Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 70

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 70
68 Fjölskyldur og böm Tafla 4.3.5. Foreldrar sem hófu fæðingarorlof greitt af lífeyristryggingum 1996-1998 Table 4.3.5. Parents starting reception ofsocial security maternitylpaternity benefits 1996-1998 Fjöldi viðtakenda Number of recipients Fæðingarstyrkur Maternitylpaternity allowance Fæðingardagpeningar Per diem parent benefits Fullir Full Skertir Reduced Samtals Total Karlar Males Konur Females Samtals Total Karlar Males Konur Females Samtals Total Karlar Males Konur Females Foreldrar Parents 1996 3.645 3.645 3.074 11 3.063 212 212 1997 3.463 • 3.463 2.931 8 2.923 183 183 1998 3.663 * 3.663 3.159 4 3.155 199 _ 199 Sjálfstæður réttur feðra' Fathers independent riglit' 1998 1.108 1.108 1.097 1.097 0 0 Skýring Note: Fjöldi foreldra sem hóf töku fæðingarorlofs hvert ár, þ.e. vegna bama fæddra það ár. Number ofparents starting reception ofsocial security maternity/paternity benefits each year, i.e. children born that year. 1 Sjálfstæður réttur feðra til tveggja vikna fæðingarorlofs tók gildi 1. janúar 1998. The independent right offathers to two weeks paternity leave entered into force 1 January 1998. Heimild Source: Tryggingastofnun ríkisins. State Social Security Institute. Tafla 4.3.6. Fjöldi fæðinga 1996-1998 eftir greiðslutilhögun fæðingarorlofs Table 4.3.6. Number of deliveries 1996-1998 by type ofmaternal benefits Fjöldi fæðinga Hlutfallsleg skipting, % Number of deliveries Percent distribution 1996 1997 1998 1996 1997 1998 Fjöldi fæðinga alls 4.278 4.073 4.104 100,0 100,0 100,0 Number of deliveries Fæðingarorlof greitt af Recipients of social security Tryggingastofnun ríkisins' 3.645 3.463 3.663 85,2 85,0 89,3 maternity benefits1 a. Fæðingarstyrkur eingöngu 370 357 309 8,6 8,8 7,5 Maternity allowance only Matern. allow. and per-diem b. Styrkur og fullir dagpeningar2 3.063 2.923 3.155 71,6 71,8 76,9 benefits - full2 Fólk á vinnumarkaði 2.554 2.437 2.630 59,7 59,8 64,1 People on labour market Nemar 509 486 525 11,9 11,9 12,8 Students Matern. allow. and per-diem c. Styrkur og skertir dagpeningar2 212 183 199 5,0 4,5 4,8 benefits - reduced2 Á vinnumarkaði 201 174 189 4,7 4,3 4,6 People on lahour market Nemar 11 9 10 0,3 0,2 0,2 Students Opinberir starfsmenn3 621 599 433 14,5 14,7 10,6 Civil servants3 Engar greiðslur 12 11 8 0,3 0,3 0,2 Not receiving maternal benefits Skýring Note: Tölur ársins 1997 eru byggðar á skýrslu ASÍ og SA frá febrúar 2000. Upplýsingar áranna 1996 og 1998 byggja annars vegar á efni frá TR (sjá töflu 4.3.4.) og hins vegar á áætlun á grundvelli 1997 talna. The 1997 data is based on a special study. The 1996 and 1998figures are based on data from SSI (see table 4.3.4.) and estimates based on the study mentioned. 1 Þær mæður sem eiga rétt á fullum launum í fæðingarorlofi frá vinnuveitenda eiga ekki rétt á greiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins. Entitlement to social security maternity benefits shall lapse ifmother is entitled tofull payment from her employer. 2 Skipting í fulla og skerta dagpeninga ræðst af lengd vinnutíma í starfi síðustu 12 mánuði fyrir fæðingarorlof. Skertir dagpeningar miðast við 516-1.031 unnar klst., en fullir dagpeningar við lengri vinnutíma. Receiving full or reducedper-diem benefits depends on the amount ofwork carried out during the 12 months prior to giving birth. Reduced per-diem benefits refers to 516-1.031 hours ofwork, andfull benefits to more. 3 Fastráðin kona í starfi hjá ríki og sveitarfélögum, sem starfar samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna (samningum BHM, BSRB og KÍ) og hefur starfað í sex mánuði samfellt fyrir bamsburð á rétt á leyfí í sex mánuði með sömu dagvinnulaunum og fylgja stöðunni. (Rgl. nr. 410/1989). Fyrstu þrjá mánuðina skal hún einnig fá meðaltal annarra greiðslna síðustu 12 mánuði áður en leyfið hófst. Public sector employees that have been employed six months prior to the birth are entitled to maternity leave with full salary. Heimild Source: ASÍ og SA: Fæðingar- og foreldraorlof. Mat á kostnaði við aukinn rétt foreldra (febr. 2000), Tryggingastofnun ríkisins og Hagstofa íslands. Report on maternal benefits in lceland 1997 by The Icelandic Federation ofLabour and The Confederation oflcelandic Employers, The State Social Security Institute and Statistics Iceland.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.