Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 3

Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 3
Laugardagur 19. nóvember 1994 Utandagskrárumrœba um deilu Atlanta og FÍA á Alþingi. Ríkisstjórnin hyggst ekki grípa inn í deiluna: Rábherra útilokar ekki skipan sáttanerndar Rannveig Gubmundsdóttir fé- lagsmálarábherra sagði á Al- þingi í gær ab þaö væri ekki útilokab ab skipuö verbi sér- stök sáttanefnd í deilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna vib flugfélagib Atlanta, ef deil- an leystist ekki innan tíbar. Hinsvegar hyggbust stjórnvöld ekki grípa inn í deiluna ab svo stöddu. Rábherra sagbi ab þab væri farsælast ab ríkissátta- semjari leiddi þessa deilu til lykta. En ef hann eba deiluab- ilar telja ab málib leystist ekki nema meb atbeina stjórnvalda þá mundi ekki standa á þeim. Deila FÍA vib flugfélagib Atl- anta var rædd utan dagskrár á Al- þingi í gær að ósk Halldórs Ás- grímssonar, formanns Fram- sóknarflokksins, en bobað alls- herjarverkfall FÍA gegn félaginu kom til framkvæmda á hádegi í gær. Þá mun félagsmálaráðherra hafa reifað málið á fundi ríkis- stjórnar fyrr um daginn. Halldór Ásgrímsson lagði áherslu á mikilvægi þess að lausn fyndist sem fyrst í þessari deilu og taldi að það mætti alls ekki útiloka skipan sérstakrar sátta- nefndar í málið. Þótt það væri óvenjulegt, þá væri málið það líka og einnig mjög mikilvægt. Hann sagði að þessi deila gæti haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér, ekki aðeins fyrir þá fjölmörgu sem vinna hjá Atl- anta, heldur og einnig fyrir fyrir- tækið og þá atvinnustarfsemi sem þarna væri að hasla sér völl. Þeir þingmenn sem tóku til Þorsteinn Ólafur Þorsteinsson, talsmabur starísmanna Atlanta, og Þóra Gubmundsdóttir, annar abaleigandi, fylgdust meb umrœbunni á þingpöllum. Tímamynd: C5 íþróttaiökun unglinga: Sjálfstraust og betri líðan Unglingar sem stunda íþróttir eru í góbri líkamlegri þjálfun, og ekki eins líklegir til ab reykja, drekka eba neyta ann- arra fíkniefna eins og þeir sem engar íþróttir stunda eba eru í lélegri þjálfun. Þá virðast þeir einnig fá hærri einkunnir og líða betur í skóla, þeir hafa meira sjálfs- traust og þjást síður af þung- lyndi, kvíða eða öðrum sálræn- um kvillum en félagar þeirra sem ekki eru í íþróttum eða í lé- legri þjálfun. Þetta eru m.a. niðurstöður æskulýðsrannsókna um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni sem Rannsóknarstofnun upp- eldis- og menntamála hefur gefib út eftir þau Þórólf Þór- lindsson, Þorlák Karlsson og Ingu Dóru Sigfúsdóttur. Niðurstöður þeirra rann- sókna sem birtar eru í ritinu eru hluti af stærri rannsókn sem nefnd hefur verið Ungt fólk '92. í ritinu er fjallað um íþróttir nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla á grundvelli könn- unar sem náði til 8.530 ung- linga. í könnuninni var lagður spurningalisti fyrir nemendur í tveimur kennslutímum og var svörun um 80% - 90%. ¦ máls voru sammála um mikil- vægi þess að samningar tækjust sem fyrst milli deiluaðila. Hins- vegar voru skiptar skoðanir um það hvort deilan kallaði sérstak- lega á endurskoðun á 60 ára gamalli löggjöf um stéttarfélög og vinnudeilur frá árinu 1938. Athygli vakti að hvorugum af fyrverandi félagsmálaráðherrum ríkisstjórnarinnar, þeim Jó- hönnu Sigurðardóttur og Guð- mundi Árna Stefánssyni, þótti ástæða til tjá sig um deiluna í ut- andagskrárumræðunni. ¦ Sveinn Hannesson, framkvœmdastjórí Samtaka ibnabaríns, á fundi á Selfossi: Ibnabi væri styrk- ur í abild ab ESB Islensk Hornafjarbarsíld og Ceysisbrennivín á jóla- hlabborbum Dana íslenskt játakk ódýrt í dönskum Netto-búbum Þab er ódýrt ab segja íslenskt játakk, — ef mabur verslar í Danmörku. Þar kostar úrvals síld í verslunum Netto-kebj- unnar abeins 11,95 danskar krónur 800 gramma krukkan, síld og sósa til helminga; Om- ega-lýsistöflur kosta ekki nema 29,95 og Geysis-ákavítib 110 danskar krónur. Síld er víbast hvar ódýr á neytenda- mörkubum, — nema á Islandi, hinu víbfræga landi síldarinn- ar. Síldin frá íslandi, fræg víba um lönd fyrir gæbi, selst á hryggi- lega lágu verbi um þessar mund- ir, eins og reyndar má greina af þessum verðum sem nú bjóðast í meira en 180 verslunum Netto um alla Danmörku og eru aug- lýst sem sérstök tilboð í blöðum. Aðalsteinn Ingólfsson hjá Skinney hf. á Höfn í Hornafirði sagði blaðinu að fyrirtækið seldi 500 þúsund dósir af marineraðri síld á ári í Netto-búðunum dönsku. Afkastagetan er þrefalt méiri. Varan er framleidd eftir hend- inni allt árið, en salan er lang- mest fyrir jól og páska. Um þess- ar mundir fer síldin frá Horna- firbi á jólahlaðborðin frægu í Danmörku, og er íslenska síldin nú auglýst með íslenska Geysis- snafsinum frá Eldhaka. Síldarniðurlagningin í Horna- firði stendur allt árið og heldur uppi 10 störfum, en nýting nýju framleiðslulínunnar er lítil. Upp úr áramótum verður tekið til við nýja framleiðsluvöru, krydd- síld, trúlega um 200 þúsund dós- ir sem fara til Danmerkur, og mun starfsemin þá aukast tfl nmna. ¦ Ekki á eingöngu ab fara eftir þeirri stabhæfingu ab ísland sé verstöb og afneita inngöngu í Evrópusambandib vegna óheppilegrar sjávarútvegs- stefnu þess. Vaxtarbroddurinn í íslensku atvinnulífi er í ibnabi og honum væri styrkur í abild ab sambandinu. Meb því gætu okkur opnast ýmsir möguleik- ar sem ella bjóbast ekki. Þetta kom fram efnislega í máli Sveins Hannessonar, fram- kvæmdastjóra Samtaka ibnab- arins, á opnum fundi á Selfossi í fyrrakvöld. Á fundinum á Selfossi, sem haldinn var af Félagi atvinnurek- enda á Suðurlandi, sagði Sveinn Hannesson að um aldamót yrðu velflest Evrópuríki komin í raðir ESB. íslenskri þjóð og atvinnulífi sé styrkur í aðild að Norðurlanda- ráði, Evrópska efnahagssvæöinu og NATO og þátttaka í ESB gæti verið það jafnframt. Sveinn benti á Sviss í þessu sambandi, þar sem aðild að EES var hafnað í þjóðar- atkvæðagreiðslu og sagði landið hafa einangrast á margan hátt í fjölþjóðlegu samstarfi. Um litið atkvæðavægi íslands við hugsan- lega inngöngu í Evrópusamband- ið sagði Sveinn að þrátt fyrir allt gætum við áorkað ýmsu innan þess. „Það verður á okkur hlustað ef við höfum eitthvað skynsam- legt fram að færa," sagði hann. „Fram til aldamóta eiga mörg þúsund nýir launþegar eftir að koma inn á vinnumarkaðinn. Með tilliti til arvinnu í þessu landi er einblínt á sjávarútveg, þó hann muni ekki skapa öll þau störf sem kemur til með ab vanta. Vaxtarbroddurinn í atvinnulíf- inu er í iðnaði og honum væri styrkur í aðild að ESB, svo sem með jafnari samkeppnisstöðu. Það eru ekki ábyrg sjónarmið að horfa eingöngu á hagsmuni sjáv- arútvegs í Evrópuumræðunum heldur verður að gæta hagsmuna allra atvinnugreina," sagði Sveinn Hannesson. Hann sagði jafnframt að ógæfa íslands væri sú að EES og aðild okkar að því hefði ekki komið til fyrir 10 til 15 árum. Með aðild í tæpt ár hefði náðst meiri agi á peningamarkabi, skattalögum hefbi verib breytt til betri vegar, almenn starfsskilyrbi bætt og öflug samkeppnislöggjöf hefbi tekið gildi sem hefði mikil áhrif. Þetta hefði þurft að koma fyrr, því þá væri staðan önnur í dag. SBS, Selfossi Umrœbur um frumvarp um bann vib atvinnurekstri einstaklinga vegna afbrota: Einær fyrirtæki hefta framþróun „Einær fyrirtæki eru stórt vandamál og hefta eblilega framþróun í íslenskum fyrir- tækjarekstri," segir Ragnar Þorgeirsson, sölustjóri í Borg- arnesi, en hann situr sem varamabur Ingibjargar Pálmadóttur, þingmanns Vesturlands. Ragnar fjallaði um einæru fyrirtækin í umræðu um frum- varp Finns Ingólfssonar um bann við atvinnurekstri ein- staklinga vegna afbrota á Al- þingi í gær. En hvað á hann við með einærum fyrirtækjum? Ragnar segir að á undanförn- um árum hafi færst í vöxt að framkvæmdaaðilar eða verk- kaupar leiti tilboða í æ smærri verk og velji þá gjarnan lægsta tilboð í verkið þó að það sé ekki algilt. „Gjaldþrot fyrirtækja geta komið til af ýmsu og þurfa ekki að vera vegna svindls og mis- ferlis," segir Ragnar. „Hins veg- ar hefur viögengist að verktaka- fyrirtæki eru vísvitandi keyrð á hausinn. Það eru svo kölluð ei- nær fyrirtæki. Þetta eru til dæm- is verktakar, sem bjóða í verk á vorin. Þeir bjóða undir raun- verulegri kostnaðaráætlun, fá verkib, framkvæma það, fá greitt, en lýsa síðan fyrirtæki sitt eignalaust. Þessir aðilar standa ekki skil á sköttum og opinberum gjöldum og í sum- um tilfellum launum eða Ragnar Þorgeirsson segir ab ein- œru fyrirtcekin hafi ímörgum til- fellum komib óorbi á verktaka. greiðslum til undirverktaka. Næsta vor koma sömu aðilar fram með nýja kennitölu og sagan endurtekur sig. Það er þab sem ég kalla einær fyrirtæki. Alvöru fyritæki eiga tæpast möguleika í samkeppni vib þau einæru, þar sem þau gera frá upphafi ráb fyrir ab standa skil á opinberum gjöldum og öbr- um greibslum," segir Ragnar. Ragnar segist þekkja slóbir eftir slík fyrirtæki úr sínu starfi. Einæru fýrirtækin hafi alið á tortryggni banka og þeirra sem selji þeim aðföng, en þó nokkur dæmi séu um einær fyrirtæki í byggingariðnaði, samgöngu- framkvæmdum og innfíutn- ingsverslun. ¦

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.