Skólablaðið

Árgangur

Skólablaðið - 15.11.1977, Blaðsíða 23

Skólablaðið - 15.11.1977, Blaðsíða 23
VERÐA ÍÞRÓTTÍR TÍL ARIÐ 1984? Nú er mannlíynið lepur dauöann úr krákuskel sökum þjónkunar við Satan er varla hægt að hleypa hlassinu fram fyrir kapalinn. Samt ætla ég að leggja lítið lóð á vogarskálina í þeirri von, að afvegaleidd æska sjái að sér og slái hnakkanum við villu sinni. Það er álit fræðimanna, að höfuðfjendur homo sapiens séu fimm að tölu, þ.e. styrjaldir, fátækt, mengun, offjölgun og íþróttir. Er öllum ljóst, að þetta eru vandamál, er þarfnast óskiftrar athygli allrar alþýðu manna, ef ekki á llla að fara. En það er ekki verk fyrir meðalmenni að kljást við þessi ósköp samtímis. Þess vegna er heillavænleg- ast að ráðast á garöinn þar sem hann er hæstur, til að komast fyrir meinið. Enginn dregur í efa þá staðreynd, að íþróttir eru sá bölvaldur, er má teljast fyrirboði ragnarraka. Þvi má ætla, að af- nám þessa óhugnaðar boði betri tíð og geri annað auðveldara viðfangs. Ég skal nú leitast við að útlista eðli íþrótta, auk þess sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir þeim hættum og þeirri siðspillingu, se felst i nsportidjótisma". Fyrst ber að athuga sögu íþrótta, stytta og endurbætta. Iþróttir hafa verið fylgifiskur mann- skepnunnar frá örófi alda og nutu þessar fettur og brettur ótakmarkaðra vinsælda í frumstæðum samfélögum fyrri tíma. Þetta er staðreynd, sem ber að veita nánari athygli. Forfeður okkar héngu á horriminni og skorti þess vegna þann þroska, er nútímamenn hafa hlotið. Hið síðastnefnda olli því að þessi voðamenni hnefaréttinn og allar þær hör- mungar, er -slíku stjórnarfari fylgjá. Afleiðingin er augljós. Ruddamennska og barbarismi voru þeir eiginleikar, er ungir menn þurftu að temja sér, ef þeir vildu nokkurn frama. t)pp úr þessum fúla jarðvegi villimennsku spratt það illgresi, er nefnlst á fagmáli nsport". Nú er öldin önnur það er varðar verkmenningu og stjómarfar, og má segja, að landsmenn standi nú öllum fótum í etu. Þrátt fyrir það þurfa sómakærir Islendingar enn að kljást við gráa forneskju. Boð- berar fávísi og ofbeldis leika enn lausum hala, sem og ófá voðaverk bera vitni um. Það er heilög skylda hvers friðsams þegns að svipta hulunni af því siðleysi, er sjálfur Lúsifer hefur vanþóknun á. Istuttu máli sagt: Hér og nú eru íþróttir ið- kaðar í nafni nheilbrigði" sem er jafn sannleikur og að undirritaður sé Gabríel erkiengill. Mun vera létt verk og löðurmannlegt að færa sönnur á hið gagnstæða. A þessari öld vísinda og tækniundra má ætla, að erfiðustu störf hefðu áður verið talin einungis við kvenna hæfi. Enda má það teljast undantekning, ef karlpeningur þessa lands eða annarra getur leitað friðar á vinnustað. Hvað sem öðru líður, má ætla, að ekki þurfi að ganga gruf- landi að því, að vöðvahnútar og sú akróbatik, er kraftadellu fylgir, rann sitt skeiö um leið og sauðskinnsskór og næturgögn. En hvað veldur þá hinni ögfafullu tilbeiðslu ungra jafnt sem aldinns á þeim ógæfusömu sálum, er róa fram í gráðið og hafa og hafa afmyndað líkama sinn í þeim mæli, að íþróttafréttir gera grófustu hryllingssögu spaugi- lega? Astæða þess er margþætt. Þó er samdóma álit kunnugra, að er eigi i hlut það fyrirbrigði, er sálfræðingar nefna jafnan minnimáttarkennd. Þetta andlega ástand er talið valda þörf fyrir viður kenningu samfélagsins, ef ekki með góðum ráðum, þs illum. Þau óhamingjusömu börn, er hér segir frá leita því á náðir íþrótta. Innan skamms hafa sak- laus ungmenni verið gerð að hinum verstu skoffínun og skuggaböldrum, er hafa ofbeldi að tómstunda- gamni, en viðhald líkamans að yfirskini. Þess bera ófá beinbrot og tannbrot vitni. Undirritaður telur, að nú sé mál til komið að, grípa á kýlinu og fjalla um þann þátt þessa vanda- máls, er varðar skattpíndan landslýð jafnt sem lánardrottna íslensku þjóðarinnar. Nú er svo komið, að fjáraustur íþróttum til handa nálgast vitfirringu með tilliti til ástands efnahagsmála. Hundruðum milljóna króna er sóað til bygginga, er hýsa þann ófögnuð, er hér er um fjallað. Tugum milljóna króna er bruðlað í gerð leikvalla og starfrækslu hvers konar félaga, er stofna heimsfriði í hættu. Síðast, en ekki síst, ber að nefna heimilisfeður, unga jafnt aldna, er hverfa frá ber að nefna heimilisfeður, unga jafnt sem aldna, er hverfa frá heimilum sínum, konum og börnum, í tíma og ótíma, í því skyni að fylgjast með hvers kyns skrípaleikjum. Þessar ferðir á vit myrkra höfðingjans kosta ógrynni fjár og valda því, að fjöldi fjölskyldna flosnar upp og kemst á vonarvöX Það er almannarómur, að sportidjótar hafi úthrópað láfengisbölið i þeim tilgangi að dylja eigin hroll- vekju fyrir almenningsvitund. I þessari grein hefur verið farið fljótt yfir sögu og margt ósæmi- legt látið kyrrt liggja. Þetta er svo margþætt, að •því verða ekki gerð góð skil í stuttri grein sem þessari. Er viðeigandi, að lokaorðin séu helguð skólum landsins, en einmitt þar er æskulýðurinn afvega- leiddastur og neyddur til þátttöku í'þeirri niður- lægjandi iðju, er kallast nleikfimi". Nemendur i M.R. hafa margir losnað undan oki íþróttanna og iðrast síns fyrra lífemis. Þetta varð lýðnum Ijóst veturinn 1976-77» er nemendur felldu tillögu er borin var upp til samþykktar á skólafundi, þess efnis, að veita ætti iþróttafélagi M.R. inngöngu í Skólafélag M.R. I stuttu máli sagt átti að gera tilraun til að skattleggja nemendur í þágu villu- ráfandi minni hluta. Nemendum ofbauð þessi ósvífni og gerðu þessa tillögu að engu. Nú mun ástæða til að ætla, að velunnarar ósiðsemi muni gera enn aðra atlögu að velferð nemenda. Því er brýn ástæða til að hvetja stuðningsmenn skynsemi og frelsis og andstæðinga kúgunar til að standa vörð um heiður skólans. Megi vitsmunir verða ofbeldi sterkari. Enn á ný hljómar kall vort til ykkar, sem enn eruð villuráfandi sauðir. Við bendum ykkur, enn sem fyrr, á, að gjörlegt er að inna af hendi félagsgjald Dreifbýlisfélagsins í gegnum gíró- þjónustu landssímans. Okkur finnst ástæða til að vekja athygli ykkar á því, að enn hefur ársgjald vort ekki hækkað frá því sem það var í upphafi. Er gjaldið enn reiknað eftir sömu formúlu og áður (og má sjá hana á auglýsingum okkar, uppihangandi, í skólanum) og mun hún vera öllum óhugfötluðum nem- endum ljós og auðskilin. Það er því best að fara í næsta banka, pósthús eða sparisjóð og inna af hendi umrædda greiðslu til samfélagslegra þarfa Dreifbýlisfélagsins. Og að síðustu: Munið Co-op merkið, sem gleður húsmóðurina. Fyriir hönd D.B.F. Ráðsi. LÖG OG MALAMYNDASAMNINGUR DREIFBlLISFELAGSINS. 1. Félagið skal heita Dreifbýlisfélagið og á ensku: The Rural Soeiety. 2. Félagið hefur aðsetur í Menntaskólanum í Reykjavík. 3. Allir nemendur í M.R. geta gerst félagar í D.B.F., að undanskildum Hríseyingum og vanda- mönnum þeirra (sbr. gr. 25.). 4. Sjö menn skulu sitja í stjórn félagsins. Skipta þeir með sér eftirtöldum embættum:Ráðs maður, Markari, Smali, Fjósamaður, Lausamaður, Kaupamaður og Blaðurskjóða miðstjómar. 5. Ef stjórnarmeðlimur segir af sér, skal skipa mann í hans stað. Annariy skal kosið í vor- kosningum og hafa félagar D.B.F. einir kosningarétt. 6. Lágmarksgjald er áður greint. 7. Allur ágóði af starfi félagsins skal ekki afhendast ríkissjóði að vori. 8. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess ekki afhendast ríkissjóði, ef einhverjar eru. 9. Félagið skal stuðla að uppfræðslu nemenda á sveitalífi landsins nú og til foma meöal nemenda i M.R. 10. Félagið berst gegn júgurbólgu og fá þar af leiðandi stelpur í M.R., sem eru með júgur- bólgu ekki inngöngu í félagið. 11. Skulu sýktir gripir teknir, hvar sem til þeirra næst og þeir sendir tafarlaust til Ugga Agnarssonar dýralæknis félagsins á Sauðárkróki. 12. Félagið berst gegn blöndun hins íslenska kúa- stofns og vítir harðlega þær aðferðir, sem nú eru notaðar við fjölgun kúa hér á landi. 13. Félagið hvetur mjög til þess, að sá siður, ttað kefla kúna" verði tekinn hið allra fyrsta upp. 14. Félagið skal birta lög og stefnuskrá sína í fyrsta eða öðru tölublaði Skólablaðsins ár hvert. 15. Félagið ber hagsmuni dreifbýlisbúa sér fyrir brjósti. 16. Félagið berst fyrir réttlátri dreifingu vænd- isstofnana um landið. 17. Félagið berst gegn auknum dreifbýliskjarna við Faxaflóa og vill að Reykjavík verði dreift smám saman út úm landsbyggðina. 18. Félagið er óflokksbundið. 19. Stjórnmál eiga ekki heima í D.B.F. 20. öheimilt er að tala um stjórnmál á fundum félagsins. 21. Félagið er hvorki hægrl- né vinstrisinnað eða þar á milli. 22. Undantekning á greinum 17, 18, 19, 20, og 21, er heimil og sannar þar með að þær greinar eru ekki sannar. 23. Félagið berst gegn útrýmingu þarfasta þjóns- ins. 24. Félagið er á móti innflutningl og ræktun minka hér á landi, sökum hinnar geigvænlegu hættu, sem fiðurfé landsmanna stafar af þeim ófögnuði. 25. Félagið berst gegn innflutningi á Galloway nautum sökum hættu á gin- og klaufaveiki. 26. D.B.F. félagar skulu styrkja kaupfélagið og veitir D.B.F. afsláttarkort í Co-op. Co-op. er eina sanna verslunin er hafa skal við- skipti við. 27. Stjórnarmaður D.B.F. hefur aldrei rangt fyrir sér og skal fara eftir honum í einu og öllu. 28. Hafi Stjórnarmaður einhvern tíma rangt fyrir sér vísast á grein 27. 29. Félagið berst fyrir því, að upp verði tekinn sá háttur aftur í hljóðvarpinu að fugl dags- ins verði hafður á undan hádegisfréttum. Mun miðstjórnin beita sér fyrir því, að sá háttur verði tekinn upp. 30.. D.B.F. félagar skulu hlusta á nýárskveðjurnar, sem lesnar verða til allra landsmanna eða þeirra, sem ekki eru stílaðar á nein heimilis- föng í sýslum eða kaupstöðum í hljóðvarpinu.

x

Skólablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skólablaðið
https://timarit.is/publication/782

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.