Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 6. MAl 1984 FASTEIGNASKOÐUN Fasteignakaupendur — Fasteignaseljendur Skoðum og veitum umsögn um ástand og gæöi fasteigna. Skoðunarmenn eru bæöi iön- og tæknimenntaöir. Fasteignaskoöun hf., Laugavegi 18, Rvík, s. 18520. Verslun til sölu Til sölu blóma- og gjafavöruverslun. Verslunin er staö- sett í einni af stærri verslunarmiöstöövum höfuöborgar- svæöisins í rúmgóöu húsnæði, með fallegum innrétting- um. Vörur verslunarinnar hefur eigandi flutt inn sjálfur og fást þær því ekki annars staðar. Boðið er upp á góö greiöslukjör. Fyrirtækþþjónusfán Austurstræti 17, 3. hœó. Sími 26278. f^J^\ FASTEIGNASALAN I fj/ FJÁRFESTING j **^a ARMÚLAl W5REYKW»rtKSÍl«687733 ssBsHssaasfsl Lögfræoingur: Pétur Þór Sigurösson hdl. Símatími 13—15 2ja herb. íbúðir Ásbraut, 55 fm ibúö á 2. hasö. Mikiö endurnýiuö. Verö 1.2 millj. Hatún, góö einstaklingsíbúö i lyftuhúsi. Akv. sala. Verö 950 þús. Asbúð — Gb», mjög góð 72 fm íbúð á jarðhæð. Sér inng. Upphitað bilastæði. Verö 1450 þús. AusturtMrg, mjög snolur ibúö á 4. hæð. Stórar suðursvalir. Lagt lynr þvottavél á baöi. Verö 1350 þús. Austurbrún, 55 fm ibúö á 2. hæð i háhysi. Laus strax. Verö 1300 þús. Dalaland, 60 fm íbúö á jaröhæð Fæst í skiptum fyrir 3)a—4ra herb. íbúö í sama hverfi. Verð 1.4 millj. Oaisel, 45 fm einstaklingsibúö á jarðhæö Til greina koma skipti á 3ja herb. ibúð. Flúoasai. geysistór 92 fm íbúð nelló. 2)a—3)a herb. i kjallara. Búr innaf eldhúsi. Laus strax. Verö 1450 þús. Flúðasel, mjög gðð 90 fm ibuð é iaröhæö. Bilskýli. Ákv. sala. Verð 1550 þús. Krummahotor, stór 78 fm íbúö á 2. hæð í háhýsi. Mjög góð eign. Verö 1400 þús. Vesturberg, glæsileg 64 fm íbúð á 3. hæð í lyttuhúsi. Stórar svalir Frábært útsýni. Verð 1400 þús. 3ja herb. íbúöir Markland, 75 fm 2ja—3ja herb. íbúð á jarðhæö. Laus fljótlega. Verð 1,7 millj. Smyrirshólar, 3)a herb góð íbúö á jarðhæð Vandaöar tnnréttingar. Ákveðin sala. Verð 1.6 mlll). Austurbarg, 85 fm ibuð é jarðhæö. Góö eign Bein sala. Verö 1500 þús. Bergþórugata, 80 fm m(ög falleg samþ. íbúð í kjallara. Verö 1350 þús. Bjarnarstigur, 90 fm ibúð é 2. hæð i þríbýli. ibúðin er verulega endurnýluð. Verö 1600 þús. Blonduhlið, 70 fm íbúö í kiallara. Góö eign. Ákv. sala. Verð 1250 þús. Háaieitisbraut, góð ibúð á jarðhæð i blokk. Töluvert endurnýjuð. Akv.sala. Verö 1700 þús. Hörgshlíð, falleg mikið endurnýjuð ibúð i tvibýli. Verö 1450 þús. Kjarrhólmi, 90 fm ibúö á 4. hæð i blokk. Falleg ibuð. Góð greiöslukjör. Verö 1.6 millj. Krummahólar, 85 fm íbúð i háhýsi. Uppsteypt bilskýli. Góð eign. Verð 1,6 millj. Njörvasund, stór ca. 95 fm ibúð i kjallara. Góð elgn. Laus fljótlega. Verö 1,5 mlllj. 4ra—5 herb. íbúðir Bolstaoarhlíð, mjög góö 5 herb. ibúð um 140 fm á 1. haað. 4 svefnherb.. tvennar svalir. Góður bílskúr. Verö 2.550 þús. Dvergabakki, mjog góð 4ra herb ibúö á 3. hæð ásamt aukaherb. i kjallara. ibúöin er í mjög góöu ástandi. Akveðin sala. Verð 1950 þús. Blonduhlfo, glæsileg 100 fm rlsibúð í fjórbýli. Akv. sala. Verö 1,7 millj. Dalaland, glæsileg 100 fm íbúö á jarðhæð. Sérinng Fallegar innréttlngar. Bilskúr. Verö 2,6 millj Skaftahlíð, 90 fm ibúö i rlsi. Góð eign Bein sala. Verö 1850 þús. Ughiholar, glaesileg 108 fm ibúð á 2. hæð Góður bilskur Akv. sala. Verö 1950 þús. Vssturberg, 110 fm ibúð á jaröhæð. Sér garður. Lagt fyrir þvottavél á baði. Verð 1,8 millj. Hæðir BarmahM, 135 fm ibúð i fjórbyli Rúmgóður bilskur Verð 2,6 millj. BwnduMiö, góð 130 fm ibuð i fjórbýli. Ekkert áhvílandl. Stór og góöur bilskur. Verö 2.7 milli. Mavahlið, glæsileg 120 fm ibúð é 1. hæð í tjörbyli Sér Inng. Bílskúr Verð 2,5 millj MavahKð, góð 120 fm Ibúð, nýlegar innrettingar. Endurný)að gler. 1. flokks ástand 35 fm bílskur Verö 2.5 mill|. Skattahlio, falleg 125 fm ibúð í fjorbýll Góöur bilskúr. Verö 2,7 mlll). Raöhús Datsel, raðhús. Húsið er á þremur hæðum um 230 fm. Eignin er ekki fullgerö en vel ibúðarhæf. Verð 2650 þús. Bollagarðar, 200 fm raöhús meö innb. bílskúr, vandaðar Innréttingar. Góð eign. Verö 3.8 millj Húpabakki, 216 fm glæsilegt hús. Vandaðar innréttingar. Bílskúr. Verð 4 mlllj. Einbýli Heiðnaberg, nýtt einbýlishús um 210 fm ásamt innbyggöum bílskúr. Gott hús á góðum staö. Verb 3.6 mill) Aratún, 140 fm hús á einni hæö ásamt 50 fm bílskúr. Gott ástand. Verö 3.4 millj Hvannholmi, 200 fm einbýli á 2 hæðum og innb. bílskúr. Verð 4,2 mlllj Hrauntunga, stórglæsilegt 230 fm einbýlishús, allt nýlega standsett. Vandaðar Inn- réttingar. Innb. bilskúr. Glæslleg lóð. Mikið útsýni Verð 5,4 millj Þjóttusel, stórglæsilegt 280 fm einbýlishús með 70 fm innb. bílskúr Mjög vandaðar innréttingar. Verö 5.6 millj Lindargata, 130 fm einbýli á 3 hæðum í góðu ástandi. Verð 2 mlllj. Á byggingarstígi Garöakot Álftanesi 270 fm hús. Til afh. strax. Tilb. undlr tréverk. Verð 2.6 millj. Rauoas, 2ja herb. 84 fm íbtið á 2. haeö í blokk. Bilskúrsróttur. Til afh. nú í sept. Verð 1450 þús. Vantar Hofum kaupendur að litlum fyrirtækjum Verö á bilinu 1 — 1.5 millj. Hofum fjársterkan kaupanda að 200—350 fm iðnaðarhúsnæði í Reykjavik eða austurhluta Kópavogs. 85009 85988 Símatími í dag 1—6 2ja herb. ÁlfhÓISVegUr. Emstaklingsibúö á jaröhæö ca. 25 fm. Verð 5500 þús Snæland. VönduO einstaklings- ibúö á jarðhæð Samþykkt. Verð 1 millj BUgðUtangÍ. Ibuð a iarðhæö m. sérinngangi. Verö 1,2 millj. Dalsel — bílskýli. 2|a - 3ja herb. 85 fm ib. á 3ju haeö Vönduð eign Bílskýli. Verð 1650 — 1700 þús. EskÍtllíö. Snotur íbúö á 4. hæö. Aukaherb. i risi. Verö 1350 þús. Maríubakki. göo fbuö á 1. hœð. Suðursvalir. Verð 1,3 millj Engihjalli. Rúmgóö ibúð í lyftu- husi Góöar innr. Verö 1350 þús. SlllUhÓlar. Lrtll en vönduö ibOð a 2. hæð. Laus. Verð aöeins 1200 þús. Hraunteigur. ib. > goðu ástandi á jaröh. Verð 1200—1250 þús. Asparfell. lhíi 2ja iwb. n>. í ivftu- husi S.svalir. Verö 1150—1200 þús. Hamraborg. Faiieg h, a i hæo. s.svalir. Bilskýll. Verö 1450—1500 þús. Spóahólar. 70 fm ib. á 2. h. suö- ursv. Verö 1350—1400 þús. Valshólar. goö a>. a 2. u. suð- ursv. Verö 1350 þús. Dvergabakki. ua b. a 1. h. Verð 1150 þús Seltjarnarnes. utu fb. i tvfb. husi. Verö 1050 þús. Miðbraut — Seltj. Rumg. b, á jarðh. Sérinng. Sórhili. Orrahólar. Rumg. u>. á 4. h. . lyftuhúsi. Góðar innr. Útb. 800 þús. Vesturberg. Rumg. ¦. a etstu h. Mikið útsýni. Verð 1350 þús. Hraunbær Kjallaraíbúö, ca. 55 fm. Verö 950 þús. VífílSgata Elnstakllngsíb. á jaröh. 3ja herb. Borgargerði. snymieg íbúö á 2. hæð i 3býlishúsi. Verð 1550 bús. Furugrund. vönduð ¦>. i tytiu- husi. Göðar Innr. Bilskýli. Verð 1.8 millj HraUnbær. Sérlega vönduö íbúö á 1. hæö Sér þvottahús og búr innaf eldhusi. Akv. sala. Verð 1,7 millj Hrafnhólar. Rúmgoð ib. a 3ju haað (efstu). Ný teppl. Verö 1650 þús. Vesturberg. góö ibuð í lyttu- húsi. Húsvörður. Verö 1550 þús. Maríubakki. snotur b. a 1. hæö. Sér þvottahús. Verö 1550 þús. Þingholtsstræti. n*i <b0ð.-. 2. hæö i þríb.húsl. Verð 1350—1400 þús. DrápUhlíð. Risibúö i fjðrbýlls- húsi. Sérhiti. Verö 1550 þús. GOÖheímar. Kjallaraibuð i göðu ástandi i þribýlishúsi. Laus strax. Básendi. SnyrtUeg kjallaraib i þri- býli. sér inngangur. Verð 1550 þús. Krummahólar. vonduð ibúð í lyftuhúsi. Verö 1550 þús. Þverbrekka. snotur íðúö » 1. hæö. lyklar á skrilstofunni. Verð 1500— 1550 þus Laugarnesvegur. m hæö i tvib . geymslurls fylglr. Sérlnng. Verð 1.5 millj Dalsel. Rúmg. ib. á 2. h.. bilskýli. Verð 1,8 mlllj. Arbær. Ib. i smíðum á jarðh. Verö 1,1 millj Útb. 500 þús. Furugrund. ib. I m|ög góöu ást. i lyftuh. Stór stofa. Suðursv. Bilskyli Verö 1800 þús. Kjarrhólmi. Rumg ib. & a. h. Sérþvottah. Verð 1,6 millj KÓpaVOgur. Mjög rúmg. fb. á 1. h. í fjórb.húsi. Aukaherb. í kj. Bilsk. MosfellSSVeít Rúmgóð íbúð í fjórbýllshúsi. Sér hltl og Inng. Rúmg. bílskúr. Verö 1950 þús. ÞÓrsgata Rúmg. íb. i steinhúsi. ibúðin er í góðu ástandi. Verð 1650 þús. Laugavegur f. ofan Hlemm Ibúð í góðu ástandi með góðu fyrirkomulagu. A 1. hæð. Þægileg staösetning. Verð 1450. 4ra herb. FellsmÚIÍ Vönduö endaíbúð é 3)u hasð, ca. 150 tm. ibúð i sér- lega góðu éstandi. Bilskúrsréttur. LeírubakkÍ. 4ra-5 herb ibuð ca. 120 fm á efstu hæö í enda. 2 stofur. sér þvoftahús. Verð 2—2.2 mlllj. Brávallagata. Miðhæð ca. vm fm í steinhúsi. Laus strax. Verö 1750—1800 þús. Dalsel. Vönduö ibúö i enda á 3ju hæð ca. 120 fm. Sér þvottahús. Suður svalir Bilskyli Verð 2.1 — 2,2 millj SpÓahÓlar. 124 fm k. a 2 hæö Sérþvottahús. Innb. bilskur S.svallr. Verö 2.3 millj. Breiðvangur. 120 tm vönduö ibúð á 3. hæö. Sér þvottahús. Suður- svalir. Mikiö útsýni. Verö 2,1 mlllj. HáaleÍtÍShVeiÍÍ. Endaíbuð a 2. hæö Tvöfaldur bilskur. Verö 2.6 míllj HvaSSaleÍtí. 4ra—5 herb enda- ibúð á 3. hæð. Bilskúr. Verð 2.4 millj. BlíkahÓlar. Rúmgðö h. á 2. hæð i lyttuhúsi Góðar innréttingar Verö 1.8 mlllj. EngjaSel. Vönduð endaib. á 3. hæö, mikiö utsyni. Suður svalir, sér þvottahús. Verð 2.2 millj. Kópavogur. ibúð á 1. hæð í iioi- býlishúsi, innbyggöur bilskur. SÓIheÍmar. 4ra—5 herb. lúxus- ibúð i lyftuhúsl, húsvörður. Þvottah. i íbúðlnni. Verð 2,5 millj Hólahverfi. skipti a mM eign. 5 herb. ibúö ca. 135 fm í goöu astandi í lyftuhúsl. ib. afh. í |úní. Akv. sala. Æskileg skipti á minni ibuð. margt kemur til greina. ibúöin er seld vegna búferlaflutninga Hraunbær. 130 fm íbúð a etstu haað. Tvennar svalir. Sér herb. á jarð- hæð. Verð 2.2 millj. Hraunteigur. 115 tm íbúð a 2. hæð. Góð staðsetning. Endurnýjaö eldhus Verð 2,1—2.2 millj. Kleppsvegur mo i mjog goðu ástandi í lyftuhúsi. Stórar vinkil suður- svallr. Miklð útsýni. Sameign nýtekin í gegn. Verð 2,2 mill). Vesturberg vðnduð a. & tta hæð Þvottavél á baðl. Verö 1,8 millj. FífUSel Góð ib. á 1. hæð Sér þvottahús. Suður svallr. Verö 1850 þús. FlÚðaSel Vönduð ib. á 2. hæð. S.svalir. Bilskýli. SeláS Rúmg. endaíb. Afh. tilb. undir treverk. Bilskúrsréttur. Sérhæðir Hafnarfjöröur. n uæo > m- býlishúsi. ca. 110 fm. Bilskúr. Verð 2,3 millj Drápuhlíö. Efrl hæð í goðu ástandi Akveðln sala Skipti á minni eign mðguleg. Verð 2,5—2.7 millj. Hlíðarvegur Kóp. 130 fm hæð í þribýlishúsi. Fjögur herb. Bflskúr. Verö 2,8 millj. VeStUrbær. 160 fm hæö á efstu hæö i þribýlishúsl. Bílskúrsréttur. Hæðargarður. 120 tm etn ser- hæð, 4 svefnherb., gott fyrirkomulag. Laus strax. Verö 2—2,1 nnllj Kambasel. Neðri hæö ca. 114 fm. Ný elgn. Verð 2.2 millj. Teigar. 1. h. i þríb.húsl ca. 130 fm. nýl. bilsk.. gott ástand. Akv. sala. Verð 3 mlllj. Barmahlíð. Efrlsérh. IMUV Mjog gott ást. Bflsk.r. Verö 2,6 millj MOSfellSSVeít 150 fm Bf og glæsileg hæö. Bilskúr. Verö 3 millj Kjöreigns/f Ármúla 21. ÖldUtÚn Hf. Efri sérhæð ca 150 fm í þríbýlishúsi. Sér þvottahús. Verð 3 Raðhus MOSfellSSVeÍt. Raðhús með tveimur ibúöum. Vönduð eign. Góð staðsetnlng. Verð 3,5—3,7 mill). MosfellSSVeÍt. Mjög vandaö hús á tveimur hæðum auk kjallara. Inn- byggður bilskúr. Möguleiki á tveimur ibúöum. Toppfrágangur. RjÚpUfell. Vandaö raöhus á einni hæð. Ca. 130 fm. Bilskúr. Verö 3.2 millj. VíkurbakkÍ. Endaraðhús ca. 200 fm. Innb. bilskur Verð 4 millj YrSUfell. Snyrtilegt raöhús é einnl hæð, 135 fm. 4 svefnherb., fullfrágenginn bilskúr. Möguleg sklpti á mlnni eign i Breiðholti. Laugalækur. Endurn. raöh 2 hæöir og kj. Göö staðsetn. Verð 3,7 millj. Fagrabrekka. vandað enda- raöhús með innbyggöum bilskúr. Út- sýni. Verö 4,2 millj. Seljahverfi. Endaraðh. m. tveimur ib. Gott ástand. Kaldasel. Endaraön. á bygg- ingarstigi Stór bilsk. Eignasklpti. Teigar. Vandaö hús á 3 hæðum. Mögul. á sérib. i kj. Verö 3,8 millj. Neöra Breiðholt. vandað raðh. ca 191 fm. Sami eigandi. Innb. bflsk. Akv. sala. TorfUfell. Raöh. é einni hæð auk bílsk. Nyjar innr. Verö 3 millj VÖIVUfell. Raðh. á einni haaö. 130 fm. Bilsk. Verö 2,7 millj Garðabær Vandaö raöhús ca 140 fm. A neöri hæö er rúmg. bilskúr. og rúmg. herb. m. snyrt- ingu og sér inngangi sem haegt er að tengja efri hæð m. hringstiga. Gróið umhverfi. Verð 3,7—3,9 millj. Einbýlishús HllöaráS. Glæsileg húseign á tveimur hæöum. Frábært utsyni. Ekkl fullbúin eign. Kjörlö fyrir tvær fjölskyld- ur. Verð 4,5 millj. Sunnanvert Álftanes. Einb.hús á sjávarlóð. Mikið útsyni. Stærö ca. 135 fm, eignin er ekki alveg tullb. Verö 2,8 mlllj. VeStUlbær. Nýtt Ha a 2 hæðum. Ekki afveg fullb. eign en vel ibúöarhæf. Góð teikn. Skipti á sérh. í vesturb FlatÍr. Hús á emni hæö. ca. 200 fm. Bílsk réttur Verð 3,8—4 millj FOSSVOgUr. Vandað hús á einni hæð. Kj. undir öllu husinu m. sérinng. Góð staösetn. Sömu eigendur. Hólahverfi. stotutai á 2 hæðum. gr.fl. 150 fm auk bilsk. Utsyni. Eignask Víghólastígur. tm. < goöu ástandi. Selst i einu eða tvennu lagi. Bílsk.réttur. Akv. sala. Ymislegt TÍI leígU 4ra herb. ib. i Hólahverfi. Leigutími 6—12 mán. Leiguupphæö 10—1200 á mán. Byrjunarframkvæmdir. að parhúsum i Mosfellssveit. Góðar teiknlngar. Hagstætt verö. HÖfðahverfÍ. 250 fm jarðhæð. fultfrágengin, laus strax. SelfOSS Hús á einni hæð. Vel stað- sett á stórri lóö. Verö 2,8 mlllj. BÚjÖrð Jörö i Húnavatnssýslu. Tún ca. 20 ha. Miklir ræktunarmöguleikar Veiöiréttur. Nýtt ibúðarhús í smiðum. Önnur mannvirki í þokkalegu ástandi. FyrÍrtækÍ Kðku og brauðgerö með góða og þekkta vöru. Gott lelgu- húsn. fykjir. Góöar vélar. Verðhugm. 2.8—3 millj. Skrifstofuhúsnæði 4o-so fm skrifstofuhúsnæöi óskast á lelgu fyrir félagasamtök, margt kemur tlt greina. Oan. V.S. Wiium lögfr. Ólafur Guömundsaon sölu- stjóri. Kristján V. Krístjánsson viðskiptafr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.