Morgunblaðið - 05.01.1977, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 05.01.1977, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 5. JANUAR 1977 13 verði að úthluta öllum lóðum f Breiðholti um 1978—1979. Upp- haflega hafði verið reiknað með því að þetta land dygði fram yfir 1983. En miklu meira hefur orðið um nýbyggingar f Reykjavík en fólksfjölgun gefur tilefni til. Til- flutningur fólks hefur orðið inn- an Reykjavfkur sjálfrar, en ekki til borgarinnar annars staðar frá. Þetta er geysilegt vandamál, sagði Hilmar. Þvf miðar 011 tillögugerð um skipulagningu f eldri hverf um að því að reyna að fjölga íbúum þar. 600 fbúðir _______á Eiðsgranda______ — Á þessum sömu árum verður lfka byggt á Eiðsgranda hélt Hilmar áfram skýringum sínum. Vissri frumvinnu er þar lokið og verður nú hafizt handa aftur um undirbúning, svo hægt verði að byggja þar. Þarna á að verða hægt að koma fyrir 600 íbúðum, aðal- lega í f jölbýli eða f þéttri byggð. En reiknað er með að þessi svæði öll, sem hér hafa verið nefnd, verði fullnýtt um 1980. Og þá verður að gera ráð fyrir þvf að taka þurfi f notkun nýja svæðið við Keldur. En nú er verið að vinna að samningum við ríkið um makaskipti á landi þar. íbúðir f verzlunarhverfum — í þessu sambandi ber að geta þess að jafnframt þeim bygging- arramkvæmdum, sem getið hefur verið, bætist við fbúðir eftir að Hilmar ólafsson, forstöðumaður Þróun arstof nunar farið verður að byggja nýja mið- bæinn. En þar verða f jölbýlishús, ýmist tengd verzlun eða sérstæð. I fyrsta áfanga verður rúm fyrir 50—60 fbúðir, og f 2. áfanga 110 íbúðir. Einnig má reikna með 50 fbúðum f Mjóddinni svokallaðri, sem verður miðhverfi Breiðholts- hverfanna og verzlunar- og þjón- ustuhverfi fyrir þau öll. Þar verð- ur nokkur íbúðabyggð f fjölbýli. Mjóddin liggur milli Reykjanes- brautar og Breiðholts I og þar verður byrjað á framkvæmdum á næsta ári. Þarna er ýmiss konar þjónustustofnunum ætlaður stað- ur, svo sem kirkju, lögreglustöð, heilsugæzlustöð o.fl. En f suður- hluta Mjóddarinnar, sunnan Breiðholtsbrautar, er áætluð ým- iss konar fþróttaaðstaða, en ekki er búið að ganga frá deiliskipu- lagi þar. — Þá vonumst við til að tillaga um endurnýjun f gömlu hverfun- um verði til þess að þar verði meira byggt og fleiri hús gerð upp i náinni framtfð, sem sem á reit- uiium upp af Skýlagötu, í Grjóta- þorpi og víðar. — Nei, f Breiðholtunum verður ekki byggt alveg út að mörkum lögsagnar Reykjavíkur. 1 og utan við hverfió eru græn svæði, sem kunnugt er. I hverfunum verða fimm grunnskólar, sem eru á mis- jöfnu stigi f byggingu og fjöl- brautaskóli fyrir framhaldsstigið, þar eru íþróttamannvirki o.fl., sem ekki er ástæða til að fara nánar út f hér og nú. En skipulag- ið á þessum hverfum getur fölk séð á uppdráttum og lfkönum á sýningunni á Kjarvalsstöðum. Framhald á bls 22. &r ! I i ¦ B&. ÆW r *¦•¦ %A 1 1 1 - ffe-á EnjbA Æ * 1 1 Al í mm 4 1 MW ^ggríWSgjr; | : Frá ríkisráðsritara Eins og kunnugt er afhenti Pétur Thorsteinsson nýlega forséta Ind- lands, Fakhruddin AIi Ahmad, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Islands á Indlandi. Myndin er tekin þegar afhendingin fór fram. Á fundi rfkisráðs á Bessastöðum föstudaginn 31. desember 1976 staðfesti forseti tslands eftir- greind lög: 1. Fjárlög fyrir árið 1977. 2. Lög um verðjöfnunargjald af raforku 3. Lög um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 8 22. mars 1972. 4. Lög um breyting á vegalögum nr. 66 14. júlf 1975. 5. Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn. 6. Lög um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67 20. aprfl 1971. 7. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra fram- kvæmda á árinu 1977. 8. Lög um tollskrá o.fl. Páli Flygenring var veitt embætti ráðuneytisstjóra í iðnaðarráðuneytinu frá 1. janúar 1977. Bárður Guðmunds var skip- aður héraðsdýralæknir f Þing- eyjarþingsumdæmi. Sigurður Þórðarson var skip- aður deildarstjóri f rikisendur- skoðun. Árni Kolbeinsson var skipaður deildarstjóri f fjármálaráðu- neytinu. Gunnari Björnssyni, sendi- ráðunaut, var veitt lausn frá störfum fyrir aldurs sakir. Dr. Oddi Guðjónssyni, sendi- herra, var veitt lausn frá störf- um fyrir aldurs sakir. Staðfestir voru ýmsir úrskurð- ir, sem farið höfðu fram utan ríkisráðsfundar. Rfkisráðsritari, 31. desember 1976. Yfír 500 vistmenn á Grund og Ási SAMTALS voru vistmenn á Elli- og hjúkrunarheimil- inu Grund og dvalarheim- ilinu Asi f Hveragerði 544 f árslok 1976. Konur voru 364 og karlar 180. Á Grund og Minni-Grund voru í upphafi 1976 367 vistmenn, 269 konur og 98 karlar, en í árslok 356. Á árinu kom 81 vistmaður en 24 fóru og 68 létust á árinu. Á dvalarheimilinu Ási — Ásbyrgi í Hveragerði voru í ársbyrjun 1976 184 vist- menn, 99 konur og 85 karl- ar. Á árinu komu 83 vist- menn, 76 fóru og 3 létust á árinu. í árslok voru því 188 vistmenn samtals, 99 kon- ur og 89 karlar. Matsveinar hvattir til ad standa saman í fréttatilkynningu, sem Morgunblaðinu hefur bor- izt frá Matsveinafélagi sjó- mannasambands íslands, eru starfandi matsveinar á fiskiskipum hvattir til að taka höndum saman og vinna allir sem einn að hagsmunamálum félagsins. Skrif stof a f élagsins er opin alla virka daga frá 5. janú- ar n.k. til 30. janúar frá kl. 13 til 15. argus Hvaóa >fe umboós maour stendur þér næst? Umboðsmenn Happdrættis Háskóla ís- Þegar þú kaupir miða, er rétt að hafa í lands eru viða um land. Hlutverk þeirra er huga, hvar sé auðveldast að endurnýja ekki einungis að selja og endurnýja happ- miðana framvegis, — nálægt vinnustað, drættismiða. Þeir eru einnig reiðubúnir til heimili eða á leið til vinnu. að veita þér hvers konar upplýsingar um forgangskaup, flokka, númeraraðir, Allar upplýsingar um Happdrætti Háskól- „langsum eða þversum", nýju hundrað- ans eru tiltækar hjá eftirtöldum umboðs- þúsund króna vinningana, trompmiða og mönnum: annað það, sem þú hefur áhuga á. KJÓS: Hulda Sigurjónsdótt r, Eyrarkoti Hólmavik Jón Loftsson Egilsstaðir Aðalsteinn Halldórsson Borðeyri Þorbjörn Bjarnason Reyðarfjörður Björn Eysteinsson Umboðsmenn á VESTURLAN Lyngholti Fáskrúðsfjörður Stefán Garðarsson Akranes Bókaverslun Andrésar Níelssonar Stöðvarfjörður Magnús Gíslason Fiskilækur Jón Eyjólfsson Umboðsmenn á NORÐURLANDI: Breiðdalur Ragnheiður Ragnarsdóttir Grund Davíð Pétursson Hvammstangi Sigurður Tryggvason Djúpívogur María Rögnvaldsdóttír Laugaland Lea Þórhallsdóttir Blönduós Ebba Jósafatsdóttir Höfn í Hornafirði Gunnar Snjólfsson Reykholt Steingrímur Þórisson Skagaströnd Guðrún Pálsdóttir Borgarnes Þorleifur Grönfeldt Sauðárkrókur Elínborg Garðarsdóttir Umboðsmenn á SUÐURLANDI: Sandur Guðrún Ingimarsdóttir Hofsós Þorsteinn Hjálmarsson Kirkjubæjarklaustur Þórir Jónsson Ólafsvík Lára Bjarnadóttlr Haganesvík Haraldur Hermannsson Vík í Mýrdal Þorbjörg Sveinsdóttir Grundarfjörður Sigurrós Geirmundsdóttir Siglufjörður Dagbjört Einarsdóttir Þykkvibær Hatsteinn Sigurðsson Stykkishólmur Svanhvít Pálsdóttir Ólafsfjörður Brynjólfur Sveinsson Hella Maria Gísladóttir Búðardalur Öskar Sumarliðason Hrísey Elsa Jónsdóttir Espiflöt Eiríkur Sæland Hvítidalur Sigurjón Torfason Dalvík Jóhann G. Sigurðsson Laugatvatn Þórir Þorgeírsson Skarðsströnd Jón Finnsson Grenivík KYistin Loftsdóttir Vestmannaeyjar Sveinbjörn Hjálmarsson Króksfjarðarnes Halldór D. Gunnarsson Akureyri Jón Guðmundsson Selfoss Þorsteinn S Ásmundsson Mývatn Guðrún Þórarinsdóttir Stokkseyri Oddný Steingrimsdóttir Umboðsmenn á VESTFJÖRÐUM: Grímsey Áslaug Alfreösdóttir Eyrarbakki Pétur Gíslason Patreksfjörður Elín V. Thoroddsen Húsavík Arni Jónsson Hveragerði Elin Guðjónsdóttir Tálknafjörður Asta Torfadóttir, Brekku Kópasker Óli Gunnarsson Þorlákshöfn Ingibjörg Einarsdóttir Bildudalur Guðmundur Pétursson Raufarhöfn Helga Jónsdóttir Þingeyri Margrét Guðjónsdóttir Þórshöfn Steinn Guðmundsson Umboðsmenn á REYKJANESI: Flateyrí Guðrún Arnbjarnardóttír Grindavik Asa Einarsdóttir Suðureyri Auður M. Árnadóttir Umboðsmenn á AUSTFJÖRÐUM: Flugvöllur Erla Steinsdóttir Bolungarvík Helga Aspelund Vopnafjörður Þorsteinn Stefánsson Sandgerði Hannes Arnórsson ísafjörður Gunnar Jónsson Bakkagerði Sverrir Haraldsson Hafnir Guðlaug Magnúsdóttir Súðavík Aki Eggertsson Seyðisfjörður Ragnar Nikulásson Keflavík Jón Tómasson Vatnsfjörður Baldur Vilhelmsson Norðfjörður Bókhaldsst. Guðm. Asgeirssonar c/o versl HagafeM Norðurfjörður Sigurbjörg Alexandersdóttir Krossnesi Eskifjörður Björk Aðalsteinsdóttir Vogar Halla Arnadóttir HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS ____________ Tvö þúsund milljónir í boði

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.