Morgunblaðið - 19.04.1984, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 19.04.1984, Blaðsíða 30
78 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 19. APRlL 1984 Um kveðskap Jónasar Hallgrímssonar I Líf listamannsins er fegurst, þegar það er skammvint. Þegar honum hefir orðið þess auðið að opinbera anda sinn, og það er enn mitt sumar, er hann gengur inn um dyrnar, sem enginn kemur út um aftur. Þá sjer enginn hið daprasta af öllu döpru, hnignun hans og afturför. Þá þarf hann ekki sjálfur að reyna hið þyngsta af öllu þungu, ófrjósemi og and- lega trjenun. Og jafnvel þótt ör- lög sumra manna sjeu svo fágæt- lega björt, að þeir þroskist fram á elliár, geta þeir þó ekki átt vorið nema einu sinni, gróandann, lif- andi safann, töfra angandi vor- nætur. Haustið á sína miklu feg- urð til, en haustið er þó aldrei nema haust. Skáldferill Jónasar Hall- grímssonar var jafn fagur og hann var skammur. Sem skáld var Jónas frábærlega hamingju- samur. Honum varð þess auðið að fylla kvæði sín þeirri fegurð, sem hann sá í veröldinni, og hann dýrkaði af öllu hjarta sínu. Hann er einhver mesti listamaður allra ísl. skálda, einhver mesti meist- ari formsins. Honum varð þess auðið að berjast til sigurs fyrir þeirri stefnu, sem Bjarni Thorar- ensen hafði hafið — það var ekki einungis rómantíkin, heldur end- urfæðing íslenskrar ljóðalistar. Þegar Jónas kemur fyrst fram, yrkir sín fyrstu kvæði, sem varð- veitt eru, virðist hann fullþroska í ljóðagerð. Síðan yrkir hann hátt á annan áratug, þá deyr hann. Hefir skáldskapur hans þróast á þessum stutta tíma, hefir hann breyst? Eða hefir þetta árabil verið eitt langt augnablik, óbreytanleg og fullkomið, án þess að tannhjól tímans þokaði því. „annaðhvort aftur á bak ellegar nokkuð á leið“ Þetta mál mun jeg ræða nokkuð i línum þeim, sem á eftir fara, og mun jeg ekki síst líta á það, sem stöðugast virðist hjá Jónasi: formið. II Þrent virðist hafa haft mest áhrif á Jónas Hallgrímsson á yngri árum hans: klassicismi Bessastaðamanna, kvæði Bjarna Thorarensen, Ossían. Klassicismi Bessastaðamanna snertir einkum form Jónasar og mál — gott dæmi þess er, að hann þýðir kvæði eftir Horatíus á inndælt íslenskt mál undir forn- um háttum (ljóðahætti og forn- yrðislagi), líkt og Sveinbjörn Eg- ilsson gerði. Má ekki ólíklegt þykja, að frá Bessastöðum sje Jónasi kominn hinn klassiski blær á ýmsum hinum síðari kvæðum, er vikið verður að seinna. Bjarni hefir líka áhrif á form hans, bæði hjá honum og Bessastaðamönnum lærir Jónas að beita fornháttunum, en hjá Bjarna að fara með nýrri háttu og verður honum brátt miklu fremri í því. Hjá Bjarna er enn nokkur átjándualdarkeimur í meðferð þeirra, óeðilegar áhersl- ur, mislipur kveðandi, gamalt skáldskaparmál (kenningar) — en hjá Jónasi er þetta alt horfið: málið er hreint, einfalt, fagurt og fellur nákvæmlega að bragar- hættinum. eftir EINAR ÓL SVEINSSON TPttarattnWttdfiins UM KVEÐSKAP JÖNASAR HALLGRIM8SONAR. Eftír Einar ól Svi insaon Með kvæðum Bjarna drekkur Jónas í sig hinn nýja anda: róm- antíkina. í huga hans verður vorleysing, ótal öfl losna úr læð- ingi og fá að njóta sín; hann má nú gefa sig á vald flugi hugans, ólgandi litbliki tilfinninganna, þyrstri fegurðardýrkun. Og með hetjunum úr Ossían reikar hann í þunglyndi hins unga manns um einmanalega, dapurlega heiðina, og það er sem hinn rökkurmildi, keltneski tregi veiti honum svöl- un. En þetta er alt að mestu orðinn hlutur, þegar Jónas vrkir hin feg- urstu kvæði sín. I þeim hefir hann þegar alla aðaldrættina í svip sínum. En nokkuð virðist mjer skera sig úr kvæði þau, sem ort eru fyrir 1832, þegar hann fer utan í fyrsta sin, sjeu þau borin saman við siðari kveðskap hans. III Lítum fyrst á formið. Að hátt- um er hann ekki ýkjaauðugur, á þessum tíma. Langmest ber á fornháttunum, fornyrðislagi og Ijóðahætti; dróttkvætt (óreglu- legt) og hrynhenda koma fyrir. Frá Sveinbirni Egilssyni hefir hann háttinn — og ekki svo lítið í anda kvæðisins með — í kvæðinu „Nótt og morgun“; það er sá sami og er á kvæði Sveinbjarnar: „Fósturjörðin fyrsta sumardegi". Frá Bjarna er bragurinn á „Skraddaraþönkum um kaup- manninn" (sbr. Freyjuketti Bjarna), og kvæðið um sumar- dagsmorguninn fyrsta er ort und- ir sama lagi og „Lofsöngur" Claus Frimanns, sem Jónas þýðir á þessum árum („Líti jeg um loftin blá“). Þegar við er bætt nokkrum rímnaháttum og fáeinum öðrum háttum á háðkvæðum Jónasar, þá er upp talið! Fleiri hættir koma ekki fyrir í íslenskum kveðskap Jónasar á þessum tíma. Annað, sem vert er að athuga, er meðferð hans á hinum fornu háttum, fornyrðislagi og ljóða- hætti. Eins og þeir Konráð og Brynjólfur benda á í fyrstu út- gáfu ljóðanna, blandar Jónas þessum háttum oft saman — í sama kvæði skiftast þeir á eða þeim er slengt saman í einni vísu; t.d. hefst vísan á fornyrðislagi: Hví und úfnum öldubakka sjónir inndælar seinkar þú að fela svo hefst ljóðahátturinn: blíða ljós, að bylgju skauti hnigið hæðum frá! Kvæðið Galdraveiðin er undir ljóðahætti nema fyrsta erindið: Hvað mun það undra, er jeg úti sje, — þrúðgan þrætudraug um þveran dal skyndilega skýi ríða? Hjer ber nú svo kynlega við, að hik kemur á lesandann í lok þriðju braglínu: hann veit ekki, hvort þar á að koma þögn ljóða- háttarins, sem gerir línuna að kjarnyrði, eða hann á að hlíta leiðslu fornyrðislagsins, er gerir erindið alt að óslitinni frásögn og lýsing. f þessu hviki milli hátt- anna, þessari óvissu, þessum skorti á hreinum stíl, birtist æska skáldsins: hann hefir enn ekki öðlast alt það vandlæti og þann stílþroska sem kemur síðar fram í hverju kvæði hans. I sömu andránni og taldir eru fram gallar á formi Jónasar á þessum árum, hæfir vel að geta annara vísna, sem að þessu leyti eru fullkomnar. Jónas lætur dala- bóndann kveða í óþurkum: Hví svo þrúðgu þú þokuhlassi, súldanorn, um sveitir ekur? Þjer mun jeg offra til árbóta kú og konu og kristindómi. Þessi vísa er meitluð og köld, eins og mörg kvæði frá síðari árum Jónasar. Þetta kveður hann um næturvindinn: Þegi þú, vindur! þú kunnir aldregi hóf á hvers manns hag; langar eru nætur, er þú, hinn leiðsvali, þýtur í þakstráum. Þegar til efnisins kemur, finn- um vjer meðal kvæða Jónasar frá þessum tíma allmikið af tækifær- iskvæðum — og oss kemur í hug kveðskapur Bjarna Thoraren- sens, hve sjaldan andinn kom yfir hann, nema sjerstakar ástæður væru til (en þá líka oft duglega, því skal ekki neitað). Vjer sjáum fram á það, að ef Jónas hefði ver- ið í Reykjavík alla æfi, hefði hann orðið skáld smáþorpsins, ort fyrst og fremst erfiljóð, samsæt- isljóð og háðkvæði um menn („Skraddaraþankar um kaup- manninn") og viðburði í þorpinu. Vafalaust hefði margt fallegt verið í því, en þau kvæði, sem oss eru nú kærust, væru þá ekki til. — Sjóndeildarhringur hans hefði þá aldrei orðið svo víður sem hann varð. Hann hefði ef til vill orðið sælli — en hann hefði varla orðið betra skáld við að verða makindalegur borgari. En æfi hans varð önnur — hann lenti í flokki lítt þokkaðra nýjunga- manna, Fjölnismanna, og hann varð að þola harma og eymd — en því meiri sem harmar hans voru, því fegri urðu kvæði hans. IV Frá fyrsta tímabilinu í kveð- skap Jónasar er kvæðið „Söknuð- ur“ — fegursta eða næstfegursta ástakvæði hans. Kvæði þetta er vottur ógæfusamlegrar ástar, sem fyrir Jónas kom á þessum árum og fylgdi honum út yfir hafið 1832 og lengi siðan. Svo leiðinlegur hlutur, sem ógæfu- samleg ást er, einkum sje hún langsöm, þá tjáir ekki að neita þeirri staðreynd, að áhrif hennar á bókmentirnar hafa verið geysi- mikil. Þarf ekki annað en nefna dæmi eins og Petrarca og Goethe (Werther) til að sanna það. — Hugmyndina í kvæðið (Söknuð) hefir Jónas sótt til Goethes („Jeg minnist þín“), svo svo sem al- kunnugt er, en hitt er ekki síður kunnugt, hve snildarlega hann fer með hana, enda er kvæðið rit- að með blóði. í hinni nýju útgáfu af ritum Jónasar er annað ástakvæði, „Ferðalok", sett í flokk með kvæðum frá þessum tíma, og Indriði Einarsson (Iðunn 1928, bls. 279) telur það ort rjett eftir norðurför Jónasar úr skóla 1828. En allir hinir fyrri útgefendur hafa skipað því miklu síðar í ljóð hans. Hefði þeim Konráði og Brynjólfi átt að vera manna best kunnugt um þetta. Jeg sje ekki ástæðu til að víkja frá hinni eldri skoðun, nema ný rök komi fram, sem afsanni hana. Hannes Haf- stein getur þess til, að kvæðið sje ort í raunum Jónasar á síðari ár- um hans: „Gamlar og gleymdar ástir frá skólatíð hans vöknuðu og komu fram í hinu inndæla kvæði Ferðalok". Mundi það ekki vera sama konan, sem Jónas hefir í huga í stökunum „Enginn græt- ur íslending": „Mjer var þetta mátulegt! mátti vel til haga, hefði jeg betur hana þekt sem harma eg alla daga. /&*** £t T V , + - t, r _ f | //*< /* *'<* v Ae y -/ t* • * .JL VV €i ’ £ ^ — 1 J —/r / v/, yT . . •Jj, Ámw . /fes*t.rt f/v*. /€. / 7‘ Í*J /'<J-*- 4 4 ... ■*+% ý +S / J/, ■ / t y. ■é/gjcie / <e*í sz» e 7"’ J W , ✓ y m <!*€•• • *••£• J <4- - 4f ( H *- 4*7 V «*»/ ■■■ ^ ' ■ jt # Rithönd Jónasar Hallgrímssonar (1845). ..Mmm 'ti 'rtrÉÉ*"Í)Ma«<rii

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.