Morgunblaðið - 30.09.1978, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 30.09.1978, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 30. SEPTEMBER 1978 Hljóðvarps- og sjónvarpsdagskrá næstu viku BHHI ' SUNNUD4GUR l.oktober 8.0« Frettir 8.05 MtirKunnndakt Séra Pétur Sigttfgcirsaoti ¦ vÍKsluhiskup fiytur rítníatr artirð og baen. 8.15 Veðuriregnir. Forusta- greinar daKblaðanna (atdr.). 8.35 Lett murKunltÍK a. I'ólski kúrinn í New Vork » synKiir, sönxstjóri, Walter Lexawiec. b. Niiu Pourvu vg félaicar . Irika þjóolPiía rðnlist fri liúltifníu. ».0» Ihr xradviil i'ittur í um»)á Olafs Siic ttrðKSoaar f réttamannH. «.30 MorgBBtonletkar. (lO.Oil Fréitir. 10.10 Veðurfrexttlr). n. Knnsert í H dúr (yrir klarinetíu, srmbal ok strfnxjasveit eltir Juhann Stantltz. Jost Miehaets, Inxrid lieiler ug Katnttter- sveitin i Mii nchi'n ieika, CarI Gorvin stjdrnar. 11.00 MeanaikirkiuFnadelfftr safnaflarint. Einar 1. Gíslason predlkar. Safnaðarbræðiir tésa ritn inicaroro. Kor safnaðarins synuur. Kinsiinifvari- Svavar GudmundsHon. Organleik- ari. Ar ni Arinhjarnarson. 12.15 Duxskriin. Tiinleikar. 12.25 Veðurfregnlr. Fréttir. Tilkyaiunxar. Tðnlefkar. 13.30 Krydd It'irunn Ge.stsooitir sér um þáttlnn. 15.00 Miftdexistonlefkar, Frf tilnlÍHtarhát/ðinni f BJbrxvin f vor Flyljendlir, Kgil H.i.land. Einar Steea-Nokleberg. Con- cordia-kórinn f Minnesota ox Itobert l.evln píanóleik- ari. 16.00 Fréttlr. 16.15 Veður fregnir. licimsraeistaraeinvÍKÍð f skik á Filippseyjum Jón l>. Þor seitir frá skáknm f IWinni viku. 16.50 Hvakagat - lyrati þ4tt- ar ImHjón, Páll liriðar Jíiiih SOB. Ta'knivlnna, í'i.rír StCinxrfmgsOR. 17.55 l.élt iog a. Búigaraki harltóa-songv- arinn Vesclin Damjanov symcur 4 esperanto fOK úr ým.Hum áttum, Évgení Komaroff teikur 4 píanó. b. Skrmmtihljiimsveit danska útvarpsins leikur, Svend Landvig stj. Tilkyiminiíar. 18.15 Venuríregnir. Dagnkrá kvtildsins 10.00 Fréttir. Tiikynningar. 19.25 Songvamál MerKlind Gunnarsdúttir kytlnir suðiir iimoríska ton- list. tog ox Ijód. Lemrl meft henni. Ingibjdrg líaralds- dottir. 20.00 fslcnzk tónlist Stnfónfuttijomsvcit íslands leikuri Páii P. Pilsstm stjornar. a. Tilbrigði um írumsamið rfmnaiag op. 7 eftir Árna lijörnsstin, b. SjbVtrenxjaljóo eftir Jén AageirKaon. 20.30 Útvarpaaagan, „Fljott flji'dt. bagði fagiian" eftir Tkor ViihjálnviKon lliif undur lcs (3). 21.00 Streagjakvartett ar. 10 I Es-dar op. 74 eítlr Beet- hoven lliidapcst kvartrttinn lcikur. 21.31) Staldrað viíl á Suðurnesj- um, - þriðji þittur frá Vogum Jónas Jónasson rirðir við heimamenn. 22.15 Sex siinxló'K r-ftir GcorKes Enescu við kvarfti eflir Ciement Man.t Lajos Milier .syngar. Kmmi VariiBdy lelkur á píanó. (IIIKioritun Irá unxverska dtvarpinu). 22.30 Veðurfregair. Frettir. 22.15 Kvilldtólllcikar >MIMUÐ4GUR 2.. októbcr 7M Veðarlrexnir. Fríttlr. 7,10 Lítt Iök ug murgunrabb (7.20 MorKUttleikfimi, V«Wi- m»r örnólfimon leikfiml- kenaari og MaKnún Pétnrs- son píanólelkari). 7.55 MorKunba*n> Séra óiufúr SkiilaHim dómpröfastur fiyt- ur (a.y.<|.v.) 8.00 Frfttlr. 8.1fl Daguiíra. 8.15 Veðurfregair. Forantu- grcinar landsmálablaðanna •(atdr.) 8.30 Af ýnwu tagi. Ti'mleikar' fl.00 Fréttfr. 9.05 Morguiistund barnauna, Jdn frá Pálmhnltl iwldur éfram böku sinni „Ferðínnf tll sa ilýrasaitnHÍiiH- (19). 9.20 MorKunlelkfimí. 9„30 Tii- kynnúiKar. Tónleikar. 9.15 l.amlbúnai)armál. Im'jónarmaður, .lóoas JiittKson. 10.00 Fréttir. 10.10 Veður- fregttlr. 10.25 llin itiimiu kynni Valborg llcntsdóttir sér um þóttinn. 11.00 Morgunt&nleikar. Marni/io Poiliai leikur á píanó Þrjá þætti úr bailett- inum l'etrúsku cftir Igor Stravinskí' fíracha Eden og Alcxander Tamir leika Fantasíu fyrir tvii píanó op. 5 eltir Seríel líakbmaniiioff Concert Arta hljómsveitin Icikur „Sla'pliiKJabarínn" cftir Darlus Milhand, VTadlmfr (.olschmann stj, 12.00 Daitskráin. T.lnlcikar, Tilkynningttr. 12.25 Veðuffregnir. Fréttir. Tilkynnlngar. Við vinnuna, Tónleikar. 15.00 MiðdeginKaiían. .Fdður- ísf tftir Seirau LagerlM. Iljiirn BJanrainn (rá Viðfirði þ.íddi. Hulda Riin/ill.sdóttir ¦*»<«). I5..30 MiðdeitÍKtónlelkar, ís- lcn*k tón liat. KapKi'.día fvrir hljonmveit op. -J7 eftlr Haltgrfm Belgii- Hon. SinfóníuhiJomHveit ls- lands lellcur, i'áll P. I'álsson stjórnar. 10.00 Fréttir. Ttlkynnlagar. (16.15 Veðiirireitnir). 10.20 Popphorn. liorgeir Ástvaldsson kynnir. 17.20 Saitan, „Krfingi Patrtetoi" eítir K JK. Peyton. Siljtt AðalKteinsddttir iea þ*MnKUKlna<3). 17.50 SoTuskattur eða virði.v aukaHkattur? Kndurtekinn þáttur fllai.H (icirsHiinar írá afoaata flmmtudcííi. 18.05 Tónieikar. Tiikynniagar. 18.45 Veðurlrexnir. Dagakrá kviildsins. 19.00 I'r/ttir. Frettaanki. Tii- kynningar. 1945 Daglegt ffitti. Kyvindur KiríksHon mennta- skólakennari ílytur þáttinn. 19.40 lim daxinn og veginn Cunnar S. Bjifrnwion lor- maður MeiHtaraHarabanás býKgingarmanna talar. 20.00 LöK uiuta íólkninH Asta R. J.ihann. sdóltir kynnir. 21.00 F,nn cr WkH FJðrði og síos.Hti þáttur um starf-.emi áhuKttmannaieik- félaga. I msj.in, Heiga HJörvar. 21.45 Sónata f a-moll lyrir fiðiu og píanö op. 233 eftir Beethoven Dcnes KovécH og Fcrenc Kados leí ka. 22.00 KvoldHttgan, .Lfl f iist am" cftir Konatantfn Stanislavskí ÁKgcir lllondaf MaiímÍHHon þýddi. Kári Haildi'ir lcs (17). 22JI0 Veðurfregnír. Fréttir. 22.50 Kviildlónleikar a. FlugeldaHvftan eftir iliindel HátíðarhljómBVeitin f llath icíkur, \i hiuli Mcniiliiri stj. b. I'íanókon.Hcrt nr. 8 í C-dúr (K24(5) eítlr Mozart. Vladimfr Ashkenazý leíknr raeð SinfóníiihlioniHveit I.IIIHÍIIIia, I.Htván Kl'rl.-s/ stj. 23.35 Frettlr. Dagskrárlok. ÞRIOJUDtvGUR 3. iiktóber. 7.Ó0 Veðarfregnir. Frettír. 7.10 l.étt ibg og morgunrabh. (7^0 MorgunleikHmi). 7^5 Morgunbæn. 8.00 Frétrtr. 8.10 DagHkrá. 8.15 Voðurlr. Foruslugr. 'lanlll. (lildr.) 8.10 Af ýmsutagi.Túnleikar. 9.00 Fréttir. '1.05 Moritunsliind harnanna, Jðn fré l'álmholti Ick álrant HOKU sfna .Fcrðlna tii Sa- dýrasaf iiHÍnH" (20). 9.45 SJávarútvegur og fÍHk- viniiHla, iimHjónarmenn, ÁgÓHt Kinarsson. Jónas Hars aldssoii oK Þorleitur CtlaÍK- Hon. 10.00 Frettir. 10.10 Veður íregnir. 10.25 V0sja,OKmunaBrJ6ttaH- son trctlamaður stjiirnar þattiiiuin 10.45 llarnav ernd Harpa JóscfHdóltír Amin tckur saman biltinn. 11.90 MorKantonleikar. Arlaro Bcncdctti Michclangcli leíkur I'íani'.sónötu nr. 5 f t dúr eftír llaldassarc (ialuppi Aicxandre Lagoya og Oríord kvarfcttinn lcika Kvintett f D-dúr fyrir gftar og stn nnjakvartrtl cftir Luigi Bwcbcrini/ Felix Ayo ug I Musiei lciku KonserI f C-dúr íyrir liðlu og HtrettKJaKvcit clfir Juarph Ilavdn. 12J» Dagnkrá. Tónlcikar. Tii- kynntngar. Við vinnuna. Tónícikar. 15JW MíðdeKÍHHagan. „Fllður ást- eftir Selmu l^agcrlbf. ilulda KimiilfMlóttir lcs (III). 15.30 MiðdcgÍBfónlclkar. Illjómsvcilin ..Ilarmonien" í BJiirgvin leiknr .NorKk Kunstncrkarncvar ettir Johan Svcndiien, Karslen AndcTKcn HtJ./ Ilcnny Goud- man og SinfóníuhlJðmKVett- ÍB i ( liicaco leika KlarfnctlukottKert nr. 2 í E»-d(ir op. 74 eftir Carl \Iaria von Webert Jean Martinon HtJ. Fréttir. TilkynnittKar. VeðurfrcKnir). 'Pphorn. Ilallilór Iiiinnarsson kynnir. 17.20 SaKan, „Krfingi PatrickB- ettlr K.M. Peyton. Silja AAalsteinsdóttir Ich þýðinKtt sína (4). 17.50 VfðKJá, Kndurlekinn þáttur (rá morgninum. 18.05 TAnleikar. Tilkynnlngar. 18.45 Veðurlrcgnir. Dagskrá kviild.sinH. 19.00 Fréttir. Fréttaaukl. T«- kynningar. 19.35 Mdarminning ÍHlcnd ingabyggðar í NorðttrDa- kot« Sertt iljörn Jím.Hson á Akra ncsi (lytur erindi, 2O.00 Christina Walevska leikur i nellu með óprriihljómsvcitiniii i Monte Carlo. Stjðrnandi, Kliahu Iinlial. a. „Sehelumo-, liebresk rupHÓdía eltir F.rnest lll.ich. b. „Kul Nlilrci-. ttdagio fyrir sillóog hljómKvcit eftir Max Brach. 20.30 dtvarpBHaKan. „Fljótt fljott. sagðí luglinn" ellir Tnor ViihjálmkBon llolundurinn les (4). 21.00 Kinsíiiigur l.iirsteinn HanneHson K.vng- ur hig eftir inlen/k tónskáld, Frlt/ WeÍKHbapncl lcikur i plttjto. 21.20 Sumarvaka tt. LeHtrartelag Hrciðdab,- hreppH Klrikur SÍKurðsHOn rithiif- unilur 4 AkurcyrÍBegir frá aldarliingum fcrti. b. Vísnamil Hernilfa SveinHdóttir fcr með haustvisur. e. .f'.g lít I anda liðtta tíð" Stefán Asbiarnar.Hnn á Guo- mandarHtilðam f Vopnaflrði minnÍKt HkJpHferoar fyrír 35 irum. d. K.irsongiir, Kariakórinn Geynir hvngur islenzk íog. SiingHtjðri. Ingimundur Árnasou 22J0 Veðurlrcgnlr. Frtttir. 22.50 flarmónikiiliíg ('harles Magnante lelkur incð féliiuiim HÍnnm. 23.00 Á hljððhergi „l.corg frandi gengur f endurnvjun lífdaganna". leikþittur eftir P.G. WiidehouHe, Leikarar. Tcrry-Thomas. RoKer LiveBcy. Milcs Maiie- Hun og Judith Furse. 23.35 Fríttir. DagHkrirkik., AUOMIKUDIVGUR Í- (iktóhcr 7.00 VedurfreKBÍr. Frpttlr. 7.10 Létt Hí»r w morjíunrabb. {7.20 Moníunípikfimí). 7.55 Míírjíimhii'n 8.00 Fréttir. 8.10 DaKskrá. 8.15 VwVurfr. ForuNtutcr. rtiiifhf. ítitdr.J 8.30 Af ýmsn t«xi< Tónfpikar 9.00 Fréttir. 9.05 M^vrKunstund barnanna. Jón frá í'iílmh-itti cntlar ipntur nýrrar siijfu Htnnar ..Firoarinnar til ^a-dýra- KafnsCrw- (21). í).20 MorKunMMÍifiroi. $MTtt- kynniitgar. TimJcikar, 9.45 IAnaður. tim.sjónar- maAur> PHw J. Eirflwson. 10.00 Frfttir. 10.10 Vfður- íregnir* 10.25 Kirkjutónii«t. Maric- f'lario Alain Íriknr á oriíci 1-antaM'u í (iráúr «« tVÖ tiihriuoi um sáiminn „\'m Hann, aon rfkir himrmm á** -frir lia.h 10.15 Ahrií búfprðafiuínjniía á - börn. f.uArítn f.iioíaujísdótí ír tfkur .-;iman þáttinn. 11.00 Moriíul tónU'ikar, Rfki«- 12.00 Ua«skra. Tónlcikar. Tíl kvrmin^ar. 12.25 Vefturfreimir. Fríttír. Tiíkymiinuar. Vid vinniiTia, Tt'-nlcikar. 15.00 MiMeffÍtwaKan. -Fííöur &ttt" efíir ScIbíu LaxerlHf Ilulda KunolftHlóttir les (II). 15.30 MiddciíÍKtíWilcikar, <J«»rKcs Hiirhotcu i»K fipneviíve Joy íelka .AdaRÍo ug Alíf«ro fyrir rnirn ofr níaitó* o». 70 eftir Boberf Sctnimaiin líotícr iiouriiin. Ctfirtte Lrcquien wf Annie Cfaaflaa leika Sonot u fyrtr fiaufn. iáiífiohi OK horpu cftír ( laud' I>c!msHy. Í6.0O Fréttir. Tilkynninttar. (16.15 VenurfreBBÍr.) 17.00 Lítfi l-mrmitíminn, Gfslí Asifcirss..n ser inn tfmaiin. 17.20 SaKan, -Erfintri PatriefcM" Wtir K.M. Peytnn. Silja Adalslcinsdóttir lcs þidíniíu sína (5). 17.10 BarnaHiK- 17.50 Ahrif bíifcririflutninKu á i.<írn. Kndiirtckinn þáttur frá morjínínum. 18.05 T/mleÍkar. TÍlkyRninKar. 18.15 Vcourfrciínir. Datískrá. 10.00 Frvttir. Frfttaauki. Til- kviiiittiií.u. l!i.:ír. Samleíkurf ótvarpwial ' óidn> fiuAmundsdóttir o-; Nína Fiyer leífca Dóó fyrlr fiftlu ok t«*)I« eftfr ZoJtán Kodály. 20.00 Á níunda tímanum (¦udmundur Ární Stefánsson ojf Ifjálmar Arnawtm sjá um \tátt nwö bfiínduou cfni fyrir unift f'ilk ' 20.10 íþróttir llcrmann Cunnarsson scirtr frá. 21.00 I'Jnsöniíur Víctoria de los Anj<eie» syftKur li»K frá ýmsum liind- um, (íeoffrey Í'arsons lcikiir á píanó. 21.::."» ..I'jnkcnnilcifiir hlómi" Silja Aoalsteinsdotrir fjatlar itm fyrstu Iwkur nokkurra IjoÖMkálda sem frant komu um 1960. Sjiitti oi£ sfdasti þáttur* J^íei** eftir Ara Jósi'fsson. I.csarii B|b*rg Árnadóttir. 21.45 Sónata nr. I í Odör fyrir Mrcntíjasveit ftftir Kossini F.nhktt kammcrsvcítin Ícik urt IMnchas Zukcrmunn stjórnar. 22.00 KvöldHatían. J.íf f list u»" eftír Konstantín SíanÍHÍavHkf Kárf Halldórles(l8). 22.30 VedurfreKnlr. Fréttir. 22.50 Dja.vsþáttur í umsjá Jóns MuJa Árnasan- ar. 25.35 Fréttír.Bíucskrii-Iok. FIIVWTUDKGUR •í. llktl'llKT 7.90 Ve&irfeeíBlr. Frfftlr, 7.18 UU ÍSt og nwrgunrákii. (7.20 Miirnunli'ikflmi). 7J>S Moncuntafl. 8.00 Frétfir. 8.J0 Btmkti. 8.15 VeOorfr. FtiruirtBirr. itarbl. (attlr.). 8.39 Aí ýMBU tagii TSnlelfcar. 9.98 Fréttir, 9.Ö5 Miiruunstund barnanna. Guilbjiirg MrimlétUr les tyrri hlutn «jfirunuar al ..llauki ug Ðúru* íltlr lii'rsilíu Svfinsuiittiir. »Æ» Morituuieiltliuii. 9.30 Ti> kynninicar. Túnkikar. 16.1« Frétttr. tO.10 Veoar- treKnir. 10.25 Vía»iá,Fri«rilíPálH«nii- « fríttamaour ntjðrnar (wlliiiiim, 10.45 THerutr* Evert Iniíiílfssun ti-kur saninn þítt un raniMifrknar hIbo Skógrieiítar rfkislns i Mi'iKÍIsá. 11.00 Miirxunli'inirikiir, Miria öe l.arriirha og Ffl- harmnníllsvi'it l.undúna leika Sinfúnfok tíibriiriti fyrir pfanii iuí hljómsvcii cítir CAmr Franrk, Ilafacl Frtlhneck Dc, Buricun «lj./ I'nKVernka ríkishljómsvcitin lciknr Svftu fyrir hlji'imsvcil ciiir lli'-la Bartók, Jánns FerencMÍk »0. 12.00 Dagskrá. Tóitleikar. Tii- kynninirar. 12.25 VeOurlreitiiir. Fréttir. Tiikynninirar. Á frívaktinni, SiKrun SlirBroardðttlr kyiinir ónka- líiK Kjúmanna. 15.00 Miridi'uissaiían, „Kiiour- ast" eftír Sclmu Lagerlöl. llnlila Itiiniilfsd.ittir los (12). 15.30 Miodi'xisttinli'ikiir, Wallcr Klien lciknr á pianó ..ilnlbiTiissvitir np. 10 eltir Edvard Grieg/ Elisabefh Schwarzknpf syngitr l>rjú sininliii! eftir Kubert Silinmniiii. ifi.Oi) Frfftir. TilkynninBar. (Ifi.l5 Vetlurfeícnir). l«.2fl Ttinieikar. 17.10 l.aitW mitt. Ili'lica i'. Stenhensen kynnír óskaibic barna. 17.50-Vfosjá, Endurtektnn þáttur frá mnrgni sama dags. 18.00 Tiinieikar. Tilkynninitar. 18.15 Veourfre«nir. Ilairskrá. 19.00 FrWtir. Frétlaauki. Til- kvnniniíar. 19.35 Daicietct mál Eyvfndur iJríkssun ílvtiir þáttinn. 1940 ísli-ii/kir i'liisiinnvarar tiic kórar svniíja 20.10 Út IrftoaþýMnicum Maicnúsar AsKeirssonar Bessi lijarnasiin og Árni lllamliin losa. 28,25 SinfonfuWjótnsvelt ts- lands leikur i átvarpssai Einlelkitri. Manuela Wlesler. Stjornandl. Páll P. Pálsson. Konsert i G-dlir íyrir flautu oie blidmsveit rftir Carl Phflipp Émanuet Ilath. 20.50 Ia-ikrit .Kwri lyirari" eltlr Jerttme Kiity í.amanli'ikílr f tvcimlir þátt- um. tceröur úr hrclaskiptum 1 ier nards Shaws inr Pairieks ' Campbells. l'Vdandi, lijarni Il.nctlikts stin frá llnfIciiii. Leikstjt'iri, Sveinn Einam- stin. Persdnur o*e ieikeftdnr, Bernard Shaw/ l'i.rsicinn GunnarsHtin. Patriek Campbell/ Sinrídur l'iirvaliisiliitlír, 22.30 Veourfreicnlr. Frfttir. 22^50 Afaniear I nisi.inarmcnn, Asiuuniltir Jonsson »k GuAni Rftnar ivliiarssiui 23.35 Fríttir. Daicskrirlok. FÖSTUDtÆUR fi. tiktóber 7.00 VeilurlreKnir. Fríttir. 7.10 l.ett liÍK 0|í mtii'iiiinralili. (7.20 Moricunleikflmi). 7.55 MtirKunba-n 8.00 Fréttir. 8.10 Dagskrá. 8.15 Veourír. FtirustUKr. daKbi. (ftldr.). 8„W Af ýmsu taKi. Tfinleikar. 9.00 Frfttir. 0.05 M.iniiiiisliinil barnannai filidbitirK Kirisdottír ies síðari hluta stiKunnar um „llauk ok Dóru" eftir Hersil- fu Svcinsdtillur. 9.20 Moricunleikfimi. 9.30 Tll- kvnninicar. Tiinlcikar. 10.00 FrWtlr. 10.10 Veíur- Iregnir. 10.25 l>ad er svo marict, l'.lnar Sturlusott sér uai þáttinn. 11.00 Mtiriiuntimlcikar. 12.00 Daicskrá. TónMkar. Tih kynninnar. 12.25 Veourfretcnir. Fréttir. TilkynniiDcar. Við vlnnuna, Tónlcikar. 11.45 I.csin daicskrá na'stu viku 15.00 MiodeKÍssBKan, .FöDur- ást" eltir Selmii 1 .aiicrllli HuUa Runollsdóttir iea(13). 15.30 MiodeKÍstónleikar. Ve hudi Menuhin Og kiinuntr li-ICa I ílhar mtiníusvi'i I in I (.iindinium lcika Fiolukon- sert nr. 1 í IVdúr up. » cltir Niccolo Paicaníni, Alberto Ereoe sti. 16.06 Fréttir. TlikynnlnKar. (íe.ioVeoorírejrBlr). Popp. I'iirncir Astvuidsson kynnir. 17.20 Hvað er ad tarna? (iun- , rún GuftlauKsdottir sljtirnar þit'tti (yrir bilrn um niittúr uná iik mnhvcrIId, XIX, Kldf jiill .IK cldKos 17.40 Harn.liÍK 17.50 Ilarnavrrnd, Endurtek- inn þállur Ilhrpu Jtisefwiótt- ur Amin (rá sfoasta þridju- deeL 18.05 Tonleikar. Tllkynnirorar. 18.45 VeilurIreunir. Dagskra kvoldsins. Ifl.OO Frettir. Fréttaauki. Til- kvniiiiiKiir. 19.35 IbrottaaUrt lalladra á Akureyrl Böðvar (liidmundssiui ræftir vid Jaknh TryKKvason OK MaKnfts illaÍKsun. 20.(10 StreiiKjakvartelt f k nuiil op. 10 eítir DebuHsy Quartetto Itaiiano leikur. 20..W Fri irlandi Axel Thorsteinson les lir Isik sinnJ ..Kyjiinni Kra'ilil". — sfftari Ifslur, I-ar scKÍr Irá „Dalnum luiKla" á Norft- ur írlaiuii ok hbtuftboTK iýft- vvldisins, Iivflinni. 21.00 KinsiinKiir, llans llntter synKUr HÍK eftir Ilaeh. liraluns. Woli og Lb'we. Cerald Moore iik hljinnsveit- in Fíiharmonfa í I.undúiium leika meft. 21.30 KvasftieitirMarfusÖlals- spn Árni HelKason ies. 21.45 MorKiinsönKvar op. 133 eftir Schumann Jean Martln leiklir é planti. 22.00 KviiltlsaKan, -I.ÍI í lisi- UHl** eftir K.ui.slaníín Stanls iavski Kirillalldórles(19.). 22.30 VeourtreKnir. Frettir. . 22.50 Kviildvaktin I'msj.in, Síkmar B. IIiiuks- son. 23.50 Fréttir. Daiískrirltik. 14UG^RD4GUR 7. okiober 7.00 VeourlreKnír. Fríttir. 7.10 l.étl ItlK OK initrKiinruhh. (7.20 MiirKiinlriklími). 7.55 MiirKunhien 8.00 Fréttir. 8.10 DaKskri. 8.15 Veöurfreicnir. For ustUKr. líaiihl. (útdr.) 8.30 Ai ýmsu taici. Tónleikar. 9.00 Frfttlr. TilkynninKar. 9.20 .MtirKiinh'iklimi 9^0 ÖskaliiK sjúklinKa, Krist- In Sveinhíiírnsdóftir kynnir. (10.00 Frettlr. 10.10 Veftur freKnir). 11.20 I'etta crum við ad Kera, Vateerftur Jimsdiittir sér uin þittino. 12.00 ilHKskrá. Tiinleikar. Til kvnninKiir. 12.25 VefturfrCKnlr. Fréttir. TiikynninKar. Tónleikar. 13.30 Brotahrot Olafur (ieirsstin sljúrnar liatlinum. 16.00 Frettir. 16.15 VefturlreKnir. 16.20 Vinsiilustu popploKÍn VÍKnir Sveinsson kynnir. 17.00 ..lla'ilsnabú". smisaKa eltirl.tisinv Wied Halldór S. Stetinsson þýddi. Arnhildur Jónsdóttir leik kona les. 17.20 Tótthornið. Stjðrnandi. Gttðrfin Birna Hannesdðtttr. 17.50 SiinKvar í léltuin l.in. TilkynninKiir. 18.45 VcdiirlriKnir. IlaKskrít kvhldslns. 19.00 Frettlr. Fríttaaukl. Til- k vnnillK'ir. 19.35 l;isl á spaiiKÍ IIávar SÍKiirjiinssnn tiK IIrti hjarlur liliiatanssiui sji um þáttinn. Meft heim koma (ram, Gdda Iljiircvinsdtitlír t,K Ilaiidvcr |.iirlákssiiii. 20.00 Sinfdnía nr. 2 I e-moll op. 17 eftirTsjaíkovski 20.30 jSðl ftti, »61 Inni" Annar þittur .íitnasar Guo- mundssonar rilhtifiiiul.ii fri . ferð sitdiir u m Evrðpu. 21.00 Tóll valsar eftir Franz Schuhert Vlailimir Ashkenazy leikur i píanft. 21.1(1 ..llii'inisaKa nm ilaud ann" eítir Eifas Mar iljaili IfilKnvalijsstui Irikari leit. 21.15 Gledistund HrasKinarmenn, Guftni lun arHsiiii iik Sam Daniel (.lad. 22.30 VeðurtreKnlr. Frfttir. 22.15 DanslilK 23.50 Fréttir. DaKskrirlok. /MM4UD4GUR MUG4RD4GUR 2.,iktiihcr 20.00 FrettiroKveftur 20.25 AuKlvsiliKar ttK daKskrá . 20.30 Iþrátör rmsjilnarnadur lijarni Felixsort. 21.00 Allt innilulið Leikrit eftir .lohn Mortim- er. I .cikstjóri llennis Vanee. AdalhJuiverk Kenneth More, Judy Paríitt ok Sh, ridan FitzKfrald Á hvrrjn sumrl i veitinKa- madiirinn Siim Tiirner ástaravintýri með liásktilii- stúlkum. sem Kista i liótf li hans. EiKÍnkonu hans hcfur hverju síttnl farlð fri hon- um. en jataan snúid aftur 4 huustin. I.cikurinn lýsir kynnum Siims ok stúlku. sem er Kertílfk fyrri vinkononi hans. 21.30 Sénata rltlr Prokolieff lindnv (iiiðmunrisdtittlr leikur i lidlu iik Philip Jenkiiis 4 pianti sónötu nr. 2 I D-dur eítlr ProkoiieH. Stjírit upptliku Tage Ammendriiji. 22.15 Hasknli Sameinuðu þjódanna A allsherjarþinKi Samcinudu þjtiðanna árid 1972 var komIð i tðt menn- Íngar- ok vísindasloínlni. setn hlaul nafnlð .Hiski'ili Samcinudu þj.iðanna". Myndin lyslr ttlhBtran »k tilKantcÍ þfssarar stofnun- ar. I'vftandi o|T þtilur Hi.kí ÁKÍístsson. 22.40 DaKshrariok. WIIDIUDIVGUR 3. októhrr 20.00 Fréttir ok veður 20.25 AuglysiiiKar ok dagskri 20.30 Tjarnarbéar Kiiiiadísk (rifðslnmyliil f Iveimur hlillum um lífríki Ktiliar tjarnar. Fyrrl biut- inn. Osýniiegur heiniur, lýsir lífinu I tjorninni i einiim degi. I'vðaiidi ok þuiur Oskar InKÍmars'.on. Sfoari hluti er i dturskri þridjudaKÍnn 10. október. 21.00 limheimturinn \ iðru-ðiiþáiiur um erlenda atburði uk miiefni. I'msjónarmadur Magnis Tnríi Óiaísson. 21.15 Koiak llaiHlari'sktir sakamita- myndallukkur. Þyðandt Bogi Arnar Finn- iioKason. 22.35 Daicskrirlok. AIIÐMIKUDIVGUR 4. október 20.00 Frétlir og veður 20.25 Augiýsingar og dagskri 20.30 Nýjasta ta?kni og vísintii. Í bessam þwtti verftur sýnd Irönsk mynd iim tirkni. sem beitt er við varðveisiu inenninKarverdmata. 1 insj.iuarmadiir SÍKttrður II. Hiebfer. 20,55 Dýrin mín stór ok smá Tíundi þáttur. 21.15 Grænland ..Ok hann kallaði landíft Gra'nlatld" Fyrri htutt frafftsltimytidar. sem Kerð er saflleíiritiIeKa af diinskii. norska ok isienska sjónvarpinu. Hifjtlð upp saKan al laBd- iuinii IslendiiiKii i Graii landi og skoðaðar minjar fri landliámsiild. Uýðandi «k þultir Jón O. Edwald. Adur i dagskri 27. áKÍIsl 1976. Síðari hiution verður entlursýnililr inlðvikudiiK inn 18. oktober nk. (Nordvision) 22.25 DaKskrirtok. FÖSTUDKGUR B. októlifr 20.00 Fréftfr og veður 20.30 VukKsinKar og dagskri 20.35 l'rúdii Mkararnír Gestttr í þcssum þa-tti er PeterSeliers. I'ýðantll I'niinliir Thoroddsen. 21.00 Kastlj.is I'áttur um innlfnd miletnl. rinsjimariiiaður SÍKrún Stffánsdottir. 22.00 ílt íir myrkrinu lliilidnrísk sjónvarpskvik- mvnd. Iivkk'I á sb'nnum liðluirðum Aðalhlutvrrk Mare SinKer. David Hartman. sem verið heiur bitndúr Iri barns- aldri. er að Ijuka mennta- skiiliiniimi. Ilann 4 þi ,'.sk heltasta ad verða laknir iik sa-kir uin .skðlavist í mörK- um liáski.tiim. en KenKiir Hla að iá iniiKiínKii. I'ýðaudi Kristrini. Kirðar- dóftir. 23.35 Dagskrirlok. 7. oktébér 16.30 Alliýðufrífðslii itm elna- baKsntíl. I daK t.K fímm mi'stu iauKurdUKa verða endur- sýndir fneðslnþíettir um cf iiahaKsm ái. sem hag- íru'ðinKiirnir .Vsmundur .Steíánswiii ok dr. jþriinn lÍKKertsson Kt'rdu lyrlr Sjónvarpið og frumsýndir voru f vor. i'yrsii þiittur. Hvað er yerftliólKa.' Aðiir 4 dagukrá 16. maí sl. 17.00 Iþríltlr iímsjiinarmaður líjarni Feiixson. 18.30 Flmm fruknir Fimm 4 frrðalagi l'ýðundi Jóhanna Jtihanns- dutlir 18.5$ Enska knattspyman m 20.00 Frttfirog veður 20,25 AiiKlvsliiKar og daKskrá 20.30 Genglð 4 vit Wodehouse Fra'gðarlerlll Minnu Nurdstrom Þýðandi íðn Thor Haraliter sen. 21.00 Maiifr.'d Mann Tiinlistarþattur með Manírcil Mann ok hljtim svcii inni Earth Band. 21.3« ilnk viftdyr vltis - Bandarlsk sjftnvarpskvik- Ilt.Vnd Aðallilutvcrk Alan Arkin. Frank Dole tekur að hegða sér niidiirlfKíi fítir lát fiiðtir síns. Hann cr httttd- teklnn fyrir sérkentrilegt atha-fi í kirkjuKarðl og er ktunið fyrtr 4 hnf-ii íyrir Kf ðsjúka atbrotamenn. i'ýðandi Kristmann ' Eiðsson, Myntlin er ekki við lni'íi liiirna. 23.45 ll.iKskrárltik. SUNNUD4GUR 8. október i.i.30 Makbeð Ópera eftir Verdi. tekin Bpp i ólleriihiitíðinnl f Giyndf- bourne. Aðalhlutverk, Makhcft Kostas l'askalis. Banktl/ James Morris. Lafðl Makbeð/ .loscphine Barstotv. Makdaf/ Keitb Erwen, Mitlk.ilm lan Caley. Uirðma-r/ Rae Woodland Þýðandi Öskar Ingimanr son. 18.00 Kvakk - kvakk íliilsk klippimynd. 18.05 Flem miiiK og reifthjólið Diinsk mynd í þremur hlu^ um. Fyrsti. hluti. i'lfnimliiK er tíu ára dreliK; ur. sem vili íara 4 refðhjol- jnU Sfntl í skólailll. en má það ekki vegaa þess hve umlerðin er liitiliileK i.ýðiindi .lí.ii O. Edwald. (Nordvision — Danska sjónvarpið) 1S.2II liaiidhetta iik úlfiirinn Barnahailett byKgðnr 4 a'VÍnty rinu alkunna. (Nordvision — Norska sjón- varpið) 18.35 liiirn nm vfda teriild Fra'ðslumyndafiokkur xerður að tilhlutan Saineinnðu þjoðanna. l>eJtst þittur er um bbrn i .lainaiku að leik OK starli. I'í oundi KaKíia RaKnttrs, l'iiliir SÍKurJðn Fjeldsted. 19.00 Hle 20.00 Frettlr og veður 20.25 AnKlj'slititar ok daKskri 20.30 Iliimarveiðnr Þessa kvlitmynd tók Heiðar Marleinsstill i róðri mcð humiirbát Ir4 Vestmanna- eyjam. 20,50 G»Ia eða gjilrvllciki Salltiiindi llálIur, Efni sext.'inda þát 1 ur, Dilloii ber fram lilli«u um vfttir 4 Rady f rannsðknar- mTnd þiliKsiiis. Við at kvttðagreiðHÍuna bregst l'aMim. formadur iifíndar tiin.'i r, Rudy með þvi að sitja bji. Ilanii Jitar lyrir Rndy að bala þeicið ðlbttauetar Kreiðsiur f kosiiiiiitusjiið sinii ok þiið sé Estep kunn- uict. Kamóna er þunKuð af viildum Biliys. llini hyKXst lita eyða fftstrinu, en Im-i t i r við þaft 4 sídiislii stuinlti. Ðiane legKttr Iiik sitt við karlmeni, 4 spilavftutn I Ijtts Vfgas. ox einn þcirra mtsþyrmír hettni 4 hótelher- bcrxi. Billy og Annie konta tii Las Vegas aft boði Esteps. sem strax lítur Aniiic hýru iiuKii. I.ýðnndi Kristmann Eiðssotl. 21.10 l'ni jiisshátíftlnni í l'ori Eero Koivistoíncii phil WimkIs ok hljíimsveit leika 4 iasslii'ttiðinni i Pori í Fiftn- landi sitmarift 1977. (NordvfsioB "^ l'iim.ka sjóttvarpift) 22.20 Aft kviildidnKs Séru Árelíus Níelsson. siíknarprestur í l.amiholls- stikn. Ilytur huKvekJu. 22.30 DaKskríriok.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.