Víkurfréttir


Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 33

Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 33
33VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGINN 13. MARS 2008 SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0000 Kefla vík ur kirkja Ferm ing ar guðs þjón ust ur pálma- sunnu dag 16. mars. Nem end ur úr Holta skóla ferm ast. Kl. 11:00 ferm ast nem end ur úr 8. HHS og kl. 14:00 nem end ur úr 8. ISÁ. Prest ar kirkj unn ar og æsku lýðs full trúi þjóna við at höfn ina. Hún verð ur einnig send út á svæði Vík ur frétta á sjón varp s kapl in um. Ytri-Njarð vík ur kirkja Ferm ing ar messa sunndag inn 16. mars kl.10.30. Kór kirkj unn ar syng ur und ir stjórn Gunn hild ar Höllu Bald urs dótt ur. Með hjálp ari Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir. Sunnu dag skól inn sunnu dag inn 16. mars kl. 11. fer fram í Njarð- vík ur kirkju vegna ferm ing ar. For- eldramorg unn þriðju dag inn 18. mars kl. 10.30. Um sjón hef ur Þor- björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Njarð vík ur kirkja Sunnu dag skól inn sunnu dag inn 16. mars kl. 11. Um sjón hafa Hanna Vil hjálms dótt ir, Brynja Vig dís Þor steins dótt ir, Mar ía Rut Bald urs dótt ir, Jenný Þór katla Magn ús dótt ir og Dag mar Kuna- kova org anisti. Grindavíkurkirkja Sunnudagurinn 16. mars, ferming kl: 13:30 (Pálmasunnudagur). Hvíta sunnu kirkj an Kefla vík Sunnu dag ar kl. 11:00 fjöl skyldu- sam koma. Þriðju dag ar kl. 20.00 bæna sam koma. Fimmtu dag ar kl 19.00 al fa nám skeið. Laug ar dag ar kl 20.00. Kær leik ur inn – Sam koma unga fólks ins Út skála kirkja Fimmtu dag ur inn 20. mars, skír- dag ur, há tíð ar messa í Út skála- kirkju kl. 14, sam eig in leg messa Út skála- og Hvals nes sókna, bisk up Ís lands Karl Sig ur björns son pre- dik ar. Sókn ar prest ur Björn Sveinn Björns son þjón ar fyr ir alt ari. Kór ar Út skála- og Hvals nes kirkna syngja. Org anisti Stein ar Guð munds son. Laug ar dag ur inn 15. mars Kirkju- skól inn í Safn að ar heim il inu í Sand- gerði kl. 11. Sam eig in leg ur Kirkju- skóli Sand gerð is og Garðs, All ir vel komn ir. NTT-starf er kl. 16:30 alla fimmtu daga í Kiwan is hús inu í Garði. Um sjón Krist jana Kjart ans- dótt ir og Jón Árni Jó hanns son. For- eldramorgn ar Út skála kirkju eru á mánu dög um kl. 14:30 í Kiwan- is hús inu að Heið ar túni 4 í Garði. Sókn ar prest ur. Hvals nes kirkja Fimmtu dag ur inn 20. mars skír- dag ur há tíð ar messa í Út skála- kirkju kl.14. Sam eig in leg messa Út skála- og Hvals nes sókna, bisk up Ís lands Karl Sig ur björns son pre- dik ar, sókn ar prest ur Björn Sveinn Björns son þjón ar fyr ir alt ari, kór ar Út skála- og Hvals nes kirkna syngja, org anisti Stein ar Guð munds son. Laug ar dag ur inn 15. mars Kirkju- skól inn í Safn að ar heim il inu í Sand gerði kl. 11. Sam eig in leg ur Kirkju skóli Sand gerð is og Garðs. All ir vel komn ir. Æsku lýðs fund ir fyr ir 8. bekk og eldri eru á mánu- dög um kl. 19. í Safn að ar heim il inu í Sand gerði. NTT-starf ið 9-12 ára starf ið er kl. 17:30 alla mánu daga í safn að ar heim il inu í Sand gerði. Um sjón Fjóla Krist ín Jó hann es- dótt ir og Jón Árni Jó hanns son. Sókn ar prest ur. Fyrsta Baptista kirkj an Baptista kirkj an á Suð ur nesj um. Sam koma fyr ir full orðna fimmtu- daga kl. 19:00. Eft ir messu verð ur boð ið upp á kaffi sopa. All ir eru vel komn ir! Barna gæsla með an sam kom an stend ur yfir. Sam koma fyr ir börn og ung linga sunnu daga kl. 14:00–16:00. Prest ur Pat rick Vincent Weimer. First Papt ist Church The Bapt ist Church on the Southern Peninsula. Church services in Eng lish Sunda ys 10:30 and 18:30. Wed nes da ys 19:00. Nur sery and child care is alwa ys availa ble during the services. Pa- stor Pat rick Vincent Weimer Bahá’í sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opin hús og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11 n.h. Upp lýs ing ar í s. 694 8654 og 424 6844. Rík is sal ur inn Þriðju dög um kl. 19:00 bók náms- sam kom an: Mesta mik il menni sem lif að hef ur. Fimmtu dög um kl. 19:00 boð un ar skóli og þjón ustu- sam kom an. Sunnu dag ur inn 16. mars kl. 13:30: Vin átta við Guð við heim inn eða hvort vel ur þú? Kirkjur og samkomur:bali fe. Ráð gjöf og eft ir fylgni. Ásta Stef áns dótt ir Her bali fe dreif ing- ar að ili. S: 692 3504, net fang: asta- stef@inter net.is Þjá ist þú af eft ir far andi: þung- lyndi, ang ist, dep urð eða öðr um óþæg ind um? Hafðu sam band við okk ur á heima síð unni okk ar www.stodog styrk ing.com og við mun um veita þér að stoð og ráð gjöf eft ir því sem kost ur er. Minn um á net fang ið okk ar stodog styrk ing@ stodog styrk ing.com Að borða rétt! Veistu hvað rétt matar æði veit ir mikla vellíð an ? Við mót mæl um svelti og kenn um fólki að borða af sér aukakíló in. Ís lend ing ar létt ust um 25 tonn á ár inu 2006 með hjálp Ís lensku Vigt ar ráð gjaf anna. Við erum í Kirkju lundi á mánu dög um. Ný- lið ar vel komn ir kl. 18.00. www.vigt- arrad gjaf arn ir.is. Sól ey Birg is dótt ir vigt ar ráð gjafi. Sími 869 9698. TÖLVUR Er tölv an að hrjá þig? Hæg virk? Bil uð, eða vant ar þig hreins un eða ferska upp setn ingu? Kem á stað inn og verð ið er ótrú legt. Haddi, sími: 867 0248 ATVINNA Húsaviðgerðir. Ann ast all ar húsa- við gerð ir, hef ára tuga reynslu í múr við gerð um og flísa lögn um. Einnig ára tuga reynsla í allri tré- smíði. Glugg ar, glerj un, grið ing um, þak, þak renn um, gifsi, el hús in rétt- ing ar, par k eti og alla við halds- vinnu. Gummi 899 8561. TAPAÐ FUNDIÐ Hvít 5 ára læða, tap að ist á mið viku- dag inn úr Dals hverf inu í Innri- Njarð vík. Er ekki með neina ól. Er sárt sakn að Uppl. 587 2161. BARNAAGÆSLA Dag mamma með 7 ára reynslu mun hefja störf 1. apr íl í Garð- in um. Góð að staða. Uppl. í síma 564 2977 og 861 1017. FUNDARBOÐ Ert þú með virk/ur? kíktu þá á Coda fund, á mánu dög um kl 19:30 í Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju og Fimmtu dög um kl 19:30 í AA- hús inu Klapp ar stíg 7 Rnb. Co- Dependents Anonym us. Al-Anon Klapp ar stíg 7. Byrj un- ar fund ir mánu daga kl. 20:00. og al menn ur fund ur kl. 21:00. All ir vel komn ir. Op inn AA fund ur í Kirkju lundi mánu daga kl. 21:00. Ný liða deild Spor.a ✝ Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Sólveig Sigurðardóttir Suðurgötu 51 Keflavík verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju, föstudaginn 14.mars kl: 14:00 Halldóra Jensdóttir Ari Sigurðsson Magnea Eyrún Jensdóttir Sveinbjörg Eygló Jensdóttir Jóhannna Jensdóttir Erich Sehner Barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. FRÉTTASÍMINN 898 2222 Smáauglýsing 1.000 kr. staðgreitt Smáauglýsing með mynd: 2.000 kr. staðgreitt Skilafrestur til kl. 15 á þriðjudögum Sími 421 0008

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.