Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 10
10 B FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ Félag fasteignasala VESTURHÚS Opið virka daga ki. 9-18. Opið laugard. kl. 11-14. Póstfax 20421. Ólafur B. Blöndal, sölustjóri, Þórarinn M. Friðgeirsson, sölumaður, Jónas Þorvaldsson, sölumaður, Úlfar Helgason, sölumaður, Stefán Unnarsson, viðskfr., sölum., Hannes Strange, sölumaður, Olga M. Ólafsdóttir, ritari, Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfr., Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. Einbýii NESHAMRAR 113 Jdi Ma^ Vorum að fá í einkasölu þetta glæsil. 260 fm einb. með mögul. á sér 3ja-4ra herb. íb. á neðri hæð. Innb. 40 fm bílsk. Glæsil. út- sýni. Skemmtil. staðsett fyrir neðan götu. Nánast fullb. eign. Áhv. húsbr. ca 5 millj. 4192. LÆKJARBERG - HF. Vandað eínb. 6 tveímur haeðum rrteð ínrtb. 65 fm bítsk. (jeppafær), alis 234 fm. Vandaðar innr. og golfefní. Á neðri hæð er sér 2ja herb. íb. með sár- irtng. Ahv, húsbr. 4,6 mill). Verð 16,8 mlllj. 4007. BRUNASTEKKUR Vel skipul. og vandað einbhús m. innb. bílsk. alls ca 191 fm að stærð. 5 svefnh., stofa og borðstofa. Arinn. Sérþvottah. innaf eldh. Fallegur garður i góðri rækt. Góð staðs. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 14,9 millj. 4155. BLESUGRÓF - HAGST. LÁN. Gott 140 fm einb. ásamt 56 frrt tvöf. bflsk. m. kj. undir. Míklir mögul. Endurn. baðherb. Áhv. 8,0 millj. við byggsj. og htísbr. Verð aðelns 12,8 rafltj. 4127. SIGURHÆÐ - GBÆ. Glæsil. 292 fm einbh. á tveimur hæðum m. innb. ca 40 fm bilsk. Húsið er nær fuilfrág. Glæsil. teikn. 5 svefnh. Hús sem tekið er eftir. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Sklpti mögul. ð ódýrari eign. Verð 18,8 millj. 3951. FANNAFOLD Vorum að fa í einkasölu þetta fallega einb. 154 fm á einni hæð m. innb. 37 fm bílsk. Húsið er skemmtil. staðs. innst í botnlanga. Fallegur frág. garður. Áhv. byggsj. ca 2,2 millj. og Iffeyrissj. 1,5 millj. Verð 13,9 millj. 3965. BYGGÐARENDI - EINBÝLI MEÐ 2 ÍBÚÐUM Mjög gott 317 fm vel byggt einbhús á tveim- ur hæðum m. rúmg. 2ja herb. ca 70 fm ib. á neðri hæö m. sérinng. Innb. bilsk. 4 svefnh. á hæð. Glæsil. útsýni. Góður rækt- aður garður. Eftirsótt staðs. i grónu hverfi. Skipti mögul. á ódýrarl eign. 4153, Vorum að fá í einkasölu þetta fallega 200 fm einb. á besta stað í Húsahv. m. stórkostl. út- sýni yfir landið og miðin. Allur frág. hinn vand- aðasti. Fullb. hús. Sklpti mögul. á 3ja-4ra herb. fb. f Grafarv. Verð 16,8 millj. 4113. REYKJABYGGÐ - MOS. Vorum að fá i sölu mjög gott steinéteypt einb. á einni hæð, 146 fm ásamf 58 fm tvöf. bilsk. Arinn í stofu. Fallegur garður m. heitum potti. Skipti á ódýrari eign. Verð 13,8 millj. 4110. SKÓGARHJALLI - KÓP. GLÆSIL EINBÝLI Stðrglœsil. 220 fm einb. á 2 hæðum. m. innb. bílskúr auk 32 fm einstakl. íb. m. sér- inngangi. Glæsil. sérsmíð. innréttingar. 5 svefnherb. Áhv. húsbr. ca 7,4 millj. Eitjn í sárflokki. Laust. Verð 18,9 mlllj. 4334. HVANNALUNDURS-GBÆ. Mjög gott ca 95 fro eirvb. á einni hæð . ásamt 38 fm bílskúr. Glæstlegur ræktaöur garður. Parket. Áhv. ca 3,5 mlllj. hagstaeð lán. Verð 10,0 millj. 4120. LINDARSEL - GLÆSIHUS Erum með í sölu þetta gullfallega einbýli m. sér 3ja-4ra herb. íb. á neðri hæð. Húsið sk. i efri hæð sem er ca. 160 fm m. 50 fm tvöf. bílskúr. og neðri hæðin er ca. 140 fm m. öllu sér. Allt hið vandaðasta. Verð til- boð. Til grelna koma sklpti á ódýrari eign. 3076. HLÍÐARVEGUR - KÓP. - FRÁB. VERÐ. Fallegt ca 140 fm einb. á sér- stakl. skjólgóðum stað. 40 fm bílsk. Nýlegt eldh. Fallegur ræktaður garður. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð aðeins 11,5 millj. 3690. MURURIMI-EINB. Mjögfai- leg ca 125 $m etnb, ásamt .30 fm bfisk. Glæsil. eidhús, vandaö bað- herb, Ahv. ca 5,3 mlllj. húanldn til 40 ára. Verð 12,5 mlllj. 3717. . ÁLFTANES - SUNNANMEGIN. Fallegt ca 146 fm einb. á einni hæð ásamt 51 fm bílsk. Eign í toppstandi. Fallegur ræktaður garður. Suðurverönd. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 3953. Raðhús/parhús TJARNARMYRI —i— Eigum nú aðeins eftir eitt af þessum vönd- uðu raðhúsum, alls 253 fm. Húsiö er tilb. til afh. strax fullb. með vönduðum innr. og gólfefnum. Frág* lóð og bílastæði með hita- lögn. Áhv. húsbr. ca 8 millj. Verð 17 millj. 3089. VÍKURBAKKi. Vandaðog vel við haidið 177 fm endaraðhús'með fat- legum garði. rúmg. stofum. Eign f topp standi. Innb. bflsk. Akv. sala. HULDULAND - RAÐH. Vor^ um að fá í einkasötu fallegt enda- raðh., vel staðs.. neðan götu. Bfta- stæðí við irmg. og stutt f bflsk. Húsið er nýi. sþrunguviðg. og máiað. Hagst. verð aðeine 13,3 mttlí. 4112, ÁSBUÐ - RAÐHUS. Mjög gott ca 170 fm raöhús á 2 hæðum m. innb. bílsk. 4 svefnherb. Góður afgirtur suðurgarður. Mjög hagstætt verð aðeins 11,9 millj. 3453. RAUÐIHJAL.U - ENDA- HÚS. Glæsil. endaraðh. 209 fm afls m. fnnb. bflslcúr. Mikið endurn. m.a. nýl. eldh., baðherb. og gólfefni að hiuta. Failegur garður. Ahv. 8,8 miHj, Ath. ýmls sklptl mögui. á ódýrari eign, Verð 12,8 milij. 3115. TUNGUBAKKI - RAÐH. Fallegt 189 fm raðhús m. innb. bílskúr. Húsið er ný- stands. utan og er allt í mjög góðu lagi inn- an. Skipti mögul. ð ódýrari eign. Verð 12,7 millj. 4048. OTRATEIGUR - ENDARAÐHÚS - SKIPTI Á ÓDÝRARI. Fallegt 167 fm endaraðhús ásamt bílsk. 2ja herb. séríb. í kj., alls 167 fm ásamt bilsk. Endurn. gluggar og gler, rafm., þak o.fl. Góð staðs. (fjær götu). Skipti ath. á ódýrari eign. Áhv. 2,2 mlllj. Verð aðeins 12,0 millj. 3963. MOSFELLSBÆR "- RAÐ- HÚS Á AÐEINS 7,9 MILU. .145 fmfallegt raðhus.;Sólská!i. Arinn. Parfcal Otgengt á auöurveröncL Verð aðeins 7,9 miilj. 3620. I smíðum GARÐHÚS - RAÐHUS. Skemmtii. 193 fm endaraðhús m. innb. bílskúr. Húsið er fullb. utan og málað. Að innan er búið að einangra útveggi og loft. Allir ofnar og ofnaiagnir fullfrág. Bílskúr fullmúraður og frág. Skipti mögul. ð ódýrari eign. Áhv. húsbr. 2,0 rnillj. 4050. MURURIMI - EINB. Skemmtil. ca 190 fm einb. m. innb. bilsk. Til afh. strax fokh., m. frág. járni og gleri í gluggum. Ein- angrað að innan m. frág. pípu og vantslögn og einangruðu lofti. Áhv. núsbr. 4,5 miilj. Verð tilboð. 3803. Sérhæðirog 5-6 herb. íbúðir HALLVEIGARSTIGUR Vorum að fá i sölu þessa skemmtii. eign sem er á tveimur hæðum 61 + 65 fm í tvíb. Mikið endurn. 3-4 svefnherb. Allt sér. Róleg og góð staðsetn. Suðursv. Ahv. 5,2 millj. Verð 9,8 millj. 4185. GOOHEIMAR, Falieg og skemmtil. 124 fm fb. á 3. hæð í mjög gððu fjórb. 3 svefnherb., {mögul, á 4 svefnherb.), 2 stofur, Suð-vestursv.. Endurn. rafmagn. Verð 9,2 milfj. 4191. SKOGARAS - SKIPTI. Gullfalleg 130 fm ib. á tvetmur hæðum i nýl. viðg. og máluðu fjölb. 4 svefnh. Þvottaherb. í íb. Suðursv. Verð 9,8 millj. Beln sala eða skiptl ð ódýrari fb. 1297. BÓLSTAÐARHLÍÐ - BÍLSK. Góð 121 fm íb. á 2. hæð í nýviðg. fjölbh. Bílsk. fylgir. 4 rúmg. svefnh. Stór stofa. Tvennar svalir. Sklpti mögul. ð ódýrari 3ja herb. fb. Verð 8,7 mlllj. 4114. BJARKARGATA - SÉRH. Vorum að fá Eeinkasölu 4ra herb. sérh. 123 fm á 1. hæð í góðu steinh. víð þessa eftlr- sóttu götu. Glæsil. útsýni yfir Tjörnina. Fráb. staðs. Sérinng. Ahv. húsbr. 5.260 þús. Verð 10,8 millj. 4142. GARÐABÆR - SÉRH. Mjög góð ca 140 fm efri hæð í tvib. ásamt bilsk. 4 svefnh. Frábært útsýni. Verð 10,5 millj, Skipti mög- ul. ð ódýrari elgn. 4026. SOGAVEGUR. Gullfaileg og vel umg. 122 fm hæð í fallegu fjórbh. Góður bílsk. 4 svefnh. Eign i toppstandi. Skipti mögul. á rúmg. 3ja herb. fb. Verð 10,8 millj. 2927. TJARNARBÓL - GÓÐ EIGN. MJðg göð 4ra-5 herb, 118 fm íb. í nýstands. fjölb. Uppg. eidh. og bað. Nýi. parket. Glæstl, útsýn't m. suðursv. Skipti mögui. á ód. eign. Verð 8,5 mlHJ. 3854. BLÓMVALLAGATA. Skemmtil. 5-6 herb. íb., hæð og ris, á frábærum stað í góðu þríbýlishúsi. íb. er mikiö endurn. m.a. glæsil. eldhús. Parket o.fk Mögul. að nýta risið sem séríb. Skemmtil. bakgarður, ný- standsettur m. góðri sólbaðs- og grillað- stbðu. Áhv. ca. 3,5 millj. byggingarsj. Verð 9,5 millj. 2331. FAIMNAFOLD. Skemmtil. enda raðh. á tveimur hæðum ásamt 24 fm bílsk. 4 svefnh. Áhv. 6,5 millj. að mestu leyti mjög hagst. lán. Skiptl mögul. á 4ra herb. fb. I Rvík. Verð 10.950 þús. 3515. MOSFELLSBÆR - NÝLEG HÆÐ OG RIS. Glæsil. 5-6 herb.120 fm fullb. hæð. ásarnt óinnréttuðu háu ca. 40 fm risi. Stigi milli hæða. Suðursvalir. Áhv. bygglng- arsj. ca. 5 miflj. Verð 9,8 millj. Góð kjör. 2961. ÞVERHOLT - 6 HERB. Ca isofm ný ib., hæð og ris, í gleesil. lyftuhúsi. Stæði í bilskýli fylgir. 4 stór svefnherb., rúmg. stofa með góðum vestur-sv. Parket. Til afh. strax. Verð 11,8 millj. Lyklar á skrifst. 3667. 2ja íbúða hús óskast Höfum verið beðnir að útvega hús með tveimur misstór- um íbúðum sem báðar þurfa að vera samþykktar. Æski- ieg staðsetriing: Seljahverfi, Árbær, Seiás, Hólar eða Grafarvogur. Má kosta altt að ca 19 millj. Uppl. veitir Ólafur Blöndal, sölustipri. SUÐURGATA - HF. MEÐ 47 FM BlLSKUR. Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. íb. ásamt ca 47 fm bílsk. 2 auka- herb. á jaröhæð. Mjög skemmtii. útsýni. Skipti mögul. á ódýrari íb. Ahv. húsbr. ca 4150 þús. Verð 10,7 millj. 4032. 4ra herb. íbúðir LAUFVANGUR - HF. Vei skipui. 110 fm íb. á 2. hæð í sérb. Góð stofa, 3 herb., sérþvottah. innaf eldh. Flísal, baðh. Stórar svalir. Góð sameign. Verð 6,9 tnillj. 4158. ESPIGERÐI - LAUS - 137 FM IBUÐ. Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. 137 fm (b. á tveimur hæðum, 4. og 5. hæð, í eftirsóttu lyftuhúsi. Þvhús í íb. Nýl. baðherb. Glæsil. útsýni. Suðursv. Stæði í bílskýli getur fylgt. Verð 9,5 millj. án bfl- skýlis eða 10,3 rníllj. með bflskýli. 4186. LEIRUBAKKI. Gultfalleg 4ra herb. fb, á 2. hæð með aukaherb. f kj. Suðursv. Fifsal. bað. Falleg sam- eígri. Verð 7fi miHJ. FLUÐASEL - M. AUKAIBUÐ. Falleg 4ra herb. ib. ásamt 2ja herb. ósamþ. aukaib. f kj. og stæði í bílskýli. Húsið er allt klætt að utan með Steni og í toþpstandi. Áhv. byggsj. 2.440 þús. Verð 9,2 millj. 3950. HRAUNBÆR - í NÝKLÆDDU HÚSI. Góð 95 fm ib. á 1. hæð með suð- ursv. Skuldlaus. Verð 7 millj. Bein sala eða skipti mögul. á 2Ja herb. fb. 3840. DALSEL. Vel skípul. íb. 109 fm á á.hæð. Hús klætt að utan. 3 syefnh. Rúmg. stofa. Suðursv. Góð sametgn. Skiptl mögul. á 2ja herb. íb. Verð 8,2 mlllj. 4162. LEIFSGATA. Góð4raherb. fb. á 1. hæð í ágætu steinhúsí. Nýtt eld- hús, nýtt baé. Endurn. rafl. Góður garður. Ahv. byggsj. ce 2,6 millj. Verð 6,4 mHIJ. 4178. HAALEITISBRAUT - ÚTSÝNI. Góð 107 fm fb. á 3. hæð fnýl. starids. fjölb. Parket, suðursv. Glæsil. utsýni::Laus fljotl. Verð aö- eiha 7,9 millj. 4126. DALSEL - GLÆSILEG. Ný~ komin í sölu rúmg. 4ra herb, íb. á 1, hæð. Húsið er nýi. víðg. að utan og málað. Góð sameign. Stæði i bíl- Skýli. Áhv. 2,3 millj. VerB 7,7 milH. 4147. KRUMMAHÓLAR. Falleg 4ra herb. ib. á 6. hæð í nýstands. fjölb. Glæsil. út- sýni. Ahv. ca 3,6 millj. byggsj. og ca 400 þús. lífsj. Verð 6,9 millj. 4125. HRAUNBÆR - VERÐ AÐEINS 6,7 M. Góð 4ra herb. 98 fm ib. á efstu hæð i fjölb. m. glæsil. útsýni. Verð aðeins 6,7 millj. Ahv. ca 4,5 mlllj. 3512. ASVALLAGATA. Vorum að fá í einkasölu 105 fm 4ra herb. íb. m. aukaherb. í kj. Goö lofthæð. Nýi. parket. Miklir mögul.'m. skipul. íb. 2 sérgeymslur. Ahv. ca 2,7 mliij. Verð 7,4 mHI(. 4140. LEIFSGATA. Góð 4ra herb. ósamþ: 91 fm íb. á góðum stað. Parket á flestum gólf- um. Útgengt úr ib. í góðan garð. Áhv. hagst. Ufeyrlssjlán ca 1,2 millj. Verð 4,7 mllH. 3867. HRÍSATEIGUR - SÉRH. m- leg 3ja-4ra herb. sérh. á 1. hæð ásarht.goðum btlskúr m. rafm., hita ogsjálfvirkum hurðaopnara. Nýl. góif- efni. Frábær staðsetnirtg. Verð 7,5 rnHlj. 4086. ENGIHJALLI - MJÖG GOÐ. Faiieg og rúmg. 4ra herb. ib. á 8. hæð. Tvennar svalir. Mjög gott skipul. Skiptl mögul. á ca. 120-150 fm hæð f Smáfbúðahverfi. Verð 7,1 millj. 4087. ÁLFTAMÝRI - ÚTB. 2,6-2,7 M. Góð 4ra herb. 101 fm íb. á 4. hæð í enda í góðu fjölb. Bílsk. fylgir. Mjög fallegt út- sýni. Áhv. húsbr. 5,0 millj. m. 5% vöxtum. Verð 8,1 millj. 3759. UÖSHEIMAR - LYFTA. Góð 95 fm 4ra herb. ib. á 6, hæð f.góðu lyftuh. Býður upp á failegt utsýnl og sérinng. af svölum. Sérþvftús. Verð 6.960 þÚS. 3920. EIÐISTORG - LAUS. Nýkomin í sölu 96 fm 4ra herb. to.á 3. hæð í nýstands. vðnduðt; fjölb. (MBgul. é stæði í bffskýli ef fólk víll.) Tvennar svalir. Gott skipuiag. Stutt í alla þjðn- ustu. Verð 0,4 m. bílskýli, ennars 8,8 án skýlis. Ath. má skipti ð ódýr- arl eign. 4111. EFSTALAND - VONDUÐ EIGN. Vorum að fá í einkasölu sérl. glæsil. 4ra herb. íb. á 1. hæð í fallegu nýstands. litlu fjölbh. Vandaðar innr. í.eldh. Nýl. parket o.fl. Vurð 8,2 millj. 4137. KAPLASKJÓLSVEGUR. Fai- leg 4ra herb. Ib. é 3. hæð m. vönduð- um innr., Jvennum svölum, fallegu útsýni. Sauna ! semeign. Þvottah. é hæð. Verð aðeins 7,7 millj. Laus strax. 4023. SKAFTAHLIÐ - LITIL UTB. Quíl- falleg og björt 4ra herb. íb. á jaröhæð flítið niðurgr.). 3 svefnherb. Sérinng. Eign í góðu húsi. Áhv. hagstæð lán ca 4,6 millj. Elnnig er mögul. fyrir kaupanda að yfirtaka ca 1.400 þús. hagstæð Iðn til viðb. ef kaup- andi hefur annað veð. Verð 7,1 millj. 4081 ¦ GARÐHUS - BILSKUR. Góð 107 fm íb. á 2. bæð ásamt fnnb. bflsk. f nýl. fallegu húsí. Sktpti mfigul. á ódýrarifb. Ahv. Byggs). 5,3 mllfi. tll 40 ðra. Verð 9,3 milij. 4108. AUSTURBÆR - KÓP. Falleg mikið endurn. ca 100 fm 4ra herb. efri hæð. Glæsi- legt útsýni yfir borgina. Aukaherb. i kj. með sérinng. fylgir íb. Nýl. eldhús, baðherb., gluggar og glcr. Áhv. byggsj. ríkisins 3,2 mlll). Verð 7,8 mlllj. 3926. GRAFARVOGUR. Giæsii.fuiib. ii3fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. ásamt innb. bílsk. Sérþvhús. Suðursvalir. Áhv. 5,5 millj. Verð aðeins 9,6 millj. Beln sala eða skiptl ð 3Ja herb. 3112. FURUGRUND - SKIPTI. Falleg ca 90 fm ib. á 1. hæð í góðu fjölb. sem er .nýviðgert að utan og málað. Elgn í góðu standi. Vestursv. Skiptl mögul. ð 3Ja herb. fb. t.d. við Engihjaila. Annað kemur til greina. Verð 7,5 millj. 3957. FRAMNESVEGUR. Góð 4ra herb. 92 fm íb. á 2. hæð í þríb. 3 svefnh., 2 stofur. Nýl. flísar og parket á gólfum. Áhv. 3,1 millj. Verð 7,1 mlllj. 3533. KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög goð4ra herb. ca 90 fm ib. á 3. hæð m. glæsil. út- sýni. Parket. Suðursv. Óvenju stór geymsla fylgir ib. Verð 7,1 millj. 3902. ENGIHJALLI - V. 6,5 M. Góð 93 fm íb. á 3. hæð með suðursv. í lyftuh. Frðb. verð, aðeins 6,5 millj. Bein sala eða skipti ð 2ja-3Ja herb. íb. 3362. 3ja herb. íbúðir OPIÐ HUS - SEILU- GRANDI 9. MJðg skemmtil. og vel innr. 87 fm tb. á 3. hæð ásamt riei og stæði í biiskýlí. Parket Og f)fs- ar. Suðursv. Ahv. ca 3,8 mlllj. hagst. Iðn. Ath. hagst. verð aðeins kr. 7,6 mlllj. Óli og Agnes taka ð mðtl þor ð laugardag milli kl. 13 og 16.3268. TÓMASARHAGI - RIS. Goð 72 fm 3ja herb. fb, í vel staðsettu fjórbhúsi. Mlkið útsýni. Suðursv. Verð 6,5 millj. Áhv. húsbr. 1,8 millj. 3480. AUSTURSTROND. Vorum að fá i sölu mjög góða 81 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Nýl. parket á flestum gólfum. Baðherb. nýl. flísal. Áhv. byggsj. rikisins ca 1,8 millj. Gott verð aðeins 7.750 þús. Laus strax. 4049. RAUÐALÆKUR. Mjög góð ca 85 fm Ib. í kj. Góð bílastæði. Rúmg. stofa. Akv. sala. Verð 6,9 tnillj. 4161. HRÍSMÓAR - ÚTB. 2,5 MILU. Óvenju rúmg. 97 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Góð eign. Stutt í alla þjón- ustu. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 5,3 millj. Verð 7,9 millj. 3481. HRINGBRAUT - BÍLSKÝLI. Góð 82 fm 3ja herb. ib. i fallegu nýstandsettu fjölb. Stæði í lokuðu bílskýli. Ath. skiptl mögul. ð dýrari eign ð ca 12-13 millj. í vesturbæ. Verð 6,6 millj. 4187. MELHAGI. Fslleg 104 fm fb. á 3. hæð í fallegu steinhúsí sunnan- megin við götuna. Stórar suðursv. Stór stofa. Parket. Sérhitt. Ahv. byggsj. rikisins ca 3,4 millj. og mög- ul. að yflrtaka ItTeyrissjlðn 1,3 mlllj. Verð 7,8 mlilj, 3357.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.