Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 6. MAÍ 1984 1« MNt.HOIT Fasteignasala — Bankaatrati Sírni 29455 — 4 línur Stærri eignir Fossvogur Glæsilegi raöhús 230 fm * bilskúr. Goð eign. Ákv. sala Látraströnd Gott raöhus á Seltj.nesi. 200 Im. Akv. sala. Möguleiki á ao skipta á minni eign. Eskihlíð Góo 4ra herb. íbúö ca. 120 fm í skiptum fyrir stœrri eign i Hliöunum eoa bein sala Ákv sala. Raufarsel Nýtt raohús á tveimur hæðum ca, 212 fm og 60 fm oklarao ris. Innbyggöur bilskur Eldhús og stofur niöri, 3 herb. og baö uppi. Mjöguleg skipti á 4ra herb. íbúö. Flúðasel Gott raöhús ca 240 fm ásamt bilskyli. Húsiö er á 3 hæðum Niöri er litil sér ibúö. A 2. hæö eldhus og stofur og uppi 4 góð herb. Ákv. sala. Nesvegur Seltj. Litið gamalt einbýli á tveimur hæoum. Þarfnast mikillar viögeröar. Stendur á einbýlishúsalód. Verð 1200 þús. Hlíðarvegur 130 fm góö sérhæð ásamt 40 fm bíl- skúr. 3 til 4 herb. og stofur. Fallegar innréttingar i eíðhúsi og baöi. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Verö 2,7 til 2,8 millj. Ásgarður Ca. 140 fm raðhús, kjallari og 2 hæöir Eldhus og stota á 1. hæö 3 svefnherb. og baö uppi Verð 2,1 til 2,2 millj. Langholtsvegur Serhæö og ris i tvibyli ásamt biiskúr. Hægt að nota sem tvær íbúðir. Nýtt gler Góö lóð Verö 3250 pús. Nesvegur Sérhæð á 1. hæo í timburhúsi ca. 100 fm. 3 góð svefnherb. Viðarkl. baöherb. Bílskúrsréttur. Verð 2 millj. 50% útb. Torfufell Endaraðhús ca. 140 fm á einni hæð. 4 svefnherb. Sjónvarpshol og húsbónda- herb. Góð teppi og parket á gólfum. bilskúr. Verð 2950 þús. Baldursgata Ca. 95 fm einbýli, steinh.. á tveim hæö- um. Nýl. endurn. Niöri eru 2 stofur og eldh. meö þvottah innaf. Uppi eru 2 herb. og gott flisal. bað. Lítill garður fyfgir Verð 1900 þús. Dunhagi Ca 160 fm góö sérhæö asamt 30 fm innb. bilskúr og stóru og góöu herb. i kj. með aögangi aó snyrtingu. Hæðin er 2 góöar stofur og i svefnálmu 4 svefn- herb. og baö. Tvennar svalir. Allt sér. Akv. sala eða skipti á 4 herb. ibúö með bilskúr í vesturbæ. Unufell Gott ca. 125 fm fullbuiö endaraöhus ásamt bílskúr. Þvottahús innaf eldhúsi. Stórt flisal baöherb Góour garöur. Ákv. sala 4ra—5 herb. íbúðir Lundarbrekka Góð 4ra herb ibúö + 1 herb i kjallara á 3. hæð. 117 fm. Akv. sala. Verð 2 millj. Lundarbrekka Ca. 100 fm ibúð á jarðhæð. Sér inn- gangur Má gera aukaherb. úr geymslu inni í íbúöinni. Verö 1750 þús. Kambasel Rúmgóð ný ca 114 fm iþúö á 1. hæð. Skilast fullbúin. Utb. 1,4 millj Hraunbær Ca. 135 fm góð íbúð á 3. hæð. Þvotta- hús i ibúðinni. Goðar innréttingar. Akv. sala Verö 2,2 millj. Austurberg Ca. 100 fm ibúð á 2. hæð. Hjónaherb. og bað á sérgangi Stórar suðursvalir. Verð 1,7—1.750 þús. Orrahólar M|ög göð ca. 110 fm íbúö á 3. hæö ásamt goðum innb. bilskúr. Fallegar innr. Þvottahús innaf eldhúsi. Afh. 15. júlí. Verð 2,1 millj. Lundarbrekka 110 fm góð íb. á 3. hæð með fallegum innr Mjög gott eldh og bað Geymsla inni í ib. Þvottah. á hæðinni. Verö 2 millj. Möguleg skipti á litlu raöhúsi Austurberg Ca. 100 fm íb. á 4 hæð ásamt bílsk. Danfoss-hiti. Suðursv. Verð 19-1950 þús. Flúðasel Ca. 110 fm ibúð á 1. hæö. Mjög rúmg. meö þvottah. og búri innaf eldh. Góöar innr. Aukaherb. i kj. Verö 1950 þús. Stóragerði Ca. 110 fm 4ra herb. ibuð á 4. hæö. Akv. sala. Verö 1950—2000 þús. Álfaskeið Hf. Ca. 135 fm íb. á jarðh ásamt bilsk plötu. Þvottaherb. inn af eldh. Viöar- klædn. i stofu Verö 2—2,2 millj. Flúðasel Ca 115 fm ibuð á 3. hæö m/bilskýli. Góöar stofur. 4 svefnherb. og bað á sér gangi. Góð íbúö. Verð 2,1 millj. Viö Sundin Ca 113 fm góö ib. á 6. h. Nýl. teppi á stofu, parket á holi og eldhusi Verö 1850—1900 þós. Leifsgata Ca. 100 fm 10 ára gömul góö ibúð á 3. hæö i fjórbýli. Arinstofa. Þvottahús i ibOöinni. Nýtt gler. Sérhitl. Úfullgeröur 30 fm geymsluskúr fylgir. Verð 2,0 millj. Engihjalli Ca. 110 fm góö ib. á 1. hæö. Góöar innr. Þvottah. á hæöinni. Verð 1850— 1900 þús. Krummahólar Ca. 127 fm mjög góð ibúð á 6. hæð. 3 herb. og bað i svefnálmu. Stór stofa, viöarklæön. og góðar innréttingar. Þvottahús á hæðinni. Verö 2—2,1 millj. 3ja herb. íbúöir Lundarbrekka Góð 3/a herb. ibúð með mikilli sameign. Verð 1700 þús. Akv. sala. Miðborgin Þokkaleg 3ja herb. íbúö i steinhúsi. gæti verið hentugt skrifstofuhúsnæði. Akv. sala. Verö 1300 þús. Vesturborgin Góö 3ja herb. ibuð á jaröhæö. Akv. sala. Verð 1550 þús. Bollagata Góð 3ja herb. íbúö i kjallara. Sér inng. Verö 1350 þús. Akv. sala. Baldursgata Mjög falleg risibúö nýlega byggö ofaná eldra steinhús. Arinn í stofu, góö teppi og parket á gólfum. Suöursvalir. Verö 1600 þús. Grettisgata Nýlega uppgerð ibúö á 1. hæö í stein- húsi ca. 75 fm. Ný eldhúsinnrétting. Ný tækí á baöi. Danfoss. Verö 1450 þús. Asparfell Stör 3ja herb. íbúð á 4. hæö í lyftublokk ca. 100 fm og bilskúr fyglir. Verð 1.850 þús. Krummahólar Ca. 80 tm ibúö á 4. hæð í lyftublokk. Góöar innréttingar. Þvottahus á hæð- inni. Verö 1.550 þús. Engjasel Mjög góö ca. 95 fm íbúð á 2. hæð. Gott parket á gólfi. Bílskýli. Verö 1800 þOs. Miðborgin Ca 75 fm ibuð á 2. hæð í steinhúsi. Getur losnaö strax. Verð 1300 þús. Skerjafjöröur Ca. 60 fm risib. 2 herb. og stofa. Furu- klætt baöherb. Verö 1350 þús. Granaskjól Ca. 60 fm ibúð i k). með sérinng. Ný teppi. Snyrtil. ibúð. Verð 1400 þús. Ugluhólar Ca. 83 fm ibuð á 2. hæö. Nýleg teppi. Laus 1. júli Verð 1600 þús. Hrafnhólar Ca. 80—85 fm íbúð á 3. hæð ásamt bílskúr. Mögulegt að kaupa án bílskúrs. Akv. sala Verð 1700—1750 þús. Austurberg Ca. 85 fm ibuð á 1. hæð, jaröhæð. Gott eldh. Flisalagt baö. Geymsla og þvottah á hæöinni. Verð 1500 þús. 2ja herb. íbúðir Frakkastígur 2ja herb. ágætis ibúð á 1. hæð. Akv. sala. Verö 1 millj. Baldursgata 2ja herb. mjög falleg risibúð, nylega byggð ofan á eldra steinhús. Arlnn i stofu. Góö teppi. Parket á gólfum. Suð- ursvalir Verð 1600 þús. Orrahólar Ca 65 fm ibúö á 4. hæð i lyftublokk. Þvottahús á hæöinni. Björt og falleg íbúð. Verð 1350 þús. Vesturberg Ca. 65 fm góð íbúð á 4. hæð. uppgerð að hluta með góðum innréttingum. Akv. sala. Dalsel Stór 2ja herb. ibúð á 3 hæð ca. 75 fm og bílskýli fylgir. Verð 1.500—1.550 þús. Asparfell Ca 50 fm íbúð á 5. hæð i lyftublokk. Losnar um miöjan mai. Akv. sala. Rofabær 2ja herb. ib. á 1. hæð. ca. 79 fm brúttó. ROmg. ibúö, þvottahus og geymsla á hæðinni. Verð 1400—1450 þús. Ölduslóð Hf. 2ja—3ja herb. íbúö á neðri hæð i tvíb. Endurn. að hluta. ROmg. lagleg ibúfi Góð löð Verð 1400 þús Grenimelur Ca. 60 fm góð ibúð á jaröhæð með sérinng Ekkert niöurgrafin. Akv. sala. Friönk Stefánsson. viöskiptafræðingur Ægir Breiofjörð sölustjóri. I! 111H1111SJ!; 11H11111 FASTEIGNAMIDLUN FASTEIGNAMIÐLUN Skodum og verdmetum eignir samdægurs Opio 1—6 Einbýlishús og raðhús SELÁSHVEBFI. 325 fm einbýli á 2 hæöum + 30 fm bílskúr. Tilb. undir trév. V. 3,7—3,8 millj. GARDABÆR. 340 fm glæsilegt einb. + 60 fm bilsk. Glæsil. útsyni. Falleg eign. V. 6,8 millj. FLJÓTASEL. Glæsilegt endaraöh. á tveimur hæðum. Bílsk rettur Ákv. sala. V. 4,1 millj. MOSFELLSSVEIT. 130 fm fallegt raöhús , kj. og hæö. Ræktuö lóö. Ákv. sala V. 2 millj. FOSSVOGUR. 220 fm glæsilegt einb. ásamt 40 fm bílsk. Falleg ræktuö lóö. Ákv. sala. KLEIFARSEL. 250 fm fallegt raöhús, innb. bílsk. Suðursv. V. 3,9—4 millj. GARÐABÆR. 145 fm fallegt raöhús + 65 fm kj. Innb. bílsk. Ákv. sala. V. 3,9 millj. LINDARGATA. 111 fm einb., kj. + tvær h. V. 1,8 millj. UNUFELL. 125 fm fallegt raöhús. Bilsk. Falleg suður- lóð. Bein sala. V. 2950 þús. GRETTISGATA. 125 fm kj., hæö og ris, V. 1,8 millj. SELJABRAUT. 210 fm, endaraöh. á 3 h. V. 2,8 millj. MOSFELLSSVEIT. 330 fm + 50 fm bílsk. Arinn í stofu. Gert ráð fyrir sundl. Fráb. útsýni. V. 4,5 millj. NÚPABAKKI. 216 fm endaraöh. Innb. bílsk. V. 4 millj. HAMRAHLÍO. 250 fm parhús + bílsk. Séríb. í kj. MOSFELLSSVEIT. 180 fm endaraðh. Innb. bílskúr. Gróöurhús. Sundlaug. V. 3,5—3,6 millj. ÁLFTANES. 155 fm fallegt einb. á einni hæð ásamt 56 fm bílskúr. Sjávarlóð. V. 3 millj. ÁSGARDUR. 130 fm raðhús á tveim hæöum ásamt bílskúr. Suðursv. Ræktuð lóð. V. 2,7 millj. HVANNHÓLMI. 220 fm einb. á tveim hæöum ásamt bílskúr. Góöar svalir. Ræktuö lóö. V. 4,9—5 millj. ENGJASEL. 220 fm endaraöhús. 3 hæöir + bilskýli. Falleg ræktuð lóð. V. 3,5 millj. ÁLFTANES. 150 fm fallegt einbýlishús ásamt 45 fm bílskúr. Fráb. útsýni. Ákv. sala. V. 3,3 millj. SELJAHVERFI. 220 fm raöhús á 3 hæöum ásamt fullb. bílskýli. Ræktuö lóö. V. 3,4 millj. 5—6 herb. íbúðir GRANASKJÓL. 160 fm sérh. í þríb. 4 svefnherb. Bílskúrsréttur. V. 3,5 millj. KRUMMAHÓLAR. 163 fm penthouse ásamt bílskýli. Þrennar svalir. Fráb. úts. V. 2,7 millj. ÖLDUTÚN. 150 fm efri sérhæð + bílskúr. 4 svefn- herb. V. 2,8—2.9 millj. HJALLABREKKA KÓP. 130 fm sérh. + bílsk. og gróðurhús. 4 svefnherb. Falleg eign. Verð 3,1 millj. KÓPAVOGUR — VESTURB. 130 fm falleg sérhæð ásamt 30 fm bílskúr. V. 2,6—2,7 millj. HAFNARFJÖRDUR. 140 fm falleg efri sérhæð. Suð- ursvalir. Ákv. sala. V. 2,8 millj. DUNHAGI. 167 fm falleg sérhæö í fjorbyli ásamt herb. í kj. og bílskúr. V 3,3 millj. SELJAHVERFI. 130 fm endaíbúö á 3. hæð + bilskýli. Fallegt útsýni. V. 2,1—2,2 millj. GNOÐARVOGUR. 145 fm falleg hæð. Suöursvalir. Fallegt útsýni. V 2,4 millj. SÓLVALLAGATA. 160 fm falleg hæö. 4 svefnherb. Tvennar svalir. V. 2,5—2,6 millj. GRENIMELUR. 170 fm glæsileg hæð og ris í 3-býli. Skipti mögul. á minni íbúð. 4ra til 5 herb. SPÓAHÓLAR. 100 fm 2. hæö. Vestursvalir. Þvotta- hús innaf eldh. V. 1800—1850 þús. DVERGABAKKI. 110 fm + herb. t kj. Vestursvalir. Þvottahús innaf eldh. V. 1,9 millj. KRÍUHÓLAR. 125 fm falleg íbúö á 2. hæö. V. 1900—1950 þús. GUNNARSSUND HF. 110 fm 1. hæð. V. 1500—1600 þús. SELJABRAUT. 110 fm íbúö á 2. hæð ásamt bílskýli. Suöursv. V. 1950—2000 þús. ÁSBRAUT. 110 fm falleg íbúð á 1. hæð. Suðursv. V. 1800—1850 þús. VÍFILSGATA. 100 fm hæð og ris í þríb. Ákv. sala. V. 1850—1900 þús. FÍFUSEL. 110 fm falleg ibúð á 2. hæð. Suð-austursv. V. 1950—2000 þús. LOKASTÍGUR. 110 fm glæsileg rishæö í 3-býli. Öll nýstands. Ákv. sala. V. 1850 þús. VESTURBERG. 110 fm falleg jarðhæð. Sérlóö. Falleg íbúö. V. 1750—1800 þús. LAUGAVEGUR. 100 fm falleg endurnýjuö íbuð á 3. hæð, aukaherb. í kj. V. 1600—1650 þús. HAFNARFJÖRDUR. 120 fm falleg í búö á 1. hæö i 3-býli. V. 1850 þús. BLIKAHÓLAR. 110 fm falleg íbúð á 2. hæö í lyftuhúsi. Vestursv. Ákv. sala. V. 1850—1900 þús. ORRAHÓLAR. 110 fm falleg íbúð á 3. hæö ásamt bilskúr. Vestursv. Ákv. sala. V. 2,1—2,2 millj. FLÚDASEL. 110 fm falleg íbúð á 1. hæð ásamt auka- herb. i k). V. 1950 þús. LINDARGATA. 116 fm falleg íbúð á 2. hæð. Öll ný- standsett. Laus strax. V. 1,9—2 millj. SKÓLAVÖRDUSTÍGUR. 115 fm falleg ibúö á 2. hæð. V. 2—2,2 millj. HAFNARFJÖRÐUR. 80 fm risibúð. Laus strax. V. 1300—1400 þús. ENGJASEL. 110 fm falleg íbúð ásamt bílskýli. Þvottah. í íb. Suð-austursvalir. V. 2 millj. ENGIHJALLI.110 fm falleg íbúö á 4. hæð í lyftuh. Tvennar svalir. V. 1850 þús. HÓFGERÐI KÓP. 90 fm risíb. í tvíb. ásamt bílskúr. Suöursv. V. 1750 þús. MÁVAHLÍD. 115 fm risíb. í fjórbýli. V. 1,7—1,8 millj. KAMBASEL. 115 fm jaröhæð. Ný íbúð. Stór lóð. Akv. sala. V. 2,2 millj. SPÍTALASTÍGUR. 70 fm ibúö á 2. ha3ð, 4ra herb. Suöursvalir. V. 1300 þús. VESTURBERG. 110 fm íbúö á 2. hæö. Vestursvaltr. Sjónvarpshol. Laus strax. V. 1,8 millj. ENGIHJALLI. 110 fm glæsileg íbúð á 7. hæð. Fráb. útsýni. Ákv. sala. V. 1950 þús. 3ja herb. íbúðir HRINGBRAUT HAFN. 85 fm efri h. í tvíb. V. 1800 þús. VESTURBERG. 85 fm jaröhæö. Sérlóö. V. 1550 þús. LEIFSGATA. 105 fm glæsileg íbúö á 3. hæö. Arinn. Suöursv. Nýleg íbúö. V. 2 millj. HVERFISGATA. 75 fm 2. hæð. V. 1200—1300 þús. STELKSHÓLAR. 86 fm falleg íbúö á 1. hæð. Vestur- svalir. V. 1650 þús. BREIDVANGUR HF. 92 fm glæsileg íbúö á 2. hæö. Suður-svalir. Sérþvottah. Ákv. sala. V. 1700—1750 þús. KRUMMAHÓLAR. 85 fm falleg íbúð á 4. hæö í lyftu- húsi. Suðursvalir. V. 1500—1550 þús. ÁLFTAMÝRI. 85 fm 4. hæð. Suðursv. Fallegt útsýni. V. 1700 þús. ÖLDUGATA HF. 80 fm 2. hæð 3-býli. V. 1550 þús. HELLISGATA HF. 70 fm falleg íbúö á 1. hæö. Ný- stands. V. 1550—1600 þús. VESTURBERG. 80 fm falleg íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. Suð-austursv. V. 1500—1550 þús. ÁLFASKEIÐ. 96 fm falleg íbúö á 1. hæö ásamt bíl- skúrspl. Suðursv. V. 1750 þús. VESTURBERG. 90 fm falleg íbúö á 3. hæð. Sér- þvottah. Tvennar svalir. V. 1600—1650 þús. HVERFISGATA. 85 fm 3. hæð. V. 1250—1300 þús. SKERJAFJÖRÐUR. 60 fm i risi. V. 1300—1350 þús. FLÚDASEL. 100 fm falleg þakíbúð á 2 hæðum. Suð- ursvalir. Ákv. sala. V. 1800 þús. MÁVAHLÍD. 85 fm í kj. Sérinng. Sérh. V. 1400 þús. HOFTEIGUR. 95 fm íb. í kj. Sérinng., -hiti. V. 1500 þús. ORRAHÓLAR. 90 fm falleg íbúö á 2. hæö í lyftuhúsi. Suðursv. V. 1550—1600 þús. VESTURBERG. 85 fm jaröhæð. Sérlóð. V. 1550 þús. HRAUNBÆR. 75 fm falleg íbúð á 3. hæð. Vestursval- ir. Laus fljótl. V. 1600 þús. SPÓAHÓLAR. 85 fm 2. hæö. Suðursv. V. 1650 þús. LANGABREKKA KÓP. 100 fm sórhæð. Sérinng. Sérhiti. V. 1750 þús. LAUGARNESVEGUR. 90 fm íbúð í risi. Sérhiti. Sér- inng. Ekki súð. Ákv: sala. V. 1650—1700 þús. HRINGBRAUT. 90 fm 4. hæö. V. 1450—1500 þús. LANGHOLTSVEGUR. 90 fm íb. f' kj. V. 1350 þús. 2ja herb. íbúðir fm hæö. Vestursv. HRAUNBÆR. 65 1300—1350 þús. BLÖNDUHLÍD. 70 fm í kj. V. 1200—1250 þús. FURUGRUND. 50 fm 3. hæð. V. 1350—1400 þús. FOSSVOGUR. 30 fm einstakl.íb. V. 850—900 þús. KRÍUHÓLAR. 50 fm 4. h. Suö-austursv. V. 1250 þús. LAUGAVEGUR. 55 fm 2. h. Laus. V. 1150 þús. LINDARGATA. 70 fm í kj. V. 1100 þús. HRINGBRAUT. 65 fm 2. hæð. V. 1250 þús. HVERFISGATA. 50 fm risíb. V. 1100 þús. DALSEL. 80 fm falleg íbúð á 3. hæö + ris. Suð- austursv. Laus strax. V. 1650—1700 þús. LAUGAVEGUR. 50 fm + bílsk. V. 1150—1200 þús. HRAUNBÆR. 55 fm í kj. V. 950—980 þús. DALSEL. 70 fm 4. hæð + bílskýli. V. 1550 þús. EYJABAKKI. 65 fm 3. hæð. Vestursv. V. 1400 þús. BLIKAHÓLAR. 65 fm 1. hæö. Suðursv. V. 1300 þús. KRUMMAHÓLAR. 60 fm 3. hæð. V. 1300—1350 þús. LAUGAVEGUR. 70 fm 2. hæö. V. 1200 þús. KRUMMAHÓLAR. 55 fm falleg íbúð 3. hæö + bílskýli. V. 1200—1250 þús. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Geqnt Domkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hilrnarsson, solumaður Oskar Mikaelsson, loggiltur fasteignasali OPID KL 9-6 VIRKA DAGA TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆD) [Gegnt Domkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hilmarsson. solumaður Óskar Mikaelsson, loggiltur fasteignasali OPIÐ KL 9 6 VIRKA DAGA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.