Morgunblaðið - 26.11.1961, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 26.11.1961, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐiy Sunnudagur 26. nóv. 1961 Húnvetningar — Bridge þriðjudaginn 29. nóv., 5. des og 12. des, fer fram einmenningskeppni i bridge í Aðalstræti 12 á vegum Húnvetningafélagsi.ns. Allir meðlimir félagsins eru velkomnir og eru húnvetnskir bridgespilarar hvatt- ir til að vera með. Þátttöku skal tilkynna til Sophus- ar Guðmundssonar, sími 14005, Jónasar Eysteins- sonar, sími 36174, Gunnars Guðmundssonar, sími 32860. Húnvetningafélagið FélagsgarÖur Kjós Kjósverjar, nærsveitir. — 1. des hátíðarhöld verða haldin að Félagsgatði n.k. laugardagskvöld, 2. des og hefst kl. 21,30. Ungmennafélagið Drengur Tilkynning Frá og með deginum í dag breytast burtfarartímar sérleyfisbifreiða sem hér segir: Frá Reykjavík úr 11,30 í 12. Frá Keflavík ú'r 11,45 í 12. Frá Keflavík, Garði og Sandgerði úr 10,45 í 11. Ennfremur frá Keflavík í Garði og Sand- gerði úr 12,45 í 1. Sérleyfisbífreiðar Keflavíkur Sérleyfisbifreiðar Steindórs P Málmpappír „SM" ( F O L I E ) frá SVENSKA METALLVERKEN SKULTUNA l Nauðsynlegurá hverju heimili til geymslu á matvcefum # kceliskápum og frystiklefum Seldur í llestum matvöruverzlunum. Afgreiðsla beint frá verksmiðju til kaupmarma og kaupfelaga Umboðsmenn: Þórður Sveinsson & Co. hf. tiaraíldur Böðvarsson: mælisgjðfin o.fl. I TILEFNI af 55 ára starfsafmæli mínu n. þ. m- — sem útgerðar- maður — langar mig til þess að skýra frá því með þakklátum huga að Guð allsherjar .gaf mér í afmælisgjöf 3980 tunnur af ágætri faxasíld, veiddri af 7 bát- um okkar feðga. Síldin nýttist öll til söltunar, frystingar og flök unar en hausar, slóg og úrgangs- síld fór í bræðslu. A þessum sjö bátum eru lögskráðir 77 skipverj ar eða 11 á hverjum bát. Meðal- afli bátanna 7 þennan dag var 568 tunnur, en samkvæmt samn- ingum er gerðir voru í gær í Reykjavík útreiknað eins og síld in féll í vinnsluflokkana þennan dag verður meðaltal hásetahlut- ar nefndra báta kr. 2.938,00 eða kr. 5,17 pr. tunnu (100 kg.). Það er varla hægt að sjá hvort betra sé eða verra, þetta nýja verð, sem skráð var eftir hér á Akra- nesi í haust, en allir hlutaðeig- eindur hljóta að fagna því, að þessi leiða deila um verð síldar- innar skuli nú loks vera leyst. Eg hefi á undanförnum árum skrifað ýmislegt um faxasíld og~ gullnámu þessa og vil hér aðeins endurtaka, að framtíðarmögu- leikar eru miklu meiri en okkur hefur dreymt um í þessari fram- leiðslu. / Saltsíldarsalan. Síldarútvegsnefnd hefur selt til Rússlands 40 þús. tunnur, Póllands 20 þus. og Austur- Þýzkalands 4 þús. eða samtals 64 þús. tn. og að auki 20 þús. tn. til Vestur-Þyzkalands af súr- síldarflökum, en betur má ef duga skal. Það er þegar búið að veiða og verka næstum allt salt- síldarmagnið, en eins og til hag- ar nú, er saltsíldin grundvöllur. inn fyrir hagstæðri útkomu veiði flotans, því það er mjög tak- markað hvað hægt er að frysta og flaka — en allt stendur þetta til bóta og meiri afkasta á næstu árum. Sama.nborið við undanfar- in ár, þá er bezti veiðitíminn eftir, hvað aflamagn snertir, og er þessvegna nauðsynlegt að selja til viðbótar ekki minna en aðrar 64 þúsund tunnur ef nokk- ur kostur er. Þetta er ekkert hé- gómamál, framanritað magn að frádregnum tunnum og salti etc. gerir að minnsta kosti 80 milj. króna. Niðursuðuiðnaður Fyrirtæki okkar H. B. & Co. hefur starfrækt litla niðursuðu- _____________________I_________ __________ verksmiðju síðustu áratugi og framleitt hina þekktu Heklu vörur. Við höfum smátt og smátt aflað okkur fullkominna tækja í þessari iðn og nauðsynlegrar reynslu, en nú vantar okkur að- allega nýtízku reykingarkerfi til þess að geta fullnægt eftirspum á reyktum síldarflökum og reyktri síld og öðrum fiskafurð- um fyrir innlendan og útlendan markað. Við fengum hingað fyrst þýzkan og síðan norskan niðursuðu iðnfræðing til skrafs og ráðagerða. Sá norski teknaði fyrir okkur smá viðbótarbygg- ingu og útvegaði okkur tilboð í reykofna með tilheyrandi tækj- um. Þessi viðbót með öllum út- búnaði átti að kosta 3 milljónir kr. Við leituðum fyrir okkur um lán til þessara framkvæmda hjá ýmsum lánastofnunum, en útkom an varð sú, að Fiskimálasjóður samþykkti að lána okkur 150 þúsund krónur, sem við gátum ekki notfært okkur. 1 september s.l. fengum við bréf frá stærstu niðursuðuverk- smiðju Noregs, líklega vegna ábendingar iðnfræðin^sins sem kom til okkar, um það hvort við gætum og vildum reykja og sjóða niður fyrir þá mikið magn af síldarflökum í haust og fram- vegis, vegna þess að norsika síld- in væri hætt að veiðast við Nor- egsstrendur eins og áðiir. Þetta strandaði af ofangreindum ástæð um; engin tæki 'til að reykja sildina. En norska verksmiðjan varð að fá síldarflökin til að geta fullnægt eftirspurn. Samn- ingar tókust milli okkar um sölu á 180 tonnum af frosnum síldar- flökum til að byrja með fyrir umsamið verð frítt um borð hér. Verksmðijan sendi okkur sér- fræðing á sinn kostnað til að kenna okkur þessa verkun og til að taka á móti og viðurkenna vöruna, en við erum nú þegar búnir að frysta um 40 tonn á fá um dögum og hefðum að siálf- sögðu alveg eins getað soðið þau niður í dósir. I>að eru miklir möguleikar í niðursuðuiðnaði. m. a. í svoköll- uðum dýramat, framleiddum úr úrgangssíld og fiski m. m,, og framleiða. Bretar og aðrar þjóð- ir m'ikið magn af þessu, en mik- ill hluti þessarar fæðu er etinn af svertingjum og öðrum í Afríku og viðar. Dósaverksmið.ian Niðursuðurverksmiðjur sem Undiriagskork fyrir gólfdúk og gólfflísar fyrirliggjandi Þ. Þorgrímsson & Co. _______Borgartúni 7 — Sími 22235________ TIL LEIGU 3ja herb. ný íbúð. Leigist frá áramótum til 1. ágúst 1962, eða lengur. Húsgögn gætu fylgt að nokkru eða öllu, svo og sími. Tilboð merkt: ,,Þægileg íbúð — 7616", sendist afgr. Mbl. fyrir 30. þ.m. Kuldahúfur nýkomnar — Glæsilegt úrval Nýtt verð Allir jólahattarnir seldir með afslætti. Verzlunin Jenny Skólavörðustíg 13 A framleiða mikif magn, þurfa a3 geta að mestu leyti búið til dós- irnar sjálfar, en samt sem áður er nauðsynlegt að hafa full- komna dósaverksmiðju í landinu. Fyrir nokkrum árum útveguð- um við okkur teikningar og full komna áætlun um dósaverk- smiðju, sem átti að nægja fyrir allt landið, frá heimsfirma í þess ari grein, en niðursuðuiðnaður er fjárfrekur og féll þetta því niður í bili. Innflutningstollar af niður- suðudósum frá útlöndum eru sem stendur svo háir, að það er sama og dauðadómur fyrir niðursuðu- iðnaðinn. Stóriðja Blöðin og stjórnmálamenn- irnir hafa að undanförnu látið sér tíðrætt um stóriðju og hef- ur mér skilist að öllum okkar fjárhagsörðugleikum yrði af létt ef á fót kæmust aluminium verk smiðjur og fleira stórkostlegt af því tagi. Eg get ekki að því gert, að mér finnst þetta koma eins og skrattinn úr sauðaleggnum þegar atvinna landsmanna er svo mikil, að það vantar í hverri verstöð landsins vinnandi hend- ur til að afkasta því allra nauð- synlegasta og verður stundum að vinna tvöfaldan vinnudag. >að bíða okkar stórkostlegir möijuleikar til aukningar atvinnu í iðnaði sjávarafurða í framtíð- inni, þegar við förum fyrir al- vöru að fullnýta þessar afurðir. Hvar á að taka vinnuafl til stór- iðiunnar? Væri ekki heppilegra að skipuleggja og umbæta þau atvinnutæki sem fyrir eru í land inu til meiri og betri afkasta, aður en hafist er handa um stór- iðjuna? Grpiðsluiöfnuður! Þetta er eitt af stóru orðunum og það er út af fyrir sig gott og blessað að greiðslujöfnuður við útlönd sé hagstæður á hverjum tíma, en þessi staða kemur bara af sjálfu sér ef mikil og g'óð at- vinna er í landinu. en það væri ákjósanlegra að fleiri vinnandi hendur ynnu hagnýt störf en nú á sér stað, off til þess að bæta greiðslujöfnuðinn svo um muni verðum við að fullvinna afurð- irnar og fá þannig hærra útflutn- ingsverð fvrir þær. En það kost ar meira fjármagn í bili til fram- kvæmdanna í auknum vélakosti í frystihúsunum, stærri og full- komnari frystigeymslur. niður- suðu og niðurlaeningariðnaði svo eitthvað sé nefnt. S+nfnlánasióður hinn nýi . . Þáð er hljótt um þessi ný.iu biargráð .Er það af því að aliir séu svo ánægðir eða er bað af þrælsótta þeirra sem notið hafa þessara gæða. svo að enginn þori að segja hvaða álit hann hafi á þessu fyrirbær? Fvrirtæki okk- ar feðga var meðal þeirra út- völdu, sem áttu meira en fyrir skuldum. Það sem gerðist var í ¦því fólgið ,að bankinn okkar tók lán fyrir okkar hönd hjá stofn- lánasjóði og greiddi áfallnar af- borganir og vexti til Fiskiveiða- sjóðs og olíufélagsins Skeljungs, en afgangurinn fór til bankans sjálfs upp í skuldir við hann, en samt vantaði 2 milliónir upp á sem standa áfram hjá bankan- um með víxilvöxtum. Nýja lán- ið er til 15 ára með 6%% vöxt- um svo það sparast 3% í vöxtum árlega, en afborganir af láni íþessu verða sennilega flestum ofviða, fyrst og fremst vegna þess, að allir sem lánið fengu urðu að sitja eftir með miklar gjaldfallnar lausaskuldir, sem eru öllum fjötur um fót. Það er því skoðun flestra eða ailra lán- takenda, að lausaskuldirnar hefðu átt að takast með til hess að b.iargréðin kæmu að fullum notum. Einstaklinsrsframtak. Eð held að lýðræði o? félaes- hyggja hér á landi og víðar sé á leiðinni til að verða að einhverri ófreskiu. sem getur orðið ef svo fram heldur, ennþá verri en nokkurt einræði eða harðstjórn. Það er ekki þverfótað fyrir alls- konar samtökum, nefndum og ráðum. Einstaklingsfrelsi^ og ein staklingsframtak er kúgað til undanhalds og samdráttar sem endar með sama áframhaldi 1 samsteypum óábyrgra aðila. Þar með glatast hin mikilvæga ábyrgðartilfinning einstaklings- ins, sem ætti að vera lífakkeri allra mikilvægra framkvæmda. ' 1 Guðs friði. , Akranesi 22. nóv. 1961. "

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.