Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 30
30 B FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ ¦tf éOLl FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50B, 2. hæð til vinstri s? 10090 Lilja Georgsdóttir, Franz Jezorski, Runolfur Gunnlaugsson, María Haraldsdóttir, Kristinn Tómasson, Guðlaugur Örn Þorsteinsson, Ásmundur Skeggjason, Elias Haraldsson. 2ja herb. Hlíðarvegur - Kóp. Gullfalleg 79 fm 2ja herb. íb. á jaröh. i góðu 5-býli sem var allt endurn. aö utan og innan fyrir ca 3 érum. Sérinng. svo og park- et og flfsar prýða þessa. Áhv. húsbr. 3,6 millj. VerA 6,5 mlllj. 2419. SÚIllhÓlar. Nýkominísölu glæsil. 2ja herb. íb. á besta stað i Breiðholti með góðri aðstöðu fyrir börnin og frábæru útsýni yfir Víðidal. Nú er bara að drífa sig og skoða ...! Verð 5,1 millj. 2330. Karlagata. vorum að i.-. i sölu vinalega 2ja herb. íb. á efri hæð í þribh. ib. er laus. Lyklar á Hóli. Stórgóð staðs. Verð aðeins 4,9 milij. 2420. SkÚlagata. Glæsileg 2ja herb. íb. á 3. hæð í nýju húsunum við Skúlagötu. Nýtt parket. Flísar á baði. Fráb. útsýni. Glæsieign. Bílskýli fylgir. Verð 8,5 millj. 2340. Vesturbær - Kóp. Guiifaiieg 65 fm mikið endurn. íb. m. sérinng. á jarðh. í litlu fallegu fjölb. Nýl. falfegar innr. i eldh. Nýl. gólfefni. Þetta er ein af þeim betri á markaðnum í dag! Nú er bara að drífa sig að skoða! Verð 5,7 millj. Laugarnesvegur. Horkuskemmt- il. 43,5 fm íb. á 2. hæð í nýl. klæddu húsi á þessum vinsæla stað. Verð 4.250 þús. 2414. KleppSVegUr. Rúmg. 65 fm ib. á 4. hæð m. þvhúsi í íb. Mikið útsýni. Skipti óskast á 3ja herb. í Vogum eða Heimum. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verð 5,1 millj. 2368. í hjarta Kópavogs. vorum að fá í sölu einstaklega vel umgengna og fallega 2ja herb. íb. í hlýl. kj. m. sórinng. v. Vallar- tröð. Héðan er stutt i alla þjónustuna í Hamraborg. Verð 4,9 millj. 2415. Miðbær. Hörkugóð 2ja herb. ib. á 3. hæð í nýl. lyftuhúsi með bílskýli. Laus strax. Lyklar á Hóll. Verð 5,9 mlllj. 2412. Austurbær - Rvk. Guiifaiieg 58 fm íb. á jarðhæð með sérinng. á friðsælum stað við Hjallaveg. Stór og góður garður. Hér verður gott að grilla í sumar! Verðinu er stiltt í hóf aðeins 5,2 millj. 2234. Seltjarnarnes - útsýni. guji- falleg 63 fm íb. á 7. hæð í fallegu lyftuhúsí við Austurströnd. Fallegar innr. og parket. Svalir með ótakmörkuðu útsýni yfir flóann og borgina. Áhv. byggsj. 1,9 millj. Verð 6,6 millj. Þær seljast vel þessar . . .! 2367. VeStUrberg. Hörkugóð 57 fm 2ja herb. ib. á efstu hæð með vestursv. Fráb. útsýni yfir borgina. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 2411. FellsmÚIÍ. Falleg42fm kjíb. á þessum fráb. stað. Þessi er fín fyrir unga pariö. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,3 millj. 2408. Leifsgata. Fallegogrúmg.40fmein- staklíb. á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsvein- inn. Góð staðsetn. Stutt í iðandi mannlífið í miðbænum. Áhv. 1,9 mill). Verð aðeins 3,9 mlllj. 2244. Míðbær. Stórgl. 2ja-3ja herb. íb. í nýuppgerðu húsi við Þverholt. Parket á öllu og glæsil. nýjar innr. Áhv. húsbr. 6,2 millj. Söluverð 7,6 millj. 2350. Hraunbær. Eiguleg 2ja herb. 65 fm íb. é efstu hæð í þriggja hæða fjölb. sem er nýklætt m. Steni. Suðursv. Góð sameign. Áhv. húsbr. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. 2363. Lindarsmári. vorum að fa í sölu vel skipul. rúml. 56 fm íb. á 1. hæð sem afh. tilb. til innr. Frábær staös. Allar nánari uppl. og teikn. á Hóli. Verð aðeins 5,2 milij. 2402. VÍndáS. Bráðskemmtileg 57 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Þvottah. á hæð. Frá- bært útsýni. Gervihnsjónv. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,2 millj. 2361. Hlægileg útborgun. Afar snyrtil. 56 fm kjíb. við Rauðar- árstíg (ath. jarðh. frá Skarphéðins- götu) Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,2 millj. Verð 3,9 millj. 2358. AUStUrberg. Gullfalleg 58 fm íb. í nýklæddu fjölbhúsi. Hér er allt í topp- standi. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verð 5,5 millj. Já, skoðaðu nú... I 2328. Meistaravellir - laus. Aiveg bráðhugguleg 2ja herb. 58 fm íb. á 1. hæð. Nýl. parket. Verð 5,9 millj. 2344. VÍð hÖfnína. Falleg 56 fm íb. á 3. hæð. í lyftuh. við Tryggvagötu. Verð 4,9 milij. 2316. 3ja herb. Tunguheiði - Kóp. Afar falleg 98 fm íb. á efri hæð í fjórb. ásamt 25 fm bílskr Húsið er steniklætt að utan, afar íburð- armiklar og smekklegar innr. Sérbvottahús. Þú fellur fyrir þessari! Áhv. byggsj. og lífsj. 4,1 millj. Verð 8,6 millj. 3890. SafamýrÍ. Virkilegaeiguleg 79 fm ib. á 3. hæð ásamt 22 fm bílsk. Nýtt eldh. og bað. Fráb. staðs. Verð 7,5 mlllj. 3888. HÖfðatÚn. Mjög falleg ca 74 fm íb. á 2. hæð miðsv. í Rvík. íb. sem er björt og með fullri lofthæð er ósamþ. þar sem í sama húsi er iðnhúsn. Verð að- eins 5,1 millj. 3984. Gnoðarvogur. vorum að fé huggulega 3ja herb. á 4. hæð í þessu gamalgróna hverfi. Verð 6,2 millj. 3875. Hrafnhólar. Traust 3ja herb. íb. á 7. hæð í lyftuh. Bílsk. m. öllu fylgir. Ótakmarkað útsýni yfir höfuðb. Ahv. 3,3 millj. Verð 6,9 millj. 3337. Rauðalækur. Bjön og skemmtil. 85 fm kjíb. í nýviðg. húsi. Sérinng. Áhv. 3,3 mlllj. Verð 6,5 mill'j. SÖrlaSkjÓI. Ótrúlega falleg 65 fm kjlb. á þessum rólega stað í Vesturbænum. Nýtt eldhús og fallegt parket prýða þessa. Góð- ur garður fyrir börnin. Áhv. byggsj. o.fl. 4,2 millj. Verð 6,3 millj. Nií er bara að skoða .. I 3545. Seltjarnarnes. Nykom- in í sölu skemmtil. 50 fm íb. á jarðh. i góðu fjölb. Áhv. 3,1 mill). byggsj. og húsbr. Verð 4,5 millj. 3891. KrÍnglan. Á þessum einstaka stað vorum við að fá í sölu afar glæsii. 90 fm íb. á 2. hæð. íburðarmiklar innr. í sérfl. Parket, fKsar, yfirbyggðar svalir. Skoðaðu - og þú mum heillast! 3885. AuStUrStrÖnd. Glæsil. íb. ;< 5. hæð i góðu lyftuh. Vandaðar innr. prýða þessa svo og flísar á gólfum. Bílskýli fylgir. Áhv. 5,2 millj. Verð 8,6 mlllj. 3884. Alf heimar. Vorum að fá i sölu gullfal- lega bjarta og vel skipul. 88 fm kjíb. m. sérinng. 2 svefnh., sérl. rúmg. stofa. Verð 6,0 millj. 3859. HvaSSaleÍtÍ. Á þessum ágæta stað miðsvæðis í bænum vorum við að fá í sölu virkilega góða 89 fm íb. í vinal. kj. Þessi íb. selur sig sjálf enda státar hún af 40 ára lánum frá byggsj. að fjárhæð 3,5 millj. Verð 6,0 millj. 3622. BlÖndubakkí. Aldeilis falleg 82 fm íb. á 3. hæö m. aukaherb. í kj. m. aðgangi að snyrtingu. Tengi fyrir þvottavél á bað- herb. sem er flísal. í hólf og gólf. Áhv. 2,5 millj. Verð 6,5 millj. 3876. HátrÖð — KÓp. Góð 3ja herb. íb. i tvib. sem skiptist i efri hæð og ris ásamt bilsk. Húsið stendur á ca 1400 fm gróinni lóð m. háum trjám. Tilvalið fyrir hundeigand- ann. Áhv. 3,9 millj. Verð 7,3 millj. 3850. I Fossvogsdalnum. vomm að fá í sölu skemmtil. 75 fm íb. á 2. hæð við Kjarrhólma í Kóp. i nýviðg. fjölbhúsi. Áhv. 4,2 millj. þar af byggsj. 3,3 millj. Verð 6,6 millj. 3623. Furugrund. Hörkugóð 74 fm ib. á 7. hæð í lyftuhúsi ásamt bílskýli. Parket. Þessari fylgir óendanlegt útsýni. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,8 milij. 3849. Týsgata - tVÍb. ! Skemmtileg 3ja-4ra herb. íb. sem skiptist í hæð og ris. Hæðin sem er rúmir 50 fm skartar fallega slipuðum viðargólfum og mikilli lofthæð. Risið sem er nýklætt og ný einangrað býður uppá mikla mögul. Áhv. húsbr. með lágu vöxtunum 3 millj. Verð 5,6 millj. 3881. HríSrímÍ. Sórl. góð 99 fm ib. á 1. hæð. Vönduð beyki-innr. í eldhúsi. Sérþvhús í ib. Gengið úr stofu beint út í garð. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,9 mlllj. 3878. í VeStUrbæ KÓp. Vorum að fá í sölu 3ja-4ra herb. 100 f m íb. á jarðhæð með sérinng. við Kópavogsbraut. Maka- skipti á minni eign, kannski þinni! Verð 7,3 millj. 3879. UgluhÓlar. Gullfalleg 3ja herb. 64 fm íb. á 1. hæð með stórri suðurverönd. Áhv. byggsj. o.fl. 3,0 mill). Verð 5,9 millj. 3833. BlÖndubakkÍ. Aldeills falleg 82 fm ib. á 3. hæð með aukaherb. í kj. með að- gangi að snyrtingu. Tengt fyrir þwél é bað- herb. sem er flísal. í hólf og gólf. Áhv. 2,5 millj. Verð 6,5 mlllj. 3876. DÚfnahÓlar. Biort og skemmtil. 3ja herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. við Dúfna- hóla. Áhv. byggsj. 3,1 millj. Verð 6,2 millj. 3407. KleppSVegUr. Sérlega þægileg 77 fm ib. á 1. hæð. Suðursv. Stutt í verslun. Mjög sanngjarnt verð, aðeins 5,5 millj. 3848. Furugrund. Mjog gaö 71 im ib, a 4. hæð i nýmáluðu gullfallegu fjölbhúsi með bílskýli. Fráb. útsýni. Verð 6,9 millj. 3986. Drápuhlíð. Afar skemmtil. 76 fm kjíb. í mjög góðu húsi. Nýtt þak. endurn. lagnir o.fl. Áhv. byggs). 3,5 millj. Verð 6,2 millj. Makask. á stærri eign f sama hverfi. 3985. Kambsvegur - hagst. kaUp. Gullfalleg ca 72 fm 3ja herb íb. á jarðh. (gengið beint inn) í 5-býli. Sérinng. Parket. Stór garður. (b. er talsv. endurn. m.a. pípu- og skolplögn. Áhv. eru húsbr. o.fl. ca 4,0 mlllj. Verðið er aldeilis sann- gjarnt, aðeins 6,7 millj. 3981. Kársnesbraut - Kóp. Faiieg 3ja-4ra herb. 80 fm íb. á 2. hæð með falleg- um innr. Parket. Aukaherb. í kj. Innb. bílsk. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,5 mill). 3397. VeSturbær. Bráðskemmtil. 86 fm risfb. í nýviðgerðu húsi sem er laus nú þegar. Sérbílastæði. Verð aðeins 5,9 millj. 3983. KambSVegUr. Mjög skemmtil. 77 fm risíb. með Merbau-parketi á ölium gólf- um. Verð 7,5 millj. Makask. á 2ja herb. 3992. EngíhjallÍ. Gullfalleg tæpl. 90 fm 3ja herb. íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Hér er parket- ið allsráðandi. Fráb. útsýni og verðið er sanngjarnt aðelns 5,9 millj. 3800. Hjarðarhagi. Gullfalleg og mikið endurn. íb. á 3. hæð. M.a. nýl. eldhús og bað. Bflsk. Verð 8,2 millj. 3993. Lindarsmári. Nýkomnar f sölu tvær ca 92 fm íb. í nýbyggðu fjölbh. Ib. verða afh. tilb. t. innr. Skemmtil. skipulag. Allar nánai'i uppl. og teikn. á Hóli. Líttu inn. Verð aðeins 7,3 millj. 3980/3979. FrakkaStígur. Glæsil. „penthouse" ib. sem er 90 fm að gólffleti í nýl. fjölbh. ásamt bílskýli. Makask. mögul. á dýrari eign. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,7 mill). 3820. KlapparStígur. Virkilega eiguleg 106 fm íb. á 1. hæð í nýbyggðu fjölb. Áhv. 8,1 millj. hagst. lán. Verð 9,9 mill). 3380. Oldugata. Aldeilis spennandi 80 fm 3ja-4ra herb. mikið endurn. íb. í fallegu fjórbh. Áhv. hagst. lán 4,5 millj. Verð 7,5 millj. 3869. BaUganeS. Gullfalleg og mikið end- urn. 85 fm kjíb. í þríb.'Hér er nánast allt nýtt m.a. nýtt gler, ný eldhinnr. o.fl. Áhv. 2,4 millj. Verðið er aldeilis fráb. aðeins 6,0 millj. 3537. Hrefnugata - laus m/bílsk. Mjög skemmtil. 83 fm íb. á 1. hæð i gamal- grónu hverfi í hjarta Reykjavíkur. Verð 7,5 mlll). 3801. Rífandi sala! Opid alla laugardaga frá kl. 11-15 Opið alla sunnudaga frá kl. 14-17 Hóll í hörkustuði! Nú er kátt á Hóli! Nú fer í hönd einn mesti sölutími ársins og því aldeilis bjart framundan á markaðinum - já, við á Hóli erum svo sannarlega reiðubúin til þess að aðstoða þig og þína! Hafðu samband! Rauðalækur 29. Björt og skemmtil. 75 fm kjíb. í virðul. þríbh. Eignin er tvísk. og hentar vel til út- leigu. Verð hugmynd 5,3 millj. Öllum tilboðum svarað. 3860. SuðurhÓlar. Nýkomin i sölu skemmtileg 4ra herb. íb. á góðum útsýnisstað miðsv. i Breiðh. Stutt i'alla þjónustu. Verð 7,3 millj. 4841. Hringbraut. Nyuppgerð, stórglæsileg og rúmgóð íbúð. Hér er allt í sérflokki, m.a. nýtt gler, nýir gluggar, nýtt eldhús, nýtt bað, ný gólfefni, nýjar hurðar o.fl. Hagst. verð aðeins 5,7 millj. 3009. Bogahlíð. Hörkuskemmtil. 3ja-4ra herb. ib. á 3. hæð með góðu útsýni. Aukaherb. í kj. Heill- andi staðs. Verð 7,8 millj. Og skoðaðu nú ..! 3877. FrOStafold. Nýkomið í sölu einkar glæsil. 90 fm íb. á 5. hæð í fallegu lyftuhúsi. Þessi kemur skemmtil. á óvart. Áhv. 4,8 mill). byggsj. Verðið er aldeilis hagst. aðeins 7,9 millj. Þetta er eign í sérflokkil 3818. Búðargerði. vommaðfá f sölu vel skipul. 4ra herb. íb. m. yfirbyggðum svölum o.fl. Óviðjafnanl. staður. íb. er laus og lyklar á Hóli. Littu inn! Verð 7,5 mlll). 4840. Lokastígur - lyklar á Hóli - laus - útb. 400 þús. Atar skemmtileg 60 fm 3ja herb. íb. með sér- inng. í vinalegu timburhúsi miðsvæðis. Yfir- teknar veðsk. 4,5 milij. Verð aðelns 4,9 millj. Mögul. grbyrði ca kr. 50 þús. á mán- uði. 3810. 4-5herb. Krummahólar. Nýkom- in í sölu virkulega bráðhuggul. 82 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í lyftuh. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 6,9 millj. 4582. Kríuhólar - frábært UtSýnÍ. Bráðskemmtileg 4ra-5 herb. 121 fm endaibúð ásamt 25 fm bilsk. á 5. hæð i góðu lyftuh. sem er allt nýtekið i gegn. Verð 8,3 millj. 4843. Fellin standa fyrir SÍnu! Rúml. 100 fm 5 herb. íb. á 1. hæð við Æsufell. Sérhellu- lögö verönd útaf stofu. Mögul. á 4 svefnh. Verð 6,9 millj. 4542. Álfholt. Stórglæsileg 133 fm 5 herb. fb. á 2. hæð. Fráb. innr. Parket. Sólskáli. Þessa ætlum við að selja þér um helgina! Áhv. húsbr. o.fl. 5,7 millj. Verð 10,5 milij. 4836. MaríUbakkÍ. Vorumaöfá í sölu gullfallega 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýviðg. fjölb. Sér- þvottah. o.fl. Gott útsýni. Áhv. húsbr. 3,5 millj. Verð 7,2 mlllj. Makaskipti á minni eign. 4842. Lundarbrekka. Guiifaiieg 93 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð m. sérinng. af svölum í góðu fjölbh. á besta stað i Kóp. Nýtt fallegt parket. Áhv. húsbr. 4,3 mlllj. Aldeills hagst. verð á þess- ari aðeins 6,9 millj. 4491. Smáíbúðahverfi. Skemmtilegt 110 fm raðh. á tveimur hseðum auk kj. 3 svefnh. Góður suðurgarður. Hér færðu raðhús á verði blokkarib. Skipti mögul. á minni eign t.d. við Engi- hjalla. Verð 8,3 millj. 4407. Miðbær. Vinalegt timburhús í miðbæ Reykjavíkur sem samanst. af 3 svefnh. og stofu. Sjón er sögu rikari. Verð aðeins 5,9 niillj. 4994. Dalsel - laus - 4 svefnh. Falleg rúmg. og björt 100 fm íb. á 1. hæð m. bílskýli. Stór stofa. Ýmis makaskipti á milli eigna koma til greina. Lyklar á Hóli. Verð 7,6 millj. Áhv. 4,9 millj. 4532.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.