Víkurfréttir


Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 12

Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 12
12 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 11. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Innilegar þakkir til allra þeirra er auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, Gunnars Inga Ingimundarsonar, Faxabraut 31 b, Keflavík. Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 11g á Landspítalanum við Hringbraut. Linda Gústafsdóttir og fjölskylda. Ár leg ur for varn ar dag ur ungra öku- manna var hald inn í 88 hús inu í síð ustu viku. For varn ar dag ur inn er hald inn í sam vinnu við lög reglu, TM, Bruna varn ir Suð ur nesja og FS. Lögð er áhersla á for varn ir í ýmsri mynd s.s. fíki efna for varn ir og unga öku- menn. Í 88 hús inu fengu ung menn in að prófa velti bíl, gler augna braut og ská braut. Einnig voru haldn ir fræðslu fund ir og nem end um skipt upp í hópa. Að lok um svið settu lög- regla og BS um ferð ar slys þar sem far ið var yfir starfs hætti björg un ar- manna og möguleg ar af leið ing ar um ferða slysa. Dag skránni lauk svo með grill veislu í boði Norð lenska. Um ferð ar slys svið- sett á for varn ar degi Í byrj un des em ber 2007 var und ir rið uð vilja yf ir lýs ing á milli JB eign ar halds fé lags og Grinda vík ur bæj ar, þar sem því var lýst yfir að að JB eign- ar halds fé lag hefj ist handa við bygg ingu á um 20 þús und fer metra mið bæj ar kjarna á lóð Fest is eigi síð ar en 1. maí 2008. Í vilja yf ir lýs ing unni kem ur fram að Grinda vík ur bær hygg- ist taka á leigu 1.300 fer metra í hinu nýja húsi, að JB eign- ar halds fé lag skili kynn ing ar- gögn um eigi síð ar en 15. jan 2008 svo kynna megi fyr ir íbú um Grinda vík ur bygg ing- ar á form in, að JB eign ar halds- fé lag kaupi gamla Festi sam- kvæmt áð ur gengnu út boði, að Grinda vík ur bær breyt ir aðal- og deiliskipu lagi á svæð- inu svo hægt verði að hefj ast handa þeg ar fyr ir liggi yf ir lýs- ing frá Lands banka Ís lands að hann falli frá fyr ir vör um um fjár mögn un á hús inu. Það er ekki spurn ing að hérna er á ferð inni mik il og metn að- ar full áform um upp bygg ingu á mið bæj ar kjarna í Grinda vík og óska ég mönn um alls góðs geng is í þeim mál um. Er nýja Festi að gufa upp? Grinda vík ur bær er bú inn að breyta aðal- og deiliskipu lagi fyr ir Fest is reit inn, þannig að hægt er að hefj ast handa strax. Grinda vík ur bær er til bú inn að selja nú ver andi hús næði Festi um leið og JB eign ar halds fé lag hef ur sýnt fram á fjár mögn un húss ins. JB eign ar halds fé lag hef ur enn ekki skil að inn nægu kynn ing- ar efni svo hægt sé að kynna fyr ir íbú um. Þeir hafa held ur ekki skil að inn nein um bygg- inga teikn ing um svo taka megi fyr ir í skipu lags- og bygg ing- ar nefnd og sam kvæmt upp lýs- ing um frá fyr ir tækja skrá hef ur JB eign ar halds fé lag ekki enn ver ið stofn að. En ég er þess full viss að þeir kippi þessu í lag fé lag arn ir á allra næstu dög um Sig mar Ed vards son, for mað ur bæj ar ráðs Grinda vík ur. Nýr mið bæj ar- kjarni í Grinda vík Þrátt fyr ir erf iða tíð í vet ur ganga fram kvæmd ir á Nes- völl um mjög vel. Starf semi í þjón ustu mið stöð inni hefst í lok mars og stefnt er að því að að stað an verði að fullu til- bú in í maí/júní. Eins og fram hef ur kom ið þá una íbú ar í rað hús um sér vel, og fyrstu íbú ar í ör ygg is í búð um eru nú þeg ar flutt ir inn. Þjón- ustu mið stöð in verð ur að hluta til tek in í notk un þann 31. mars nk., en þá er fyr ir- hug að að starf semi FEB, tóm stunda starfs, dagdval ar, mat ar þjón ustu og heima þjón- ustu Reykja nes bæj ar flytj ist þang að. Inga Lóa Guð munds dótt ir hef ur ver ið ráð in sem rekstr ar- stjóri á Nes völl um, en hlut verk henn ar verð ur að halda ut an um og sam ræma það starf sem fram fer á Nes völl um. Á næstu vik um og mán uð um munu síð an aðr ir rekstr ar að- il ar taka til starfa, s.s. Snyrti- stof an Lauf ið, versl un in Lyf og heilsa, Heilsu lind in Átak, Hár- greiðslu stof an El eg ans, Heilsu- vernd ar stöð in, og veit inga þjón- usta. Á sama tíma hefst einnig starf semi á þjón ustu borði og í „Ráð garði“, þar sem gert er ráð fyr ir að skapa vett vang til að mæta þörf um og ósk um íbúa í Reykja nes bæ. Fyr ir hug aðri opn un ar há- tíð sem ráð gert var að hafa í byrj un apr íl hef ur ver ið frestað, sem er vegna seink- un ar sem hef ur orð ið á fram- kvæmd um við lóð og frá gang bygg inga að utan. Það mun ekki hafa nein áhrif á starf- semi sem fer fram í hús inu. Stefnt er að því að opn un ar- há tíð fari fram í lok maí. Að sögn Sig urð ar Garð ars son ar fram kvæmda stjóra geng ur verk efn ið mjög vel og hef ur tek ist ótrú lega vel að fylgja áætl un mið að við þær að- stæð ur sem hafa ver ið á fram- kvæmda tím an um. Því hversu vel hef ur geng ið, er eink um að þakka góðu sam starfi við Reykja nes bæ, hags muna að ila og fram kvæmd ar að ila sem standa að verk inu. „Nú eru liðn ir að eins um 23 mán uð ir frá því að fyrsta skóflustung an var tek in, fólk ið er sest að í íbúð un um og þjón ustu mið- stöð in að verða til bú in. Það er mik ið til hlökk un ar efni að sjá hvern ig þessi frá bæra að staða mun nýt ast til að veita fólki ör yggi, þæg indi og tæki færi til að njóta lífs ins á efri árum“, seg ir Sig urð ur að lok um. Starf semi í þjón ustu mið- stöð Nes valla að hefj ast Það iðar allt af at hafna lífi á Nes völl um þessa dag ana. Stutt er í að þjón ustu mið stöðin verði til bú in. VF-mynd: elg.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.