Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 6. MAÍ1984 Hafnarfjörður Höfum fengiö til sölu barnafataverslun og vefnaðar- vöruverslun, báöar á góöum staö í Hafnarfiröi. Nánari uppl. á skrifstofunni. VJÐ ERUMA REYKJAVÍKURVEGI72, HAFNARFIRÐI, A HÆÐINM FYRIS QFANKOSTAKAUP Bfgur ^¦^¦PHV^^H^HBBH^HHB Magnú* 0!iv»r**on, * ndl. fTR FASTEIGNA LuJhölun FASTEIGNAVIÐSKIPTI Miœ/ER-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR35300& 35301 Agnar Ólafsson, Arnar Sigurösson og Hreínn Svavarsson. Opiö frá kl. 1—3 Stekkjarsel Glæsilegt einbýlishús, fullfrá- gengiö. Skiptist í stórar stofur, 4 svefnherb., baö og eldhús. Tvöfaldur bilskúr, fullfrágengin lóð. Eign í sérflokkl. Ákv. sala. Kvistland Glaesilegt einbýlishús á einni hæö, stórar stofur 4—5 svefnh. arinn í stofu, innbyggöur tvö- faldur bílskúr. Frágengin lóö með gróðurhúsi. Einb.hús — Smáíb.hv. Kjallari, hæð og ris. Nýjar eld- húsinnréttingar. Bílskúr. Ákv. sala. Selás — Einbýli Einbylishús ca. 190 fm á einni hæð. Stórar stofur, 5 svefn- herb. Tvðfaldur bilskúr. Hálsasel Mjög vandaö parhús, 5 svefn- herb., og stofur 2x100 fm aö grunnfletf, Innbyggður bílskúr, ákv. sala Hlíöarbyggö Gbœ Glæsilegt raöhús, 143 fm að grunnfleti, 2 herb. og bílskúr í kjallara. Mjög falleg frágengin lóö. Ákv. sala. Seltj.nes — Raöhús Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum. Efri hæð: stofur, eld- hús og snyrting. Neðri hæð: 4 svefnherb., bað, bílskúr og geymsla. Frágengin og ræktuö lóð. Skipti á góðri sérhæö meö bílskúr koma til greina. Ekki skilyrði. Torfufell Glæsilegt raöhús á einni hæð, 140 fm að grunnfleti. Góöur bílskúr. Fossvogur Glæsilegt endaraöhús á 2 hæö- um. 100 fm grunnflötur. Upphit- aöur bílskúr. Hraunbær Mjög gott raðhus, 150 fm. 4 svefnherb. Stórar stofur og bílskúr. Blönduhlíö Glæsileg sérhæö, 130 fm ásamt bflskúr. 90 fm íbuö í risi. Eign- irnar seljast saman eöa hvor í sínu lagi. Maríubakki Mjög falleg 4ra herb. endaib., stórt herb. í kjallara þvottahús innaf eldhúsi. Eign í algjörum sérflokki. Goðheimar — Jarðhæð Góö 4ra herb. jarðhæö. Sér- Inng. Gróöurhús. Ákv. sala. Súluhólar Mjög falleg 4ra herb. ibuö á 2. hæö. Laus strax. Ákv. sala. 35300 — 35301 — 35522 Metsölublad á hverjum degil Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! Goðheímar — Þakhæö Vorum að fá í sölu eina af þess- um vinsælu þakhæöum. Hæðin er 4ra herb. 120 fm með stórum svölum Mikiö útsýni. Engjasel 5 herb. íbúö á 4. hæö. Bil- geymsla. Ásbraut Mjög góö 4ra herb. ibúö sem er 120 fm á 1. hæö. Bílskúr. Ákv. sala. Furugrund Mjög falleg 3ja herb. íbuö á 3. hæð i lyftuhúsi. Vandaöar Inn- réttingar. Stórar suöursvalir. Skipti á 4ra herb. íbúö koma til greina. Engihjalli 4ra herb. íb. á 6. hæö, suður svalir Ákv. sala. Skipasund 3ja herb. jaröhæö. í tvíbýlishúsi, 90 fm aö grunnfleti. Sörlaskjól Góö 3ja herb. risíbúö meö bílskúr. Ákv. sala. Dalsel Stór 2ja herb. íbúö á 3. hæö. Bi'lskýli. ibúðin er laus. Krummahólar Glæsileg 2ja herb. ib. á 3. hæö. Frábært útsýni. Asparfell Góö 2ja herb. íbúö á 1. hæö. Mikiö útsýni. Ákv. sala. Rofabær Mjög góö 2ja herb. íbúö á 3. hæö. Akv. sala. Snæland Glæsileg 2ja herb. ibuð á jarð- hæö. Laus fljótlega. Hrafnhólar Einstaklingsíbúö 2 herb. og eld- hús. Ákv. sala. Snæland Einstaklingsibúö á jaröhæö. Laus strax. í smídum Rauðás 4ra herb. endaíbúð tilbúin undir tréverk. Afh. um m.m. maí/júní. Reykás Mjög rúmgóð 5 herb. íbúö á 2 hæöum. Mfkiö útsýni. íbúðfn afh. tilb. nndir tréverk í ágúst. Sameign frágengin. Reykás Raöhús á 2 hæðum. Grunnflðt- ur samtals 200 fm. Innb. bíl- skúr. Húsin seljast frág. undir málningu aö utan meö gleri og útihuröum. Fokhelt að innan. Mjög góð kjör. Jorusel Mjög gott 2ja íbúöa einbýlishús. ibúöin í kjallara er samþykkt. Húsiö til afh. strax. 3ja herb. — Vesturbær Til sölu er tæpl. 60 ferm. fbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi í gamla vesturbœnum. íbúðin er mikið endurbætt. Allt ser. Á jarö- hæð er 2ja herb. ib. Gætu selst saman. Uppl. í síma 11849 í dag og e. kl. 17.00 virka daga. KAUPÞINGHF s.86988 SIMATIMI 13—15 Einbýli — raöhús MOSFELLSSVEIT Leirutangí Einbýli á einni hæð. Tæplega tilb. undir tréverk. Verð 1950 þús. GARÐABÆR — ÆGISGRUND Ca 140 fm timbureiningahús á einni hæö. Verö 3,8 millj. Skipti á minni eign koma til greina. HÁLSASEL — PARHÚS, alls 240 fm á 2 hæöum meö innb. bílsk. Glæsileg eign i topp- standi. Verö 3,6 millj. GARÐABÆR ESKIHOLT glæsi- legt einbýi á 2 hæðum, alls um 430 fm. Tilb. undir tréverk. Arkitekt Kjartan Sveinsson. KAMBASEL - ENDARAÐHÚS, 180 fm með innb. bílskúr. Innr. sérsmíöaöar eftir teikn. Finns Fróöasonar innanhússarkitekts. Glæsileg eign. Verð 3,7 millj. HVANNHÓLMI, 196 fm nýlegt einbýli á 2 hæöum sem skiptist í 2 stofur, 5 svefnherb., rúmgott eldhús, 2 baöherb., þvottahús og geymslu. Innbyggöur bíl- skúr. Mðguleiki á 2 ibúðum Verð 5 mlllj. KALDASEL, 300 fm endarað- hús á 3 hæöum, Innb. bílskúr. Selst fokhelt. Verö 2400 þús. GARÐAB/ER — ESKIHOLT, 356 fm einbýlishús í byggingu. Tvöfaldur bílskúr Skíptl koma til greina á raöhúsi eöa góðri sérhæð í Hafnarfirði. Verð 2600 þús. KAMBASEL, 192 fm raðhús á byggingarstigi. Tilbúið til afh. strax. Verð 2320 þús. ÁLFTANES, einbýli á einni hæð á sunnanverðu Nesinu ásamt bilskúr. Samtals 195 fm. I mjög góöu ástandi. Verö 3,4 millj. GARDABÆR — HRÍSHOLT, Vorum aö fé I sölu stórglassi- legt einbýli 340 fm á 2 hæöum Eign í sérflokki. Verö 6,8 millj. 4ra herb. og stærra FLÚÐASEL, 110 fm 4ra—5 herb. auk 1 herb. i kjallara. Góð eign. Verð 1975 þús. FLÚÐASEL, ca. 110 fm 4ra herb. íbúö á 2. hæö, bílskýli. Verö 2,1 millj. SÚLUHÓLAR, 90 fm 4ra herb. íbúö á 2. hæö. góð sameígn. Verö 1900 þús. HLÍDARVEGUR, 130 fm 5—6 herb. neðri sérhæð í þríbýlis- húsi. Stór bílskúr. Verð 2750 þús. RAUÐALÆKUR, 150 fm efri sérhæð i nýju húsi ásamt bíl- skúr. Glæsileg eign. Verö 3,7 mlllj. REYKÁS, 160 fm lúxus-enda- íbúð á 2 hæðum i litlu fjölbýli. Bílskúr. Afh. rúml. fokh. eða tilb. undir trév. eftir 12 mán. HRAUNBÆR, ca. 100 fm 4ra herb. á 3. hæð. Eign í góöu standi. Verö 1850 þús. FRAKKASTÍGUR, rúmlega 100 fm íbúö á 2 hæðum í nýju húsl. Vandaöar innr. Bílskýli. Verð 2400 bús. MIDTÚN, glæsileg sérhæö i þrí- býlishúsi, bílskúr. Verð 3,1 millj. HAFNARFJ. KELDUHVAMM- UR, 137 fm 4ra herb. á fyrstu hæö í þríbýlishúsi. Sér inngang- ur. Stór bílskúr. Verö 2,3 millj. ASPARFELL, 110 fm íbúö á 5. hæð í góðu ástandi. Verð 1800 þús. EFSTASUND, 4ra herb. tæpl. 100 fm efri sérhæö, sér inng. Verö 1850 þús. ÁLFTAHÓLAR, 115 fm 4ra herb. á 3. hæð. ibúð í góöu standi. Bilskúr. Verð 2 millj. ENGJASEL, ca. 130 fm 5 herb. á tveimur hæöum. 4 svefnherb. Gott ástand. Bílskýli. Verð 2250 þús. LOKASTÍGUR Ca 140 fm 5 herb. sérhæö meö bílskúr í steinhúsi. Mikiö endurnýjuö Verö 2 millj. 400 þús. UGLUHÓLAR 108 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð Mjðg snyrtileg Suö- ur svalir. Frábært útsýni. Verð 2100 þús. 2ja—3ja herb. REYKAS, ca 70 fm á jaröhæö tilb. undir tréverk. Afh. í aprfl '85. Verð 1340 þús. NJÁLSGATA, ca 70 fm sérhæð í toppstandi í timburhúsi. Ný- standsett. Góöur garöur. Verö 1450 þús.Góo greiöslukjör. allt niður í 50% Útb. LAUGAVEGUR, (fyrir ofan Hlemm) ca 70 fm 2ja herb. fbúö á 2. hæö, mikið endurnýjuö. Verö 1200 þus. BERGSTAÐASTRÆTI, 3ja herb. ca. 60 fm á 1. hæö í timb- urhúsi. Góð greiðslukjör. Verö 1350 þús. BLIKAHÓLAR, 55 fm nt. á 3. hæð. Ibúð i góðu standi. Laus strax. Verð 1350 þús. Sveigj- anleg greiöslukjör. DALSEL, 70 fm 2ja herb. á 4. hæö. Bílskýli. Verö 1550 þús. REYKÁS, 122 fm 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð. Afh. rúml. fokh. eöa tilb. undir trév. ÞJÓRSÁRGATA, 60 fm 3ja herb. risíb. í þríb.h. Verð 1300 þús. GRANASKJÓL, 78 fm 3ja herb. kj.ibúö. Verö 1400 þús. ROFABÆR, 2ja herb. á 1. hæö í góöu fjölbýli. Verð 1350 þús. Góo greiðslukjör, allt niður í 50% útb. KRUMMAHÓLAR, 85 fm 3ja herb. á 5. hæö. Mjög hugguleg íbúð. Verö 1650 þús. HRAUNBÆR, 94 fm 3ja herb. á 3. hæö. Óvenju rúmgóö íbúö. Verð 1700 þús. ENGJASEL, tæpl. 90 fm 3ja herb. á 2. hæö meö bílskýli. Góö elgn. Verð 1850 þús. HVERFISGATA, 2ja herb. á 2. hæö. Verö 1100 þús. BÁRUGATA, ca 80 fm kjallara- íbúö í þríbýlishúsi. íbúö í toppstandi. Sérinngangur. Verð 1450 þús. FRAMNESVEGUR, ca. 60 fm 3]a herb. kjallaraibúö. Verö 1150 þús. KRUMMAHÓLAR, ca. 100 fm stór 3ja herb. á 1. hæð í mjög góöu standi. Verð 1700 þús. BALDURSGATA, ca. 85 fm 3ja herb. á 3. hæö í nylegu húsi. Bflskýli. Verð 1950—2000 þús. REYKÁS, 62 fm 2|a herb. á jarðhæð. Ósamþ. Afh. strax. meö hitalögn Góð greiöslu- kjör. Verö 900 þús. KÁRSNESBRAUT, 85 fm 3ja herb. á 2. hæö í fjórbýlishúsi Sér inngangur Verð 1600 þús. BERGÞÓRUGATA, 3ja herb. 70 fm kjallaraibúö í toppstandi. Sér inng. Verð 1350 þús. KAMBSVEGUR, 70 fm 3ja herb. kj. íbúð i þnbylish. Verö 1330 þús. ÁSBRAUT, 2ja herb. 55 fm á 3. hæð, nýstandsett. Verð 1200 þús. STÓRKOSTLEGT TÆKIFÆRI 25 MÁNUÐIR OG 10 ÁR ef þú átt 250.000 kr. 3ja og 4ra herbergia íbudir f miðha. GARÐABÆJAR - stór- kostlegt útaýni - tvennar avalir - þvottahúa og búr í hverri íbúð nameign íullíragenyin. Útborgun dreifiit á 25 mán. og eftirstöðvar til 10 ára. fbúðirnar afhandaat tilbúnar undir tréverk eítir 14 mánuði. Nýi miðbærinn — í byggingu 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í litlu fjölbýli viö Offanleiti meö eða án bílskúrs. Afh. til- búnar undir tréverk eftir 16 mán. Ath.: Aðeins 1 íbúð af hverri stærö. NÆFURAS STÖRGLÆSILEGAR 2 JA 3 JA OG 4RA HERBERGJA IBUDIR CL2íi i. Ibúðirnar afhendast innan árs rúmlega tilbunar undir tréverk. Símatími sunnudag kl. 13 til 15 KAUPÞING HF Húsi Verzlunarinnar, 3. hæd simi 86988 mrminnn««tt mrm —______^ ..-.,. ,„.-.»..¦........-.,----------------.....----------- Solumenn: Sigurður Dagbjartsson hs. 83135 Margrét Garðars hs. 29542 Guðrún Eggertsd. viðskfr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.