Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 12

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 12
10 Tafla 8.2.1. Útgjöld vegna öryrkja á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000................................... 156 Tafla 8.3.1. Örorkulífeyrisþegar eftir bótaflokkum 1991-2000 ............................................................ 157 Tafla 8.3.2. Hlutfall örorkulífeyrisþega með aðrar bætur en grunnlífeyri 1991-2000 ...................................... 158 Tafla 8.3.3. Bótagreiðslur vegna örorkulífeyrisþega eftir bótaflokkum 1991-2000 ......................................... 159 Tafla 8.3.4. Örorkulífeyrisþegar með óskertar bætur 1996-2000............................................................ 160 Tafla 8.3.5. Viðtakendur endurhæfingarlífeyris 1991-2000................................................................. 161 Tafla 8.3.6. Bótagreiðslur vegna endurhæfingarlífeyris 1991-2000......................................................... 162 Tafla 8.3.7. Viðtakendur endurhæfingarlífeyris með óskertar bætur 1996-2000.............................................. 163 Tafla 8.3.8. Bflakaupastyrkir vegna örorkubótaþega 1991-2000............................................................. 164 Tafla 8.3.9. Makabætur endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega 1991-2000 ................................................... 164 Tafla 8.3.10. Viðtakendur umönnunarbóta,-styrkja og-greiðslna 1991-2000 .................................................. 165 Tafla 8.3.11. Umönnunarbætur,-styrkur,-greiðslur 1991-2000................................................................ 165 Tafla 8.3.12. Öryrkjar (10-49%) sem fengið hafa eingreiðslu í kjölfar slyss 1991-1998 .................................... 165 Tafla 8.3.13. Viðtakendur örorkulífeyris frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-2000 ............................. 166 Tafla 8.3.14. Viðtakendur örorkulífeyris frá lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000................................. 167 Tafla 8.3.15. Hlutfall fólks með örorkulífeyri frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-2000 ....................... 167 Tafla 8.3.16. Hlutfall fólks með örorkulífeyri frá lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000........................... 168 Tafla 8.3.17. Viðtakendur örorkulífeyris sem eingöngu taka lífeyri frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-1999 ......................................................................................... 169 Tafla 8.3.18. Fatlaðir búsettir í félagslegum íbúðum, á sambýlum og vistheimilum eftir landsvæðum 1991-2000............... 171 Tafla 8.3.19. Böm sem fengið hafa umönnunarmat eftir landsvæðum 1997-2000................................................. 173 Tafla 8.3.20. Tímabundin dvöl fatlaðra 15 ára og yngri utan heimilis eftir landsvæðum 1994-2000........................... 174 Tafla 8.3.21. Fatlaðir 16 ára og eldri sem njóta hæfingar, endurhæfingar og þjónustu í atvinnumálum eftir landsvæðum 1994-2000 ................................................................................. 175 Tafla 8.3.22. Heimili fatlaðra sem nutu félagslegrar heimaþjónustu sveitarfélaga 1991-2000 ...................... 176 Ekkjur/ekklar (eftirlifendur) .............................................................................. 177 Tafla 9.1.1. Útgjöld og fjármögnun peningagreiðslna til eftirlifenda 1991-2000 .......................................... 178 Tafla 9.2.1. Útgjöld vegna eftirlifenda á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000 ............................. 179 Tafla 9.3.1. Viðtakendur ekkju- og ekkilsbóta 1991-2000.................................................................. 180 Tafla 9.3.2. Bótagreiðslur vegna ekkju- og ekkilsbóta 1991—2000.......................................................... 180 Tafla 9.3.3. Barnalífeyrir 1991-2000. Bótaþegar, böm og bótagreiðslur.................................................... 181 Tafla 9.3.4. Bamalífeyrir eftir tilefni 1996-2000. Bótaþegar og bótagreiðslur............................................ 182 Húsnæði .................................................................................................... 183 Tafla 10.1.1. Útgjöld og fjármögnun þjónustu vegna húsnæðis 1991-2000..................................................... 184 Tafla 10.2.1. Útgjöld vegna húsnæðis á Norðurlöndum á (búa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000 ................................. 184 Tafla 10.3.1. Sveitarfélög sem greiða húsaleigubætur eftir stærð 1995-2000 ............................................... 185 Tafla 10.3.2. Viðtakendur húsaleigubóta eftir fjölskyldugerð 1996-2000.................................................... 186 Tafla 10.3.3. Viðtakendur húsaleigubóta eftir meginstöðu 1996—2000 ....................................................... 187 Tafla 10.3.4. Meðalhúsaleiga og -fjárhæð húsaleigubóta eftir stærð íbúða 1996-2000........................................ 188 Önnur félagshjálp .......................................................................................... 189 Tafla 11.1.1. Útgjöld og fármögnun peningagreiðslna og þjónustu vegna annarrar félagsaðstoðar 1991-2000 .................. 190 Tafla 11.2.1. Útgjöld vegna annarrar félagsaðstoðar á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000................... 190 Tafla 11.3.1. Útgjöld sveitarfélaga til fjárhagsaðstoðar eftir stærð sveitarfélaga 1991-2000.............................. 191 Tafla 11.3.2. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eftir stærð sveitarfélaga 1991-2000 ........................................... 192 Tafla 11.3.3. Meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir stærð sveitarfélaga 1991-2000............................. 193 Tafla 11.3.4. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir fjölskyldugerð 1991-2000 ...................... 194 Tafla 11.3.5. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir fjölskyldugerð 1991-2000. Hlutfallslegs skipting. 196 Tafla 11.3.6. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir aldri 1991-2000............................................ 198 Tafla 11.3.7. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir aldri 1991-2000. Hlutfallslegs skipting.................... 200 Tafla 11.3.8. Fjöldi flóttamanna til fslands 1991-2000 ................................................................... 201 Tafla 11.3.9. Rými á stofnunum fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur 1991-2000.............................................. 202 Tafla 11.3.10. Sjúklingar/vistmenn á stofnunum fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur 1991-2000.............................. 203 Ritröðin Hagskýrslur Islands............................................................................................... 204
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.