Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 15
MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 6. MAÍ 1984 15 82744 Arnarnes Nýlegt vandað einbýli 2X160 fm á tveim hæöum, nær fullfrá- gengiö. Á neöri hæð: Samþ. 2ja—3ja herb. íbúð með mögu- leika á sérinngangi. 50 fm bíl- skúr, þvottahús og geymsla. A efri hæö 4 svefnherb. Stórar stofur, vandaö eldhús og baö. 3 svalir. Mikiö útsýni. Bein sala eða skipti á einbýli á einni hæö í Garöabæ. Langholtsvegur Mjög glæsilegt og mikid endur- nýjaö tæplega 150 fm einbýli (timbur). Nýjar innr. 40 fm bíl- skúr. Góö vinnuaöstaöa. Æski- leg skipti á 4ra herb. íbúð í sama hverfi. Kópavogur — Vesturbær Efri sérhæö í þríbýli rétt við Kársnesskóla. Stofa og 2—3 svefnherb. Sérinng. Sérhiti. Sérþvottahús. Til greina kemur aö selja meö 65% útb. og verötr. est. til 8 ára. Laus fljótl. Fellsmúli Sérlega vönduö og vel um gengin 5—6 herb. endaíbúö á 3. hæö ca. 130 fm. Gott búr og þvottahús innaf eldhúsi. fbúö i sérflokki. Bílskúrsréttur. Verö 2.500 þús. Asparfell Góö 4ra herb. íbúö á 3. hæð. Þvottahús á hæöinni. S-svalir. Verð 1.700 þús. Austurberg Rúmgóð 4ra herb. ibuð á 2. hæð. Vandaöar innréttingar. Stórar s-svalir. Bein sala. Verö 1.700 þús. Grenimelur Sérlega falleg 3ja herb. ibúð á efstu hæö í 3-býli. S-svalir. Mik- ið útsýni. Verð 1.650—1.700 þús. Flókagata Rúmgóö 3ja herb. efri sérhæö í 3-býli. Sérhiti. Laus 1. júli. Verð 1.800 þús. Hrafnhólar Falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö (efstu) í litilli blokk. Góöar inn- réttingar. 25 fm bilskúr. Laus 1. apríl. Eskihlíð Vönduð og rúmgóö 2ja herb. íbúö á 4. hæö ásamt góöu aukaherb. írisi. Verð 1.350 þús. Austurberg Rúmgóö 3ja herb. íbúö á efstu hæð ásamt bílskúr. Verð 1.650 þús. Engihjalli Falleg 2ja herb. nýleg ibúð á jarðhæð. Sérlóð. Laus strax. Verð 1.300 þús. Asparfell Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 5. hæð. Góöar innr. Laus fljótlega. Verð 1.300 þús. Hraunbær Lítil en góö 2ja herb. samþykkt kjallaraíbúð. Verö 950 þús. Stelkshólar 2ja herb. rúmgóö íbúö i góöu astandi Getur losnaö fljótlega. Súlunes Tæplega 1800 fm eignarlóö á góöum staö. Öll gjöld greidd Verð 750 þús. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! 4* ^HiJS^lNríÍJÍi1 FASTEIGNASALA LAUGAVEGI24, 2. HÆÐ SÍMI 21919 — 22940 Opið í dag kl. 1—4 EÍnbýlÍShÚS — Seljahverfí. Ca. 360 fm glæsilegt einbýlishús meö lallegu utsyni. Tvöfaldur bilskur Miklir möguleikar fyrir 2 fjölskyldur. Möguleiki á vinnurymi i kjallara meö sérinngangi. Raöhús — Fljótasel — Ákveöin sala. ca. 190 <m taiiegt endaraðhús á 2 hæöum Tvennar svalir. Bilskúrsréttur. Verð 2.800 þús. Parhús — Kópavogsbraut — Kópav. ca 126 im parhús a 2 hæðum + hluti af kjallara. Rúmgóður bilskur Stór sérgaröur. Verö 2,5 miMj. Seljahverfi — tvær íbúðir Ca. 285 fm glæsilegt endaraðhus á þremur hæðum Tvennar svalir. Ðílskúrsréttur. Séribuð í lítiö niöurgr. bjðrtum kjallara. Ákveðin sala. Verö 3.900—4.000 þus Einbýlishús Garöabæ Ca. 145 fm fallegt einbýlishús með rœktuðum garöi. 4 svefnherb. Stórar stofur o.fl. Akveðin sala. Verð 3.3 millj. Sérhæö — Herjólfsgata — Hafnarfiröi. ca. itofmfaiiegefn sérhæð i tvíbýlishúsi. Mikið endurnýjuö. Qott útsýni. Verð 2 millj. Einbýlishús — Eyjaseli — Stokkseyri Raöhús — Heiðarbrún — Hverageröi Parhús — Borgarheiöi — Hveragerði Einbýlishús — Borgarhrauni — Hverageröi Ibúðir óskast: Hðfum kaupendur að Einbýlishúsi Mosfellssveit Einbýlishúsi Seltjarnarnesi 4ra herb. ibúö við Reynimel, Meistaravelli eða nagrenni Tveimur ibúöum i sama húsi ca. 130 fm á Háaleitis- Holta- eöa Hliöahverfis- svæðinu. Baöar eignirnar þurfa aö vera með bilskúrum 4ra herb. ibúð með rúmg. eldhúsi og baði. Ekki i úthverfunum. Þarf að henta fólki í hjólastól. Irabakki — 4ra—5 herb. — Akveöin sala. ca. 115 tm ibuö á 2. hasö i blokk. Herb. í k). meö aðgang aö snyrtingu fylgir. Tvennar svalir Arahólar — 4ra herb. — meö bílskúr. ca. 115 tm taiieg ibuö á 4. hæð í lyftubiokk. Stórkostlegt útsýni. Bilskúr. Akveðin sala. Verö 1950 þús. Langholtsvegur — 4ra herb. — Ákveðin sala. Rishæð meö sérinngangj og sérhita 27 fm geymslurými i kjallara. Verö 1500 þús. Kársnesbraut — 4ra herb. Kópavogi. ca 100 fm ibúð a 2. hæð i þribýli. Akveöin sala. Laus strax. Verð 1650 þús. Álfaskeið — 4ra herb. — Hafnarfirði. ca 100 tm faiieg ibuö i blokk Sérgeymsla i ibúð. Suöursvalir. Bilskurssökklar Sameiginlegt þvottaherb. á hæðinnl. Verð 1850 þús. Asparfell — 4ra herb. — Lítið áhvílandi. ca notm falleg íbúð á 3. hæð i lyftublokk Verð 1650 þús. Laugavegur — 3ja herb. — Ákveðin sala. ca. so tm ibúö á 3. hæð i steinhúsi. Margt endurnýjað. Verö 1.400 þús. Engihjafli — 3ja herb. Kópavogi ca. 90 tm taiieg íbúo a c hæð i lyftublokk. Stórar svalir. Þvottaherb. á hæðinni. Akveðin sala. Verð 1.650 þús. Furugrund — 3ja herb. — Kópavogi. ca. so fm taiieg ibuð á 3. hæö i lyftuhúsi Suðursvalir. Þvottaherb. á hæöinni. Verö 1650 þús. Dalsel — Stór 3ja herb. með bílageymslu. ca 105 tm falleg ibúö á 3. hæð i blokk. Suöursvalir. ötl sameign frágengin. Brattakinn — 3ja herb. — Hafnarfirði. ca. so tm taiieg risibúð i þríbýlishúsi. Akveðin sala. Verö 1400 þús. Krummahólar — 2ja herb. Ákveöin sala. ca eo tm góo íbúö á 3. hæð i lyttublokk. Stórar suöursvalir. Þvottaherb. á hæöinni. Verö 1300 þús. Dalsel — 2ja herb. Ákveðin sala. ca 75 tm giæsiieg íbúö a 3. hæð + fokhelt rými í risí. Fullbúin bilageymsla. Verð 1650 þús. Kambasel 2ja herb. ný íbúð ca. 65 tm taiieg íbuð a 1. hæð i litilli blokk. Suðaustur svalir. Þvottaherb. i ibúö. Verð 1.350 þús. FrakkaStígUr — 2ja herb. Ca. 50 fm íbuð a 1. hæð i jarnklæddu timburhúsi. Verö 1 millj. Holtsgata — 2ja—3ja herb. Hafnarfiröi .. 55 ¦.- ósamþ kjallaraíbúð i þnbylishusi. Nýtt gler. Steyptur bilskúr fylgir. Verð 800 þús. Einbýli — 2ja herb. Hafnarfiroi. ca 60 im iámkiætt timbur- hús á steyptum kjallara. Verö 1.250 þús. Engihjalli — 2ja herb. — Kópavogi — Laus strax. Ca. 60 fm falleg ibúð á jarðhæð í litilli blokk. Akveöin sala. Verð 1.300 þús. Seltjarnarnes — 2ja herb. ca. 55 fm goð kjaiiaraíbúð í tjórbýi- ishusi. Mikið endurnýjuö. Verö 1150 þus. Asparfell — 2ja herb. — Ákveoin sala. ca 65 tm taiieg íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Verð 1250 þús. Holtsgata — 2ja herb. — Ákveðin sala. ca ssfmtaiieg íbúö á jaröhæð. Ekkert áhv. Verö 1150 þús. Ásbraut — 2ja herb. — Kópavogi. ca 55 tm taiieg ibúö á 2. hæð 1 fjolbýlishúsi. Verð 1150 þús. Mánagata — EÍnStaklÍngSÍbÚð. Ca. 35 tm ósamþ. kjallara- íbúö i þríbýlishúsl. Verö 650 þús. Hátún — Einstaklingsíbúö — Ákveöin sala. ca. 40 fm elnstaklingsibúö á 6. hæö i lyftublokk. Laus. Verð 980 þús. Karlagata — Einstaklingsíbúö — Tvíbýli Ca. 30 tm ósamþ kjallaraíbúö i tvibýlishúsi. Verð 600 þús. Verslunarhúsnæði — Borgartún — Laust nú þegar Lóðir: Kópavogi - Garoabæ - Álftanesi - Vogum Vatnaleysuatrönd. Vantar allar tegundir fasteigna á skrá. 43466 Opið í dag frá 13—15 Vífilsgata 1 herb. 31 fm einstaklingsíbúð i kj. Reynimelur 1 herb. 50 fm einstaklingsibúö i kj. Hávegur — 2ja herb. 55 fm á 1. hæð í tvíbýli. 27 fm bilskúr. Verð 1450 þús. Ásvallagata — 2ja herb. 60 fm á 1. hæð. Verð 1,2 millj. Hamraborg — 2ja herb. 60 fm á 1. hæð. Engihjalli — 2ja herb. 70 fm á 8. hæð. Laus sept. Verö 1,4 millj. Melgerði — 3ja herb. 70fmírisi. Verð 1.5 millj. Kársnesbraut — 2ja—3ja herb. 70 fm á 1. hæð. Verð 1500 þús. Kjarrhólmí — 3ja herb. 90 fm á 4. hæð. Glæsil. innr. Sérþvottur. Verð 1650 þús. Hrafnholar — 3ja herb. 90 fm á 3. hæð. Bilskúr. Verð 1700 þús. Kjarrhólmí — 4ra herb. 100 fm á 2. hæð. Sérþvottur. Laus i júní—júii. Verð 1850 þús. Ásbraut — 4ra herb. 100 fm á 2. hæð. Svalainng. Þvottur á hæð. Bílskúrsplata komin. Verö 1850 þús. Hófgerði — 4ra herb. 100 fm í risí ásamt bílskúr. Kársnesbraut — 4ra herb. 120 fm neðri sérhæö í þribýli og 4ra herb. á 2. hæð. Afh. tilbúin undir tréverk f október ásamt bílskúr. Teikningar á skrifstofu. Holtagerði — sérhæðir Eigum í sama húsi tvær 120 fm hæöir með hjóna- og svefnherb. Bíiskúrsréttur fylgir. Skipti á 2ja og 3ja herb. t'búöum i Hamraborg skilyröi. Einkasala. Reykás — raðhús Eigum eftir tvö raðhús sem verða afhend fokhetd nú í mai- júni rneö innb. bíiskúrum. Full- frágengiö aö utan meö hurðum og gleri. Fast verð. Kópavogur — einbýli 278 fm alls í Austurbæ Kópa- vogs, kjallari hæð og ris. Uppl. á skrifstofu. Reyöarkvísl — raðhus 250 fm á þremur hæöum. Afh. fokhelt í mai. Fagrabrekka — raðhús 260 fm á tveimur hæðum, endaraðhús ásamt bílskúr. Vandaðar ínnr. Einbýli - hjólastóll Höfum fjarsterkan aðtla að. ein- býlishúsi á einni hæö sem hægt er aö komast um í hjólastól má vera i Kópavogi. Garðabæ eöa Reykjavík. f™ I Fasreignasalan fZ- ErGMABORG sf. Hamraborg 5 - 200 Kópavogur Símar 4346« & 43805 Sötum: Jóhann Hálfdánarson. ba. 72057. Vilhiálmur Einarsson, hs. 41190. Þórólf ur Kriatjén Becfc hrl. Gudmundur Tómasson soluttj., hsimssimi 20941 Vioar Böðvarsson viðsk.fr., h.ima.imi 2981«. BJ 85009 — 85988 símatími í dag 1—6 Hlunnindajörð í Mýrasýslu Jörðin er vel staðsett, ca. 2ja tíma akstur frá Reykjavík. Ræktuð tún ca. 40 ha. og nær ótakmörkuö ræktunarskilyröi. Ýmis hlunnindi t.d. jaröhiti, reki. Jöröin hentar sérstaklega vel fyrir fiskeldi. Veiðiréttur fylgir. Agætt íbúðarhús og aörar byggingar í góöu ástandi. Jöröin er seld m. vélum og áhöfn. Einstakt tæki- færi. Seljahverfi Einbýlishús á góðum stað á tveimur hæðum. Á efri hæð sem er ca. 146 fm. eru 4 herb., stofur, eldhús, þvottahús, baöherb. og gestasnyrting. Lítil séríbúð á jarðhæö með sér inngangi. Eigna- skipti möguleg. Veröhugmynd 5,3 millj. Iðnaðarhúsnæði lönaðarhúsnæöi á jaröhæð, ca. 340 fm í Holtunum. Góö aö- keyrsla, mikil lofthæö. Til afh. strax. Eignaskipti möguleg. Verslun með fatnað Þekkt verslun í hjarta borgarinnar er til sölu. Gott leiguhúsnæöi. Góð umboð fylgja. Verslun í fullum rekstri. Hagstæöir skilmálar fyrir trausta kaupendur. Verslunar- og skrifstofuhúsnæöi Eldra húsnæði rétt viö Laugaveginn, á jaröhæöinni er verslun- arrými, ca. 80—90 fm. Á efri hæð og í risi eru skrifstofur. Hægt að breyta húsnæöinu í íbúöarhús. Nokkuö stór lóð. Geymslu- skúrar á lóöinni. Verðhugm. 3,5—4 millj. Seljahverfi Vönduð eign ca. 150 fm auk þess 50 fm á jarðhæð. Tvöfaldur bílskúr (sér bygging). Mikiö útsýni. Eignin er ekki alveg fullfrá- gengin. Ákv. sala. Verö 4,7 millj. Ibúðarhús og smábýlalönd á Kjalarnesi Um er að ræöa einbýlishús ca. 140 fm í snyrtilegu ástandi. Húsinu fylgir góð lóð. Heppilegt fyrir aöila sem vill skapa sér góða aöstööu, fallegt umhverfi, hugsanlegur byggingarréttur. Ljósmyndir á skrifstofunni. Verðhugmynd 2 millj. Auk þess eru til sölu 18 ha lands sem skiptast í þrjú skipulögö smabylalönd Góð staðsetning. Byggingarréttur fyrir hendi. Verð á hverri spildu er kr. 350 þús. Raðhús — Kópavogur Nýtt endaraöhús, á 3 hæöum. Á neðri hæðinni eru 3 rúmgóð herbergi. Anddyri og baðherb. Á efri hæð: stofur, eldhús, þvotta- hús, búr, snyrting og svalir. Kjallari undir öllu húsinu meö sér inngangi. Stærð samtals 188 fm. Frábært útsýni, eignin er full- búin aö utan, en ekki alveg frágengin að innan. Afhending 1/9. K jöreignYf 85009 - 85988 Armula 21. Dan V.S. Wiium logfrssoingur. Ólafur Guomundsson sölum

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.