Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 10

Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 10
10 WÚtfhm - ÍSLENSKT, JÁ TAKK Laugardagur 19. nóvember 1994 Ný íslensk taubleia á markabinn hér á landi: Draumableian heitir hún og er ættuð frá Dalvík Nú er komin á markao hér á landi ný íslensk taubleia, Draumableian, en bleia þessi er afrakstur þróunarvinnu sem samnefnt fyrirtæki á Dal- vík hefur staðiö fyrir. Ab sögn Þórunnar Sandholt, sölu- stjóra Klasa hf. sem er dreif- ingarabili á bleiunum, mun taubleia þessi draga verulega úr kostnabi vib bleiukaupin, auk þess sem meb notkun á þessum bleium megi forbast ofnæmi, sem bréfbleiur gjarn- an valdi hjá ungbörnum. Það eru kannski ekki síst um- hverfissjónarmið, sem valda því að víðast hvar færist það í vöxt að foreldrar velji taubleiur handa börnum sínum, og nauðsyn þess hér á landi er ekk- ert minni. Draumableian er bæði íslensk hönnun og framleiðsla, en eig- andi fyrirtækisins er Hugrún Marinósdóttir. Bleian saman- stendur af bleiubuxum og inn- leggi og er hún til í tveimur stærðum. Samkvæmt frétt frá Draumableiunni segir aö kostn- aður vegna notkunar á taublei- unni sé rúmlega fjórum sinn- um minni en vegna notkunar á bréfbleium. Það kosti um 27 þúsund krónur að nota Draumableiu, en um 142 þús- und krónur ef notaðar eru bréf- bleiur, ef miðað er við notkun í 2,5 ár. Draumableian á Dalvík hefur notið ráðgjafar hjá Iðnþróunar- félagi Eyjafjarðar og hjá Út- flutningsráði íslands. Fyrst um sinn mun bleian eingöngu vera ætluð fyrir innanlandsmarkað, en í framhaldi munu möguleik- ar til útflutnings verða skoðað- ir. ¦ Þórunn Sandholt, sólustjóri hjá Klasa hf., meb innleggib ínýju íslensku taubleiunni. Tímamynd Pjetur Eldhaka hf. í Hafnarfiröi: íslenskt áfengi í auknum mæli á erlenda markaöi Þórir Steingrímsson, sölustjórí Eldhaka, meb framleibslu fyrírtœkisins. Flaskan, sem Þórir heldur á, er eins og þcer sem seldar eru til Noregs und- ir nafninu „ Sorte daue ". Tímamynd Pjetur Eldhaka hf. í Hafnarfirði sendi nýlega 200 kassa af íslensku brennivíni til Noregs. Um er að ræða tilraunasendingu, en Þór- ir Steingrímsson sölustjóri er bjartsýnn á framhaldiö. Hann segir markaðinn fyrir brenni- vínið í Noregi vera góöan, enda hafi þeim Norömönnum, sem bragðaö hafi drykkinn hér á landi, líkað hann vel. Fulltrúar Eldhaka voru nýlega með kynningu á þessum drykk í Noregi og segir Þórir viðtökurnar hafa verið góðar. „Hins vegar verður að sjá hvað gerist í fram- tíðinni," segir Þórir. Þetta er svo sannarlega ekki eini útflutningur fyrirtækisins á íslensku áfengi, því það er einnig flutt út til annarra landa. Fyrir- tækið hefur flutt út Eldur og ís- vodka bæði til Bandaríkjanna og Taiwan, alls fjóra gáma. Þá hefur verið talsvert selt af brennivíni og gini til Færeyja og í Danmörku er brennivín framleitt með leyfi Eld- haka og selt í Nettobúðum þar í landi undir nafninu „Geysir- áka- víti" Nú eru um tvö ár frá því að Eld- haka hf. keypti framleiðslurétt- inn á þeim tegundum sem ÁTVR framleiddi áður, en nú vinna átta manns hjá fyrirtækinu. Þórir seg- ir að fyrstu tvö árin hafi verið notuð til að ná fótfestu á innan- landsmarkaði. Það hafi að þeirra mati náðst á viðunandi hátt og nú geti þeir snúið sér meira að út- flutningi. Þórir segir þess utan það helst á döfinni að breyta um umbúðir á nokkrum tegundum þess áfengis, sem Eldhaka hf. framleiðir. Unn- ið sé að hönnun á nýjum límmið- um á Dillon-gin og Tindavodka, auk þess sem verið sé að skoða það hvort heppilegt sé að breyta um flöskur undir þessa drykki. Brennivínið ætli þeir hins vegar að láta vera. „Brennivínsmiðinn á að vera svona. Ég er hræddur um að það myndi heyrast eitthvað í fólki ef það kæmi. nýr miði á hana. Brennivínsflaskan er fallega ljót." ¦ Brynjólfur Snorrason sjúkranuddari hefur þróaö abferb og hannab tceki ásamt félögum sínum til ab lcekna húsasótt meb góbum árangri: Læknabi m.a. minkabú í Noregi Brynjólfur Snorrason, sjúkra- nuddari á Akureyri, hefur náð góðum árangri í að „lækna" svokallaba „dulda húsasótt" og skiptir þá ekki máli hvort um er aö ræöa gripahús, heimili eða atvinnuhúsnæði. Hróöur Brynjólfs og félaga, sem stund- að hafa rannsóknir á þessu sviði, er ekki einungis bundinn viö ísland, því hann hefur einnig borist til útlanda. Má sem dæmi nefna að með þeim búnaði, sem hannaður hefur verið, hefur tekist að „lækna" nokkur minkabú í Noregi. Brynjólfur segir árangurinn af þessu starfi góðan og í raun mun betri en gert hafi verið ráð fyrir. Þegar talað er um húsasótt er um að ræða ósýnilegar bylgjur og strauma, sem geta valdið sjúk- dómum og margvíslegri vanlíð- an hjá fólki og dýrum, s.s. þung- lyndi, vöðvabóígu, svefnleysi, ýmsum endurteknum sýkingum og óreglulegum hjartslætti. Brynjólfur segir sjúkranuddið enn vera sitt lifibrauð, en talar um rannsóknir sínar og fram- leiðslu á ýmsum tækjum til úr- bóta meira eins og tómstunda- gaman, en það sé hins vegar mjög dýrt. Eytt hafi verið gríðar- legu fjármagni og tíma í þróun á tækjum, í að finna orsakir og leita leiða til úrbóta. Brynjólfur hefur unnið að verkefninu í Noregi í um átta ár og að nú sé þessi búnaður kom- inn upp á nokkrum stöðum þar í Iandi og í lok þessa mánaðar bæt- ast fleiri minkabú í hópinn. Hann segir að í minkabúunum í Noregi hafi þeir verið að kljást við það sem kalla megi anga af húsasótt, sem hafi leitt af sér minkadauða, krampaköst og lé- legri skinn. Með búnaðinum, sem Brynjólfur hefur hannað í samvinnu við raffræðinga, hefur þeim tekist að varna ákveðnum rafbylgjum leið inn í húsin og vinna gegn því að segulsviðsáhrif og fleira hafi áhrif á minkana. Eins og áður sagði hefur þetta verkefni staðið í átta ár og að sögn Brynjólfs er alltaf að koma betur í ljós hversu góðum árangri má ná með þessum íslenska varnarbúnaði. Fylgst hefur verið skipulega með minkunum í Noregi og allt verið ítarlega skráö niður. T.d. má nefna að í einu búanna var búnaðurinn settur upp í helm-' ingi hússins til að sjá muninn og kom í ljós verulegur munur á dýrunum og skinnunum af þeim. Nú hefur búnaðurinn einnig verið settur upp í hinum hluta hússins. Auk þess sem þessi árangur hefur náðst í Noregi, hefur að sögn Brynjólfs náðst mjög góður árangur þar sem Brynjólfur Snorrason. þessari tækni hefur verið beitt í fjósum hér á landi. Hefur það leitt til þess að júgurbólga í kúm hefur minnkað og nytin aukist. Ástæöuna fyrir því að lærður nuddari fer inn á þá braut að „lækna" hús af húsasótt, segir Brynjólfur vera að í starfi sínu sem nuddari hafi hann mjög oft rekið sig á, að þrátt fyrir góðan árangur í meðferð, hafi allt fallið í sama farið þegar viðkomandi hafi komið á heimaslóðir. Þaö hafi einnig komið fram í máli þeirra að því liði betur þegar það færi í burtu. „Þetta varð kveikjan að því að ég fór að skoða hlutina í öðru ljósi og leita orsaka fyrir þessu. í þessu er ég síðan búinn að vera aö grúska síðustu f jórtán ár," segir Brynjólfur. Hann segir eftirspurnina eftir þessari þjónustu og þeim búnaði, sem Brynjólfur-og félagar hafa hannað, hafa farið vaxandi á undanförnum árum og þá sér- staklega hjá fyrirtækjum. Hins vegar sé eftirspurnin meiri er- lendis frá og hefur Brynjólfur unnið bæði í Danmörku, Þýska- landi og Englandi. Hann segir hana enn vera að aukast, auk þess sem mestur hluti af rannsóknum Brynjólfs hafi fariö fram erlendis. „Því er ekki að neita að við erum að vinna með mörgum aðilum er- lendis og það virðist vera meiri skilningur á þessu sem við erum að gera þar en hér á landi, t.d. frá kerfinu og ýmsum fleirum. Það eru margir aðilar sem halda að við séum að gagnrýna og setja út á þeirra störf, sem er hinn mesti misskilningur. Við leitum eftir samvinnu við þessa aðila og reyndar eru margir aðilar farnir að vinna með okkur í þessum efnum," segir Brynjólfur. Hins vegar segir hann þó vera aukinn áhuga hjá arvinnurek- endum hér á landi. Þeir komi í auknum mæli auga á hag- kvæmni þess að „Iækna" vinnu- staði sína og þar standi upp úr fækkun veikindadaga hjá starfs- fólki, sem tvímælalaust hljóti að vera fyrirtækjunum til hagsbóta. „Það er staðreynd að prósentan í fækkun veikindadaga hjá þeim, sem við höfum aðstoðab, er há. Það er athyglisvert að sumir þeirra atvinnurekenda, sem við höfum aðstoðað í gegnum tíð- ina, vilja gjarnan fylgjast með þróun og taka upp þær nýjungar sem fram koma. Ég hef ekki trú á því að þeir myndu fara út í þessa fjárfestingu, kannski tveimur ár- um síðar, nema þeir hefðu fengið eitthvað út úr fyrri fjárfesting- unni." Brynjólfur segir það alls ekki fráleita hugmynd að auka sam- starf við byggingahönnuði og verktaka. „Ég myndi segja að við ættum mjög mikla leið saman. í þessu fimmtán ára starfi höfum við orðið margs vísari og við eig- um mikið safn upplýsinga, en það sem hefur háð okkur er fjár- magnsskortur, sem hefur hamlað því að gera þessar upplýsingar aðgengilegar. Ég hef aldrei neitað samstarfi við aðila í byggingar- iðnaði, veitustofnanir eða aðra. Við þurfum að skoða hlutina, hvar okkur hafi orðið á, hvað við getum gert betur til aö leysa þessi vandamál."

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.