Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 115

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 115
Heilbrigðismál 113 Tafla 6.3.19. Komur og vitjanir í heilbrigðisþjónustu utan legudeilda sjúkrahúsa 1991-2000, % Table 6.3.19. Ambulant contacts 1991-2000, % Hlutfallsleg skipting, % 1991 | 1993 1995 1997 1998 | 1999 2000 | Percentage distribution Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total Heilsugæsla 58,5 60,0 60,2 60,5 60,6 58,2 56,8 Primary care Heilusgæslustöðvar' 42,6 45,8 47,4 47,9 49,3 48,5 51,4 Health centres* 1 Reykjavík Primary Heilsuvemdarstöð Reykjavíkur 9,1 8,9 8,3 8,3 6,9 5,7 1,7 2 * health care centre Heimilislæknar, sjálfst. starfandi' 3 5,2 3,7 3,3 2,8 2,8 2,4 2,2 Self employed GP'sL3 Medical service after Læknavaktin sf. 1,6 1,5 1,2 1,5 1,5 1,6 1,6 normal hours Sérfræðiþjónusta 41,5 40,0 39,8 39,5 39,4 41,8 43,2 Specialists Göngudeildir4 14,2 14,4 14,0 15,5 16,0 17,8 17,7 Outpatient at hospitals* Sérfræðingar, sjálfst. starf. 26,0 24,2 24,5 22,8 22,2 22,8 24,2 Selfemployed specialists Krabbameinsfélagið5 1.1 1,1 U 1.0 U 1,0 1,0 Iceland Cancer Society5 The National Assoc.for the Hjartavemd 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Prevention ofHeart Diseases 1 Viðtöl og vitjanir lækna og hjúkrunarfræðinga. Undanskilin eru öll símviðtöl. Consultations and housecalls of physicians and qualified nurses. Telephone calls are excluded. 2 Kvöld og helgarþjónusta heimahjúkrunar í Reykjavík fluttist frá Heilsuvemdarstöð Reykjavíkur til heilsugæslustöðva alfarið í lok árs 1999. Night and weekend home nursing services in Reykjavík moved from Reykjavík Primary health care centre to health centres in Reykjavík at end of 1999. 3 Undanskilin eru heilsuvemdarstörf s.s. ungbamavemd, bólusetningar og mæðraskoðun. Activities on health prevention like child care health, vaccinations and maternity care are not included. 4 Aætlaðar tölur að hluta. Figures are partly estimated. 5 Leghálsskoðanir á leitarstöðinni í Reykjavík. Brjóstaskoðanir ekki meðtaldar en þær fara oft fram samhliða leghálsskoðun. Vitjanir lækna og hjúkrunarfræðinga vegna heimahlynningar em meðtaldar. Cervical examinations at the Cancer Detection Clinic in Reykjavík. Breast examinations are not included asthey are often done simultaneously as the cervical examinations.The houscalls of physicians and qualified nurses in relation to palliative home care are included. Heimild Source: Landlæknisembættið. Directorate ofHealth. Tafla 6.3.20. Samskipti við heilsugæslustöðvar 1991-2000 Table 6.3.20. Contacts with the health centres 1991-2000 Fjöldi samskipta í þúsundum | 1991 | 1993 | 1995 1997 1998 | 1999 2000 | Number of contacts, thousands Alls 670 711 779 831 831 845 916 Total Viðtöl við lækna 536 542 578 609 583 606 646 Consultations with physicians Vitjanir lækna 35 37 68 66 65 61 69 House calls by physicians Vitjanir hjúkrunarfræðinga vegna heimahjúkrunar' 87 118 123 145 171 171 195 House calls by nurses /home nurseing' Vitjanir hjúkrunarfræðinga vegna ungbamavemdar2 13 14 10 11 12 7 6 House calls by nurses /child health care2 Skýring Note: Tölur yfir samskipti á heilsugæslustöðvum em hér lægri en birtar tölur í Heilbrigðisskýrslum fyrir árin 1991-1994. Nemur munurinn flokknum „annað“ sem þar var meðtalinn en verður sleppt í sambærilegum töflum frá og með árinu 1995. Number contacts with the health centres are here lower than already published figures in the Public Health Reportsfor the years 1991-1994. Here the group “other” is not included as it will be excluded in the figures as of1995. 1 Kvöld og helgarþjónusta heimahjúkmnar í Reykjavík fluttist frá Heilsuvemdarstöð Reykjavíkur til heilsugæslustöðva alfarið í lok árs 1999. Health centres in Reykjavík took over night and weekend home nursing services in Reykjavík at end ofyear 1999. 2 Bráðabirgðatölur 1999 og 2000. Preliminary figures 1999 and 2000. Heimild Source: Landlæknisembættið. Directorate of Health.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.