Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 10

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 10
8 Tafla 3.2.9. Fjármögnun útgjalda til félags- og heilbrigðismála í löndum Evrópska efnahagssvæðisins 1999. Hlutfallsleg skipting........................................................................................ 59 Tafla 3.2.10. Fjármögnun útgjalda til félags- og heilbrigðismála á Norðurlöndum 1991-2000. Hlutfallsleg skipting ... 60 Tafla 3.2.11. Peningagreiðslur og þjónusta á íbúa og sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á Norðurlöndum 2000........... 61 Tafla 3.2.12. Utgjöld til félags- og heilbrigðismála á Norðurlöndum í hlutfalli af vergri landsframleiðslu 1950-2000 .. 62 Tafla 3.2.13. Atvinnuleysi á Norðurlöndum 1956-2000 ....................................................................... 62 Fjölskyldur og börn ......................................................................................... 63 Tafla 4.1.1. Utgjöld og fjármögnun peningagreiðslna og þjónustu við fjölskyldur og böm 1991-2000 .......................... 64 Tafla 4.2.1. Utgjöld til fjölskyldna og bama á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000........................... 64 Tafla 4.2.2. Utgjöld til fjölskyldna og bama á Norðurlöndum á íbúa 17 ára og yngri í jafnvirðisgildum (PPP) 2000 .. 65 Tafla 4.3.1. Fæðingar og fædd böm 1991-2000 ............................................................................... 65 Tafla 4.3.2. Reglur um greiðslur til foreldra í tengslum við fæðingu barns 1971-2003 ...................................... 66 Tafla 4.3.3. Viðtakendur greiðslna vegna fæðingarorlofs lífeyristrygginga eftir kyni 1991-2000............................. 67 Tafla 4.3.4. Bótagreiðslur lífeyristrygginga vegna fæðingarorlofs 1991-2000................................................ 67 Tafla 4.3.5. Foreldrar sem sem hófu fæðingarorlof greitt af lífeyristryggingum 1996-1998................................... 68 Tafla 4.3.6. Fjöldi fæðinga 1996-1998 eftir greiðslutilhögun fæðingarorlofs................................................ 68 Tafla 4.3.7. Reglur um bamabætur 1981-2000................................................................................. 69 Tafla 4.3.8. Arlegar fjárhæðir óskertra bamabóta og bamabótaauka 1981-2000................................................. 69 Tafla 4.3.9. Skerðing bamabóta vegna eigna og tekna. Hlutföll og árlegar viðmiðunarfjárhæðir 1987—2000 .................... 71 Tafla 4.3.10. Arlegar bamabætur hjóna og einstæðra foreldra með meðaltekjur 1995-2000...................................... 72 Tafla 4.3.11. Mæðra-og feðralaun 1991-2000 ................................................................................ 72 Tafla 4.3.12. Meðlagagsþegar hjá Tryggingarstofnun ríkisins og greiðslur 1991-2000......................................... 73 Tafla 4.3.13. Leikskólar og heildarfjöldi bama á þeim eftir aldri 1991-2000 ............................................... 74 Tafla 4.3.14. Fjöldi leikskólabama eftir aldri bama og lengd viðvem 1991-2000.............................................. 75 Tafla 4.3.15. Böm í leikskólum í hlutfalli af aldursflokkum í desember 1991-2000........................................... 77 Tafla 4.3.16. Starfslið leikskóla 1991-2000 ............................................................................... 79 Tafla 4.3.17. Dagvistir bama á einkaheimilum 1991-2000..................................................................... 80 Tafla 4.3.18. Böm sem bamavemdamefndir og starfslið þeirra höfðu afskipti af 1991-2000 .................................... 81 Tafla 4.3.19. Böm sem komið var í fóstur eða til dvalar utan heimilis á vegum bamvemdaryfirvalda 1991-2000................. 81 Tafla 4.3.20. Stuðningsúrræði bamavemdamefnda við börn og fjölskyldur þeirra 1996-2000..................................... 82 Tafla 4.3.21. Heimili annarra en aldraðra og öryrkja sem nutu félagslegrar heimaþjónustu sveitarfélaga 1991-2000 ... 83 Atvinnuleysi ................................................................................................ 84 Tafla 5.1.1. Utgjöld og fjármögnun peningagreiðslna og þjónustu vegna atvinnuleysis 1991-2000.............................. 85 Tafla 5.2.1. Utgjöld vegna atvinnuleysis á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000............................... 85 Tafla 5.3.1. Atvinnuleysi 1991-2000........................................................................................ 86 Tafla 5.3.2. Atvinnuleysi eftir kyni og aldri 1991-2000.................................................................... 87 Tafla 5.3.3. Atvinnuleysisbætur 1991-2000.................................................................................. 88 Tafla 5.3.4. Skráðir og greiddir atvinnuleysisdagar 1991-2000.............................................................. 88 Tafla 5.3.5. Einstaklingar eftir kyni sem fengu atvinnuleysisbætur a.m.k. einn dag 1991-2000 .............................. 89 Tafla 5.3.6. Skráðir atvinnulausir og hlutfall þeirra af mannafla eftir kyni 1991-2000..................................... 90 Tafla 5.3.7. Þátttakendur í vinnumarkaðsúrræðum 1997-2000.................................................................. 91 Heilbrigðismál .............................................................................................. 92 Tafla 6.1.1. Utgjöld og fjármögnun peningagreiðslna og þjónustu vegna heilbrigðismála 1991-2000............................ 93 Tafla 6.1.2. Heilbrigðisútgjöld samkvæmt þjóðhagsreikningum 1991-2000 ..................................................... 94 Tafla 6.2.1. Utgjöld til heilbrigðismála á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000 .............................. 95 Tafla 6.2.2. Heilbrigðisútgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu í löndum OECD 1980-2000............................ 96 Tafla 6.2.3. Hlutur hins opinbera í heilbrigðisútgjöldum alls í löndum OECD 1980-2000...................................... 97 Tafla 6.3.1. Heilbrigðisstarfsmenn 1991-2000............................................................................... 98 Tafla 6.3.2. Fjöldi starfandi í nokkrum heilbrigðisstéttum mælt í ársverkum 1990-1999 ..................................... 99 Tafla 6.3.3. Fjöldi starfandi í nokkrum heilbrigðisstéttum á Norðurlöndum mælt í ársverkum 1999/2000....................... 99 Tafla 6.3.4. Semar stöður á sjúkrastofnunum, hjúkrunar- og dvalarheimilum og heilsugæslustöðvum 1989-1999 ................ 100 Tafla 6.3.5. Setnar stöður á sjúkrastofnunum, hjúkrunar- og dvalarheimlum og á heilsugæslustöðvum eftir starfsstétt 1989-1999 ...................................................................................... 101 Tafla 6.3.6. Setnar stöður á sjúkrastofnunum eftir starfsstétt 1989-1999.................................................. 102 Tafla 6.3.7. Setnar stöður á heilsugæslustöðvum eftir starfsstétt 1989-1999 .............................................. 103 Taflaö. 3.8. Læknar eftir starfsvettvangi 1994-1997 ....................................................................... 103 Tafla 6.3.9. Starfandi fólk frá vinnu vegna veikinda 1991-2000 ........................................................... 104 Tafla 6.3.10. Starfandi fólk frá vinnu vegna veikinda á Norðurlöndum 1990-2000........................................... 104 Tafla 6.3.11. Slys tilkynnt Tryggingarstofnun ríkisins 1991-2000.......................................................... 105 Tafla 6.3.12. Fjöldi slasaðra í tilkynntum og/eða rannsökuðum vinnuslysum 1991-2000....................................... 106 Tafla 6.3.13. Dánir eftir kyni og helstu dánarorsökum 1991-1995 og 1999 .................................................. 107 Tafla 6.3.14. Neysla og söluverðmæti lyfja eftir aðalverkunarflokkum lyfja 1991-2000..................................... 108 Tafla 6.3.15. Neysla og söluverðmæti lyfja eftir aðalverkunarflokkum lyfja á Norðurlöndum 2000........................... 109
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.