Morgunblaðið - 26.11.1961, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 26.11.1961, Blaðsíða 22
22 MORGVNBLAÐlb Sunnudagur 26. nóv. 1961 Húnvetningar — Bridge þriðjudaginn 29. nóv., 5. des og 12. des, fer fram einmenningskeppni í bridge í Aðalstræti 12 á vegum Húnvetningafélagsins. Allir meðlimir félagsins eru velkomnir og eru húnvetnskir bridgespilarar hvatt- ir til að vera með. Þatttöku skal tilkynna til Sophus- ar Guðmundssonar, sími 14005, Jónasar Eysteins- sonar, sími 36174, Gunnars Guðmundssonar, sími 32860. Húnvetningafélagið FélagsgarÖur Kjós Kjósverjar, nærsveitir. — 1. des hátíðarhöld verða haldin að Félagsgarði n.k. laugardagskvöld, 2. des og hefst kl. 21,30. Ungmennafélagið Drengur Tilkynning Frá og með deginum í dag breytast burtfarartímar sérleyfisbifreiða sem hér segir: Frá Reykjavík úr 11,30 í 12. Frá Keflavík ú'r 11,45 í 12. Frá Keflavík, Garði og Sandgerði úr 10,45 í 11. Ennfremur frá Keflavík í Garði og Sand- gerði úr 12,45 í 1. Sérleyfisbifreiðar Keflavíkur Sérleyfisbifreiðar Steindórs 'W em^ammmmmm^MmMmmmmmmmmmmmmm Málmpappír „SM“ ( F O L I E ) frá SVENSKA METALL VERKEN SKULTUNA Nauðsynlegur á hverju heimili til geymslu á matvœlum í kœliskápum og frystiklefum Seldur í ílestum matvöruverzlunum, Afgreiðsla beint frá verksmiðju til kaupmanna og kaupfelaga Umboðsmenn: Þórður Sveínsson & Co. hf. I TILEFNI af 55 ára starfsafmæli mínu 17. þ. m,. — sem útgerðar- maður — langar mig til þess að skýra frá því með þakklátum huga að Guð allsiherjar gaf mér í afmælisgjöf 3980 tunnur af ágætri faxasíld, veiddri af 7 bát- um okfcar feðga. Síldin nýttist öll til söltunar, frystingar og flök unar en hausar, slóg og úrgangs- síld fór í bræðslu. A þessum sjö bátum eru lögskráðir 77 skipverj ar eða 11 á hverjum bát. Meðal- afli bátanna 7 þennan dag var 568 tunnur, en samkvæmt samn- ingum er gerðir voru í gær í j Reykjavífc útreiknað eins og síld in féll í vinnsluflokkana þennan dag verður meðaltal hásetahlut- ar nefndra báta kr. 2.938,00 eða kr. 5,17 pr. tunnu (100 kg.). Það er varla hægt að sjá hvort betra sé eða verra, þetta nýja verð, sem skráð var eftir hér á Akra- nesi í haust, en allir hlutaðeig- eindur hljóta að fagna því, að þessi leiða deila um verð síldar- innar skuli nú loks vera leyst. Eg hefi á undanförnum árum skrifað ýmislegt um faxasíld og gullnámu þessa og vil hér aðeins endurtaka, að framtíðarmögu- leifcar eru miklu meiri en okkur hefur dreymt um í þessari fram- leiðslu. / Saltsíldarsalan. Síldarútvegsnefnd hefur selt til Rússlands 40 þús. tunnur, Póllands 20 þús. og Austur- Þýzkalands 4 þús. eða samtals 64 þús. tn. og að auki 20 þús. tn. til Vestur-Þýzkalands af súr- síldarflökum, en betur má ef duga skal. Það er þegar búið að veiða og verka næstum allt salt- síldarmagnið, en eins og til hag- ar nú, er saltsíldin grundvöllur- inn fyrir hagstæðri útkomu veiði flotans, því það er mjög tak- markað hvað hægt er að frysta og flafca — en allt stendur þetta til bóta og meiri afkasta á næstu árum. Sama.nborið við undanfar- in ár, þá er bezti veiðitíminn eftir, hvað aflamagn snertir, og er þessvegna nauðsynlegt að selja til viðbótar ekki minna en aðrar 64 þúsund tunnur ef nokk- ur kostur er. Þetta er ekfcert hé- gómamál, framanritað magn að. frádregnum tunnum og salti etc. gerir að minnsta kosti 80 milj. króna. verksmiðju síðustu áratugi og framleitt hina þekfctu Heklu vörur. Við höfum smátt og smátt aflað okkur fullkominna tækja f þessari iðn og nauðsynlegrar reynslu, en nú vantar okfcur að- allega nýtízku reykingarkerfi til þess að geta fullnægt eftirspurn á reyktum síldarflökum og reyktri síld o,g öðrum fiskafurð- um fyrir innlendan og útlendan marfcað. Við fengum hingað fyrst þýzkan og síðan norskan niðursuðu iðnfræðing til skrafs og ráðagerða. Sá norski teknaði j fyrir okkur smá viðbótartoygg- ingu og útvegaði okfcur tilboð í reykofna með tilheyrandi tæfcj- um. Þessi viðtoót með öllum út- búnaði átti að kosta 3 milljónir fcr. Við leituðum fyrir okkur um lán til þessara framkvæmda hjá ýmsum lánastofnunum, en útkom an varð sú, að Fiskimálasjóður samþykkti að lána akkur 150’ þúsund krónur, sem við gátum ekki notfært okkur. I septemtoer s.l. fengum við bréf frá stærstu niðursuðuverk- smiðju Noregs, líklega vegna ábendingar iðnfræðingsins sem kom til okkar, um það hvort við gætum og jvildum reykja og sjóða niður fyrir þá mikið magn af síldarflökum í haust og fram- vegis, vegna þess að norsika síld- in væri hætt að veiðast við Nor- egsstrendur eins og áður. Þetta strandaði af ofangreindum ástæð um; engin tæki ‘til að reykja síldina. En norska verksmiðjan varð að fá síldarflökin til að geta fullnægt eftirspurn. Samn- ingar tókust milli okkar um sölu á 180 tonnum af frosnum síldar- flökum til að byrja með fyrir umsamið verð frítt um borð hér. Verksmðijan sendi okkur sér- fræðing á sinn kostnað til að kenna okkur þessa verkun og til að taka á móti og viðurkenna vöruna, en við erum nú þegar búnir að frysta um 40 tonn á fá um dögum og hefðum að siálf- sögðu alveg eins getað soðið þau niður í dósir. Það eru miklir möguleikar í niðursuðuiðnaði, m. a. í svoköll- uðum dýramat, framleiddum úr t úrgangssíld og fiski m. m., og framleiða. Bretar og aðrar þjóð- ir mikið magn af þessu, en mik- ill hluti þessarar fæðu er etinn af svertingjum og öðrum í Afríku og víðar. Dósaverksmiðjan Niðursuðurverksmiðjur sem framleiða mikið magn, þurfa að geta að mestu leyti búið til dós- irnar sjálfar, en samt sem áður er nauðsynlegt að hafa full- komna dósaverksmiðju í landinu. Fyrir nokkrum árum útveguð- um við okkur teikningar og full komna áætlun um dósaverk- smiðju, sem átti að nægja fyrir allt landið, frá heimsfirma í þess ari grein, en niðursuðuiðnaður er fjárfrekur og féll þetta því niður í bili. Innflutningstollar af niður- suðudósum frá útlöndum eru sem stendur svo háir, að það er sama og dauðadómur fyrir niðursuðu- iðnaðinn. Stóriðja Blöðin og stjðrnmálamenn- irnir hafa að undanförnu látið sér tíðrætt um stóriðju og hef- ur mér skilist að öllurn okkar fjárhagsörðugleikum yrði af létt ef á fót kæmust aluminium verk smiðjur og fleira stórkostlegt af því tagi. Eg get ekki að því gert, að mér finnst þetta koma eins og skrattinn úr sauðaleggnum þegar atvinna landsmanna er svo mikil, að það vantar í hverri verstöð landsins vinnandi hend- ur til að afkasta því allra nauð- synlegasta og verður stundum að vinna tvöfaldan vinnudag. Það bíða okkar stórkostlegir möguleikar til aukningar atvinnu í iðnaði sjávarafurða í framtíð- inni, þegar við förum fyrir al- vöru að fullnýta þessar afurðir. Hvar á að taka vinnuafl til stór- iðjunnar? Væri ekki heppilegra að skipuleggja og umtoæta þau atvinnutækí sem fyrir eru í land inu til meiri oe bet.ri afkasta, aður en hafist er handa um stór- iðjuna? Greiðsluiöfnuður! Þetta er eitt af stóru orðunum og það er út af fyrir sig gott og blessað að greiðslujöfnuður við útlönd sé hagstæður á hverjum tíma, en þessi staða kemur bara af sjálfu sér ef mikil og góð at- vinna er í landinu. en það væri ákjósanlegra að fleiri vinnandi hendur ynnu hagnýt störf en nú á sér stað, og til þess að bæta greiðslujöfnuðinn svo um muni verðum við að fullvinna afurð- irnar og fá þannig hærra útflutn- ingsverð fvrir þær, En það kost ar meira fjármagn í bili til fram- kvæmdanna í auknum vélakosti í frystihúsunum, stærri og full- komnari frystigeymslur. niður- suðu og niðurlagningariðnaði svo eitthvað sé nefnt. Stefnlánasióffur hinn nvi . . Þáð er hljótt um þessi nýju biargráð .Er það af því að allir séu svo ánægðir eða er það af þrælsótta þeirra sem notið hafa •þessara gæða. svo að enginn þori að segja hvaða álit hann hafi á þessu fyrirbær? Fvrirtæki okk- ar feðga var meðal þeirra út- völdu, sem áttu meira en fyrir skuldum. Það sem gerðist var f því fólgið ,að bankinn okkar tók lán fyrir okkar hönd hiá stofn- lánasjóði og greiddi áfallnar af- borganir og vextj til Fiskiveiða- sjóðs og olíufélagsins Skeljungs, en afgangúrinn fór til þankans sjálfs upp í skuldir við hann, en samt vantaði 2 milljónir upp á sem standa áfram hjá bankan- um með víxilvöxtum. Nýja lán- ið er til 15 ára með 614% vöxt- um svo það sparast 3% í vöxtum árlega, en afborganir af láni þessu verða sennilega flestum ofviða, fyrst og fremst vegna þess, að allir sem lánið fengu urðu að sitja eftir með miklar gjaldfallnar lausaskuldir, sem eru öllum fjötur um fót. Það er því skoðun flestra eða allra lán- takenda, að lausaskuldirnar hefðu átt að taka.st með til bess að bjargráðin kæmu að fullum notum. Eínstaklingsframtak. Eð held að lýðræði og félags- hyggja hér á landi og víðar sé á leiðinni til að verða að einhverri ófreskiu. sem getur orðið ef svo fram heldur, ennþá verri en nokfcurt einræði eða harðstjórn. Það er ekkí þverfótað fyrir alls- konar samtökum, nefndum og ráðum. Einstaklingsfrelsi og ein staklingsframtak er kúgað til undanhalds og samdráttar sem endar með sama áframhaldi i samsteypum óábyrgra aðila. Þar með glatast hin mikilvæga ábyrgðartilfinning einstaklings- ins, sem ætti að vera lífakkeri ailra mikilvægra framkvæmda. ( I Guðs friði. Akranesi 22. nóv. 1961. ' Haraíldur Böðvarsson: Afmælisgjöfin o.ff. Niffursuðuiffnaffur Fyrirtæki okkar H. B. & Co. hefur starfrækt litla niðursuðu- / Undiríagskork fyrir góífdúk og gólfflísar fyrirliggjandi Þ. Þorgrímsson & Co. Burgartúni 7 — Sími 22235 TIL LEIGU 3ja herb. ný íbúð. Leigist frá áramótum til 1. ágúst 1962, eða lengur. Húsgögn gætu fylgt að nokkru eða öllu, svo og sími. Tilboð merkt: „Þægileg íbúð — 7616“, sendist afgr. Mbl. fyrir 30. þ.m. Kuldahúfur nýkomnar — Glæsilegt úrval Nýtt verð Allir jólahattarnir seldir með afslætti. Verzlunín Jeitny Skólavörðustíg 13 A

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.