Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 11

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 11
9 Tafla 6.3.16. Útgjöld sjúkratrygginga vegna lyfjakostnaðar 1991-2000....................................................... 111 Tafla 6.3.17. Lyfjakostnaður hins opinbera og heimila 1991-2000................................................... 111 Tafla 6.3.18. Komur og vitjanir í heilbrigðisþjónustu utan legudeilda sjúkrahúsa 1991-2000 ................................ 112 Tafla 6.3.19. Komur og vitjanir í heilbrigðisþjónustu utan legudeilda sjúkrahúsa 1991-2000, %.............................. 113 Tafla 6.3.20. Samskipti við heilsugæslustöðvar 1991-2000................................................................... 113 Tafla 6.3.21. Samskipti við heilsugæslustöðvar á 100 íbúa 1991-2000........................................................ 114 Tafla 6.3.22. Komur til sérfræðinga eftir sérgreinum 1991-2000 ............................................................ 114 Tafla 6.3.23. Sjúkraþjálfun. Sjúklingar og komur ásamt útgjöldum sjúkratrygginga 1994-2000 ................................ 115 Tafla 6.3.24. Fjöldi sjúklinga og útgjöld sjúkratrygginga vegna almennra tannlækninga 1994—2000............................ 115 Tafla 6.3.25. Útgjöld sjúkratrygginga til tannlækninga vegna tannréttinga o.fl. 1994-2000.................................. 115 Tafla 6.3.26. Meðalfjöldi skemmdra, tapaðra og fylltra tanna (STF) hjá 12 ára bömum á Norðurlöndum 1970-1996 ... 116 Tafla 6.3.27. Legur, legudagar, meðallegutími og rúmafjöldi á almennum legudeildum sjúkrahúsa 1989-1995 ................... 117 Tafla 6.3.28. Rúmafjöldi (reiknaður) á sjúkrahúsum eftir sérgreinum 1989-1995.............................................. 117 Tafla 6.3.29. Útskriftir (legur) á sjúkrahúsum eftir sérgreinum 1989-1995 ................................................. 118 Tafla 6.3.30. Legudagar á sjúkrahúsum efdr sérgreinum 1989-1995 ........................................................... 118 Tafla 6.3.31. Meðallegutími á sjúkrahúsum eftir sérgreinum 1989-1995....................................................... 119 Tafla 6.3.32. Legur og meðallegutími á almennum legudeildum sjúkrahúsa 1994 ............................................... 119 Tafla 6.3.33. Fjöldi rúma á sjúkrahúsum eftir sérgreinum á Norðurlöndum 2000............................................... 120 Tafla 6.3.34. Útskriftir, legudagar og meðallegutími eftir sérgreinum á sjúkrahúsum á Norðurlöndum 2000 ................... 120 Tafla 6.3.35. Lækningatæki 1991-2002 ...................................................................................... 121 Aldraðir..................................................................................................... 122 Tafla 7.1.1. Útgjöld og fjármögnun peningagreiðslna og þjónustu til aldraðra 1991-2000..................................... 123 Tafla 7.2.1. Útgjöld vegna aldraðra á Norðurlöndum á íbúa í jafnvirðisgildum (PPP) 2000.................................... 124 Tafla 7.2.2. Útgjöld vegna aldraðra á Norðurlöndum á íbúa 65 ára og eldri í jafnvirðisgildum (PPP) 2000.................... 125 Tafla 7.2.3. Meðalráðstöfunartekjur fólks 65/67 ára eða eldra á Norðurlöndum í jafnvirðisgildum (PPP) 1999 ................ 125 Tafla 7.3.1. Viðtakendur lífeyris frá almannatryggingum og/eða lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-1999 ............... 127 Tafla 7.3.2. Viðtakendur lífeyris frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-1999 ..................................... 128 Tafla 7.3.3. Viðtakendur lífeyris frá lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000......................................... 129 Tafla 7.3.4. Viðtakendur lífeyris frá almannatryggingum og/eða lífeyrissjóðum í hlutfalli af aldurshópum eftir kyni og aldri 1991—2000...................................................................................... 130 Tafla 7.3.5. Viðtakendur lífeyris frá almannatryggingum í hlutfalli af aldurshópum eftir kyni og aldri 1991-1999 .......... 131 Tafla 7.3.6. Viðtakendur lífeyris frá lífeyrissjóðum í hlutfalli af aldurshópum eftir kyni og aldri 1991-2000.............. 132 Tafla 7.3.7. Ellilífeyrisþegar almannatrygginga eftir bótaflokkum 1991-2000................................................ 133 Tafla 7.3.8. Hlutfall ellilífeyrisþega almannatrygginga með aðrar bætur en grunnlífeyri 1991-2000 ......................... 134 Tafla 7.3.9. Bótagreiðslur ellilífeyrisþega almannatrygginga eftir bótaflokkum 1991-2000 .................................. 135 Tafla 7.3.10. Ellilífeyrisþegar með óskertar bætur 1996-2000............................................................... 136 Tafla7.3.11. Bílakaupastyrkir vegna ellilífeyrisþega 1991-2000............................................................ 137 Tafla 7.3.12. Makabætur vegna ellilífeyrisþega 1991-2000................................................................... 137 Tafla 7.3.13. Viðtakendur elli- og eftirlifendalífeyris 60 ára og eldri frá almannatryggingum og/eða lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000 ...................................................................... 138 Tafla 7.3.14. Viðtakendur elli- og eftirlifendalífeyris 60 ára og eldri frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-2000 ..............................7..................................................... 138 Tafla 7.3.15. Viðtakendur elli- og eftirlifendalífeyris 60 ára og eldri frá lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000.. 139 Tafla 7.3.16. Hlutfall fólks 60 ára og eldra með elli- og eftirlifendalífeyri frá almannatryggingum og/eða lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000 ................................................................ 139 Tafla 7.3.17. Hlutfall fólks 60 ára og eldra með elli- og eftirlifendalífeyri frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-2000 ........................................................................................ 140 Tafla 7.3.18. Hlutfall fólks 60 ára og eldra með elli- og eftirlifendalífeyri frá lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri 1991-2000 .......................................................................................... 140 Tafla 7.3.19. Ellilífeyrisþegar með lífeyri eingöngu frá almannatryggingum eftir kyni og aldri 1991-2000 .................. 141 Tafla 7.3.20. Stofnanir fyrir aldraða eftir landsvæðum 1993-2000........................................................... 142 Tafla 7.3.21. Vistrými fyrir aldraða á stofnunum eftir landsvæðum 1993-2000.............................................. 143 Tafla 7.3.22. Vistmenn á stofnunum aldraðra eftir kyni og aldri 1993-2000.................................................. 144 Tafla 7.3.23. Vistmenn í þjónusturými dvalarheimila aldraðra eftir kyni og aldri 1993-2000................................. 145 Tafla 7.3.24. Vistmenn í hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum eftir kyni og aldri 1993-2000........................ 146 Tafla 7.3.25. Vistmenn í hjúkrunarrými sjúkrahúsa eftir kyni og aldri 1993-2000............................................ 147 Tafla 7.3.26. Setnar stöður á hjúkrunarheimilum, dvalarheimilum og blönduðum heimilum eftir starfstétt 1989-1999 . 148 Tafla 7.3.27. íbúðir í tengslum við stofnanir fyrir aldraða og íbúar þeirra eftir landsvæðum 1993-1999 .................... 149 Tafla 7.3.28. fbúar íbúða í tengslum við stofnanir aldraðra eftir kyni og aldri 1993-1999 ................................. 150 Tafla 7.3.29. Heimili aldraðra sem nutu félagslegrar heimaþjónustu sveitarfélaga 1991-2000 ................................ 151 Tafla 7.3.30. Dagvistarstofnanir fyrir aldraða, rými og vistmenn eftir landsvæðum 1993-2000 ............................... 152 Tafla 7.3.31. Fólk í dagvistun aldraðra í desember 1993-1999............................................................... 153 Öryrkjar .................................................................................................... 154 Tafla 8.1.1. Útgjöld og fjármögnun peningagreiðslna og þjónustu til öryrkja 1991-2000...................................... 155
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.