Morgunblaðið - 04.06.1965, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 04.06.1965, Blaðsíða 2
MORGUNBLABiÐ Föstudagur 4: juní 1965 Loftm: Bjarnason: Hiutabréf Eimskips í FimMm íslands Svar til Arnars Ó. Johnsons l. JÚNÍ. gl. lýsti ég í viðtali' vi3 Morgunblaðið. viðhorfum mín- um til sölu á hlutabréfum,; sem Eimskipafélag íslands. á í Flug- félagi Islands. . ' . 1 Morgunblaðinu í dag beinir' Örn O. Johnson, framkvæmda- stjóri, til mín nokkrum fyrir- spurnum út af viðtali mínu við blaðið og rnun ég nú svara þeim að gefnu tilefni. L.Varðandi 1. spurninguna, þ.e.. hvenær stjó.rnarfundur Eim- skipafélagsins, sem haldinn yar 7. maí sl.,. hafi verið boðaður, skal það tekið fram, að það. var gert með bréfi dags. 5. maí. . 2. Varðandi 2. spurningu, þ.e. hvort. fundarefnis hafi verið get- ið í fundarboðinu, skal tekið íram að í fundarboðum til stjórn arfunda. í Eimskipafélaginu er fundarefnis aldrei getið og vita stjórnarmeðlimir því ekki fyrir- fram, hvaða mál eru á dagskrá hverju sinni, a.m.k. ekki minni spámennirnir í stjórninni og var rr.ér a.m.k. ekki tilkynnt um það. hvorki munnlega né skriflega, að fyrir fundinum 7. maí laegi kaup- tilboð frá Flugfélagi íslands á umræddum hlutabréfum. 3. Fyrsta mái, sem tekið var fyrir á stjórnarfundinum 7. maí var kauptilboð frá Flugfélagi ís- lands á hlutabréfum Eimskipa- félagsins í Flugfélaginu, sem var dags. 29. apríl sl. Á fundinum tilkynnti ig, að fyrr um daginn hefði ég hitt Kristján Guðlaugsson, stjórnar- formann Loftleiða h.f., og hefði ég spurt hann, hvort Loftleiðir h.f. hefðu ennþá áhuga á að kaupa hlutabréf Eimskipafélags- ins í Flugfélagi íslands. — Gerði ég þetta vegna þess, að 13. jan. sl bauð Eimskipafélagið Flug— félaginu 800 þús. krónur af hlutafjáreign sinni í Flugfélag- inu á tíföldu verði, og þegar hér var komið voru liðnir rúmlega ZVz mánuður frá því að sölutil- boð Eimskipafélagsins hafði ver- ið gert og eins og fyrr segir vissi ég ekki til þess að því tilboði hefði verið svarað. En það er ó- venjulegt, að sölutilboð standi svo lengi. — Skýrði ég frá því, að Kristján Guðlaugsson hefði tjáð mér, að Loftleiðir væru reiðu- búnar til að kaupa hlutabréf Eim- skipafélagsins í Flugfélaginu á fimmtánföldu verði. Urðu nokkrar umræður um þessi mál, en síðan var samþykkt að fresta ákvörðunum til næsta fundar. 4. Næsti stjórnarfundur var haldinn 14. maí sl. Lagði ég þá fram tvö skrifleg kauptilboð frá Loftleiðum h.f. Annað var dags. 10. maí sl. og hljóðaði um kaup á allri hlutafjáreign Eimskipa- félagsins í Flugfélagi íslands að nafnverði 1559 þús. krónur á fimmtánföldu verði. — Hitt til- boðið var dags. 12. maí sl. og hljóðaði i um kaup á 800 þús. krónum af hlutafénu einnig á fimmtánföldu verði. Á þessum fundi var samþykkt einróma að hafna tilboði Flug- félags íslands. Síðan var tekið fyrir fyrra tilboð Loftleiða h.f. og var það fellt af meirihluta stjórnarinnar. í>á var tekið fyrir síðara tilboðið, sem skemmra gekk og felldi meirihlutinn það einnig. Vona ég að með framanrituðu hafi ég svarað fyrirspurnum Arnar O. Johnson á fullnægjandi hátt. Áður er bent á, að rúml. 3 V2 mánuður leið frá því að. Flug- félagi íslands voru boðin hluta- bréf Eimskipafélagsins þar til svar barst. Væri fróðlegt að fá upplýst, hvað olli þessum langa svefni stjórnar Flugfélagsins. Ef stjórn Flugfélags fslands., hefði svarað sölutilboði Eimskipafélags ins innan hæfilegs tíma, er .eng- inn. vafi á þyí að félagið hefði f engið bréfin keypt á tiföldu verði. Til viðbótar því, sem að fram- an segir, vil ég taka fram og á- rétta það sjónarmið mitt, að Éim skipafélagið eigi að einbeita sér að því verkefni sínu að sinna siglingum, en ef því verður fjár vant, er ekki endalaust hægt að selja skip til að leysa þann vanda og tel ég miklu eðlilegra að þessi umræddu hlutabréf séu seld. Ennfremur vil ég taka fram, að ég hefi alltaf verið hlynntur því að selja Flugfélagi íslands hlutabréf þessi eða starfsmönn- um þess t.d. að einhverju leyti, ef um það gæti orðið samkomu- lag milli félagsins og starfs- mannanna. Sl. haust komu þrír starfs- menn Flugfélagsins til mín og kváðust vera fulltrúar stórs hóps starfsmanna þess óg létu í ljós áhuga á kaupum á hlutabréfun- um. Gat ég þess við þá, að mér væri það áhugamál að þeir keyptu bréfin, enda hefir það reynst farsælt hjá Loftleiðum h.f., að margir starfsmerin þess félags eiga verulegan hluta af lilutafé þess. Virtust þeir þremenningarnir ánægðir áð samtalinu loknu ag þökkuðu það, að þeir hefðu feng ið hrein og afdráttarlaus svpr. Út af þeim ummælum Arnar O. Johnsson í Morgunbl, í dag, að Loftleiðir. h.f. séu að leika það bragð að hindra það, „að starfsfólk Flugfélagsins gæti eign ast helming hlutabréfa Eimskipa félagsins í Flugfélaginu með því að bjóða Eimskipafélaginu fímmtánfalt verð fyrir hlutabréf in á lokastigi samninga Flugfé- lagsins við EimskipafélagiÖ um kaup á hlutabréfunum fyrir starfsfólk sitt fyrir tífalt verð" verður ekki hjá því komizt, að benda á, að í fyrrnefndu kauptil b'oði Flugfélagsins frá 29. apríl sl., er starfsmanna félagsins hvergi getið og er það tilboð eingöngu gert í nafni félagsins sjálfs. Öll afstaða mín til þessara mála, sem stjórnarmeðlimur í Eimskipafélaginu, mótaðist af því einu að gæta hagsmuna þess og gera hlut þess sem beztan. Hver maður hlýtur að skilja það, að ekki er hægt að selja einum aðila hlutafjáreiign Eimskipafé- lagsins í Flugfélagi íslands á tí- földu verði, .þegar annar aðili býður fimmtánfalt verð. Reykjavík, 3. júní 1965. Myndin sýnir togvírana sundurhöggna á spili yarðskipsins Þórs í gær. (Ljósm. Mbl.: Sv. Þ.). Auður Auðuns kjörin íorseli borgarstjórnar — Kjör í sijórnlr og nefndí^ Á fundi morgarstjórnar í gær var kosinn forseti borgarstjórnar, skrifarar borgarstjórnar og borg- arráð til eins árs. Þá var kjörið í ýmsar nefndir og stjórnar, m.a. 3 fulltrúar í stjórn Landsvirkjun ar. Auður Auðuns var samhljóða endurkjörin forseti borgarstjórn<- ar. Við kjör í borgarráð komu fram tveir listar, D listi, sem á voru þau Auður Auðuns, Gísli Halldórsson, Birgir ísl. Gunnars- son og óskar Hallgrímsson, og G listi, sem á voru Guðmundur Vigfússon og Kristján Benedikts- son. Sá fyrri hlaut 10 atkv., en sá síðari'S og var því hlutkesti millí Óskars og Kristjáns, sem Kristjáii vann, en svo fór einmig í fyrra milli sömu manna. Við kjör þriggja manna í stjórn Landsvirkjunar komu fram tvéir listar, á öðrum voru Geir Hall- grímsson, borgarstóti, og Birgir ísl. Gunnarssön, en á hinum Sig- urður Thoroddsen. Þeir urðu sjálfkjörnir. Varamenin: Gunn- laugur Pétursson, Gísli Halldórs- són og Guðmundur Vigfússon. Varaforsetar borgarstjórnar voru kjörnir þeir Þórir Kr. Þórð- arson, 1. varaforseti, og Gísli Halldórsson, 2. varaforseti. Þeir hlutu báðir 9 atkv., en 6 seðlar voru auðir. Skriiarar voru sjálf- kjörnir Birgir ísl. Gunnarsson og Alfreð Gíslason. Varamenn í borgarráð voru sjálfkjörnir þeir Geir Hallgríms- son, Þórir Kr. Þórðarson og Guðjón Sigurðsson af öðrum list- anum, en Adda Bára Sigfúsdóttir og Einar Ágústsson af hinum. í byggingarnefnd voru sjálf- kjörnir Guðmundur H. Guð- mundsson af öðrum lista, en Þor- valdur Kristmundsson af hinym. í heilbrigðisnefnd voru sjálf- kjörnir Birgir ísl. Gunnarsson, Ingi Ú Magnússon og Úlfar Þórð- arson. í hafnarstjórn voru sjálfkjörn- Ir borgarfulltrúarnir Þór Sand- holt, Guðjón Sigurðsson og Einar Sigurðsson og Einar Ágústsson. Við kjór tveggja manna utan borgarstjórnar í nefndina hlaut listi, sem á voru Hafsteinn Berg- þórsson og Jón Sigurðsson, 10 atkv., en þar sem Guðmundur J. Guðmundsson var einn, 5 atkv. Fór því fram hlutkesti milli Jóns og Guðmundar og vann sá síðar^ nefndi. í framfærslunefnd komu fram, tyeir listar, á öðrum voru Gróa Pétursdóttir, Guðrún Erlends- dóttir, Gunnar Helgason og Jó- hanna Egilsdóttir. Á hinum list- anum voru Sigurður Guðgeirsson og Björn Guðmundsson. Sá fyrri hlaut 10 atkv., en hinn 5 og var því hlutkesti milli Jóhönnu og Björns, sem Jóhanna vann. Við kjör í útgerðarráð var sama aðstaða, tveir. listar, 1.0 atkv. gegn 5 og hlutkesti. 'Á öðr- um listanum voru Sveinn Bene- diktsson, Ingvar Vilhjálmsson, Einar Thoroddsen og Björgvin Guðmundsson. Á hinum (fram- sóknarmenn og kommúnistaf að vanda) voru Guðmundur Vigfús- son og Hjörtur Hjartar. Björgvin varin hlutkesti á móti Hifti. Sama endurtók sig.við kjöf Í æskulýðsráð. ,Á Öðrum Íistanum, voru Auður Eir Vilhjálmsdotti'f, Berndt Berndsen, Ragriar Kjaftf ansson og Eyjólfur Sigurðssonl. Á hinum Böðvar Fétursson óé Örlygur Hálfdánarson. Eyjólfur vann hlutkestið móti örlygi. Endurskoðendur reikninga borg arinnar voru kjörnir Afl Thorlacius, Kjartan Ólafssori óg Hjalti Kristgeirsson. í stjórn Sparisjóðs Reýkjávík^ ur og Nágrerini's voru kjörnir Baldvin Tryggvason og Ágúst Bjarnöson. Endurskoðendur sjóðs iris voru kjörnir þeir Ingimundur Erlendsson og Björn Stefánsson. Brnni á Raufarhöfn Baufarhafnarbruninn. Raufarhöfn, 3. júní. KLUKKAN rúmlega fimm í morgun urðu menn, sem yoru að fara á sjó héðan, varir við að reyk lagði upp úr frystihúsinu „Jökull", sem hér er á staðnum. Frystihúsið er í eigu kaupfélags- ins hér og er gamalt, en við hlið þess stendur nýtt frystihús, ef ber nafnið Frosti. f hinu gamla frystihúsi er að mestu geymdir línustampar fyrir sjómenn með beittri línu og annað þess háttar. Þá eru í húsinu frystihólf fyrir ibúa Raufarhafnar, þar sem þeir geta geymt matvæli sín. Ennfrem ur voru geymd um 70 tonn af salti í húsinu. Talið er að húsíð sé ónýtt, þak er hrunið og stopp eyðilagt _í veggjum, en þeir standa þó uppi. Húsið, og það sem í því var af vélarbúnaði og vöruni, var tryggt fyrir á þriðju milljón, sjálft hús- ið fyrir rúma milljón. Hólf einstaklinga munu hafa verið um 40 talsins og áttu menn þar hangikjöt, rauðmaga, svið og önnur matvæli, en ekkert af þeim vörum eyðilagðist utan að þær þiðnuðu og að þeim komst vatn. Slökkviliði staðarins tókst fljótt að raða niðurlögum eldsins. — Veður var gott, nærfellt logn, er eldurinn kom upp. Talið er víst að eldurinn hafi kviknað út frá rafmagnstöflu, sem var í miðju húsinu uppi, en mest þxann í húsinu þar unt kring. — Einar. Kvikmyndasýn- ingar Varðbergs í KVÖLD, 4. júni, sýnif Varð- berg á Húsavík 3 kvikmyndir fyrir almenning. Kvikmyndirnar eru „Endurreisn Evrópu" og „Saga Berlínar", en þær rekja gang mála í álfunni frá styrjald- arlokum, ennfremur myndir „Yfirráðin á hafinu", sem segir frá sjóhernaði á þessari öld. Öll- um er heimill aðgangur að sýn- ingunni, en hún er liður í kvik- myndasýningum Varðbergsfélag anna um land allt í tilefni þess, a'ð liðin eru 20 ár frá lokum heimstyrjaldarinnar síðari. Breiðdalsvík, 3. júní. Vélskipið Sigurður Jónsson landaði hér í dag 500 málum af sild, sem öli fer í bræ'ðslu. Þetta er fyrsta síldin, sem hingaS berst á sumrinu. Von er á fieiri bátum hingað í kvóld eða nótt, Þetta er falleg síld, en fitumagn hefir ekki verið athugað. — PálL .

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.