Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 22

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 22
20 Útreikningsaðferðir og skilgreiningar (Hagstofa Islands er fyrir íslands hönd aðili að Eurostat samstarfi). Að kröfu Eurostat hafa Norðurlöndin (eins og önnur aðildarlönd) endurreiknað útgjaldatölur aftur til ársins 1990 samkvæmt „nýja“ Esspros. OECD sem um árabil hefur borið saman velferðarmálaútgjöld aðildarríkja samkvæmt uppgjöri þjóðhagsreikninga hefur nú hafið samvinnu við Eurostat um að nota Esspros gögn í samanburði af þessu tagi. Fyrsta niðurstaða OECD á þeim grunni er að finna í SOCX 1996 gagnagrunninum. Eurostat safnar ekki upplýsingum enn sem komið er um fjölda lífeyris-/bótaþega eða fjölda þeirra sem njóta þjónustu en það gerir NOSOSKO hins vegar. 1.3. NOMESKO NOMESKO eða Norræna nefndin um heilbrigðisskýrslur (Nordisk Medicinalstatistisk Komité) er ein af fastanefndum Norrænu ráðherranefndarinnar. Hlutverk hennar er að skapa grundvöll fyrir samanburð á hagtölum á sviði heilbrigðismála á Norðurlöndum og eiga frumkvæði að þróunarverkefnum á því sviði, auk þess að fylgjast með alþjóðlegri þróun hagtalna urn heilbrigðismál. NOMESKO nefndin var stofnuð 1966 en ísland hóf þátt- töku árið 1973. A vegurn nefndarinnar hafa starfað nefndir eða vinnuhópar sem tekið hafa fyrir ákveðin svið. Má þar nefna skráningu efnis um fæðingar, samræmingu í skráningu dánarmeina, sjúkdóma, aðgerða og slysa. Ennfremur hafa sérfræðingahópar fjallað um skilgreiningar og framsetningu efnis um starfsemi sjúkrahúsa, heilsugæslu og um heil- brigðisstéttir, útgjöld auk fleiri þátta. NOMESKO hefur gefið út Heilbrigðisskýrslur Norðurlanda (Helsestatistik for de nordiske lande) árlega síðan 1980. Er það starf í höndum ritnefndar sem skipuð er fulltrúum allra Norðurlandanna þ.m.t. frá Færeyjum, Grænlandi og Alandseyjum. Er efni ritsins í stöðugri endurskoðun og kapp lagt á að ná fram sem bestri samræmingu við hagtölugerðina. I ritinu eru upplýsingar um ísland sem í sumum tilvikum hafa ekki birst með sama hætti í íslenskum heimildum. Er hluti af því efni hér í ritinu. 1.4. OECD OECD hefur um allangt skeið safnað margvíslegum upplýsingum um heilbrigðismál hjá aðildarríkjum sínum þ.m.t. Islandi og hefur Hagstofan umsjón með miðlun efnis fyrir Island. Þróaður hefur verið yfirgripsmikill alþjóðlegur gagnagrunnur um heilsufar og starfsemi heilbrigðiskerfa. Utgjöld til heilbrigðismála og skipting þeirra skipa þar veigamikinn sess en þau hafa farið vaxandi sem hlutur af heildarríkisútgjöldum. Er því mikil þörf fyrir samræmdar hagtölur til að geta borið saman vöxt, árangur og jöfnuð heilbrigðiskerfa og slíkar upplýsingarmikilvægarfyrir stefnu- mótun í heilbrigðismálum. Samræming hagtalna er lykillinn að því að hægt sé að gera raunhæfan samanburð milli landa. Samstarf alþjóðastofnana og aðildarlanda þeirra undanfarin ár hefur þokað því máli áfram en enn vantar nokkuð á að fullnægjandi árangur hafi náðst á öllum sviðum og því ber að hafa nokkum fyrirvara á alþjóðlegum samanburði. OECD gefur út árlega geisladisk með efni úr gagnagrunni sínum urn heilbrigðismál (OECD Health Data). Þar era tölur, skilgreiningar og einnig athugasemdir af hálfu aðildar- þjóðanna. Upplýsingarnar ná yfir heilsufar, starfsemi heilbrigðisþjónustunnar, útgjöld, lyfjamál, lífstflsþætti o.fl. Árið 2001 gaf OECD út rit byggt á efni úr gagnagrunninum (Health at a Glance) og er önnur útgáfa væntanleg haustið 2003. 1.5. Helstu heimildir Helstu heimilda um útgjöld á sviði félags- og heilbrigðismála er að leita í ríkisreikningi, reikningum sveitarfélaga og reikningum Tryggingastofnunar ríkisins. Að auki er leitað fanga í reikningum Atvinnuleysistryggingasjóðs, Ábyrgðar- sjóðs launa, Innheimtustofnunar sveitarfélaga og Jöfnunar- sjóðs sveitarfélaga. Einnig er byggt á samantekt Fjármála- eftírlits (áður Bankaeftirlits) úr ársreikningum lífeyrissjóða. Upplýsinga um fjölda og skiptingu þeirra sem njóta þjónustu eða taka á móti greiðslum lífeyris eða bóta er aflað: a. beint frá stofnunum, b. frá aðilum sem skrá slíkar upplýsingar, c. úr launamiðaúrvinnslu Þjóðhagsstofnunar og d. úr vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofu sem fram fara tvisvar á ári. Dæmi um hið fyrstnefnda eru upplýsingar um þjónustu félagsmálastofnana sveitarfélaga og viststofnana aldraðra, sem árlega senda Hagstofu svör við fyrirspum um starfsemi sína. Helstu aðilar er skrá eða vinna upplýsingar og leitað er til eru Tryggingastofnun ríksins, heilbrigðis- ráðuneyti, Landlæknisembætti, Vinnumálastofnun (áður Atvinnuleysistryggingasjóður) og Bamavemdarstofa. Erlendar upplýsingar eru einkum sóttar í ýmis rit frá Eurostat (hagstofu Evrópusambandsins), ennfremur í rit NOSOSKO, Social tryghed i de nordiske lande, í rit NOMESKO, Health statistics in the Nordic countries, og í gagnasafn OECD um heilbrigðismál (OECD Health Data).
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.