Morgunblaðið - 26.09.1968, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 26.09.1968, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐHO, FIMMTUDAGUR 26. SEPT. 1968. 19 - UTAN UR HEIMI Framhald af bs. 14 er í huga að atvinnuleysi þekktist varla — var 0,5% — árið 1966. Nokkuð dró úr eyðslu neyt- enda á fyrra ári, en nú er hún að aukast á ný. Sala á nýjum bíluim í júlí v&rð 12% meiri en í sama mánuði í fyrra. Frá ferðaskrifstofuim berast skýrslur um að fleiri Þjóðverjar fari utan í ár en nokkru sinni fyrr. Þegar þeir líta til baka eru flestir Þjóðverjar sam- mála um að samdrátturinn 1967 hafi verið ill nauðsyn, sem lyfti iðnaðimum á nýjar iframfararbrautir. AUKIN SAMKEPPNIS- HÆFNI Ef litið er á árssikýrslur fraimleiðeinda kemur árangur uppstokkunarinnar í ljós. Rekstur margra frain- leiðslufélaga var endurbætt- ur. Öllu óþarfa sarfsfólki vair sagt up. Hætt var við smíði og framleiðslu þess vamings, sem ekki skiilaði haginaði. Meðalstór félög hófu sam- yinnu um tækniupplýskigar. í stuttu máli þá var dregið úr útgjöldum á breiðum grundvelli. Einnig hófst sókn eftir stærra hlut á erlendum mörk uðum til að bæta upp samn- dráttinn heima fyrir. „Flest verzlunarfélög standa betur að vígi í dag fjárhags- lega og eru betur samkeppn- isíær en þau voru fyrir sam- dráttinn," segir einn af for- ustumönnum iðnrekeinda. Sannleikurinn er sá að margir hagfræðimgar óttast að baráttan gegn verðbó'lg- unni hafi gert þýzkan iðnað of samkeppnishæfan. Við- skiptajöfnuður landsins er allt of hagstæður að áliti sumra leiðtoga. Talið er að útfiu-tningur landsins nemi um 230 milljörðum króna meira en innflutningurinn á árinu 1968. Viðskiptagengi Þjóðverja á heimsmörkuðun- um skapar vandræði hjá ýmsum öðrum viðskiptaþjóð- um, sem eiga erfitt með að standast samkeppnina. Að því er varðar Bretland og Banda- ríkin, þá er þeirra vandaimál að seija nægilegt vörumagn á heimsmörkuðunum t il að greiða fyrir innflutning sinn — af því leiðir óhagsbæður viðskiptajöfhuður. Af þessum sökum gerast þær raddir æ háværari, sem leggja hart að Þjóðverjum að hækka vöru- verð til að bæta samkeppn- isaðstöðu annara ríkja á mörkuðunum. Þýzkir hagfræðingar líta srvo á að þetta yrði unnit að gera á tvennan hátt. Annars vegar mætti draga úr bar- áttunni gegn verðbólgunni. Leiddi það til þess að þýzkar vörur hækkuðu í verði á út- flutningsmörkuðum og auð- valdaði innflutning á eriend- um vörum til Þýzkalands. Hinsvegar væri svo unnit aíS hækka gengi marksins gagn- vart öðrum gjaldeyri. Hvor leiðin sem væri Isiddi til þess að auðvelda öðrum ríkjum að keppa við Vestur- Þjóðverja á mörkuðum heims ins. Snemma í september í fyrra lýstu vestur-þýzk yfir- völd því yfir að ekki yrði um að ræða neina endurskoðun á gengi marksins, að minnsta kosti ekki á þ:ssu ári. Hins- vegar telja sumir hagfræðing ar að með áframhaldandi grósku í viðskiptum geti verð bólgan skollið á án frekari aðgerða. Afköst iðnaðarins eru nú 86% af hámarki, en voru hæst 89% þegar verð- bólgan var mest árið 1965. Vart hefur orðið við fleiri hættumerki. Mörg iðnfyrir- tæki hafa skýrt frá töfum á afgreiðslu hráefna. Sumsstað- ar bafur borið á skorti á vinnu afli. Að meðaltali eru nú þrjár stöður lausar fyrir hvern atvinnuleysingja í land inu. Óttazt er að iðnrekendur grípi til yfirboða til að tryggja sér faglærða verka- menn, og örva þannig kaup- gjaldshækkanir. Framleið- endur sjálfir eru teknir að ræða hugsanlega verðhækk- un. 'Þrátt fyrir allt kunna Þjóð verjar að meta kosti stöðugs vsrðlags og styrks gjaldmið- ils. Er það álit flestra að núna, eftir að kostirnir hafa komið svo greinilega í ljós, muni verðbólgu áfram haldið niðri, og henni ekki hleypt út í þær öfgar, sem áður var. (Þýtt og endursagt úr U. S. News & World Report") - ERLENT YFIRLIT Framh. af bls. 15 Aukin andúð á óspektum HUBERT HUMPHREY vara- forseti er í alvarlegum mótbyr á þessu stigi baráttunnar fyrir for setakosningarnar í Bandaríkjun um. Barátta hans virðist lítinn hljómgrunn hafa fengið enda hef ur hún verið sviplítil og lítt til þess fallin að vekja hrifninigu. Barátta Richard Nixons for- setaefnis repúblikana hefur aft- ur á móti gengið vel, og um þessar muhdir hefur hann ör- uggt forskot, en um leið vinnur aðskilnaðarsinninn George Wall- ace sífeMit á, og er það ef til vill Nixon meira áhyggjuefni en Humphxey. Nixon hefur hagnazt á þeim erfiðleikum sem Humph- rey á við að stríða, en þeir virð ast eiga sér aug'ljósar ástæður. Gagnrýni sú, sem Humphrey hefur sætt í flokki sínum, hefur stórum spillit fyrir homum. óspekt ir margra vinstrisinnaðra demó krata hafa leitt til harðnandi af stöðu meðal íhaldsamari kjós- enda. Þessir andstæðingar Hum- phreys hafa gert honum mjög erf itt um vik að sigra í kosning- unum. Meginástæðan fyrir erfiðleik um Humphreys er ef til viil sú, að yfirgnæfandi meirihluti banda rískra kjósenda er á miðjum aldri og býr við góð kjör og að þeir hafa ekki laðazt að hon- um. Þeldökkir öf gamenn og öf ga fu'llir andstæðingar Vietnam- stríðsins eru aðeins örlítill minni hluti meðal þjóðarinnar. Aðgerð ir þeirrar hafa hins vegar leitt til þess, að þróunin hefur stefnt til hægri í bandarískum stjórn- málum, því að þær hafa vakið ótta og gremju sæmilegra vel- efnaðra kjósenda. Nixon hefur mæta vel kunnað að færa sér í nyt þessa harðn- andi afstöðu miðstéttanna, og athyglisvert er hvernig hann hef ur hagað kosningabaráttu sinni í samræmi við niðurstöður skoð anakannana. Nixon og Spiro Ag new varaforsetaefni hafa gert það að aðalbaráttumáli sínu að berjast fyrir aukinni löggæzlu og 'beita því að berjast gegn glæpum. Nixon hefur á varkár an hátt fsert sér í nyt ótta meiri hluta kjósenda við þeldökka öfgasinna og Agnew hefur óbeint tekið upp baráttu gegn kommúnistum Þessi afstaða virð ist í samræmi við afstöðu meiri- hluta þjóðarinnar, því að sam- kvæmt nýlegri Harris-skoðana- könnum telur 81prs. bandarísku þjóðarinnar, að löggæzla í land- inu hafi farið út um þúfur. 75 prs telja að linkind dómstóla eigi þátt í því, rúmlega 60prs. að orsökin sé skipulögð glæpa- starfsemi, 59prs. að þetldökkir óeirðaseggir eigi sökina og 56 prs. að kommúnistar hafi grafið undan löggæzlunni. REPÚBLIKANAR MEIRIHLUTAFLOKKUR? Um leið og stefna Nixons hef ur fengið góðan hljómgrunn, hafa baráttuaðferðir hans gefizt vel, og hann þarf ekki að kvarta yfir fjárskorti eins og Humph- rey. Síðan Nixon var útnefndur forsetaefni hefur varla liðið sá dagur, að hann hefur ekki ein- hvers staðar komið fram í út- varpi eða sjónvarpi. En hann hefur af ásettu ráði forðazt stóru sjónvarpsstöðvarnar, þar sem harðskeyttir fréttamenn geta komið honum í bobba með erf- iðum spurningum, og einbeitt sér að litlum úrtvarps- og sjónvarps stöðvum. Venjulega hefur hann haft þann hátt á að koma fram í þessum stöðvum um svipað leyti og hann hefur verið á kosn ingaferðalagi um þau svæði, sem þessar stöðvar ná til. Af ásettu ráði hefur hann forðazt að lenda í sjónvarpskappræð'um, við Hum phrey eða aðra. Sú stefna Nixons að forðast stóru sjónvarpsstöðvarnar sýn- ir að hann telur mest um vent að ná nánu sambandi við þann hluta kjósenda, sem hann kall- ar „gleymdu Ameríkumennina" og hafa fengið sig fullsadda á óeirðum og mótmælaaðgerðum. Þessi aðferð hans hefuT gefizt svo vel, að hann hefur mjög góða si'gurmöguleika. Hinn kunni stjórnmálasérfræðingur Joseph Alsop bendir á, að aðstaða demó krata sé uggvænleg og þeir geti tapað kosningunum, en uggvæar legra sé, að republikanar virð- ist vera á góðri leið með að vinna fylgi meirihluta kjósenda, miðstéttanna, sem slitnað hafi úr tengslum við demókrata. Þá geti svo farið, að demokratar verði ekki lengur meirihlutaflokkur og republikanar taki við því hlut- verki um ófyrirsjáanlega fram- tíð. Ungling vantar til sendiferða fyrir Fræðsliumálaskrifstofuna og Fræðslumyndasafn ríkisins, BorgaTtúni 7. Upplýsingar í Fræðshimálaskrifstofunni (sími 18340). Fræðslumálastjóri. Tilboð óskast í bárgreiðslustofu sem er í fullium ganigi, getur verið laus 1. des. n.k. eða eftir samkomulagi. Tilboð sendist Mbl. merkt: „2368" fyrir næstu mán- aðamót. // Það jaf nast ekkert á við Lark." IARK FILTER CiGA'RETTES Lark filterinn er þrefaldur. Reynið Lark, vinsæfustu nýju amensku sigarettuna NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU á einum fegursta stað í Hraunbæ. íbúðir þessar eru 2ja og 3ja herb. og seljast alveg fullfrágengnar. f eldhúsi eru vandaðar eldhúsinnrétt- ingar, og eldavélar, með aðsikildum bakaraofni, fyrir ofan eldavélina er eldhúsvifta með lykteyðandi kolafilt. Vclar þessar eru frá hinu þekkta fiima SIEMENS. Baðherb. eru með vönduðum hreinlætistækjum og vandlega flásalðgð. Mikið er af skápum í íbúðinni og allar inni- hurðir úr harðvið. f þvottahúsi eru aifflar nýtízku þvottavélar. Gufubaðstofa í kjallara. Sérinngangur í hverja íbúð og sérgeymsla í kjallara. fbúðir þessar geta verið til afhendingar innan 3ja vikna. Komið og skoðið, teikningar liggja fyrir á skrifstofunni. FASTEIGNASALAN, Óðinsgötu 4. Sími 15605.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.