Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 18

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 18
is- Stúdentablaðið Fúafen áhugaleysis Tilbrigði um stef um kosningar Hvar eru nú öll dreif irtitin? Hvar er nú öll umræðan um hags- munamál stúdenta? Af hverju er allt í einu hætt að hringja í mann, ísmeygilegri rödd sem segir: Ég heiti Falur og vil minna þig á kosningarnar! Það skyldi þá aldrei vera að kosningarnar væru yfirstaðnar og Háskólinn enn á ný friðsamur staður þar sem stúdentar láta sig engu varða hagsmunamáleins og lánamálog Félagsstofnun. Já, nú mun verða f riður og ró innan Há- skólans.....þar til að ári þegar dreifiritin munu enn á ný fylla vit okkar og símtólið verður aftur rauðglóandi. Stúdentar óskast.... En fyrir þá sem þess fýsa væri ekki úr vegi aö upplýsa um úrslit þessara kosn- inga, og ef til vill leyfa sér örlitlar pæl- ingar i tilefni þeirra. Þaö vill svo til að á kjörskrá fyrir kosningar til Stúdentaráðs og Háskólaráðs voru ao þessu sinni 3168 stúdentar en af þessum frioa hópi sá aðeins 1461 stúdent ástæðu til þess ao leggja land undir fót og merkja eitt vesælt ,,x" við A eða B. Samkvæmt öllum venju- legum reglum um prósentureikning þá þýðir þetta 46% kjörsókn. Þú spyrð hver hafi orðið úrslitin. Ég geri ráð fyrir þvl aö aðeins þau 46% stúdenta sem kusu hafi áhuga á að vita það... eða allavega væri það lógíska af- leiðing þess sem á undan var sagt. En þau 54% sem heima sátu koma eflaust til með aö gægjast yf ir öxl náungans og forvitnast um hvað hinir ákváðu fyrir þá I stúdenta- málefnum fyrir næsta árið. Vaka í stöðugri sókn Úrslit til Stúdentaráös voru þannig að A-listi VÖKU fékk 627 atkvæði og 6 menn kjörna, en B-listi Félags vinstri manna fékk 727 atkvæði og 7 menn kjörna. Auðir og ógildir seðlar voru 77 talsins. Það má þvi ljóst vera af þessum tölum að annað árið I röð vinnur VAKA á i Háskólanum, þvi á þessum 2 árum hefur VAKA aukið fulltrúatölu sina i Stúdentaráöi um 2. Arið 1978 voru fulltrúar VÖKU i SHl 12, en nú sitja I Stúdentaráði 14 konur og karlar fyrir VOKU. Og við skulum leyfa okkur að bera úr- slitin nú saman við úrslit ársins 1978. Þá fékk listi VOKU 599 atkvæði, en listi vinstri manna 815 atkvæði. Þetta leiðir I ljós að listi vinstri manna hefur tapað 60 atkvæðum, á sama tima og VAKA hefur bætt við sig 30 atkvæðum. Og ef við skoðum sambærilegar tölur frá árinu 1977, þá sjáum við að þá fékk listi VÖKU jafnmörg atkvæði og nú, en listi vinstri manna hefur tapað rúmuin 100 atkvæðum frá þeim tlma. Það er þvl óvéfengjanleg niðurstaða þessa, að VAKA er I stöðugri sókn innan Háskólans..... á sama tima og hallar undan fæti hjá vinstri mönnum. Það má ljóst vera af þeim samanburði sem hér hefur veriö nefndur. Það er staðreynd að VAKA er I sókn..... og það er Hka stað- reynd að næsta ár munu VÖKUmenn gera allt til að þessi þróun megi halda áfram og tryggja VÖKU meirihluta I Stúdentaráði. 54% sváfu heima A sama tima og fjöldi stúdenta innan Háskólans hefur aukist, þá hefur hlut- Vinstri menn vilja skatta Þar sem það virðist hafa farið fyrir brjóstið á nokkrum hugmynd er ég lét i ljósi I viötali er birtist I „Blaði Vinstri- manna" fyrir SHI-kosningarnar, þykir mér rétt aö gera hér nánari grein fyrir þvi hvað hér er um að ræða. Hugmyndin er sú, að til að ná niöur matarveröi I Matstofu stúdenta, þá verði innheimt nokkur upphæð með hverju innritunargjaldi er rennur siðan beint til Matstofnunnar. Væri slikt I anda jafnaðar- og félagshyggju, sem I eðli sinu krefst skattlagningar I þjóð- félaginu til góða fyrir þá er þurfa að not- færa sér félagslega þjónustu er þjóð- félagið býður uppá. í einu orði sagt, tekjutilfærsla, til jöfnunar Hfskjara. I Háskóla Islands væri þvl rökrétt fyrir okkur vinstri menn að leitast við að skattleggja allan fjöldann, til að gera verðið á þjónustunni viöráðanlegra, nauðsynlegri þjónustu sem stendur öllum stúdentum til boða, að færa sér I nyt. Hefur átt sér stað f áraraðir. Rétt er að menn athugi, aö sérstakur „skattur", eða aukatillag af hverju innritunargjaldi hefur verið innheimt af stúdentum um langt skeið. Eða skyldu allir stúdentar hafa gert sér grein fyrir þvi, aö af 13 þúsund krónunum sem þeir greiddu I innritungargjald s.l. sumar, renna 1500 kr. af hverju innritungar- gjaldi beint I svonefndan „Stúdenta- skiptasjóð"? Og fyrir þá er ekki vita, þá er þeim sjóð ráðstafaö til aö fjármagna utanferðir forráðamanna hinna ein- stöku deildarfélaga og pólitlsku félag- anna. A meðan að u.þ.b. 10% stúdenta notfæra sér upp á dag hvern þjónustu Matstofunnar eru það hinsvegar u.þ .b. 1-2% stúdenta sem hinsvegar fara i utanferðir árlega, styrktar af „Stúdentaskiptasjóði". Ekki ber þetta svo að skilja að ég sé að leggjast gegn þvi að 1500 kr. verði inn- heimtar af hverjum stúdent við inn- ritun, til fjármögnunar , Stúdenta- skiptasjóðs". En hversvegna þurfa menn að fá hland fyrir hjartað þegar að talaö er um að Matstofan njóti svipaðrar fyrirgreiðslu? Ég get svosem fullvel skilið þaö þegar að Vökudrengir og aörir hægri menn leggjast gegn ráðstöfunum af þessu tagi, enda i samræmi við þjóöfélags- skoðanir þeirra um óheft frelsi fjár- magnsins, lágmarks skatta og þar fram eftir götunum. En vilji menn hinsvegar kenna sig við félagshyggju, vinstri- eða jafnaðar- mennsku, þá hlýtur þao að verða baráttumál þeirra að berjast fyrir þvi, að kostnaði við félagslega þjónustu sé dreift á sem flest og breiðust bökin til að lœkka verð hinnar félagslegu þjónustu fyrir þá er þurfa á henni að halda. Þetta er kjarni málsins og þarna , skilur á milli Vöku og vinstri manna. Bolli Héðinsson fyrrv. formaður SHÍ Athugasemd við athugasemd endur- skoðanda við reikninga SÍNE Það er rétt að félögum SÍNE sé gert kunnugt, að meðal itrekaðra tilrauna endurskoðandans til að útskýra upp- hæð nefnda I lið 3, voru ekki itrekaðar tilraunir til að hafa samband við undirritaðann, sem var þó einn á skrif- stofunni á umræddu timabili og gat einn skýringar gefið á þeim færslum sem i bókhaldinu eru. Hitt er svo rétt að ekki verður af dagbókinni (sem ekki var færð af mér) ráðið annað en að fé þetta hafi með öllu horfið úr sjóðum SINE. Af sjóð- bókinni, en dagbókin er færð á grund- velli hennar, má hinsvegar sjá að ófærð er siðasta launagreiðsla sú sem og innti af hendi til sjálfs min fh. SINE, þá vantar kvittun fyrir greiðsí- unni. Þetta sést af þvi að mér eru skv. sjóðbók greidd minni laun en mér bar, þótt ég sé hinsvegar manna ólíkleg- astur til að gefa eftir laun mln. Þá virðast breytingar á færslu sjóös- bókar er ég lét af störfum en fyrri framkvæmdastjóri tók við, hafa vafist fyrir endurskoðaandanum, og á ég einnig sök á þvi að þeirra er ekki getið i bókinni sjálfri, alúðarfullum endur- skoðendum til leiðbeiningar. Allt þetta hefði endurskoöandinn getaið fengið að vita ef hann hefði haft hug á þvi, hefur vist ekki talið það i sinum verkahring. Dylgjur hans tel ég ekki svaraverðar, en vil biöja félaga SINE velvirðingar á þessum mistök- um, sem mér leiðist allra mest sjálf- um. —/as fallsleg kosningaþátttaka stúdentar farið minnkandi. Arið 1974 var kosningaþátt- takan 70% (1650 af 2370) en hefur slðan farið hraðminnkandi þar til að hún var aðeins 46% að þessu sinni (1461 af 3168). Það hefur verið svo að á hverju ári hefur kjörsóknin minnkað eitthvað, og ekkert bendir til þess að stúdentar taki neinum stakkaskiptum á næstu árum i þvi efni..... nema eitthvað nýtt komi til. Það er þvi ljóst að við verðum öll að spyrna við fót- um svo að kosningaþátttaka aukist. Ég gef mér þá forsendu að það sé æski- legt að fólk taki afstöðu i kosningum. Ég tel það ekki nema eðlilegt að stúdentar hafi álit umhverfi sinu, svo og hag sinum og meöbræðra. En 54% stúdenta hafa takið þann kostinn að taka ekki afstöðu. Þarna held ég að megi um kenna sinnu- leysi stúdenta. En hverjar eru þá orsakir þessa sinnu- leysis? Þar geta kjósendur án efa litiö ei eigin barm, en einnig skyldu pólitlsku félögin taka sinn hluta af sneiðinni. Það hlýtur að vera sanngjörn krafa að póli- tfsku félögin taki að sér að upplýsa sttidenta um þeirra mál..... en um leið kemur það I hlut stúdenta að bera sig eftir björginni. En það er staðreynd sem ekki verður neitað að þarna hafa báðir aðilar.....félögin og stúdentar.....sofið á verðinum. VAKA hefur lagt á það áherslu að stúdentar ræktu þá skyldu sina að kveða udp sinn dóm I kosningum. Þrátt fyrir að björninn sé enn ekki unninn þá mun félagiðhalda áfram því starfi sem þarf til að vekja stúdenta til meðvitundar um hagsmuni sina. Stefnan í eftirrétt Einn þáttur I þessari viðleitni VOKU var sú nýbreytni að opna kosningabarátt- una.....kosningabarátta a la krató.....og i raun flytja kosningabaráttuna inn á borð stúdenta. Fulltrúar VOKU ruddust inn á kaffistofur þar sem stúdentar sátu I sak- leysi slnu og átu kaffibleyttar kringlur..... og gáfu þeim kost á stefnu okkar i eftir- rétt. Það má fullyrða að árangur þessa hafi veriö ákaflega uppörvandi. Fjörugar um- ræður, fyrirspurning, gagnrýni eða sam- staða.....óllu þessu urðum við vitni að á þessum fundum. Við höfðum stefnu sem við gátum lagt á borðið og kappkostuðum að kynna stúdentum sem best.....og vekja umræðu um. Þetta tókst, þvl stefna okkur I lánamál- um og Félagsstofnun varð aðalumræðu- efni kosninganna. En hvers vegna var ekki rætt um stefnu vinstri manna? Svarið viö þessari spurningu er ofur ein- falt.....hún hefur ekki fundist þrátt fyrir mikla leit. Það er ekki hægt að ræða stefnu sem ekki fyrirfinnst. 011 umræðan halut þvi að snúast um stefnu Vöku. Fúafen áhugaleysis Niðurstöður kosninganna og fylgis- aukning VÖKU bendir til þess að stúdentar geri sér þetta ljóst, og muni á komandi árum hjálpa VÖKU við að tína „skrautfjaðrirnar" utan af vinstri mönn- um. Annars virðist sem þeir hafi verið sjálfum sér verstir á siðastliðnum árum, þvi með ómálefnalegum málflutningi hafa þeir ekki einungis fælt frá sér allt skynsamt og hófsamt fólk..... heldur einnig hina hörðustu öfgamenn til vinstri. Þeir hafa haldið sig f jarri hagsmunamál- um stúdenta..... eða öllu fremur komið þeim I sllkan hnút að hver skáti mundi fullsæmdur af. En nú að kosningum afstöðnum þá eiga stúdentar næsta leik. Þeir heita ekki lengur kjósendur... en mi eru þeir stúdentar og eiga að veita kjörnum full- trúum slnum nauðsynlegt aöhald. Ef þeir gera það ekki þá munu hagsmunamál stúdenta ekki komast út úr fúafeni áhuga- leysins. Það er ekki nóg aö sitja heima og telja sjálfum sér trú um að stúdentapólitfkin sé alveg glötuð, og þar verði ekkert gert til úrbóta. Þar verður vissulega margt gert til urbóta.....ef þú leggur þitt litla lóð á vogarskálina. En þaö gerist ekki á meðan hinn almenni stúdenta situr heima i kosn- ingum og lætur aðra um að ráða slnum málum. Þar verða allir að taka þátt. Það er min skoðun að stúdentapólitlkin muni sýna batamerki sömu stundu og hinn al- menni stúdent fer að sýna henni áhuga. Um leið og þú ferð á kreik þá er allt á réttrileiö. Þess vegna væri best að fara af stað strax I dag. Sveinn Guðmundsson

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.