Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.05.1984, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 6. MAÍ 1984 f fflSB wmm F»»tri(nassla. Hverfisjölu 49. Sími: 29766 Opið ffrá 13—18 — Við eniffl sérfraeðingar í fast- eignaviðskiptum. — Pantaðu ráðgjöf. — Pantaðu söfuskrá. 100 eignir á skrá. Símsvari tekur víð pöntunum allan sólarhnnginn. — Sími vegna samninga, veðleyfa og afsala 12639. Ólafur Geirsson viðskl. 2ja herb. Blönduhlíð, 75 fm. Sérinng. Verö 1250 þús. Klapparstígur, 60 fm. Stein- hús. Verö 1200—1250 þús. Krummahólar, 55 fm. Bílskýli. Verð 1250 þús. Frakkastígur, 50 fm ofan Laugavegs. Verð 1 millj. Arnarhraun Hf., 60 fm. Goöar innr. Verð 1,2 millj. Ásbraut, 55 fm. Verð 1150 þús. Laugavegur, 70 fm. Mikiö endurnýjaö. Verð 1,2 millj. 3ja herb. Langahlíð, 100 fm. Aukaherb í risi. Frábært útsýni. Verð 1,8 millj. Kjarrhólmi, 93 fm. Verö 1,6 millj. Álftamýri, 80 fm. Mikiö út- sýni. Verð 1,6 millj. Hverfísgata Hf., 80 fm kjara- kaup. Verð 1150 þús. Blönduhlíö, 100 fm. Geymslu- ris yfir allri ibúðinni. Verð 1800 þús. Laugarnesvegur, 70 fm sér- hæð á rólegum stað. Verö 1550 þús. Hrafnhólar, 80 fm. 2 svefn- herb. á sérgangi ásamt bað- herb. Verð 1600 þús. Stærri ibuðir Rauðalækur — Sérhaeð, ein- staklega snyrtileg sérhæð. Fæst i skiptum fyrir ca. 80 fm ibúð í lyftublokk. Barmahlíð — Sérhæð, góö sérhæö 130 fm. Verö 2,3 millj. Jörfabakkí, 110 fm. Tvennar svalir. Aukaherb. i kj. Búr og þvottah. í íb. Verð 1900 þús. Oldutún Hf., 200 fm góö sér- hæö meö bílskúr. Verö 3 millj. Oalsel, 117 fm glæsileg íbúö með vönduðum innréttingum. Verð 1950 þús. Hraunbær, 120 fm. Verö 1,9 millj. Austurberg, 110 fm, 3 svefn- herb., eldhús með borökróki. Verð 1700 þús. Engihjalh, vönduð íbúö, 100 fm. Verö 1,9 millj. Arahólar, m. bílskúr. Einstakt útsýni. Verð 2,1 millj. Vesturberg, búr og þvottahús inn af eldhúsí. Ljómandi eígn. Verð 1750 þús. Hverfisgata Hf., 130 fm. Bár- ujárnsklætt timburhús á fal- legri lóð. Verð 1850 þús. Smáraflöt Gb., 200 fm. Einlyft hús á stórri lóð. Verð 4 millj. Otrateigur, raöhús, 200 fm+stutt í sund. Verð 3,8 millj. Arnarnes, 320 fm einbýli, tvöf. bílskúr. Góður staður. Verð 5,2 millj. -Kaldasel, einbyli, tvílyft timb- urhús, 240 fm. Verð 3,4 millj. Grundartangi, raöhús 90 fm fullbúiö, suðurverönd. Verð 1,8 míllj. Markarflöt Gb., 300 fm einbýli með tvöföldum bílskúr. Verð 6,3 millj. Fljótasel, raöhús 290 fm. Verð4,1 millj. Blesugróf, 200 fm nýtt einbýli. Verð 4,3 míllj. PANTIO SÖLUSKRÁ 29766 Guöm Stefánsson Þorsteinn Broddason Borghildur Florentsdottir Svembjörn Hilmarsson J 3 Til sölu: Vesturbær 3ja herbergja vönduð íbúð á 1. hæö í nýlegu húsi viö Fram- nesveg. Ibúöinni fylgir bílskúr og góö sameign. Stórar suöur- svalir Laus strax. Garðabær Fallegt hús á besta stað á Flöt- unum. Hugsanlegt aö taka uppí söluverö vandaöa sérhæð eða raöhús í Reykjavík. Laugavegur 24 3. hæð, ca. 330 fermetrar. 4. hæð, ca. 285 fermetrar, þar af 50 fermetra svalir og aö auki ris. Husnæöi þetta er tilvalið undir skrifstofur, læknastofur, þjónustu- og félagsstarf, svo og til íbúöar. Þaö er lyfta í húsinu. Laus strax. Háaleitisbraut 2ja herb. góð íbúð á 3. hæð. Suöursvalir. Laus strax. Kópavogur Stórt parhús viö Digranesveg ásamt góðum bílskúr. Hugsan- legt aö taka uppí kaupveröið góða 3ja herbergja íbúð mið- svæöis í Reykjavík. Gróðrastöð Ca 4ra. ha. landsvæöi með jarðhita, gróöurhúsum og íbúö- arhúsi. Staösetning við Ara- tungu. Hafsteinn Hafstemsson hrl., Suðurlandsbraut 6, sími 81335. Hraunbær Raöhús 149 fm á einni hæö. 4 svefn- herb. Siórar stofur. Bilskúrsréttur. Bein sala eoa skipti á 3ja herb. ibúð i lyttu- húsi. Verð 3.100—3.200 þús. Byggðarholt — Mosfellssveit Nýtt raðhús á 2 hæoum ca. 130 fm með fafiegum garoi Bein sala. Verö 1.900 þús. Mosfellssveit 70 fm ibúðarhús. 2 hæðir og kjallari. Þarfnast standsetningar, ásamt 130 fm útihúsl i lélegu ástandi. 12—1600 fm löð. Fallegt útsýni. Tunguvegur Lítið raðhús á 2 hæöum meö kjallara. Makaskipti á 4ra herb. ibúö i lyftuhusi Verð 2.200 þús. Hæðargarður 4ra—5 herb. ibúð á 2. haeö. Laus strax. Austurberg 4ra herb. ca. 100 fm íbúö á 2. hasö i góðu astandi. Þvottahús á hæöinni. Suður svalir. Verð 1.700 bús. Kjarrhólmi Mjog falleg 4ra herb. ibúö ca 100 fm á 2. hæð. Suður svalir. Sér þvottahús. Verð 1.800 þús. Kjarrhólmi 3ja herb. ibuö á 3. hæo i goðu ástandi. Þvottahús i ibuðinni. Suður svalir. Verö 1.600—1.650 þús. Vesturberg 3ja herb. íbúð á 1. hœð i lyftuhúsi. Möguleiki á skiptum á ibúö i Hafnarflrði. Laugavegur 4ra herb. ibúö á 3. hæö i steinhúsi. Góð kjör Verð ca. 1.400 þús. Vesturgata Rúmgóð 2ja—3ja herb. íbúð á jaröhæð. Sér hiti. Nytt gler. Verö 1.100 þús. Víðimelur Falleg 2ja herb. ibúö í kjallara. Litið niöurgrafin. Snýr í suður. Verö 1.150 þús. Hraunbær Einstaklega falleg 2ja herb. ibúð á 3. hæð. Suður svalir. Klapparstígur Snotur 2ja herb. ibúð á 2. hæð í stein- húsi. Stórt eldhús Sér hiti. Verð 1.200—1.250 þús. Byggingarlóð Við Súlunes á Arnarnesi ca. 1.800 fm. Öll gjöld greidd. Verö 750 þús. Höfum kaupendur aö: Raðhúsi eöa embýli i Mosfellssveit. ðdýrum einstaklings eða 2ja herb. íbúöum. 3—4ra herb. íbúð í lyftuhúsl. Stóru raöhúsi eða einbýli vestan Elliöa- ánna. 4ra herb íbúö i vesturbæ. Opiö í dag frá kl. 2—5 Einar Sigurösson, hrl. Laugavegi 66, sími 16767. ^11540 Einbýlishús v/Lækjarás 230 fm einlyft nýtt elnbýlishús. 4 svefnherb. í svefnálmu. Stórar stofur, forstofuherb. Rúmgott eldhús með þvottaherb. og búri jnnaf. 50 fm bilskúr. Vsrð 5—5,2 millj. Nærri miðborginni 300 fm húsnæði, tilvaliö ryrir skrifst. ásamt viöbygg.rétti aö 350 fm ibúöar- og verslunarhusnæöi Nánari uppl. á skrifst. Einb.hús v/Klapparberg 170 fm nýlegt fallegt steinhús. A neöri hæð er stór stofa, húsbóndaherb., eldhús, þvottahverb., wc. meö sturtu. A efri hæð er arinstofa, sjónvarpsstofa, 3 svefnherb. o.fl. 30 fm bilikúr. Vsrð 4,3 millj. Raöhús við Hraunbæ 166 fm einlyft raðhús. 20 fm bílskúr. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsl. 4 svefnherb. Verð 3,3—3,4 millj. Raöhús við Víkurbakka 138 fm raöhús ásamt 20 fm bífskúr. Serttakl vandaðar innr. Vsrð 44 millj. Hæð í Hlíðunum 4ra herb. 115 fm ibúö á 2. haoö. 25 fm bílskúr. Verð 2250 þús. Hæð á Seltjarnarnesi 4ra herb. 105 fm íbúö á efri hæð. Nyl eldhúsinnr. Nýl. baöherb. Bílskúrsrétt- ur. Vsrð 2,1—2,2 millj. Við Dalsel 5 herb. 116 fm ibúð á 1. hæö. 4 svefn- herb. Verð 2,1 millj. Við Seljabraut 4ra herb. 110 fm vönduð íbúð á 1. haað. 3 svefnherb. Vandað baöherb. Bila- stæði i bilhysi Varð 2,1 millj. Við Fífusel 4ra herb. 110 fm endaibúö á 2. hæö. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Varð 1850—1900 þús. Við Engjasel 4ra herb. 103 fm vönduð íbúð á 1. ha9ð. Bilastæði i bilhýsi. Verð 2 millj. Við Orrahóla 4ra herb. 110 fm falleg íbúö á 3. hæð (efstu). Innb. bílskúr. Vwt 2,1—24 milli. Við Hraunbæ 4ra herb. 95 fm ibúö á 2. hæö. 3 svefnherb. Verð 1850 þú». Viö Ljósheima 4ra herb 100 fm ibúð á 5. hæð i lyftu- húsi. Verð 1800 þú». Við Barónsstíg 4ra herb. 100 fm ibuð á 2. hæö í stein- húsi Mætti nota sem skrifstofuhúsn ibúðin er talsvert endurn. Verö 1800 þús. Við Hrafnhóla m/bílskúr 3ja herb. 87 fm mjög vönduö ibúð á 6. hæö. Sérsmiöaöar innr Fagurt útsýni. 28 fm bílskúr Verð 1850—1800 þus. Við Dalsel 3|a herb. 85 fm ibúö á 4. hæð. Suður- svalir. Fagurt utsyni. Bilastæði í bilhysi. Verð 1800 þús. Við Engihjalla 3ja herb. 90 fm ibúö á 4. hæö. Verð 1650 þú». Við Fálkagötu 2ja herb. 65 fm ibúð á 3. hæð. Suöur- svalir Varð 1500 þú«. Við Arahóla 2ja herb. 65 fm íbúö á 4. hæö. Fagurt útsýni. Varð 1450 þó». Við Grettisgötu 43 fm samþykkt einstakl.ibúö á jarð- hæö. Verð 1—1,1 millj. Við Hraunbæ Góð samþykkt einstaklingsibúö á larðhæð Ekkert niðurgrafln. L»u« •tr.x Verð S00 þú« Við Lindargötu 30 fm snotur einslakl ibúö Sérinng. Sérhiti. Verð 800 þús. Einb.hús í Hveragerði 135 fm einlyfl nýlegt steinhus 45 fm bílskur Vsrð 2,5 millj. 60% útb. Efliral. til 8 «ra. Land við Laugarvatn Til sölu 4 ha lands, ca. 3 km frá Laug- arvatni. Selst i heilu lagi eöa hlutum. Nánari uppl. á skrifst r^> FASTEIGNA ¦441 MARKADURINN \f—J Óðinsgötu 4, simar 11540 —21700. Jón Guömund»»on, solust)., Laó E. Lövs lögfr., Ragnar Tömasson hdl. Þú svalar lestrarþörf dagsins á sírliim Ivfngpatis' s 20424 14120 tUTUNI? Kögursel — einbyli Sérlega vandaö einbýlishús, tvær hæöir og ris ca. 190 fm. Góð frágengin lóð. Gullfalleg eign. Verð 4,3 milljónir. Blikahólar 4ra herb. Falleg ca. 117 fm íbúð á 5. hæð. Nýendurnýjað eldhús og bað. Glæsilegt útsýni. 25 fm bílskúr. Ákveðin sala. Verð 2,1—2,2 millj. 28444 Opið 1—4 2ja herb. Langholtsvegur, ca. 50 fm ósamþ. kj. íbúö. Kr. 800 þús. Hlíðavegur, ca. 70 fm jarðhaað í þríbýli. Kr. 1250 þús. Snæland, ca 30 fm einst.ibúö á jaröhæö. Kr. 1100 þús. Hallveigarstígur, ca. 35 fm einst.íbúö í kj. Kr. 900 þús. Vesturgata, ca. 50 fm á 2. haeö í steinhúsi. Kr. 1250 þús. Engihjalli. ca. 60 fm á jarðhæð í blokk. Kr. 1300 þús. Grettisgata. ca 60 fm á 2. hæö i steinhúsi. Kr. 950 þús. Frakkastígur, ca. 50 fm á 1. hæð. Bílskyli. Kr. 1650 þús. Ásbúð, ca. 72 fm á jarðhæð í tvíbýli. Kr. 1400 þús. Jörfabakki, ca. 65 fm á 2. hæð í biokk. Kr. 1350 þús. Hamraborg, ca. 60 fm á 1. hæö i blokk. Kr. 1350 þús. Hraunbær, ca 55 fm á jarðhæð i blokk. Kr. 950 þús. 3ja herb. Bólstaðarhlíð, ca. 60 fm risíbúð í fjórbýli. Kr. 1250 þús. Hraunbær, ca. 67 fm á 3. haað í blokk. Kr. 1600 þús. Óðinsgata, ca. 60 fm á jarðhæð í þríbýli. Kr. 900 þús. Engjasel, ca. 103 fm á 1, hæð. Glæsileg. Kr. 2 millj. Lyngmóar, ca. 92 fm á 2. hæð. Bílskúr. Kr. 1850 þús. Háagerðí, ca. 70 fm risiþúð i tvíbýli. Kr. 1350 þús. Nesvegur, ca. 84 fm kj.íbúð í tvíbýli. Kr. 1450 þús. Engjasel, ca. 95 fm á 3. hæð. Bílskýll. Kr. 1900 þús. Kjarrhólmi, ca. 90 fm á 3. hæð í blokk. Sérþvottahús. 4ra—5 herb. Súluhólar, ca. 100 fm á 2. hæð. Ðílskúr. Kr. 2,1 mill). Álfhólsvegur, ca. 100 fm á jarðhæð i þrib. Kr. 1600 þús. Fífusel, ca. 108 fm á 1. hæð. Herb. i kj. Kr. 1800 þús. Hraunbær, ca. 110 fm á 2. hæð. Mjög góð. Kr. 1900 þús. Jörfabakki, ca. 100 fm á 3. hæð (efstu). Kr. 1750 þús. Flúðasel, ca. 100 fm á 2. hæð. Bílskýli. Kr. 2150 þús. Ásbraut, ca. 110 fm á 1. hæð (enda). Kr. 1800 þús. Móabarð, ca. 117 fm á 2. hæð. Bílskúr. Kr. 2,4 millj. Flúðasel, ca. 110 fm á 1. hæö í blokk. Kr. 1950 þús. Kóngsbakki, ca. 110 fm á 3. hæö (efstu). Kr. 1975 þús. Spóahólar, ca. 124 fm á 2. hæð. Bílskúr. Kr. 2,4 millj. Krummahólar, ca. 132 fm á 6—7. hæð. Bilsk.pl. Kr. 1950 þús. Sérhæöir Digranesvegur, ca. 130 fm á 1. hæð í þríbýli. Kr. 2,8 millj. Grenigrund, ca. 124 fm á 2. hæð í fjórb. Kr. 2,6 millj. Skipholt, ca. 130 fm á 1. hæð. Bilskúr. Kr. 3 millj. Skaftahlíð, ca. 140 fm á 2. hæð i fjórb. Kr. 2,7 millj. Kirkjuteigur, ca. 130 fm á 1. hæð. Bilskur. Kr. 2,8 millj. Hlíðarvegur, ca._130 fm á 1. hæð. Bílskúr. Kr. 2,7 millj. Gnoðarvogur, ca. 130 fm á 2. hæð i þrfbýli. Kr. 2,6 millj. Hæðargaröur, ca. 125 fm á 1. hæö í sérbýli. Kr. 2,6 millj. Radhús Engjasel, ca. 150 fm á 2 hæðum, endahús. Kr. 2950 þús. Giljaland, ca. 218 fm gott hús. Bílskúr. Kr. 4,3 millj. Hraunbær, ca. 145 fm á einni hæð. Bílskúr. Kr. 3,3 millj. Otrateigur, ca. 204 fm á 2 hæöum auk kj. Bílsk. Kr. 3,8 millj. Víkurbakki, ca. 200 fm með innb. bílskúr. Kr. 4 millj. Fagrabrekka, ca. 260 fm á 2 hæðum. Bílskúr Kr. 4 millj. Hlíðarbyggð, ca. 147 fm glæsilegt hús. Bilsk. Kr. 3,8 milij. Reynimelur, ca. 117 fm parhús á einni hæö. Kr. 2,7 mlllj. Einbýlishús Steinagerði, hæð og ris ca. 180 fm. Bílskúr. Kr. 3,7 millj. Kvistaland, ca 270 fm á einni hæð. bilskúr. Kr. 6,5 millj. Digranesvegur, kj., hæö og ris auk bílskúrs. Kr. 3,9 millj. Dvergholt, hæð og kj. ca. 130 fm gr.fl. Kr. 2,5 millj. Dalsbyggð, ca. 272 fm á 2 hæöum. Bílskúr. Kr 5,2 millj. Melgerði, ca. 105 fm gott hús. Bilskúr. Kr. 2,8 millj. Ásbúð, ca. 450 fm glæsilegt hús. Bílsk. Kr. 7 millj. Kvístaland, ca. 200 fm gott hús. Bflskúr. Kr. 6,5 millj. Vesturborgin, ca. 400 fm frábært hús. Bilskur Uppl. á skrifst. Annað Iðanðarlóð í Garðabæ fyrir tvö hús auk bilastæða á góðum stað. HUSEIGNIR &SKIP VflTUSUNOII SIMI Damel Ámason, logg last. Ornolfur Úrnóllsson, solustj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.