Morgunblaðið - 04.06.1965, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 04.06.1965, Blaðsíða 3
/ Föstudagur 4. júní 1965 MORCUNBLAÐIÐ Vírarnir höggnir Þór kominn með vörpuna, sem líklegl talið að tilheyri Aldershot ' ' VARÐSKIPIÐ ÞÓR kom til Reykjavikur um kl. 8 í gærmorg- un og hafði meðferðis botnvörpu þá, sem skipsmenn slæd'du upp á þeim slóðum, er Landhelgisgæzl- an taldi brezka togarann Alder- ehot frá Grimsby hafa verið að ©löglegum veiðum á. Eins og menn minnast, hélt skipstjóri tog arans, Leslie Cumby, því fram iyrir rétti í Neskaupstað, að hann hefði misst vörpuna, er skipið var að veiðum út af Langanesi, ©g var sýknun hans af ákæru um eð hafa brotið íslenzka fiskveiði- lögsögu m.a. byggð á þeirri stað- hæfingu hans. Vírarnir um borð i togaranum voru hins vegar greinilega höggnir í sundur, og gaf Cumby þá skýringu á því, að hann hefði ætlað að splæsa við vírinn og setja upp nýtt troll. Ekki var þó benzlað fyrir vír- endana, eins og gert er jafnan til að^koma í veg fyrir að þeir rakni upp. Fréttamaður og ljósmyndari Mbl. fóru um borð í varðskipið Þór í gærmorgun og skoðuðu vörpuna. Á öðrum hlera hennar mátti greina síðari hluta nafns togarans, -shot. Þá var og greini- legt, að varpan hafði ekki slitnað 'frá togaranum heldur verið höggvin frá. Jón Jónsson, skip- herra á Þór, kvað vörpuna hafa verið slædda upp um eða innan við fiskveiðitakmörkin út af Digranesi, milli Bakkaflóa og Vopnafjarðar, en togarinn Alder- ehot hafði einmitt verið grunaður um að hafa verið að ólöglegum veiðum á þeim slóðum. Jón skip- herra sagði, að varðskipsmenn hefðu verið um sólarhring að ná vörpunni, en það tafði fyrir þeim, að þeir festu hvað eftir annað í alls konar drasli. Kvað hann vörpuna verða athugaða í gær af dómkvöddum mönnum, ©g að vírar hennar og möskva- etærð yrðu borin saman við þær athuganir, sem gerðar voru fyrir austan, er rannsókn málsins fór íram. Leslie Cumby var dæmdur i undirrétti fyrir að hafa veitt varðskipinu Þór mótþróa. Áfrýj- aði hann þeim dómi, og sömu- ieiðis áfrýjaði Saksóknari ríkis- ins sýknudómi yfir skipstjóran- um fyrir landhelgisbrot Fegurðardr *í GÆRKVÖLDI fór fram i Súlnasal Hótel Sögu fyrri hluti hinnar árlegu fegurðar- samkeppni. Kjörnar voru Ungfrú íslands 1965 og Ung- frú Reykjavíkur 1965. & veg og vanda af fegurðarsam keppninni. í kvöld fer fram krýningar hátíð, sem fyrr segir, og munu allar stúlkurnar þá koma f kvöld verða úrslitin gerS heyrinkunn og mun Rósa Einarsdóttir krýna fegurðar- drottningarnar. Fimra stúlkur taka þátt I keppninni að þessu sinni. Áð- ur en stútlkurnar koma fram í gærkvöldi fór fram tízkusýn- ing, og auk þess voru skemmti atriði. Sýndu stúlkur úr Tízku skólanum h.f. nýjustu kvenn- íatatízkuna. fram. Verður ungfrú ísland krýnd á miðnætti. Allar stúikurnar Mjóta að verðiaunum utanfer'ð og snyrtivörur. vW:::/:::v.:fvx:W:::m^ Stúlkurnar, sem taka þátt í fegurðarsamkeppninni að þessu sinni heita: Bára Magnúsdóttir, Reykjavik, Jó- hanna Ósk Sigfúsdóttir, Rauf arhöfn, Sigrún Vignisdóttir, Akureyri, Guðný Guðjónsdótt ir, Reykjavík og Hertlha Árna dóttir, Reykjavík. Stúlkurnar komu tvisvar fram í gærkvöldi, fyrra skipt- ið kjólklæddar og siðar um kvöQdið í ba'ðfötum. Stjórnandi keppninnar var Sigursteinn Hákonarson. & 1 dómnefnd sátu John Barry sendif ulltrúi, Brian Holt sendi fulltrúi, Guðmundur Karisson blaðamaður, Jón Eiríksson, læknir og frú Sigríður Gunn- ansdóttir forstjóri Tízkuskól- ans h.f., en hún hafði aldan STAKSTEINAR Frá vinztri: Herta Árnadóttir, Guðný Guðjónsdóttir, Sig- rún Vignisdóttir, Jóhanna Ósk Sigfúsdóttir og Bára Magnús- dóttir. — Ljósm.: Sveinn Þormó Átak í málef num aldraðra í borginni íbúðir — aðstoð í heimahúsum — hjúkrunarheimili BORGARSTJÓRN samþykkti í gær i einu hijóði samhljóða tillögur borgarráðs um mál- efni aldraðs fólks i borginni. Tillögurnar eru byggðar á nið urstöðum og tillögum Vel- ferðarnefndar aldraðra og gerði formaður nefndarinnar, Þórir Kr. Þórðarson, grein fyrir þeim á síðasta borgar- stjórnarfundi. 1 samþykktinnl er m.a. gert rá'ð fyrir byggingu 60 íbúða fyrir aldrað fólk, undirbún- ingur hjúkrunarheimilis fyrir aldraða með 48 rúmum o.fl. Samstaða um málið Borgarstjóri gerði stutta grein fyrir tillögunum, sem hann kvað byggða á starfi velferðarnefndarinnar og þakkaði hann nefndinni sér- staklega fyrir merkt starf. form. bennar Þóri Kr. Þórðar-- syni, og félagsmálastjóra borg arinnar Sveini Ragnarssyni. Kvaðst harln vænta þess að nefndin héldi áfram störfum og frá henni kæmu fleiri til- lögur og ábendingar. «. Borgarstjóri sagði" þessar tillögur vera um "byrjunar- framkvæmdir og verði haldið áfram á sömu braut, eftir þeirri stefnu, sem nefndin hefði markað. Guðmundur Vigfússon (K) sagði i umræðunum, að öll atriði tillagnanna væru hin merkustu og Kristján Bene- diktsson (F) sagði flokk sinn telja málið hið igagnmerkasta og vera sammála þeirri stefnu, sem mörkuð hefði verið. Krist ján sagði borgarstjóra mega reikna með stuðningi Fram- sóknarmanna við að hrinda tillögunum i framkvæmd. Tillögurnar Tillögurnar eru á þessa leið: 1. Þeim tilmælum er beint til ríkisstjórnarinnar, að end- urskoðuð og samræmd verði öll félagsmálalöiggjöf, sem snertir málefni aldraðra, eink um 1. nr. 78/1936, um sjúka menn og örkumlaða, og fram- færslulög nr. 80/1947. 2. Stofnuð verði deild vel- ferðarmála aldraðra í skrif- stofu félags- og framfærslu- mála Reykjavíkurborgar. Deild þessi skal annast vistun á hæli og sjúkrahús, aðstoð við aldraða í heimahúsum, starfa og önnur velferðarmál upplýsingaþjónustu, útvegun aldraðra. Auk þess skal unn- ið að eflingu og samræmingu á starfi frjálsra félaiga. 3. Hafinn verði undirbún- ingur að byggingu íbúða, sér- staklega ætluðum öldruðu fólki. Samþykkir borgarráð að ákvarða lóð undir 60 íbúð- ir í þessu skyni við Klepps- veg, og sé í því sambandi at- hugað samstarf við E>valar- heimili aldraðra sjómanna. 4. Hafinn verði undirbún- ingur að byggingu hjúkrunar- heimilis fyrir aldraða, sem þurfa sérstakrar umönnunar við. Heimili þetta rúmi 48 sjúklinga. 5. Borgarstjóra er heimil- að að skipa nefnd þriggja manna til þess að semja ná- kvæma áætlun um stærð, byggingarkostnað, byggingar- framkvæmdir og rekstur stofnana, sem um getur í 3. og 4. lið. 6. Lagt er til við stjórn Heilsuverndarstöðvar Reykja víkur og sjúkrahúsnefnd, að hluti húsnæðis þess, sem losn ar við opnun Borgarsjúkra- hússins, verði nýttur sem hjúkrunarheimili oig lang- legudeild fyrir aldraða sjúkl- inga. Jafnframt er þeim tilmæl- um beint til ríkisstjórnarinnar að hraða verði byggingu sjúkradeilda fyrir langlegu- sjúklinga og ellitruflað fólk. t^Mi Stytting vinnutímans í ritstjórnargrein Vísis í fyrra- dag er rætt um yfirborganhr verkamanna, styttingu vinnutím- ans og kauphækkanir. Þar segir m. a.: „Þjóðviljinn kallar það skamm sýni og þrjózku hjá atvinnurck- endum, að fallast ekkí möglunar- Iaust á kauphækkanir. Rök blaðs ins eru einkum þau, að „efthr- sókn eftir vinnuafli sé mjög mik- il, og menn leiti beinlinis burt frá þeim vinnustöðum þar sem kaup- ið sé lágt", og þeir, sem ætla a9 halda mönnum i vinnu. verði að yfirborga þeim. Þetta má rétt vera, a.m.k. er það vLst. að til- finnanlegur skortur er á vinnu- afli i flestum greinum. En helð- ur ritstjóri Þjóðviljans að kaup- hækkanir mundu leysa þami vanda? Ekki f jölgar hinum vinn- andi höndum þótt srreitt sé hærra kaup, þegar allir vinnufærir menn eru þegar í störfum. Gerum ráð fyrir, að fallixt yrði á þá .lausn'- Þjóðviljans, aS hækka kaupið og stytta jafn- fram vinnutimann, eins og líka er krafizt. Halða ritstjórar Þjóð- viljans að yfirborganir væxu þar með úr sögunni? Atvinnurekenð- ur vita vel, að svo yrði ekkl. Þeir mundu í fjölmörgum tilfeU- nm þurfa að yfirborga eftir sem áður, til þess að fá nauðsynleg- ustu verk unnin. Það er lika harla undarleg kenning hjá Þjóð- vUjanum, að stytting vinnutím- ans mundi draga úr eftirvinnu. Staðreyndin er sú, að menn verða oft að láta vinna í eftirvinnu störf, sem ekki þola bið og vegna þess, að ekki er hægt að fá nógn margt fólk í dagvinnu. Og dett- ur ritstjórum ÞjóðvUjans í hug, að verkamenn mundu hrinda hendinni á móti eftirvinnu, þótt þeir fengju einhverjar kauphækk anir? fslenzkir verkamenn ern yfirleitt vinnufúsir og neita ó- gjarnan vinnu, þegar þeim býðst hún. Auk þess eru margir þeirra gæddir svo mikilli ábyrgðarttl- finningu, að þeir telja sér skylt að Ieggja hðnd að verki, þegar um er að ræða störf, sem ekkl má fresta." Efling landbúnaðarins 1 ritstjórnargrein Suðurlanðs fyrir nokkrum dögum er getið nokkurra mála, sem Alþingi a.f- rgreiðdi í veíur. Þar er bent á. hvernig rikisstjórnin vinnnr markvisst að þvi að efla atvinnu- vegi þjóðarinnar, bæta samgöng- nrnar út um lanðsbyggðina, auka rafvæðingu landsins o. s. frv. Um stórátökin í lanðbúnaðinum segir m.a.: „Þá samþykkti Alþin&i ýma mérk lög, sem snerta lanðbún- aðinn. Má þar nefna ný jarð- ræktarlög með margvislegum umbótum í þágu lanðbúnaðar- íns, ræktun er stórlega eflð og stefnt að þvi að allir bænður komi sér upp súgþurrkun. Þá voru einnig samiþykkt lög um lanðgræðslu og gróðurvernð og ekki hvað sizt iity búfjárræktar- lög auk býrra girðingalaga. Þá voru samþykkt lög um stóraukn- ar rannsóknir i þágu landbún- aðarins og annarra atvinnuvega. Þá er og unnið að eflingu bún- aðarfræðslunniar, ný bygging á Hvanneyri fyrir framhaldsðeilð ina, sem verður eflð og aukin og gerð að 3ja ára námi í stað 2ja áft'nr, bygging nýs skóla- húss fyrir Garðyrkjuskólann að Reykjum stenður yfir og ný- bygging verður reist fyrir Hús- mæðnaskóla Suðuriands að Lauff arvatni. En þessir skólar heyra unðir lanðbúnaðarráðherra og bygging þeirra hafin íyrir for- göngu hans". \

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.