Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 12
12 B FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ t KAUPENDUR ATHUGIÐ Aöeins hluti eigna úr söluskrá okkar er aug- lýstur í blaðlnu í dag. Símatími laugardag kl.11-14og sunnudag kl. 12-16 Einbvli Miðstræti - einb./tvíb. Qlœsll. hús sem er Kj., 2 hæöir og ris. Eignin er um 300 fm og býður uppá mikla mögu- leika. V. 21,0 m. 2578 Hjálmholt - nýtt.. Vorum aö tá til sölu hús með tveimur (búðum á þessum vinsæla stað. Stærri íb. er 7 herb. og um 240 fm. Minni íb. er 4ra herb. og um 132 fm.Tvöf. bílsk.V. 22,0 m. 4171 Urðarhæð - nýtt.. Giæsii. sér- hannað einb. á einni hæð með tvöf. bílsk. um 230 fm. Húsið er fullb. að utan en rúml. tilb. u. trév. aö innan, málað og með trágengnum toftum aö hluta. Frág. lóð. Áhv. 6 millj. húsbr. V. 15,9 m. 4286 Suðurhús - einstakur út- sýnÍSStaður. Vorum aö fá í sölu glæsil. nánast fullb. um 350 fm einbýl- ishús á tvelmur hæðum. Massfvt park- et. Húsið er elnangraö aö utan og allur frág. er fyrsta flokks. Gufubaö. Tvðf. btlsk. Húsið stendur á trábærum útsýn- Isstaö I útjaðri byggðar. Hagstæð lang- tfmatán.V. 21,0 m. 4233 Klyfjasel. Vandað og vel staösett tvíl. 187 fm einb. ásamt 28 fm bílsk. 4-5 svefnh. Fallegt útsýni. Skipti á 4ra herb. íb. koma til greina. Áhv. 7,5 m. V. 15,7 m. 3661 Lyngheiði. Glæsll. einb. á einni hæð um 170 fm auk 25 fm bllsk. Parket. Garð- skáli. Turnherb. meö miklu útsýni. Húsiö er mjög vel staðsett á útsýnisstað í enda götu. V. 14,9 m. 4244 Tvíbýli - hagstæð kaup. Tvær sér Ibúðir I traustu steinhúsi í miðbænum. 2ja herb. íb. á jarðh. og 4ra herb. á efri hæö og í risi. Ákv. ca. 4,9 m. V. alls 7,9 m.4049 í vesturbæ KÓp. Vorum að fá I sölu vandaö 192 fm einl. einbýli ásamt stórum bllsk. með 3ja fasa rafm. 4-5 svefnherb. Stórt eldh. og stórar stofur m. arni. Verðlaunalóð. V. 14,6 m. 4222 Laugarásvegur. Giæsii. einb. við Laugarásveglnn. Húsið er um 300 fm auk bllsk. með geymslu um 40 fm. Húsið er allt hið vandaðasta og skiptist m.a. í 5 herb., góðar stofur m. arni, gufubað o.fl. Möguleiki er á stórri Ib. með sérinng. á Jaröh. Skípti á minni eign koma til greina. V. 24,9 m. 2870 JÓrusel. Mjög fallegt um 310 fm þrílyft einb. Húsið þarfnast lokafrágangs innan- dyra. Falleg eldhúsinnr. Góð og mikil eign. V. 15,8 m. 4166 Hjallabrekka. Mjög gott einb. 186,8 fm með góðri vinnuaðstöðu/bílsk. á jarðh. 4 svefnh. Nýl. gólfefni, endurn. eldhús o.fl. Glæsil. garður - stórar svalir. V. 13,9 m. 4000 Parhús Grófarsmári. Giæsii. tviiyft um 195 fm parh. auk 28,5 fm bílsk. Mjög fallegt út- sýni. 4-5 svefnherb. og stórar stofur. Hús- ið afh. fullb. aö utan en fokh. að innan. V. aöeins 8,750 m. 4225 Grófarsel. tvíl. mjög vandað um 222 fm parh. (tengihús) a sérstakl. góðum stað. Húsíð skiptist m.a. ( 5 svefnh., 3 stofur, o.fl. Ný eldhúsinnr. Bdskýli, V. 14,9 m. 3797 Þjónustuhús - Hjallasel. vand- að og fallegt parh. á einni hæð. Fallegur garður. Þjónusta á vegum Reykjavb. er f næsta húsi. Húsið getur losnað nú þegar. V. 6,9 m. 2720 Raðhus JÖklafold. Glæsil.150 fm endaraöh. sem sklptist I 4 svefnh., 2 stórar suður- stofur o.fl. Masslf parket og fllsar á gólf- um. Vandaðar innr. Áhv. 5,6 millj. I hagst. langtlmal. V. 13,5 m. 3537 Kambasel. Mjög fallegt 180 fm endaraðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 4 svefnherb., 3 stofur. Arlnn, mlklar sólsvalir, fallegur garöur. V. 12,7 m. 3865 Mosarimi. Glæsil. nýtt og fullb. 151 fm raöh. með innb. bílsk. 3 stór svefnh., sjónvarpshol, stór stofa m. fhlkllll lofthæö. Húsið afh. fullb. að utan sem innan nú pegar. V. 12,7 m. 4224 Látraströnd. Mjög fallegt og óvenju bjart um 200 fm raðh. m. Innb. bllsk. 5 herb., 2 baöherb., stór stofa. Glæsil. út- sýni. V. 13,9 m. 4190 EIGNAMIÐLUNIN % Sími 88 • 90 • 90 - Fax 88 • 90 • 95 - Síðumúla 21 Breiðholt. Glæsil. tengih.. með innb. bílsk. og stórri sólstofu. Á 1. liæð er m.a gestasn., þvottah., herb., eldh., búr og stofur. Á 2. hæð eru 3 herb. skv. teikn., baðh., sjónvarpsh. og um 55 fm sólstofa. I kj. er hobbyherb., eitt svefnherb., bað, saunaklefi o.fl. Stutt I skóla. Skipti á minni eign koma til greina. V. 15,7 m. 3777 Hæðir Sérhæð við Kvisthaga - nýtt.. 7 herb. vönduð björt og góð um 200 fm efri sórh, og ris ásamt 2ja herb. íb. á jaröh. Á hæðinni eru m.a. 2 saml. glæsll. stofur, 2 herb., eldhús og baö. I risi eru 3 stór herb., baö, þvotta- h. og geymsla. Bílskúr. Fallegt útsýni og góð staðsetnlng. 4312 Kambsvegur - nýtt.. Mjðg snyr- tll, 130 fm neðri sérh. í 3-býli ásamt 30,8 fm bílsk. 2-3 stofur, 4-5 svefnh. Parket o.fl. V. 10,5 m. 4263 Álfhólsvegur - góð kaup. 134 fm sérhæð á 1. hæð í góöu 3-býli ásamt 26,6 fm bilsk. 4 svefnh. Eldhús og gler er endurn. að hluta. Áhv. 2,6 m. Byggsj. V. aöeins 8,4 m. 4230 NjÖrvaSUnd. Rúmg. og björt 122 fm neðri sórh. I traustu steinhúsi. (b. er laus nú þegar. V. 9,7 m. 4259 StÓrholt. Hæð og ris 135 fm auk 32 fm bllsk. í traustu húsi. Á hæðlnní eru 4 svefnh. en lltil Ib. meö tveimur herb. er í risi. V. 9,9 m. 4261 Dragavegur - Laugarás. i-ai leg og björt um 115 fm neðri sérhæð I fal- legu steinhúsi. Mjög gott ástand. V. 8,9 m. 4169 Seltjamarnes. Falleg og björt um 112 fm sérhæö (jarðh.) með góðum um 28 fm bílsk. 3 svefnh. Parket. Flísar á baöi. Beykiinnr. í eldh. Áhv. 4,0 m. I hagst. langtímal. V. 9,9 m. 4151 Engihlíð - hæð og ris. um 165 fm mjög vönduð og mikið endurn. Ib. á tveimur hæðum. Á neðri hæð er m.a. 2 saml. stofur, borðst./herb., herb., eldh., bað o.fl. I risi eru 2 góð herb., stór hol/herb. og snyrting. Skipti á minni eign koma til greina V. 12,5 m. 3745 Víðihvammur. 4ra herb. 104 fm góö efri sérh. ásamt 25 fm bílsk. Fallegt útsýni og góöur garður. Rólegt umhverfi. V. 8,8 m. 4021 NeSVegur. 118 fm 4ra-5 her- bergja neðri sérh. i nýl. núst. Allt sér (Inng., hiti, þvottaherb.o.fl.) Fallegt'út- sýni. Ákv. sala. V. 9,5 m. 3734 4ra-6 herb. Hraunbær - nýtt.. vorum að fá i sölu fallega 4ra herb. íb. ásamt aukah. I kj. Fráb. útsýni. Makask. á raðh. koma vel til greina. V. 7,4 m. 4098 Eskihlíð - nýtt.. Vorum aö fá til sölu 4ra herb. um 100 fm góða íb. á 3. hæð I blokk. V. 6,9 m. 4283 Vesturberg 144 - nýtt.. Mjðg falleg 100 fm endalb. á 2. hæð ( verð- launablokk. Vandaðar innr. og gólfefni. Séreign öll og sameign I mjög góðu ástandi. V. 7,3 m. 4109 Breiðvangur. Mjög falleg 121 fm fb. á 1. hæð. Nýtt eldhús, gott baö. Parket á stofu. Suðursv. Áhv. ca 5,6 m. hagst. lán. V.8,9m. 2738 Hörðaland - laus. góö um 90 fm endaíb. á 1. hæð í góðu húsi, Gðð- ar s-svalir. ib. er öll nýmáluð og laus strax. Endurn. gólfefnl að hluta. V. 7,9 m. 3855 Krummahólar - gott verð. 4ra-5 herb. falleg endalb. I blokk sem hef- ur nýl. verið endurnýjuð. Nýtt párket. Áhv. Byggsj. 2,4 m. V. 6,9 m. 4004 Bogahlíð. Falleg 4ra herb. ib. á 1. hæð í nýi. ví&gerðu húsi. Aukaherb. i kj. Nýl. eldhús. V. 7,3 m. 4161 Hvassaleiti. M)ög falleg 87 fm íb. ásamt 21 fm bflsk. I góöu fjölbýll. Áhv. 4,1 m. langt. tán. Ath. sk. á dýrari elgn. V. 8,1 m. 4206 Leirubakki - nýtt.. Faiieg og bjort um 105 Ib. á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. ib. er -nýmáluð og er laus. V. 7,5 m. 4294Vesturberg - hagst. kaup. Ágæt 80,5 im ib. á 2. hæð. 3 svefnh. Vestursv. Áhv. hagst. lán 1,7 m. V. aðelns 5,8 m. 2156 Kaplaskjólsvegur - lyftu- hÚS. Falleg 116 fm fb. á 6. hæö, Stórkostlegt útsýni. V. 9,8 m. 3687 Flyðrugrandi. 5 herb. 125 fm glæsil. ib. m. stórum suðursv. (mögul. á sólstoiu). Parket og flísar á gólfum.l dag er Ib. með 2 stórum svefnh. en þau geta auöveldl. verið 4. Fallegt útsýni. Húsið er nýviög. Góð sameign m.a. gufubaö. 25 fm bílsk. Skipti á einb. eða rað/parhúsi koma tilgreina.V. 12,8 m. 1202 Hrauntunga. Mjög snyrtil. 97 fm sórh. á jaröh. I 2-býli ásamt 28 fm bllsk. Nýtt eldh. Baöh., gler og gólfefni endurn. að hiuta. V. 7,9 m. 4274 Engjasel. 3ja-4ra herb. glæsil. Ib. á 3. hæö með frábæru útsýni. Stseðl I bílag. Áhv. 4,0 mlllj. Skipti á 2ja herb. ib. koma til gretna. V.7,5 m. 3605 Ártúnsholt - bílsk. Giæsii. 117 fm 5 herb. Ib. á l.hæö ásamt bílsk. við Fiskakvisl. Ib. er öll parketl. og með vönduðum Innr. Tvennar svalir. Franskir gluggar I stofum. Áhv. 4,3 millj. 3456 Jöklafold. Glæsll. 4ra herb. 110 fm íb. á 3. hæö I blokk. Vandaðar innr. og gólfefnl. Tvennar svalir. Glæsil. út- sýni. Áhv. ByggsJ. og lifsj. V.R. 5,2. Grelðslb. á mán. 29 þús. Bílsk. V. 9,9 m. 4030 Espigerði. 4ra-5 herb. falleg og björt íb. á 4. og 5. hæð i eftirsóttu lyftuh. Fallegt útsýni. (b. er laus nú þegar. Skipti á einb. í Kóp., Garöabæ eða Hafnarf. koma til greina. V. 9,6 m. 4241 Seljahverfi. 6-7 herb. mjðg góö 150 fm íb. á tvefmur hæðum (1.h.+jarðh.) ásamt stæði I nýl, uppbit- uöu btlskýli. Á hæðinnl eru 2 herb., stofa, eldh. og baö. Á jarðh. eru 3 herb., baö o.fl. Sórinng. á jarðh. Áhv. 2,0 m. ByggsJ. V. 9,3 m. 4113 Kambasel - 5-6 herb. góö 149 fm ib. á tveimur hæðum. Á neðri hæð eru m.a. 3 herb., þvottah., baðh., stofa o.fl. I ris er baöh. og stórt baðstofuloft en þar mæ.tti innr. 1-2 herb. V. aöeins 8,5 m. 4180 Háaleitisbraut - sér inng. 4ra herb. falleg 90 fm íb. á Jarðh. Parket og fllsar. Laus fljótl. Ákv. sala. V. 6,9 m. 4132 Bogahlíð. Björt og góð 4ra herb. íb. á 3. hæð (efstu) í fjölb. 3 svefnherb. Mjög gott útsýni. Skipti á 5 herb. íb. í grónu hverfi koma til greina. V. 7,1 m. 4053 Lindarbraut. 4ra herb. 107 fm björt íb. á jaröh. Sér inng. og þvottah. Sér garð- ur (skjólverönd). V. 7,6 m. 4035 Álfheimar. 4ra herb. björt um 100 fm rislb. með fallegu útsýni og sólstofu. Suö- ursv. V. 7,9 m. 4013 Engihjalli. Góö 97 fm lb. á 7. hæö i 2ja lyftu húsi. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. V. 7,2 m. 4028 Grandavegur. 4ra herb. glæsll. Ib. á 5. hæö (efstu) I lyftuh. íb. snýr til suöurs og vesturs og nýtur fallegs útsýnis. Park- et. Stutt l alla þjónustu. Þvottah. I íb. Áhv. Byggsj. 4,8 millj. V. 9,0 m. 3778 Flúðasel. Góð 91,5 fm íb. á 2. hæð (1. frá inng.). Parket á holi og gangl, góðar svalir, þvottah. f íb. Ath. skipti á minnl eign. Áhv. ca. 4,0 m. V. 6,9 m. 2557 Eyrarholt - turninn. Giæsii. ný um 109 fm íb. á 1. hæö ásamt stæði I bílag. Húsið er einstakl. vel frág. Fallegt útsýni. Sérþvottaherb. V. 10,9 m. 3464 3ja herb. VeghÚS. 3ja-4ra herb. glæsil. endalb. á 2. .hæð. Fallegt útsýnl. Áhv. um 5,0 m. byggs). V. 8,1 m. 2847 Engihjalli - gott verð. 3ja herb. stór og falleg íb. á 2. hæð. Gott útsýni. Stutt I alla þjónustu. Stórar vestursv. Laus strax. Sklþtl á minni elgn koma til grelna. V. aöeins 5,6 m. 3580 Hverafold - 5 millj. byggsj. - nýtt.. Glæsil. um 90 fm Ib. á 1. hæö með frábæru útsýni og suðursv. Marbau parket. Sérþvottah. Áhv. ca 5,0 m. byggsj. V. 8,7 m. 4309 Kvisthagi - nýtt.. 3ja-4ra herb. mjög falleg og björt (b. á jarðh. Sérinng. Góður sér suðurgarður. V. 7,5 m. 4297 í Garðabæ - nýtt.. 2ja-3ja herb. um 112 fm efri hæð við Iðnbúð. fb. gefur mikla möguleika. Sérinng. V. 6,6 m. 4314 Ránargata - nýtt.. vorum að fá í sölu skemmtilega 3ja-4ra herb. íb. í ný- legu húsi á þessum eftirsótta stað. Vand- aöar innr. Áhv. byggsj. 4,9 m. Laus strax. V. 7,9 m. 4307 Jöklafold - gott lán - nýtt.. Falleg og björt um 83 fm íb. á 2. hæö. Góðar innr. Áhv. ca. 6 millj. þar af ca. 5 millj. Byggsj. V. 8,4 m. 4292 Frostafold - glæsiíbúð. Mjög vönduð um 95 fm Ib. á 2. hæð ásamt bíl- sk. Ib. er í 1. flokks ástandi og eru gólfefni og innr. mjög vandaöar. Möguleiki aö fal- leg húsgögn fylgi íbúöinni. V. 8,9 m. 4266 Bræðraborgarstígur. 3ja herb. mikíö endurnýjuð rlslb. f gamla stllnum'm. sér Inng. og stórri baklóð. Áhv. 2,5 m. Byggsj. og húsbr. V. 5,3 m.3548 Hjarðarhagi. 3Ja herb. 82 fm góö íb. á 4. hæö. 28 fm bílsk. Parket. Vandaðar innr. V. 7,3 m. 3834 í útjaðri byggðar. Faiieg »c fm ib. á neðri hæð í 2-býlis parhúsi við Álmholt Mos. Sérinng., sórhiti og útg. I garð. Áhv. hagst. lán 3,1 m. V. 5,9 m. 4258 Hraunbær. 3ja herb. falleg og bjðrt fb. á 3.hæð (ef6tu). Parket á stofu. Góðír skápar. Góö sameign. Ný- stands. blokk. Stutt I alla þjónustu. Áhv. hagstæð iangt. lán, engln húsbr, Ákv sala. Laus strax. V. 6,4 m, 4056 GaukshÓlar. Rúmg. íb. á 1. hæð I lyftuhúsi. Suðursv. Ib. er laus. V. 4,9 m. 4245 Spóahólar. 3Ja herb. 85 fm góð íb. á 3. hæö meö fallegu útsýni og góðri aö- stöðu fyrir börn. Örstutt í alla þjónustu og Elliðaárdalinn. Áhv. um 4,1 m. V. 6,6 m. 4243 Stelkshólar - laus. ðnyrtll, og björt um 82 fm íb. á 3. hæð (efstu). Suður- sv. Ib. er laus. Áhv. ca 4 millj. V. 6,6 m. 4251 Þangbakki. 3ja herb. mjög falleg og björt ib. á 5. hæð m. glæsil, útsýni. Ib. snýr i suður. Stutt í alla þjónustu. Laus fljótl. Áhv. Byggsj. 3,5 m. V. 6,7 m. 4210 Hamraborg. 3ja herb. 92 fm lb. á 1. hæð. Fallegt útsýni. V. 5,9 m. 4094 Birkimelur. 3Ja -4ra herb. 86 fm endaíb. á 3. hæð f eftirsóttri blokk. Suöur- sv. Ib. þarfnast standsetningar. V. 7,2 m. 4203 Ljósheimar. Falleg 3ja herb. endaíb. um 90 fm á 7. hæð i lyftuh. Nýl. parket. Fallegt útsýni. V. 7,3 m. 4191 Grettisgata. Glæsil. og nýuppgerð 3ja herb. risib. um 67 fm. Nýtt parket, eldh. og bað. Nýjir þakgluggar. V. aðelns 5.8 m. 4127 Njálsgata - laus. snyrtii. 67,5 fm fb. á 3. hæð í góöu steinh. Suðursv. saml. með íb. við hliöina sem einnig er til sölu. Ib. er nýmáluð og laus strax. V. 5,2 m. 3964 SÓIheímar. 3ja herb. björt og falleg lb. I eftirsóttu lyftuh. Húsvöröur. Fallegt útsýni. Lyklar á skrifst. V. 6,4 m. 3931 Fumgmnd. 3Ja herb. falleg Ib. á 6. hæð. Parket. Suöursv. Áhv. 3,0 m. V. 6,8 m. 4024 Njálsgata. Mjög falleg og endurn. risíb. í góðu steinh. Mikiö endurnýjuð m.a. lagnir, rafmagn, innr., gólfefni o.fl. V. 6,5 m.3939 Frakkastígur. Falleg og björt um 75 fm Ib. á 2. hæð I endurgerðu timburhúsi. V. 6,5 m. 3852 Óðinsgata. Falleg og björt u.þ.b. 50 fm Ib. á 2. hæö. Sér inng. og þvottah. V. 4.9 m. 3351 Miðbraut - Seltj. 3ja-4ra herb. björt og rúmg. rlslb. með svölum. Fallegt útsýni. Nýtt baöh. og rafm. V. 7,1 m. 3750 Rauðarárstígur. ca 70 fm ib. á 2. hæð I góðu steinhúsi. V. 5,3 m. 3302 2ia herb. ÞíngholtSStrætÍ. Falleg um 35 fm einstaklingslb. á 2. hæð. Mikið standsett m.a. masslft parket o.fl. V. 3,5 m. 3929 í miðbænum -nýtt.. Giæsii. 71,6 fm rislb. I nýuppgerðu timburhúsi. Altt nýtt. Áhv. ca. 4 millj. V. 6,5 m. 3387 Vesturberg - nýtt.. 2ja herb. 57 fm falleg Ib. á 2. hæð. Laus strax. V. 4,6 m.4306 Flúðasel - nýtt.. Mjög falleg 2ja-3Ja herb. 92 fm Ib. á jaröh. I góðri blokk. Laus strax, Hagst. lán ca. 4 millj. V. 6,2 m. 4287 SIIVII 88-90-90 SIÐUMULA 21 Starfsmenn: Sverrir Kristimson, sölustjúri, liigg. fnsteignasali, Bjíirn i»orri Viktursson, lögfr., snlnin., l'orleifur St. Guftinumlsson, lí.Sc.. sölum., Cuomundur Sigurjónsson lögfr., skjaiager5, Cuomundur Skúli HQHvigsson, lögfr., söluin., Stefán Hrafn Stefánsson, lögfr. BöHim., Kjartan t>órólfason, ljóstnymiun, Jóhanna Valilimarsdóttir, augiýsingar, gjaldkerí, lnga tlannesdóttir, símavarsla og ritari. Félag fasteignasala Hjallabraut 33 - þjónustuíb. - nýtt.. Vorum að fá í einkasölu 2ja herb..stóra 74 fm glæsil. íbúö á 3. hæð. Ib. er öll parketl. og meö vönduðum innr., öryggishnapp, innanhússsímkerfi o.fl. Ib. fylgir hlutdeild í mikilli sameign þ.m.t. hús- varðaríb. o.fl. Mikil þjónusta er i húsinu m.a. matsalur, hárgreiðslustofa, föndurh., billiard, bankaþjónusta o.fl. V. 7,9 m. 4313 Flétturimi - nýtt.. 2ja herb. góö og björt íb. á 1. hæð m. sérgarði. Laus strax. V. 5,8 m. 4311 f gamla miðbænum nýtt.. 2ja herb. 50 fm góð ib. a 2. hæð i stelnh. Nýstandsett baðh. Laus strax. V. 4,2 m. 4315 Blikahólar - skipti. Faileg 57 fm íb. á 3. hæö. Parket á stofu, hoii og herb. Flísar á eldh. og baðh. Vestursv. Glæsli. útsýnt, Áhv. 1,0 m. Veðd. Skipti á 3ja-5 herb. Ib. eða hæð m. bílsk, verð 7,5-10,5 m. V. 5,4 m. 4223 t Blómvallagata - nýtt.. 2ja herb. falleg lítil íb. á 2 hæðum í snyrtil. húsi með fallegum og nýl. standsettum garði. Áhv. 3,0 m. V. 4,5 m. 4281 Háaleitisbraut. 2ja herb. falleg'um 60 fm íb. á 3. hæð í húsi sem nýl. hefur verið standsett. Laus strax. V. 5,5 m. 3288 FellsmÚH. Góð 48 fm íb. á jarðh. I fjölbýli. Ib. er laus fljótlega. Áhv. húsbr. 2,4 m. V. 4,9 m. 3298 Boðagrandi. Falleg og björt um 54 fm íb. á 6. hæö I lyftuh. Húsvörður. Gufu- bað og gervihnattasjónvarp. V. 5,6 m. 4272 VallaráS. Utll en falleg ca 40 fm Ib. á 5. hæö I góðu fjölbýli. Vandaðar innr. Góðar svalir m. fráb. útsýni. Áhv. ca 2,5 m. langt. lán. V. 3,9 m. 4262 Vesturberg. 2ja herb. björt 50 fm ib. á 3. hæð. Stórar vestursv. og fallegt út- sýni. V. aöoins 4,5 m. 4176 Krummahólar - útsýni. 2ja herb. mjög falleg um 60 fm íb. á 7. hæö sem snýr í suður. Ný sólstofa (yfirbyggðar svalir). Fráb. útsýni. V. 5,2 m. 4133 SÓIvallagata. MJög vönduð um 70 fm 2ja-3ja herb. ib. á 2. hæö I steinh. sem allt hefur verið endurnýjað. Nýtt gler, lagn- ir, þak o.fl. Marmari á gólfum. Halogen lýsing. Mlkil lofthæð. Sérbílastæöi. Ahv. ca 3,0 m. byggsj. Eign fyrir vandláta. V. 6,8 m. 4122 Digranesvegur - nýstands. Falleg 61 fm Ib. á jarðh. Ný gólfefni á allri Ib. Nýtt baðh. og nýtt eldh. Fallegur garð- ur. Skipti á 3ja-4ra herb. i Kóp. V. 5,1 m. 3983 Dalaland. 2ja herb. björt 51 fm Ib. á jarðh. með sér suðurgarði sem gengið er beint út I. V. 4,9 m. 4076 Dvergabakki. 2Ja herb. falleg ib. á 1. hæð. Tvennar svalir. Ib. er nýmáluð. Ný teppi. Laus strax. V. 4,4 m. 3864 Austurströnd. Góð 64 fm herb. Ib. á 2. hæð ásamt stæði í bílag. Stórar svalir og fallegt útsýni. Laus strax. V. 5,9 m. 3913 Hraunbær. 2ja herb. 53 fm björt Ib. á jaröh. Ib. snýr öll I suður. Húslö er nýl. klætt steni. Parket. V. 4,9 m. 3842 Dalsel. Snyrtil. og björt u.þ.b. 50 fm íb. á jaröh. I góðu fjölb. Áhv. 2,9 millj. V. 4,7 m. 3736 LokaStígur. 2ja-3ja herb. 57 fm fb. á jarðh. Laus strax. V. aöeins 3,9 m. 3664 Atvinnuhúsnæði I miðbænum - nýtt. Giæsii. um 275 fm skrifstofuhæö (2. hæð) I nýl. húsi við Lækjartorgiö. Fráb. staðsetning. Hæð- in er laus nú þegar. V. 19,0 m. 5246 1800 fm sknfstofuhús- næðl Óskast. Traust fyrirtæki hefur beölö okkur a6 útvega 1800 fm skrlfstofuhúsnæöl, gjarnan mlðsvæðis. Öruggar greiðslur I boðl. Bolholt. Til sölu vandað um 327 fm skrifstofuh. á 2. hæð I lyftuh. Húsnæðið skiptist m.a. I 9-10 góð herb., eldh., snyrt- Ingar o.fl. Góð lýsing. Laust strax. Hag- stætt verö. Skeifan - skrifstofuhæð. vor um aö fá I sölu mjög góða skrifstofuhæð (2.hæö) á besta stað i Skeifunni. Hæðin er um 250 fm og skiptist m.a. I móttöku, 7- 8 skrifstofuh., kaffistofu o.fl. 5241 Nýbýlavegur. Glæsil. verslunar-, skrifstofu- og þjónusturými á tveimur hæð- um auk kj. og bakhúss. Húsið skiptist í verslunar- og sýningarsali, skrifstofur, verslunarpláss, lager o.fl. Eignin er samt. 3200 fm og ákafl. vel staðsett á homi fjöl- farinnar umferðaræðar. Nægbilast. 5167 Hjallahraun. vomm ao fá i söiu mjög stórt atvinnuhúsnæöi um 4500 fm sem sklptlst l þrjár stórar skemmur með mjög mikilli lofthæö. Stór lóð og athafna- svæði. Plássið er laust. 5235

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.