Morgunblaðið - 19.04.1984, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 19.04.1984, Blaðsíða 16
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 19. APRÍL 1984 Stríðsfanginn á Bessastöðum eftir FREYSTEIN JÓHANNSSON FKAMAN af ári 1940 mátti oft sjá háan og myndarlegan mann á gangi um Álftanesið. Stundum leiddi hann konu sér við arm, stundum var bóndinn á Bessastöðum í fylgd með honum en oftast var þessi maður einn á ferð. Ilann gaf lítinn gaum að náttúr- unni í kring um sig, utan hvað hann fylgdist með flugi fugla og stundum nam hann staðar og horfði drykk- langa stund upp í heiðan himininn. — I»eir, sem sáu til ferða hans, sögðu sín á milli: „l>arna fer stríðs- fangínn á Bessastöðum," — og svo var það útrætt mál. En hver var þessi maður, sem heimsstyrjöldin hrakti í hús Bessa- staðabóndans, og með hvaða hætti bar þangað komu hans að? Barnes lendir á Kaufarhöfn Tuttugasta og sjöunda septem- ber 1939 birti Morgunblaðið með fyrirsögninni: „Bresk hernaðar- flugvjel nauðlendir á Raufarhöfn", frétt, þar sem segir, að daginn áð- ur kl. 2.30 hafi stór brezkur flug- bátur lent á Raufarhöfn. „Var þokuloft þar nyrðra. Söðgu flug- mennirnir, að þeir hefðu lent í villum sakir þokunnar og því orðið að setjast þarna. Um erindi þeirra norður í höf er ekki vitað, en orð ljek á, að þeir hefðu verið að svip- ast um eftir kafbátum. Sýslumaður, sem þá var Júlíus Havsteen, tilkynnti ríkisstjórn- inni strax um komu þessara gesta og að skipan dómsmálaráðuneyt- isins færði hann yfirmanni flug- bátsins þau orð, að „hjer í landi giltu þau lög, að hernaðarflugvjel, sem leitaði hjer lands, mætti ekki yfirgefa landið afur, og væri það hlutleysisbrot, ef út af væri brugð- ið. Gaf flugforingi samkv. ósk ráðuneytisins drengskaparoð sitt um það, að hverfa eigi á brott, fyrr en nánari fyrirmæli væru gefin“. Daginn eftir skýrði Morgun- blaðið frá því, að brezki flugbátur- inn, sem kyrrsettur var á Rauf- arhöfn „samkv. íslenzkum hlut- leysislögum", sé væntanlegur til Reykjavíkur þann dag og hafi Agnar Kofoed Hansen, þá flug- málaráðunautur ríkisstjornarinn- ar, farið norður til leiðsögu. Birtir Morgunblaðið viðtal við Einar B. Jónsson hreppstjóra á Raufarhöfn. „Hann skýrði svo frá: Kl. 2 á þriðjudag sást fyrst til flugvjelarinnar hjeðan frá Rauf- arhöfn. Flaug hún þá í vesturátt. Þokubakki var þá á hafinu vestur- undan, en þokulaust hjer. En hálf- tíma eftir að hún sást fyrst, kom hún hingað aftur og settist þá hjer. Þá var þoka komin hingað. Þó munu flugmennirnir hafa sjeð hjer vitann. Mjer skilst, að þeir hafi ekki áttað sig á því, hvar þeir voru komnir, fyrr en þeir fengu vitn- eskju um það hjer í landi. — Hvar liggur flugvjelin, og er henni ekki hætta búin, ef veður versnar? — Hún liggur hjer innan um vjelbátana á höfninni, og við sitt eigið akkeri, sem getur ekki verið stórt. Ef hjer fer að hvessa að mun, er henni augljós hætta búin, enda hafa flugmennirnir haft orð á því, að þeir vildu ógjarnan hafa flugvjelina hjer lengi. — Hafið þjer komið út í flug- vjelina? — Já. Jeg fór þangað í gær. Þar er mikið rúm og mörg tæki. Vjel- byssur eru þar 4 að jeg hygg. Þeir segja mjer, að flugvjelin sé af meðalstærð þeirra, sem Bretar nota nú. — Gistu flugmennirnir í landi á miðvikudagsnótti na? — Nei, þeir voru allir úti í flugvjelinni. — Er ekki hægt að draga flug- vjelina á land þarna á Raufarhöfn, ef svo vill verkast? — Það tel jeg vafamál. Þó hún sje að miklu leyti úr aluminium, þá er þetta mikið bákn til þess.“ Flugbáturinn strýkur En daginn eftir birti Morgun- blaðið ekki frétt um það, að flug- báturinn væri kominn til Reykja- víkur. Fyrirsögnin er: „Breska flugvjelin strauk“, og segir I frétt- inni, að brezka upplýsingamála- ráðuneytið hafi tilkynnt kvöldið áður „að flugvjelin sem nauðlenti á Raufarhöfn væri komin til Eng- lands“. Morgunblaðið birtir í íslenzkri þýðingu yfirlýsingu þá, sem brezki yfirmaðurinn var látinn undirrita eftir lendinguna á Raufarhöfn: „Jeg felst á að fara ekki frá Rauf- arhöfn nema að fengnu leyfi ís- lenzku ríkisstjórnarinnar eða um- boðsmanns hennar." Með Mauserinn í farangrinum „Jú, ég man vel eftir þessari ferð norður,“ segir Agnar Kofoed Hansen, flugmálastjóri, þegar ég bið hann að rifja upp þennan at- burð. „Ekki þótti ráðlegt að senda mig með öllu vígtólalausan og því fékk ég hjá lögreglunni litla hríðskotabyssu, Mauser cal. 763, til fararinnar. Þessi Mauser var spænskra ætta, hið mesta skrapa- tól en frægt vopn úr byltingum í Suður-Ameríku. Ég fór norður „í annarri land- flugunni", eins og Morgunblaðið segir, og fór örn Johnson með mér. Hérna í leiðarbókinni minni sé ég, að við höfum flogið fyrst til Akureyrar en svo þaðan til Kópa- skers. Þar varð örn eftir hjá flugvélinni en ég lagði á Mel- rakkasléttu ríðandi og kom fljótt í ljós, að það var enginn gæðingur, sem til Raufarhafnar bar mig þessa nótt! Ég kom til Raufarhafnar undir morgun, og fór þá strax heim til Éinars hreppstjóra. Hann sýndi mér yfirlýsingu þá, sem Bretinn hafði undirritað, og sá ég, að þarna var um fullgilt drengskap- arorð af hans hálfu að ræða. Frá hreppstjóranum fór ég um borð í flugbátinn og hitti yfir- manninn, L.K. Barnes, að máli. Hann varðist allra frétta en það kom greinilega á hann, þegar ég sagði honum, að ég þekkti flugvél- artegund þessa og vissi til hverra nota hún væri ætluð, en að þeirri hlið málsins skulum við koma sið- ar. — Ég tilkynnti svo Barnes, að ég vildi halda af stað suður klukk- an 07 en hann bað mig að fresta brottförinni um klukkutíma. Sá ég enga ástæðu til að verða ekki við þeirri bón og var reyndar dauðfeg- inn að fá dálitla hvíld eftir reið- mennsku næturinnar! Það varð svo úr, að ég fór aftur heim til Einars hreppstjóra, snæddi þar rófustöppu og svið en fleygði mér svo út af. Ekki man ég, hvað lengi ég blundaði en skyndi- lega rumskaði ég við vélarhljóð og heyrði strax, að verið var að ræsa hreyfla flugbátsins. Ég þýt fram að glugganum og í því kemur hreppstjórinn inn á nærbuxunum með miklu írafári og hrópar: „Þeir eru að setja í gang!" Þar sem ég stóð við gluggann datt mér sem snöggvast í hug að grípa til byssunnar. Hún var full- hlaðin og færið stutt, þannig að barnaleikur hefði verið að gata vinstri vænginn og láta þá missa bensín. En í upphafi skyldi endir- inn skoða. Og ég sá, að með drengskaparheit Barnes í höndun- um gat ég ekkert gert auk þess sem mitt umboð hljóðaði aðeins upp á leiðsögn suður. Svo var aldr- ei að vita, nema Bretar svöruðu skothríðinni og yliu þá einhverju tjóni í landi. Að þessu athuguðu ákvað ég að láta vopnið eiga sig og sjá til, hversu mikill drengskapar- maður Barnes þessi væri. En það er ekki að orðlengja það, að þegar ég kom niður á bryggj- una var flugbáturinn kominn í loftið og skömmu síðar hvarf hann sjónum okkar." „Sjer hver maður sem það athugar Ekki voru allir ánægðir með þessa framvindu málanna. í frétt Morgunblaðsins 29. september segir: „Því hefir verið fleygt fram manna á milli að Agnar hafi átt að gera þær ráðstafanir er hann fór út í flugvjelina, að hindra að hún gæti farið í landflug með því að tæma úr henni bensín, eða taka úr henni nauðsynlega vjelarhluta, sem ekki væri hægt að komast af án við flug. En með því hefði þessi umboðsmaður íslenzku ríkis- stjórnarinnar gersamlega virt að vettugi hið skriflega drengskap- arheit hins breska liðsforingja, um að fara ekki á brott í óleyfi ísienzkra stjórnvalda. Sjer hver maður, sem það athugar, að slíkt hefði verið að væna hinn breska liðsforingja um, að hann hugðist á að virða að vettugi heit sitt. En samkvæmt gildandi alþjóðalögum er gert ráð fyrir, að liðsforingjar og menn þeim undirgefnir fái í til- fellum sem þessum að fara ferða sinna að gefnu drengskaparheiti um að brjóta ekki fyrirmæli frá stjórn viðkomandi lands." { leiðara Morgunblaðsins þenn- an dag er strok flugvélarinnar til umræðu og segir þar, að fram- koma brezka yfirmannsins hafi valdið Islendingum miklum og sárum vonbrigðum. „Við treystum á drengskap hins erlenda flugfor- ingja. Og við verðum aldrei svo voldug þjóð, íslendingar, að við getum beitt öðrum vopnum í viðskiptum okkar við stórveldi sem eiga í ófriði en drengskap þeirra og virðingu fyrir hlutleysi okkar.“ Þá segir einnig, að ríkisstjórn íslands hafi „þegar í stað sent formleg mótmæli til ríkisstjórnar Bretlands vegna þess hlutleysis- brots, sem hjer hefir átt sjer stað“. Relsað — ef.. Næsta frétt, sem Morgunblaðið birtir um þetta mál, ber fyrirsögn- ina: „Refsað — ef rofið drengskap- arheit," og er hún frá „frjettarit- ara vorum í K.höfn". „Lundúnaútvarpið skýrir frá því, að breska herstjórnin myndi sjá til þess að flugmennirnir, sem flugu brott frá Islandi í óleyfi stjórnvalda, fengju viðeigandi refsingu, ef það upplýstist, að þeir hefðu rofið drengskaparheit við íslensk stjórnarvöld." „Breska flugvjelin kemur aftur“ Þannig hljóðar fyrirsögn Morg- unblaðisins 12. október. Segir í fréttinni: „Enski flugkapteinninn, Barnes, hefir ákveðið að fara tií

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.