Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 17

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 17
Stúdentabíaðið m hefur samþykkt að vissar vélasamstæður hafa verið settar upp í verksmiðjunni, sem hefur samþykkt yfirvinnu og vinnu- hraðaaukningu. Að berjast gegn þessum vandamálum þýðir að berjast fyrir nýj- um, mannlegum samfélagsháttum. Þannig skil ég 150 timana, sem tæki til aö ger a o kkur m ögul egt a ö hor fa st i a ugu viö vandamál vinnunnar i verksmiðjunni, en ekki aðeins til aö ná samningum." Staða konunnar Hin hefBbundna staða konunnar innan heimilisins og staða hennar I þjóðfélag- inu, er einnig sett á oddinn i þessari bar- áttu.. Viðhöfum séð þetta I baráttu sænsku verkakvennanna fyrir styttri vinnudegi, þ.e. 6 tíma vinnudegi. Þetta er ekki aðeins hugsað fyrir mæður ungra barna, heldur einnig til að nalgast lausn vandamálsins um verkaskiptingu milli kynja á nýjan hátt, bæði innan fjölskyldunnar og Uti i þjóðfélaginu. Við höfum lfka séð þetta I þeirri baráttu sem háð hefur verið i Bret- landi fyrir miðstöðvum fyrir konur sem hafa orðið fyrir likamlegu^ ofbeldi frá eiginmönnum sinum. Baráttan hefur jafnframt snúist um það að rikið taki að sér að veita þessum konum tækifæri til starfsþjálfunar og fjárhagslegan stuðn- ing, svo þær geti oröiB efnahagslega sjálf- stæBar. Efnahagslegt sjálfstæBi er alger forsenda þess aB þær geti losnaB Ur pris- und sins daglega lifs og séu ekki neyddar ul aB snua aftur til eiginmanna sinna sem misþyrma þeim. A Spáni hafa dagvistunarhreyfingar, meB baráttumenn af báBum kynjum inn- an sinna vébanda,haft f rumkvæði aB víB- tækum fjöldaaBgerBum og umræBum. Hluti þessara umræBna hefur snúist um hlutverk mæBra viB uppeldi barnanna, viBhald hefBbundinnar hlutverkaskipting- ar milli drengja og stelpna strax frá fyrstu tið, nauBsyn nærveru feBranna og karlmanna almennt i hverfunum og sem virkra þátttakenda i störfum innan dag- heimilanna, nauBsyn þess aB brjóta niBur múrana milli einkalifs og þess sem snýr ú't á við, nauBsyn þess að Hta ekki á barnið sitt sem einkaeign — heldur aö örva alla félagslega virkni i átt til nýrra sam- skiptahátta. Að lokum veröum viB að itreka þá staö- reynd að sivaxandi fjöldi verkakvenna er farinn að setja þessi vandamál fram inn- an verkalýBssamtakanna. „Fagfélögin hafa tilhneigingu til aB eftirláta konum baráttuna fyrir samfélagslegri þjónustu, þar sem hún er i beinum tengslum viB dagleg störf þeirra. Við verðum að gera okkur grein fyrir að kapftalismanum er nauBsynlegt aB halda heimilisstörfunum á einkagrundvelli. ViB verBum einnig aB' skiljaaB þátttaka okkar i atvinnulifinu er aBeins fyrsta skrefiB i átt til frelsunar okkar, viB verjum lika aB berjast gegn vandamálinu um fjölskylduna," sagBi Italska verkakonan sem neitaBi aB vera eingöngu móBir, „jafnvel þótt þau (börn- in) kunni að verða góBir baráttumenn I verkalýBsfélögunum". ÞaB er augljóst, aB þaB er eingöngu I- tengslum viB vaxandi verkalýðsbaráttu og reynslu alls verkafólks i starfi, aB verkakonur fást til aB hafa frumkvæBi aB slikum umræBum innan verkalýBsfélag- anna. ÞaB leiBir okkur aB mikilvægu atriBi varBandi baráttu þeirra, nefnilega þess vilja sem verkakonur Ifagfélögunum hafa margoft tjáB upp á siðkastið til aB halda meBsér sérstaka fundi, jafnvel inn- an samtaka verkalýBsins, I þeim til- gangi aB þróa áfram kröfugerB slna og hvetja konur til aB tjá sig. Þessi staBa markar gersamlega nýtt stig I hinni sjálfstæBu kvenfrelsishreyf- ingu grundvallaBri á verkakonum. í raun er þaB svo, hvort sem þaB er I tengslum viB þær umræBur sem nýlega hafa fariB fram í spænsku verkamannanefndunum, á ráBstefnu fulltrila frá Italska málm- iBnaBarmannasambandinu, eBa i lands- ráBstefnu kvenna innan CGT i Frakk- landi, — aB alls staBar er sama vanda- málið sett fram, nauösyn þess að konur innan verkalýösfélaganna haldi meB sér sérstaka fundi i þeim tilgangi aB þróa áfram kröfugerB sína og auBvelda þeim aB tala fyrir máli sinu. „Konur verBa aB halda meB sérsérstaka fundi til aB undir- búa þingin og ráöstef nurnar og tryggja aB hinar ýmsu þarfir mannlegs lifs séu ræddar, sem karlmennirnir í fagfélögun- um hafa ætiB ýtt til hliöar", sagBi kona ein, en hún var fulltrúi sambands málm- iBnaBarverkafólks á fyrsta landsfundi kvenna innan þessa sambands og var fundurinn haldinn I Mílano. Þörfin á sérstökum kvennafundum inn- an verkalýöshreyfingarinnar er næg vls- bending um þá stefnu sem þróun hinnar sjálfstæöu kvenfrelsishreyfingar hefur tekiö I þeim löndum þar sem róttæknis- þróun verkalýösstéttarinnar er komin lengst á veg. Sérstakir kvennafundir eru nú ekki a&eins haldnir fyrir utan samtök verkalýösstéttarinnar i hópum sem ekki Framhald á bls. 19 Stúden tafé lag Jafnaðarmanna Stúdentafélag jafnaöarmanna, hið endurvakta, er fyrsta flokks- pólitíska félagið/ sem stofnað hefur verið til meðal háskóla- stúdenta í áratug, eða allt síðan stúdentafélög hinna einstöku stjórnmálaf lokka lognuðust út af um 1970. Félagið er, eins og segir í lögum þess, opið öllum stuðn- ingsmönnum Alþýöuflokksins, sem innritaðir eru í Háskóla Is- lands. Er markmið félagsins að vinna að útbreiðslu lýðræðisjafn- aðarstefnu innan Háskóla ís- lands og utan. Stúdentafélag jafnaBarmanna er félag af allt öðru tagi en þau stúdenta- félög, sem fyrir voru annars vegar, Vaka, sem kallar sig „Félag lýðræðissinnaðra stúdenta", og hins vegar Félag vinstri manna. Bæði eru þessi félög óháð pólitisk- um flokkum, halda þvireyndar bæði fram fyrir kosningar, aö aðeins innan sinna vé- banda eigi heima Alþýðuflokks- og Fram- sóknarmenn meðal stúdenta. Þessi félög eru reist á stúdentapólitiskum grunni, þar sem Stúdentafélag jafnaðarmanna er fyrst og fremst reist á flokkspólitiskum grunni enda þótt þaB hljóti eBli málsins samkvæmt að láta sig jafnframt varða málefni stúdenta sérstaklega. Nýtt féfag á gömlum merg. Stúdentafélag jafnaðarmanna var stofnaB, eða öllu heldur endurreist þ. 19. febrúar, eða fyrir rúmum mánuði siðan. Félagið er þvi ekki gamalt I þessari mynd, en á sér þó langa forsögu. StuBn- ingsmenn AlþýBuflokksins innan veggja Háskóla íslands iiöfBu meö sér félag um þriggja áratuga skeiB, eBa frá þvl upp úr 1940 og fram til um 1970. Fyrst het félag þetta AlþýBuflokksfélag háskólastúdenta, en um 1945 var nafninu breytt i Stúdenta- félag lýBræBissinnaBra sósialista. Svo hét félagiB til 1957, er nafninu var breytt I endanlegt horf, Stúdentafélag jafnaBar- manna. Félagsskapur jafnaBarmanna I háskól- anum bauB fram til stúdentaráBs allt frá 1945 og fram undir þaB aB þaB hann lognaBist Ut af, þ.e.a.s. þegar ekki var kosiB til stúdentaráBs úr einstökum deild- um, eins og var á timabili. Oftast bauB félagiB fram eitt sér, og hlaut þá einn og stundum tvo menn kjörna I stúdentaráB. Stundum bauB félagiB fram meB öBrum, meB félagi framsóknarstúdenta, eBa meB þjóBvarnarmönnum og róttækum stúdentum. FélagiB gaf út blöB fyrir hverjar stúdentaráðskosningar og stund- um endranær, og stóB fyrir fundum. Gegn jarða- braski A fundi i Stúdentafélagi jafnaöar- manna 18. mars var eftirfarandi ályktun samþykkt samhljóða. Stúdentafélag jafnaðarmanna var endurreist 19. febrúar siðastliBinn og er opiB öllum stuðningsmömmum Al- þýðuflokksins sem innrita&ir eru I Háskóla íslands. „1 tilefni af þeirri umræBu sem aB nú fer fram um nýtingu og kaup Kópa- vogskaupstaðar á Flfuhvammslandi vill Stúdentafélag jafnaBarmanna minna á aB þaB er gagnstætt öllu rétt- læti aö einstakir landeigendur geti hirt stórgróBa vegna þess eins að alþjóBar þörf hafi gert lönd þeirra verBmæt án nokkurs tilverknaðar þeirra sjálfra" eins og stendur I stefnuskrá Alþýðu- flokksins. En AlþýBuflokkurinn, einn stjórn- málaflokka á Islandi berst ótvirætt gegn jaroarbraski af þessu tagi." Fljótlega upp úr þvi að framsóknar- menn, jafnaðarmenn og róttækir stúdentar tóku höndum saman i félaginu VerBandi, lognaBist Stúdentafélag jafnaBarmanna út af. Kratar og fram- sóknarmenn duttu smám saman út úr samstarfinu innan VerBandi, og svo fór loks, aB VerBandi varB hreinræktaB rót- tæklingafélag og jók viB nafn sitt „Félag rórtækra stúdenta". Er óþarfi aB rekja þá sögu frekar hér. Nú er aftur þar til aB taka, aB eftir kosn- ingasigur AlþýBuflokksins 1978 fannst ýmsum rökrétt aB jafnaBarmenn hösluBu sér völl innan Háskólans meB þvi aB endurreisa Stúdentafélag jafnaBar- manna. Ekki varB þó af þvi strax, en byr komst á þau mál nú strax fyrri part vetrar. Alpingiskosningarnar I desember settu þarna strik i reikninginn, en eftir prófin var látib til skarar skriBa, og var félagiB stofnaB þ. 19. febrúar, sem fyrr segir. Félagið er í uppbyggingu og mót- un. A stofnfundi Stúdentafélags jafnaðar- manna var kosin stjórn skipuð undirrituö- um, Kjartani Ottóssyni, islenskunema, sem er formaður, DavíB Björnssyni, viB- skiptifræBinema sem er ritari og þá jafn framt sjálfkrafa varaformaBur, og Simoni Jóni Jóhannssyni, islensku- nema, sem er gjaldkeri félagsins. A stofnfundinum var eins og gefur aB skilja rætt um starfiB framundan. Þar gerBi ég sem nýkjörinn formaBur grein fyrir hugmyndum minum um starfiB fyrst um sinn. LagBi ég til, aB fariB skyldi rólega af staB, meBan félagið væri I upp- byggingu og mótun, og vildi fyrst I staB leggja meginkapp á aB þjappa félags- mönnum saman meB rabbfundum og öBru þvi, sem til þess væri falliB. SIBan skyldi starfsvettvangurinn færBur út eftir þvi sem grundvöllur og hljómgrunnur væri fyrir meBal félagsmanna. Var yfirleitt tekiB undir þetta af fundarmönnum. FramboBsmál I stúdentaráBskosning um þeim, sem þá stóBu fyrir dyrum, voru einnig rædd & stofnfundinum, en öllum ákvörBunum um þaB frestaB til næsta félagsfundar, sem haldinn var 27. febrúar, en þar var til umræBu starfs- áætlun fyrir fyrsta starfsáriB. Var á þeim fundi samþykkt tillaga stjórnar um fram- boBsmálin, svohljóBandi: „Stúdentafélag jafnaBarmanna tekur sem slikt ekki þátt i framboBum viB stúdentaráðskosningar að þessu sinni, en einstaklingar innan félags- ins hafa óbundnar hendur um framboð innan annarra samtaka stúdenta. „Var almennt góð samstaða meðal félags- manna um þessa samþykkt. Töldu menn, aö félagið væri vart I stakk búiö & svo algeru frumstigi að láta til sln taka istúdentapólitikinni. Skammt var til kosninganna, og timi til undirbúnings naumur. Ljóster, að ef félagið sem slfkt á að taka þátt i stúdentaráðskosningum, verður það að hafa mótað sér stefnu i málefnum stúdenta, en slik stefnumótun er að sjálfsögðu miklu meira verk en svo, að unnt hefði verið að hespa þvi af á þeim tveimur vikum sem liöu milli stofnunar félagsins og þess að framboðsfrestur rann út. Starfið nú og framundan. Þegar hafa verið haldnir fjórir félags- fundi i Stúdentafélagi jafnaBarmanna, og enn eru tveir fundir fyrirhugaðir fram til vorsins. Frá stofnfundinum og næsta al- mennum félagsfundi er þegar sagt, en siðustu tveir fundirnir voru hádegis- verBarfundur þ.4. mars og rabbfundur um hagsmunamála stúdenta þ. 18. mars. Gestur hádegisverBarfundarins, sem haldinn var i hliBarsal Félagsstofnunar stúdenta, var Vilmundur Gylfason, fyrr- verandi menntamálaráBherra. Voru þar m.a. rædd lánamál stúdenta, prófessors- máliB svonefnda og viBhorf i stjórnmálun- um eftir myndun rikisstjórnar Gunnars Thoroddsen. A rabbfundinum um hagsmunamál stúdentar var fariB ofan l saumana á kosningastefnuskrá Vöku og starfsáætlun Félags vinstri manna fyrir næsta starfsár Einnig var kosin laganefnd, sem i eiga sæti FriBbjórn R. Sigurðsson, Hróbjartur Jónatansson og Olafur Haraldsson. Þá var og ályktaB um þjóBareign lands af gefnu tilefni. Þeir fundir, sem framundan eru, eru tveir hádegisverBarfundir. Sá fyrri er mánudaginn 24. mars I hliBarsal Félags- stofnunar stúdenta, og verBur Kjartan Jóhannsson, varaformaður Alþýðuflokks- ins, gestur fundarins. Seinni hádegis- veröarfundurinn verður skömmu eftir páska. A almennum félagsfundi, sem fyrir- hugað er aB halda I byrjun október næsta haust, er ætlunin aB ræða starfið fram eftir þeim vetri. M.a. hefur komið upp sú hugmynd, að efnt verði til leshringja, t.d. um Kommúnistaávarpið af sjónarhóli nú- tima lýðræðisjafnaðarmanna. Ég vil að lokum hvetja alla stuðnings- menn Alþýðuflokksins innan raða stúdenta til að ganga til liðs við Stúdenta- félag jafnaðarmanna. Fundir félagsins eru jafnan vandlega auglýsitir, á nokkrum stöðum á háskólasvæðinu, og eru nýir félagar velkomnir á þá fundi. Auk þess geta menn að sjálfsögðu snúið sér til einstakra stjórnarmanna. Reykjavik, 19. mars 1980 Kjartan Ottósson formaBur Stúdentafélags jafnaðarmanna Stúdentar athugið: skilaf restur umsókna um störf á Hótel Garði rennur út 18. apríl n.k. Upplýsingar veitir skrifstofa Fs sími 16482 Félagsstofnun stúdenta. Laust starf á skrifstofu Stúdentaráðs. Staða starfskrafts fyrir Stúdentaráðs Háskóla Islands er laust til umsóknar. Starf þetta er oftlega nefnt almenn skrifstofu- vinna og starfskrafturinn skrifstofublók. Vinna þessi fellst í því aðgetaallt, vitaallt, finnaalltoggeraallt. Umsóknir er tilgreini allar duldar hvatir og leyndar þrár, skulu sendár skrifstofu Stúdentaráðs Háskóla íslands, annarri hæð í Félagsstofnun stúdenta við Hringbraut, fyrir 26. apríl næst komandi. Upplýsingar um stöðu þessa eru veittar á sama stað, sími 15959. Stúdentaráð Háskóla íslands.

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.