Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 109

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 109
Heilbrigðismál 107 Tafla 6.3.13. Dánir eftir kyni og helstu dánarorsökum 1991-1995 og 1999 Table 6.3.13. Deaths by sex and main causes ofdeath 1991-1995 and 1999 1991-1995 1999 Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Males Females Total Males Females Dánir alls Total deaths 8.908 4.637 4.271 1901 964 937 01 Smit- og sníklasjúkdómar 82 42 40 18 7 11 06 Æxli 2.261 1.154 1.107 531 282 249 07 Þar af illkynja æxli 2.246 1.145 1.101 527 281 246 25 Sjúkdómar í blóði, blóðfærum og ónæmisraskanir 21 11 10 - 26 Innkirtla-, næringar- og efnaskiptasjúkdómar 76 39 37 34 19 15 28 Geðraskanir og atferlisraskanir 33 16 17 92 30 62 31 Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 209 95 114 69 30 39 33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 3.966 2.157 1.809 792 406 386 37 Sjúkdómar í öndunarfærum 1.143 463 680 185 79 106 42 Sjúkdómar í meltingarfærum 214 78 136 36 14 22 45 Sjúkdómar í húð og húðbeð 1 0 1 1 1 - 46 Sjúkdómar í vöðva- og beinvef og í bandvef 19 4 15 6 2 4 48 Sjúkdómar í þvag- og kynfærum 102 50 52 27 18 9 50 Fylgikvillar þungunar, bamsburðar og sængurlegu 0 0 0 - - - 51 Tilteknir kvillar með upphaf á burðarmálsskeiði 52 33 19 5 4 1 52 Meðfæddar vanskapanir og litningafrávik 66 34 32 6 3 3 55 Sjúkdómseinkenni og illa skilgreindar orsakir 89 44 45 14 8 6 58 Ytri orsakir áverka og eitrana Dánir af hverjum 100.000 íbúum Deaths per 100,000 population 574 417 157 85 61 24 Dánir alls Tota1 deaths 676,8 702,5 650,9 685,8 694,6 677,0 01 Smit- og sníklasjúkdómar 6,2 6,4 6,1 6,5 5,0 7,9 06 Æxli 171,8 174,8 168,7 191,6 203,2 179,9 07 Þar af illkynja æxli 170,6 173,5 167,8 190,1 202,5 177,7 25 Sjúkdómar í blóði, blóðfærum og ónæmisraskanir 1,6 1.7 1,5 0,0 0,0 0,0 26 Innkirtla-, næringar- og efnaskiptasjúkdómar 5,8 5,9 5,6 12,3 13,7 10,8 28 Geðraskanir og atferlisraskanir 2,5 2,4 2,6 33,2 21,6 44,8 31 Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum 15,9 14,4 17,4 24,9 21,6 28,2 33 Sjúkdómar í blóðrásarkerfi 301,3 326,8 275,7 285,7 292,5 278,9 37 Sjúkdómar í öndunarfærum 86,8 70,1 103,6 66,7 56,9 76,6 42 Sjúkdómar í meltingarfærum 16,3 11,8 20,7 13,0 10,1 15,9 45 Sjúkdómar í húð og húðbeð 0,1 - 0,2 0,4 0,7 0,0 46 Sjúkdómar í vöðva- og beinvef og í bandvef 1,4 0,6 2,3 2,2 1,4 2,9 48 Sjúkdómar í þvag- og kynfærum 7,7 7,6 7,9 9,7 13,0 6,5 50 Fylgikvillar þungunar, bamsburðar og sængurlegu - - - 0,0 0,0 0,0 51 Tilteknir kvillar með upphaf á burðarmálsskeiði 4,0 5,0 2,9 1,8 197,0 48,3 52 Meðfæddar vanskapanir og litningafrávik 5,0 5,2 4,9 2,2 2,2 2,2 55 Sjúkdómseinkenni og illa skilgreindar orsakir 6,8 6,7 6,9 5,1 5,8 4,3 58 Ytri orsakir áverka og eitrana 43,6 63,2 23,9 30,7 44,0 17,3 Skýringar Notes: Flokkun dánarorsaka 1991-1995 var gerð á grundvelli 9. útgáfu flokkunarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (ICD-9) en flokkun dánarorsaka 1999 á grundvelli 10. samnefndrar útgáfu. Taflan sýnir helstu dánarorsakir skv. evrópska stuttlistanum. Classification according to 9th revision of Who’s International Classification ofDiseases (ICD-9)for 1991-1995 and lOth revisionfor the year 1999. This table shows main causes ofdeath according to the European shortlist.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.