Morgunblaðið - 22.06.2011, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 22.06.2011, Blaðsíða 14
14 FRÉTTIRInnlent MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 22. JÚNÍ 2011 Sú hefð hefur skapast á meðal fastagesta sundlaugar Seltjarnarness að þegar einhver á afmæli kemur viðkomandi með meðlæti til að hafa með kaffinu. Í gær áttu Arnbjörg Sigtryggsdóttir og Lúðvík Geirsson 70 ára brúðkaupsafmæli, en hún verður 93 ára í haust og hann 97 ára. Að loknum 400 metra sundspretti Lúðvíks á áttunda tímanum í gærmorgun buðu þau upp á kræsingar í tilefni dagsins. steinthor@mbl.is Morgunblaðið/Ernir Veisla í sundlauginni Kræsingar í tilefni 70 ára brúðkaupsafmælis „Seðlabankinn er að skoða allt niður í smæstu færslur á kreditkortum fólks,“ segir hann og telur að neyt- andinn eigi að fá að vera í friði fyrir ríkinu í sínu prívatlífi. „Ég lít á þetta og spyr sjálfan mig, hversu langt má ríkisvaldið seilast til þess að hafa eft- irlit með minnstu og smæstu aðgerð- um borgaranna í landinu? En hér er auðvitað um ágreining að ræða er varðar túlkun á friðhelgi einkalífs borgaranna,“ segir Jón. Telur brotið gegn friðhelgi einkalífsins  Stefnir Persónuvernd fyrir að heim- ila að fylgst sé með kortanotkun Morgunblaðið/Ómar Upplýsingar Seðlabankinn fylgist með kreditkortafærslum fólks. Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann í níu mánaða fangelsi fyrir að áreita unglingspilt kynferðis- lega og veita tveimur sextán ára pilt- um áfengi. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða fórnarlambi sínu 500 þúsund krónur í miskabæt- ur. Maðurinn játaði að hafa útvegað piltunum áfengi en neitaði sök að mestu í öðrum ákærulið, þar sem hann var ákærður fyrir að hafa í svefnherbergi sínu haft kynferðis- mök við annan piltinn þar sem hann lá sofandi í rúmi og gat ekki brugðist við sökum svefndrunga. Samkvæmt ákæru klæddi maðurinn piltinn úr gallabuxum, sokkum, bol, dró niður um hann nærbuxur, strauk rass hans og læri, kynfæri og endaþarm. Hann játaði þær sakir en neitaði að hafa reynt að setja fingur í endaþarm hans, auk þess að fróa sjálfum sér á sama tíma. Segir í dómnum að ljóst sé að engir aðrir en þeir tveir séu til frásagnar um það sem gerðist umrædda nótt. Fram kemur í gögnum málsins að pilturinn heimilaði ekki líkamsskoðun á neyðarmóttöku og við leit lögreglu í sængurfötum mannsins fannst ekki sæði. Engin sérfræðigögn voru lögð fram í málinu sem studdu framburð piltsins hvað þessi atriði varðar. Var maðurinn því aðeins sakfelldur fyrir kynferðislegt áreiti og brot á áfengis- og barnaverndarlögum. Dæmdur fyrir að áreita unglingspilt kynferðislega Morgunblaðið/Ómar Dómhús Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness í gær.  Hlaut níu mán- aða fangelsisdóm Braut af sér » Samkvæmt ákæru átti at- hæfið sér stað 20. nóvember 2010 á þáverandi heimili mannsins á Suðurnesjum. » Hann gaf piltunum tveimur sem eru ólögráða ótæpilegt magn af áfengi og urðu þeir mjög drukknir. Í stefnunni lýsir Jón yfir áhyggj- um sínum af því að málið njóti ekki réttlátrar meðferðar, þar sem skipun stjórnar Persónu- verndar stangist á við þrískipt- ingu ríkisvaldsins. Vísar hann á þá staðreynd að í stjórninni eigi sæti dómari við æðsta dómstól landsins sem skipaður sé af ráð- herra. Í stefnunni segir: „Það fer þvert gegn þrískiptingu rík- isvaldsins að hæstaréttardómari taki þátt í að kveða upp fulln- aðarúrskurði á sviði fram- kvæmdavalds, sem síðan verði einungis bornar undir dómstóla.“ Þar segir ennfremur: „Ljóst er að dómarar í héraðsdómi eru í sér- stakri og erfiðri aðstöðu þegar þeim er ætlað að fjalla um gerðir hæstaréttardómara sem fram- kvæmdavalds.“ Skipun stjórn- ar ólögmæt ÞVERT GEGN ÞRÍSKIPTINGU Janus Arn Guðmundsson janus@mbl.is Jón Magnússon, hæstaréttarlög- maður og fyrrum formaður Neyt- endasamtakanna, hefur stefnt Per- sónuvernd fyrir að heimila Seðla- banka Íslands að safna og vinna við- kvæmar persónuupplýsingar í þágu gjaldeyriseftirlits. Jón segir stefnuna byggjast á því að með ákvörðun þess- ari, hafi Persónuvernd heimilað Seðla- bankanum að fylgjast með persónu- legum högum hans, s.s. neyslu- mynstri, ferðalögum og áhugamálum. Vanrækir skyldu sína Jón segir að ákvörðun Persónu- verndar brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár er varðar friðhelgi einkalífs. Jafnframt segir hann Seðla- bankann ekki hafa lagaheimild til að safna og rannsaka kreditkortafærslur hans og annarra landsmanna. Hann telur Persónuvernd hafa vanrækt skyldu sína gagnvart umbjóðendum sínum. Málið var lagt fram í Héraðs- dómi Reykjavíkur sl. fimmtudag. „Seðlabankinn safnar og skoðar all- ar upplýsingar er varða gjaldeyris- viðskipti, er fara í gegnum milli- færslur og kreditkort einstaklinga í landinu. Þetta kom fram í svari Seðla- bankans þegar Persónuvernd óskaði eftir því 16. ágúst árið 2010,“ segir Jón og bætir við: „Til að útskýra þetta er best að taka dæmi um gjaldeyr- isviðskipti hins almenna borgara, sem undir venjulegum kringumstæðum eru ekki umfangsmikil. Segjum að fjölskylda kaupi sér áskriftir að er- lendum tímaritum á netinu og ferðist saman til útlanda einu sinni á ári. Þá er seðlabankanum heimilt að grand- skoða allar þessar færslur og öll þau viðskipti sem fram fara í gegnum kreditkort og millifærslur skv. ákvörðun Persónuverndar, sem á að standa vörð um friðhelgi einstaklings og heimila. Þetta hefur verið gert frá 28. nóvember 2008,“ segir Jón, en hann telur að hér sé um brot á rétt- indum hins almenna borgara að ræða. Einnig telur hann Persónuvernd hafa brugðist þeim skyldum sínum, skv. 71. grein stjórnarskrárinnar og 8 gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, að tryggja að ákvæði um friðhelgi einka- lífs borgaranna séu raunhæf og virk. arviðræðunum. Ekki síst þar sem nú stendur yfir heildarendurskoðun á fiskveiðistefnu og löggjöf ESB. Granje sagðist vonast til þess að meiri líkindi yrðu á fiskveiðistefnu ESB og Íslands eftir að sú endur- skoðun hefði farið fram. Hún nefndi þó sérstaklega bann við erlendri fjárfestingu sem væri í gildi í ís- lenskum sjávarútvegi. Slíkt fortaks- laust bann gengi ekki innan ESB. Þá voru enn fremur nokkur atriði sem Granje taldi geta hægt á inn- gönguferlinu. Til dæmis þyrfti Ís- land að sjá til þess með fullnægj- andi hætti að reglum ESB um fjármálamarkaði yrði framfylgt í landinu. Þá þyrfti sérstaklega að skoða fjármagnsflæði í ljósi gild- andi gjaldeyrishafta. Og enn kom Icesave til umræðu. Mögulega þyrfti farsæll endir að koma til á þeirri langþreyttu deilu milli Ís- lendinga, Breta og Hollendinga. Loks gætu milliríkjadeilur um mak- rílveiðar haft einhver áhrif. Fyrirmyndaríkið Ísland Granje sagði að þótt þessi atriði kynnu að hljóma stórvægileg í eyr- um Íslendinga væru þetta smámál miðað við það sem ESB glímdi við á Balkanskaga og í Tyrklandi þar sem samningaviðræður væru af allt öðrum toga. Víða þyrfti að gera verulega breytingar á stjórnkerfum ríkja og tryggja borgurum sjálf- sögð mannréttindi. Væntanleg inn- ganga Króatíu gæfi þó góð fyr- irheit. Á Íslandi stæði lýðræði og jafn- rétti traustum fótum, hér væri virt réttarríki og tiltölulega lítil spilling. En þá stendur eftir spurningin: Ef lífskjör eru svona góð á Íslandi af hverju ættum við þá að ganga í Evrópusambandið? Granje fullyrðir að með inngöngu í Evrópusam- bandið muni Ísland öðlast sterkari rödd innan alþjóðasamfélagsins auk þess að taka beinan þátt í ákvarð- anatöku innan sambandsins. Þá muni upptaka evru styrkja efnahag landsins. Granje segir framkvæmdastjórn ESB almennt mjög jákvæða í garð inngöngu Íslands í sambandið. Ekki voru allir jafn sáttir á fund- inum en við upphaf fyrirlesturs Granje ruddist æstur mótmælandi inn og hrópaði ókvæðisorð um hugsanlega inngöngu Íslands Í ESB. Ísland ökumaðurinn á vegi samningsviðræðna  Sjávarútvegur og landbúnaður munu tefja aðildarviðræður Reuters Evrópumál Viðhorf framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til inngöngu Íslands í sambandið voru rædd á fundi í Háskóla Íslands í gær. FRÉTTASKÝRING Hjalti Geir Erlendsson hjaltigeir@mbl.is Eiginlegar aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins hefjast næstkomandi mánudag, 27. júní. Þá lýkur jafnframt formlega rýnivinnu sem hófst í nóvember á síðasta ári. Rýnivinnan fólst í nákvæmri greiningu á löggjöf ESB sem Ís- land þarf að gangast undir. Vinnunni var ætlað að varpa ljósi á það hversu reiðubúið landið er, í hverjum málaflokki fyrir sig, til að ganga í sambandið. Þegar hinar eiginlegu viðræður hefjast munu samninganefndir ESB og Íslands fara nákvæmlega í gegnum hvern samningskafla fyrir sig í aðildar- samningnum. Samningskaflarnir eru 33 talsins í jafnmörgum mála- flokkum. Viðhorf framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til inngöngu Íslands voru til umræðu á hádeg- isfundi sem fór fram í gær á vegum Rannsóknarseturs um smáríki og sendinefndar ESB á Íslandi. Alex- andra Cas Granje, sviðsstjóri stækkunarstofu ESB, flutti þar er- indi. Hún er yfirmaður þeirrar skrifstofu sem fer með aðildarvið- ræður ESB við Ísland, Króatíu, fyrrum Júgóslavíulýðveldið Make- dóníu og Tyrkland. Granje sagði að stjórnvöld á Ís- landi mundu algjörlega ráða því hversu langan tíma inntökuferlið tæki. Ísland væri bílstjórinn og réði algjörlega hraðanum. Hún sagði jafnframt undangengna rýnivinnu sanna að Ísland væri í algjörum sérflokki miðað við önnur ríki sem nýlega hefðu gengið í Evrópusam- bandið þar sem Ísland uppfyllti þegar vel flest skilyrði sem sam- bandið setti ríkjum sem vildu inn- göngu. Í máli Granje kom fram að nú væri ljóst að þrjá málaflokka væntanlegs aðildarsamnings þyrfti að skoða sérstaklega vel. Það væru landbúnaðarmál, sjávarútvegsmál og umhverfismál. Það síðastnefnda vegna hvalveiða Íslendinga sem Granje segir á engan hátt samræm- ast stefnu ESB. Sjávarútvegsóvissa Það kemur eflaust engum á óvart að nefndir málaflokkar standi út af borðinu. Sjávarútvegsmálin kunna þó að valda mestum töfum á aðild- Undangengin rýnivinna sem hefur farið fram á löggjöf Ís- lands og ESB þarf ekki að vera til einskis fari svo að stjórnvöld á Íslandi ákveði að fresta aðild- arviðræðum. Alexandra Cas Granje, sviðsstjóri stækk- unarskrifstofu framkvæmda- stjórnar ESB, segir að vinnan muni ávallt nýtast ákveði Ísland að fresta viðræðum og hefja þær svo aftur síðar. Það hafi til dæmis sýnt sig á Möltu þar sem miklar efasemdir voru um inn- göngu áður en landið varð hluti af ESB. Vinnan nýtist líka við að kynna Íslendingum þann hluta löggjafar ESB sem ekki er hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. Má fresta AÐILDARVIÐRÆÐUR

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.