Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 7

Tíminn - 19.11.1994, Blaðsíða 7
Laugardagur 19. nóvember 1994 Langþráöu takmarki náö Herra forseti, ég vil í upphafi óska yður til hamingju í tilefni af kjöri yðar til embættis forseta þessa sögulega hátíöarfundar þar sem við minnumst merkisviö- buröar, sem skiptir öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna miklu máli. Það er sannarlega við hæfi að þessi viðburður eigi sér stað hér á Jamaíka, sem réttilega hef- ur verið lýst sem gimsteini Kar- abíska hafsins. Gildistaka hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna kórónar árangur af langri og erfiðri við- leitni samfélags þjóðanna. Gerð samningsins hófst áriðl973 eða fyrir rúmum 20 árum. Á þeim tíma var alls ekki fyrirséð að ráð- stefnan yrði árangursrík. En með mikilli eljusemi og velvilja ríkja tókst samfélagi þjóðanna að full- gera samninginn árið 1982. Að okkar mati er þessi samningur einn sá mikilvægasti sem gerður hefur verib á vegum Sameinuðu þjóðanna. Samningurinn mun hafa gífurleg áhrif á friðsamlega nýtingu auðlinda hafsins um ókomna framtíð. : Mótun þjóöaréttar um nýtingu hafsins Rétt er að hafa í huga aðdrag- andann að gerð samningsins. Sameinuðu þjóbirnar 'höfðu tví- vegis ábur, árih 1958 og 1962, reynt ab móta reglut um nýtingu hafsins með takmörkuðum 'ar- angri. Afrákstur þess starfs dró ekki úr ágreiningi rhilli ríkja og réttarstaða strandríkja var ennþá illa skilgreind. Réttur þeirra tak- markaðist við lögsögu yfir Iitlu hafsvæöi. Þegar hér var komið sögu flutti Pardo, sendiherra Möltu, ræðu árið 1967 sem olli þáttaskilum og varð til þess að vernda sameiginlega arfleifð kynslóðanna. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því ab þessi sögulegi at- burbur átti sér stab, en hann markaði brautina ab þribju haf- réttarrábstefnu Sameinubu þjób- anna. Árangur þessa frumkvöbla- starfs er nú, rúmlega 20 árum síbar, ab skila sér í algjörlega nýj- um reglum um nýtingu hafsins, sem mun um ókomna tíb koma öllum þjóbum til góða, stórum jafnt sem smáum, strandríkjum jafnt sem landluktum ríkjum. Hafréttarsamningurinn hefur að geyma yfirgripsmiklar reglur um mikilvægustu málefni varð- andi hafið, og veitir hann strandríkjum og landluktum ríkjum tiltekin réttindi yfir 70% af yfirboröi jarðar. Samningur- inn felur í sér reglur urh siglingar á hafinu, um verndun lifríkis hafsins og réttindi til nýtingar lífrænna og ólífrænna auðlinda hafsins innan 200 mílna efna- hagslögsögu og á landgrunnum. Með stofnun hafréttardómsins, með aðsetur í Hamborg, og al- þjóöahafsbotnsstofnunarinnar á Jamaíka hefur síðasti horn- steinninn verib lagður að árang- ursríkri framkvæmd hafréttar- samningsins. Ágreiningur vegna nýtingar auðlinda hafsins hefur um aldir verið tilefni deilna og styrjalda milli ríkja. ísland hefur ekki farið varhluta af slíkum átökum og mátt ganga í gegnum nokkur þorskastríð á undanförnum ára- tugum. Samningur, sem byggir á hugtakinu réttlæti og hefur ab geyma ótvíræbar reglur á svæbi sem nær yfir tvo þribju hluta jarbarkringlunnar, hlýtur ab telj- ast einstakur í sinni röb. Hann telst vera stórkóstlegur árangur af starfi Sameinubu þjóbanna í þeirra vibleitni ab gera allan Cunnar Schram. heiminn sanngjarnari og frib- samlegri stao til ab búa á. Þrátt fyrir víbfebmi ákvæba samningsins fara 10% af fisk- veiðum heimsins fram á úthöf- um utan efnahagslögsögu þjóða. Ræða fluttf.h. utanríkis- ráðherra við gildistöku hafréttarsamnings Sam- einuðu þjóðanna á Ja- maíka, 16. nóvember r 1994. Gunnar Schram var fulltrúi íslands og fluttirœðuna. : Það er því eirilæg von islenskra stjórnvalda að yfirstandandi ráð^ stefnu Sameinuðu þjóðanna um úthafsveiðar, sem væntanlega mun ljúka störfum næsta sumar, takist að ganga frá yfirgripsmikl- um og bindandi reglum, sem taki tilhlýbilegt tillit til hags- muna strandríkja á úthafinu. Mikilvægi samnings- ins fyrir Island ísland fullgilti riafréttarsamn- inginn þegar árið 1985, fyrst allra vestrænna ríkja, og var þar til nýlega eina vestræna ríkið sem það hafði gert. Ástæðan fyr- ir hinni tímanlegu ákvörðun ís- lenskra stjórnvalda var einkum sú að við töldum afar mikilvægt að tryggja verndun lífríkis sjávar. Nýta verður auðlindir hafsins á ábyrgan og sjálfbæran hátt, með varúðarregluna ætíð að leibar- ljósi. í hugum íbúa þjóbar, sem er algjörlega háb nýtingu sjávaraf- urba, þjóbar sem fær 80% af vöruútflutningstekjum sínum af nýtingu slíkra afurba, sem er hærra hlutfall en hjá nokkru öbru sjálfstæðu ríki í heiminum, þá er dagurinn í dag svo sannar- lega mikið fagnaðarefni. Þab er ánægjulegt ab önnur vestræn ríki hafa ákvebib ab fylgja í kjölfar íslands ogfull- gilda hafréttarsamninginn eftir ab XI. kafla hans var breytt á alls- herjarþingi Sameinubu þjób- anna síbastliðib sumar. Þessi þró- un er góðs viti fyrir framtíðina og er vísir að því að samningur- inn muni öðlast viðurkenningu um heim allan innan fárra ára. Það er einnig fagnaðarefni að samningurinn gerir ráð fyrir bindandi úrskurðum um ágrein- ingsefni er upp kunna að koma. Þar af leiðandi er samningurinn einstakur í sinni röð meðal al- þjóðasamninga. Stofnun alþjóð- lega hafréttardómsins ber þess vitni ab lögum verbi framfylgt á höfunum. íslensk stjórnvöld heita stubningi vib hinn nýja dómstól og eru reibubúin til þess að léggja sitt af mörkum til starf- semi hans í framtíbinni. Frumkvöbla minnst Ab lokum, hafréttarsamning- urinn hefbi aldrei litib dagsins ljós ef vib hefðum ekki notið glöggskyggni, óþreytandi og óeigingjarnra starfa tiltölulega fámenns hóps manna, sem leiddi gerb samningsins í gegn- um langar og erfibar samninga- vibræbur. Sumir þeirra eru enn á mebal okkar í dag, en abrir lifa í minningunni. Ég tel vib hæfi, þegar vib minnumst vel unnins verks, ab votta þeim virðingu okkar sem áttu mestan þátt í þessu starfi. Þeir voru margir, en ég mun aðeins nefna fáa þeirra á þessari stund. Ég vil fyrst nefna starf okkar fyrsta forseta, Shirley Amerashinge sendiherra, og Tommy Koo sendiherra, sem tók við af honum og leiddi starfið til lykta á árangursríkan hátt. Ég vil einnig bæta við nöfnum tveggja afburða stjórnarerindreka og samningamanna, þeirra Jens Ev- ensen frá Noregi og Hans heitins Andersen, sendiherra frá íslandi. Þeir höfðu meiri áhrif á atburða- rásina en flestir aðrir og við met- um stórkostlegt framlag þeirra að verðleikum um ókomna framtíð. ¦ Leiklistarsjoður Þorsteins Ö. Stephensens auglýsir til umsóknar styrk aö upphæb 200.000,- til rithöfundar, leikara eða leikstjóra sem vill afla sér þekkingar á svibi leikflutnings í útvarpi. Umsóknarfrestur er til 15. des. n.k. og skulu umsóknir sendar leiklistarsjóöi Þorsteins Ö. Stephensens, Efstaleiti 1,150 Reykjavík. Upplýsingar hjá Útvarpsleikhúsinu, sími 693000. Sjóbstjórn. K0SNINGASKRIFST0FA 0PNAR Vegna prófkjörs framsókn- armanna í Reykjaneskjör- dæmi verður opnuö í dag, laugardag, kl. 21.00 kosn- ingaskrifstofa að Nýbýla- vegi 14-16, Kópavogi. Símar 64-46-90 og 64-46-91 - Fax 64-46-92 Allir stuonirígsmenn velkomnir. Siv Friöleifsdóttir [p TIL SOLU Tilboö óskast í eftirfarandi bifreiöar og tæki vegna Véla- miöstöövar Reykjavíkurborgar: Ástand taekis árg. Stabsetning 1. Sviðsvagn Til niðurrifs SVR-port 2. Jarðýta CAD D7F 71 Artúnshöfði 3. Jarðýtutönn á D7 Skekkjanleg Ártúnshöfði 4. Volvo F508 m/kassa Bilaður 77 Ártúnshöfði 5. Isuzu pallbíll 88 Artúnshöfði 6. Subaru E10 4x4 88 Vélamiðstöð 7. M.Benz L608 flokkabíll 86 Vélamiðstöð 8. M.Benz L608 flokkabíll 83 Vélamiðstöð 9. Toyota Corolla 88 Vélamiðstöð lO.VWGolf Tjónabíll 86 Vélamiðstöð 11. M.Benz L608 flokkabíll 84 Vélamiðstöð 12. M.BenzD207 82 Vélamiðstöð 13. Toyota Hi Lux 84 Vélamiðstöð 14. M.Benz 1513 sportbíll Til niðurrifs 75 Artúnshöfði 15. M.Benz1613sportbíll 80 Vélamiðstöð 16. Vörubílskrani minni gerb Atlas Ártúnshöfði 17. Hús á Toyota Hi Lux hvítt Ártúnshöfði 18. Hús á Toyota Hi Lux grátt Ártúnshöfbi 19. Traktorssópur frá Sorpu Vélamiðstöb 37. M.Benz L608 sendibíll Vélamiðstöð Bifreiðarnar og vélarnar verða til sýnis á ofangreindum stöðum, mánudaginn 20., þriðjudaginn 21. og miðviku- daginn 22. nóvember. Einnig verða til sýnis og sölu í aðstöðu Vélamiðstöðvar á Þórðarhöfða ýmsir smærri hlutir, s.s. bílvélar, sláttuvélar, bílalyfta, húdd á Volvo N-10, framöxull á Benz 1513, valtari Hamm ca. 7 tonn til niðurrifs o.fl. Tilbobin verða opnuð fimmtudaginn 24. nóvember kl. 14:00 á skrifstofu Innkaupastofnunar Reykjavíkurborgar, Frfkirkjuvegi 3. INNKAUPASTOFNUNREYKJAVIKURBORGAR (REYKJAVÍK PURCHASING CENTER) Fríkirkjuvegi 3 - Sími 25800 ÚTBOÐ F.h. Gatnamálastjórans í Reykjavík er óskab eftir tilbobum í gatnagerb og lagnir í nýtt íbúbarhverfi. Verkib nefnist: Borgarhverfi, 2. áfangi. Helstu magntölur eru: Götur u.þ.b. 1.000 m Mulin grús u.þ.b. 5.700 m2 Púkk u.þ.b. 2.800 m2 Holræsalagnir u.þ. b. 2.200 m Lokaskiladagur verksins er 1. júlí 1995. Útbobsgögn eru afhent á skrifstofu vorri, FrfkirkjYivegi 3, Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 22. nóvember næstkomandi gegn kr. 10.000,- skilatryggingu. Tilbobin verba opnub á sama stab mibvikudaginn 30. nóv- ember1994, kl. 11,00 f.h. INNKAUPASTOFNUNREYKJAVIKURBORGAR (REYKJAVÍK PURCHASING CENTER) Fríkirkjuvegi 3 - Sími 25800

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.