Tíminn - 17.04.1964, Blaðsíða 10

Tíminn - 17.04.1964, Blaðsíða 10
Fasteignasala TIL SÖLU; STEINHÚS 84 ferm. hæð og rishæð og kjallari undir hálfu húsinu við Langholtsveg. í húsinu eru tvær íbúðir, 2ja og 3ja herb. Bflskúrsréttindi. Rækt- uð og girt lóð. Verzlunar- og íbúðarhús 110 ferm. a hornlóð, eignarlóð við miðborgina. Ný 6 herb. fbúð um 130 ferm. á 2. hæo\ endaíbúð í sam- byggingu í Hlíðahverfi. — Teppi fylgja. Bílskúrsrétt- indi. Stcinhús á eignarlóð við Grett- isgötu. Efri hæð og ris, alls 7 herb. íbúð í góðu ástandi með sér- inngangi og sérlóð við Kjart- ansgöiik. Hæð og rishæð, alls 6 herb. íbúð, ásamt bílskúr víð Rauðagerði. Raðhús (endahús) 58 ferm., kjallari og tvær hæðir við Skeiðarvog. 6 herb. íbúðarhæð 137 ferm. með þrem svðlum við Rauða- læk. Nýlegt steinhús 80 ferm. hæð og rishæð ásamt 1100 ferm, eignarlóð við Skólabraut. Húseign með tveim íbáðum, 3ja og 6 herb. á 1000 ferm. eignarlóð vestarlega í borg- inni. fbúðar- og skrifstofuhús á eign arlóð við míðborgina. Ný 4ra herb. íbúðarhæð um 100 ferm. við Ásbraut. 4ra herb. risíbúð um 108 ferm. með svölum við Kirkjuteig. Nýtízku 4ra herb. fbúðarhæð um 130 ferm. ásamt risi í Hlíðahverfi. Sér inngangur og sér hitaveita. Bílskúr fyigir. 4ra herb. íbúðarhæð með sér hitaveitu við Grettisgötu. Nýtízku 3ja herb. íbúðarhæð um 90 ferm. við Sólheima. Nýleg 3ja herb. fbúðarhæð með svölum við Njálsgötu. 3ja herb. íbúðarhæð ásamt bíl- skúr við -Óðinsgötu. 2ja herb. íbúðir við Blómvalla- gðtu, Gnoðarvog, Austur- brán, Hjallaveg og Lindar- götu. Fokheld hæð 144 ferm., alger- lega sér við Miðbraut. Lán til 15 ára fylgir. 1. veðréttur laus. Hús og íbúðir í Kqpavogskaup- stað o. m. fl. FASTEIGNASALAN LAUGAVÉG112 - SÍMl 24300 TÍL SÖLU: Góð íbuð í húsi við Hverfis- götu til sölu, sanngjarnt verð. HÖFUM KAUPANDA að að 5—6 herb. fbúð í aust- minni fbúð í sama híísi. HÖFUM KAUPENDUR að íbúðum af ýmsum stærð- um. ...llll lllh.. FASTEIGNASALAN FAKTOR SKIPAOG VERÐBREFASAl A Hverfisgötu 39, "*, hæð. Sími 1-95-91 Ásvallagötu 69 Sínji 2-15-15 og 2-15-16 Kvöldsími 2-15-16. TIL SÖLU Luxusvilla yið sjávarströnd. — Mjög stórt einbýlishús með bífreiðageymslu og bátaskýli. Selst fokhelt. Húsið er ó- venjustórt ca. 1300 rúinm. og stendur á eftirsóttum stað. Einbýlishús við Tjörnina. — (Timburhús). Þarfnast nokk- urrar viðgerðar, en er ann- ars traust og gott hús. Fag- ur trjágarður. Fokheld hæð í tvíbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Allt á einni hæð, þar á meðal þvottahús. 4 svefnherbergi. Endaíbúðir í samþýlishúsum í Fellsmúla og við Háaleitis- braut. Seljast tilbúnar undir undir tréverk. Hitaveita. 4ra herb. kjallaraíbúð í sam- býlishúsi. Selst fokheld með tvöföldu gleri og fullgerðri sameign. Úíb. 300 þús. Hag- kvæmt lán. fbúðin er ca. 110 ferm. 2ja herb. íbúðir við Stóragerði, Ásbraut, Miðbraut, Sörlaskjfll og í Norðurmýri. 3ja herb. íbúðir við Sólheima Njálsgötu, Efstasund, Skipa- sund, Fífuhvammsveg, Ljós- heima, Þverveg og víðar. 4ra herb. íbúðir við Skipasund, Stóragerði, Reynihyamm, Garðsenda, Kirkjuteig, Háa- gerði, Ljósheima, Melabraut og Háaleitisbraut. 5—6 herb. íbúðir við Skafta- hlíð, Holtsgötu, Barmahlíð, Blönduhlíð, Græhuhlíð, Rauðalæk, Kleppsveg og víð- ar. Einbýlishús við Bjargarstíg, Tjarnargötu, Týsgötu, Melás, Álftamýri, Laufásveg, Akur- gerði, Faxatún, Smáraflöt, Hrauntungu, Aratún, Báru- götu og Sunnubraut. HÖFUM KAUPENDUR að Húseign fyrir félagssamtök. — Aðeins vandað steinhús kem ur fll greina. Annaðhvort í miðbænum eða' í nálægum íbúðarhverfum. 5 herb. íbúð í nágrenni við Há- skólann. Til sölu Nýtt einbýlishús í Silfurtúni Gott parhús í Kópavogi Glæsilegt einbýlishús í smíð- um í Kópavogi. Glæsileg 3ja herb. íbúð ásamt einu herb. í kjallara í Stóra- gerði. Fagurt útsýni. Nýleg 3ja herb. íbúð við Kapla- skjólsveg. HÖFUM KAUPANDA að 4ra herb. íbúð í vestur- borginni. HÖFUM KAUPANDA I 5 til 6 herb. íbúð í aust- urborginni, má vera- í smíð- um. I Húsa & íbúðasalan Laugavegi 18, III, hæð Sími 18429 og eftir kL 7 10634 FASTEÍGNAVAL Hðt og tbMb *U «fl .¦»¦ p* 4 llt 11II tn u if ni ii ii III M 11 T 1 11 ii t fTnÍllll Skólavörðustig 3, II. hæð Sími 22911 og 19255. TIL SÖLU M. A.: Nýlegt 6 herb. parhús við Hlíð argerði. Bílskúr. Skipti á góðri 6 herb. íK'ð koma til greina. Efri hæð og ris við Mávahlíg. Hæðin er 4 herb., eldhús, hall og baðherb. ca 115 ferm. í risi eru 4 herb. snyrtiherb. og geymslur. 5 herb. nýtízku íbúðarhæð í Vesturbænum. 5 herb. ibúðarhæð við Rauða- læk. Allt sér. í smíðum Einbýlishús (keðjuhús) á góð- um stað í Kópavogi. Seljast . fokheld eða lengra komin eft ir samkomulagi. Fagurt út- sýni. 6 herb. fokhelt einbýlishús á samt bílskúr 190 ferm. vit Lindarflöt. 6 herb. einbýlishiís ásamt bfl- skúr við Smáraflöt. Selst pússað utan, tvöf. verk- smiðjugler og allar útihurfl- ir fylgja- 141 ferm. fokheldar hæðir við Nýbýlaveg. Innbyggðir bíl skúrar.. Fokheld neðri hæð í tvíbýlis- húsi við Holtagerði. Bílskúrs , réttur. 4ra og 5—6 herb. íþúðir við Hlíðarveg. Seljast fokheldar. 5 herb. 130 ferm. íbúðarhæð til I búin undir- tréverk við * Hamrahlíð. 3ja herb. hæð tilbúin undir tré verk og 3 herb. í risi fok- held við Löngufit. Selst í einu lagi. LöqfræðiskrifstotB Fasteignasala JÓN AKASQN lögfræðingui HH.MAR, V ALRIMARSSON solumaðai Við seíjum Volkswagen '63—'58 Anglia '60 Zodiack '60 Taunus '50 2ja dyra, innfluttur Zimca '63. Zephyr '62 Ford '59—'55 Ford '51, station. Dodge '58, 6 cyl. beinskiptur. Dodge '55 6 cyl, beinsMptur Sendibílar með stöðvarpíássi Látið þílinn standa hi§ okkur og hann selst. LÁTIÐ BÍLINN STANDA HJÁ OKKUR OG HANN SELST ^/gAMLA BfLASAlAÍr\_ $®wmm@& RAUOARA SKÚIAÖATA S5—SfMl «glí I Jaila.saifl Bersl>6nií»tu 3 Símar 19032, 20070 Hefui évalli ti) "jölu allai teg undir bifrelða Tökum bifreiðii 1 umbo5ssðlu öruggasta blónustan S^bílqgalQ GOÐ M UISJ D/VR Bergl>örugi)tu 3. Símar 19032, 2WTC. TIL SOLU Hæð og ris í Garðahreppi. Á hæðinni er 4ra herb. íbúð tilbúin undir tréverk og máln ingu. f risinu 3ja herb. fok- held íbúð. Sanngjarnt verð og greiðsluskilmálar góðir. Húseign með tveim íbúðum, stór bílskúr og góð lán til langs tíma geta fylgt. 3ja herb. risíbúð við Ásvalla götu. 5 herb, hæð með öllu sér og bílskúrsréttindum. 3ja herb. risíbúð í Kópavogi. Lítið einbýlishús ásamt bygg- ingarlóð í Kópavogi. Einbýlishús á einni hæð í Silf- urtúni. 3ja herb. íbúð við Óðinsgötu með bílskúr. Hæð og ris, tvær íbúðir á hita veitusvæðinu. Risíbúð við Tómasarhaga. Kjallaraíhúð við Sörlaskjól. Hæð og ris, alls 7 herb. í Kópa vogi, ásamt verkstæði og byggingarlóð. Verzlunarpláss í Vesturbænum. Verzlun í leiguhúsnæði í Austurbænum. Húseign og erfðafestuland í Fossvogi. Hæð í góðu standi við Hlíðar- veg. Parhús í Kópavogi, fullgerð og í smíðum. Jarðjr í nágrenni Reykjavikur. Rannveig Þorsteinsdóttir, hæstaréttarlögmaSur Laufásvegi %. Sími 19960 og 13243. Til sölu: 2ja herb. íbúð á hæð í vestur- bænum. 2ja herb- risíbúð á góðum stað S austurbænum, sér þvotta- hús og geymsla. 3ja herb. hæð með bílskúr. , 4ra herb. hæð í vesturbænum. Bílskúr fylgir mjög góð íbúð 5 herb. góð íbúð á bezta stað í austurbæ Bílskúr fylgit í smíðuin Glæsileg 4ra herb. jarðhæð, — Selst fokheld. íbúðin er að öllu ieyti sér. 5 herb. hæðir í tvíbýlishúsum í Kópavogi. Seljast fokheld eða lengra komin. 4ra herb. hæð í Kópavogi. Selst fokheld. Glæsilegt eiubýlishús i Kópa- vogi. Selst fokhelt eða lengra komið. —- Skipti á 3ja—4ra herb. íbúð í Reykjavík eða Kópavogi koma til greina. HÖFUM KAUPENDUR að 2ja, 3ja pg 4ra herb. íbúð- um vfðs vegar um bæinn. — Miklar úthorganir. Höfum einnjg kaupendur að stærri hæðum og einbýlis- húsum í smíðum og fullgerð- um. Apsturstræti 12. Símar 14120 - 20424. 73j*di? iiMÆfrgTnpi Tií sölu 2 herb. kj.íbúð við Drápuhlíð. Sér inng. Sér hitaveita. 2ja herb. jarðhæð við Reyni- hvamm. Sér inng. Sér hiti. 3ja herb- íbúö á . 1. hæð við Vallargerði, svalir, sér hiti. Selst tilbúið undir tréverk. Nýleg 3ja herb. íbúð í háhýsi við Sólheima. Stór 3ja herb. rishæð við Mel- gerði. Nýleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Kirkjuteig, stórar svalir Glæsileg ný 4ra herb. endaíbúð í fjölbýlishúsi við Laugarnes veg. Sér hitaveita. Nýleg 4ra herb. endaíbúð við Stóragerði. Bílskúrsréttur. Nýstandsett 4ra herb. íbúð við Sogaveg. Glæsileg 5 herb. íbúð við Ás- garð, ásamt 1 herb. í kjallara I Sér hitaveita. Bílskúrsrétt- | indi fylgja. Nýleg 5 herb. efsta hæð við Rauðalæk. Stórar svalir, — Teppi fylgja. ENN FREMUR 4—6 herb. íbúðir, raðhús og einbýlishús í smíðum. IIGNASALAN "P&rtur <§. cHaOdórMon ItQglltur iattctgnataa Ingólfsstrætl 9 Simai 19540 og 19191 eftii kl 1; sími 20446 FASTEIGNASALAN TJAffNARGÖTU 14 TIL SÖLU 2ja herb. íbúð í risi í steinhúsi í Austurbænum 1 herb. íbúð f Iriallara pið Grandaveg. Lág útborgun. 3ja herb. íbúð á hæð í stein- húsi við Grandaveg. Útborg- un 120 þás. kr. 3ja herb. nýlegar kjallaraíbúð- ir við Lynghaga. 3ja herb íbúð á 2 hæð við ' Lönguhiíð. 3ja herb. nýleg íbúð á hæð við Stóragerði í skiptum fyrir 2ja herb fbúð 3ja herb. nýleg og glæsileg íbúð á hæð við Ljósiheima. 4ra herb. íbúð á hæð við Háa- leitisbraut. 4ra herb. íbúð i risi við Kirkju teig. Svalir. 4ra herb íbúð á hæð við Njiirvasund. Bílskúr fylgir. 4ra herb íhúð k hæð við Álf- heima. 4ra berb. í'oúð á hæð við Fífu- hvammsveg. 5 herb. íbúð á 2. hæð við Kleppsveg. 5 herb- íoúð á hæð við Hvas.sa- leiti. 5 herb. hv,t á 3. hæð við Rauða læk 5 herb- 'Dúð i risi við Tómasar haga 5 herb í»úB á hæð við Asgarð Ginbýlishús og íþúðir i smíðum víðs vegar um bæinn og í K(5nnungi Fasteignasalan Tlarnargötu 14 Sími 20625 on 23987 ÓDÝRAR VATTERAÐAR ÐRÉNGJAÚLPUR Miklatorgi 10 T I M I N N, föstudagur 17. apríl 1964. — \

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.