifstofustjóra varnarmálastofu.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.