Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 B 13 Fasteignasala, Suðurlandsbraut 10 Ábyrgð - Reynsla - Öryggi Hilmar Valdimarsson. SÍMAR 687828 og 687808 Opið íaugardag frá kl. 12-14. SEUENDUR! Nú er góður sölutími. Okkur vantar allar stærðír eigna á söluskrá. Skoðum og verðmetum samdægurs. 2ia herb. LAUGAVEGUR Til sölu falleg 40 fm stúdíói'búð á 3. hæð i nýlegu húsi við Laugaveg. Suðursv. Sérbílast. ÓÐIMSGATA Til sölu 2ja herb. 51 fm íb. í parhúsi. Sérinng. Laus. Verð 3,5 millj. HRAUNBÆR Góð 2ja herb. 56 fm ib. á 1. hæð. Stór- ar svalir. Laus V. 4,8 m. SNORRABRAUT Glæsil. 2ja herb. 64 fm íb. á 7. hæð. Fráb. útsýni. íb. fyrir 55 ára og eldri. 3ja herb. AUSTURSTROND Falleg og rúmg. 3ja herb. ib. á 4. hæð i lyftu húsi. Stofa, hol, 2 svefnherb. o.fl. Stórar suðursvalir.- Bílskýli. V. 7,9 m. FÁLKAGATA Vorum að fá í sölu góða 83 fm ib. á 1. hæð. Góð suðurverönd. Áhv. 3,9 m. húsbr. 5,1% vextir. ÁLFTAMÝRI Glæsil. 3ja herb. 70 fm endaib. á 4. hæð. Ný eldhinnr. Suðursvalir. 40 ára lán frá Húsnst. Hagst. verö. HRÍSRIMI Stórglæsil. 3ja herb. 102 fm íb. á 1. hæð. Stæði í bílahúsi. 4ra—6 herb. LJÓSHEIMAR 3ja-4ra herb. 96 fm íb. á 3. hæð í lyftu- húsi. 2 svefnherb., geta verið 3. Sér- inng. af svölum. Verð 6,4 millj. SELJAHVERFI Mjög góð 170 fm íb. é tveimur hæðum. 5 svefnherb., 2 baðherb. Bílskýli. Skipti á minni eifjh mögul. Hagst. verð. FLÚÐASEL Mjög falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt aukaherb. á jarðh. Þovttah. og búr inn- af eldh. Suðursv. Mjög hagstætt verð. HÁALEITISBRAUT Til sölu góð 4ra herb. 105 fm endaíb. á 2. hæð. Suðursvalir. RAUÐHAMRAR Til sölu glæsil. 4ra herb. 118 fm enda- íb. á 1. hæð auk bílsk. Vandaðar innr. Parket. ALFASKEIÐ Mjög góð 4ra-5 herb. 115 fm endaib. á 2. hæð. Þvhús og búr innaf eldh. Tvennar svalir. 24. fm bílsk. Verð 8,5 millj. Skipti á minni eign mögul. Sérhæðir DIGRANESVEGUR Falleg sérhæð (efri hæð) 140 fm ásamt 22 fm bílsk. 4-5 svefnh. Fráb. útsýni. SAFAMÝRI Til sölu góð 134 fm sérhæð ásamt 24 fm bilsk. 4 svefnherb. V. 10,9 m. HOLTAGERÐI Vorum að fá i sölu góða 114 fm efri sérhæð í tvibhúsi 34 fm bílsk. Einbýli — raðhús MOSFELLSBÆR Stórglæsil. einb. hæð og ris samt. 280 fm. Húsið stendur á fráb. úsýnisstað. 2500 fm lóð. SEUAHVERFI Stórglæsil. einb. kj., hæð og ris ásamt bilsk. samt. 300 fm. Fallegur garður. VIÐARÁS Nýtt 186 fm einbhús á einni hæð ásamt 30 fm bílsk. Vet hannaö hús ekki alveg fullb. Lóð frág. GILJALAND Glæsilegt paliaraðhús 210 fm ásamt 26 fm sérb. bílsk. Húsið er staðsett neðan götu. i húsinu eru m.a. 5 svefnh., stórar stofur. Parket á stofum og göngum. allt endurn. á baði. Hús í sérfl. hvað varðar viðhald og umgengni. HULDUBRAUT Til sölu parh. m. innb. bílsk. samtals 216 fm. Hús sem býður upp á mikla mögul. Atvinnuhusnæði VEGMULI Til sölu glæsil. skrifstofuhúsn. 171 fm. ÞARABAKKI Til sölu 226 fm þjónustu- og/eða skrifst- húsnæði á 3. hæð. Bjart og skemmtil. pláss. Gluggar á þrjá vegu. Æ^ Hilmar Valdimarsson, Brynjar Fransson lögg. fasteigna- og sklpasali. Freyjugata — 2ja. Agæt ca 50 fm íb. é 2. hæð í góðu húsi. Verð 4,5 millj. Ármúla 1, sími 882030 - fax 882033 Ægir Breiöfjörð, lögg. fastsali, hs. 687131. Ellert Róbertsson, sölum., hs. 45669. Hjálmholt - 2ja-3ja. Góð 70 fm íb. á jarðh. í þrib. Engar tröpp- ur: Þvhus og geymsfa í íb. Eldri borgarar Boðahlein. Fallegt endaraðh. ca 85 fm ásamt sólstofu. Mjög vel staðsett með suðurgarði sem liggur að hrauninu. Mikið útsýni. Áhv. húsbr. 1,8 millj. Skúlagata. Mjög falleg ca 90 fm ib. á 3. hæð í lyftublokk ásamt 22 fm sérbás í bílskýli. Húsvörður. Áhv. veðd. 2 miilj. Einbyli — raðhus Njörvasund. Mjög gott og vel staðsett einb. ca 166 fm ésamt 26 fm bílsk. Stór fallegur garður. Unufell — 2 íb. Gottca 210fmenda- raðh. ásamt bilsk. Arinn í stofu. Einstaklíb. í kj. m. sérinng. Verð 12,4 millj. Mögul. að taka íb. uppi. Arnartangi — Mos. Tœpl. 100 fm endaraðh. á einni hæð. Mögul. að taka 2ja herb. íb. uppí. Garðabaer. Höfum tvö stór glæsileg einb. Ýmis eignaskipti mögul. Selás. Höfum í sölu tvö falleg einb. m. mögul. á tveimur íb. Bæjargil — Gbæ. Fallegt og vandað einb. á tveim hæðum ca 168 fm ásamt 40 fm bílsk. 5 svefnherb. Falleg ræktuð horn- lóð. Verð 15,5 millj. Áhv. 5 millj. veðd. Berjarimi. Ca 180 fm parh. með innb. bílsk. Selst rúml. tilb. til innr. Mögul. að taka íb. uppí. Fossvogur. Höfum 2 góð raðh. á tveimur hæðum. Skipti á 4ra-5 herb. íb. írabakki. Falleg ib. á 3. hæð. Sérsm. innr. Þvhús í íb. Tvennar svalir. Hrísrimi. Glæsil. ca 125fmíb. á 1. hæð ásamt bílsk. Hagamelur. Vel staðsett ca 134 fm efri hæð ásamt bilskúr í veglegu húsi. Jörfabakki. Góð íb. á 1. hæð ásamt herb. ( kj. Áhv. veðd. 3,5 millj. Frostafold. Ca 111 fm íb. á 6. hæð i lyftuh. Verð 8,3 millj. Áhv. veðd. ca 4,9 millj. Mögul. að taka ib. uppí. Hvassaleiti. Ca 80 fm ib. é 3. hæð ásamt bilsk. Gott verð. Áhv. 4,5 millj. Laus fljótlega. Álfholt — Hf. Höfum í sölu nýjar 3ja- 4ra herb. íb. á 1., 2. og 3. hæð. Frá 115-130 fm. Seljast tilb. u. trév. Hagstœtt verð. Lindarsmári — Kóp. Ca 113 fm íb. Selst tilþ. u. trév. Tilb. til afh. Verð 7.950 þús. Hólmgarður. . Efri hæð ca 80 fm. Mögul. að byggja ris yfir. Mögul. að taka 2ja herb. ib. uppi. Verð 6,6 millj. Purugrund. Góð ca 90 fm ib. á 2. hæð í lítilli blokk. Laus fljótlega. Ljósvallagata — 2ja. Ca 50 fm ib. á jarðhæð m. sérinng, Skipasund — 2ja. Góð ca 65 fm íb. í kj. m. sérinng. Verð 5,3 millj. Áhv. langt- lán 2,6 millj. Álfaheiði — Kóp. Glæsil. ib. m. sérinng. i Suðurhl. Kóp. Verð 7,9 millj. Áhv. veðd. 4,8 millj. Einholt — 3ja og einstakl- ings. Tvær ib.; lítil 3ja herb. og ein- staklib. Verð fyrir báðar 6,6 millj. Álftamýri — einstaklings. Rúmg. ca 42 fm einstaklib. i kj. Verð 3,8 millj. Áhv. 1,9 millj. Engihjalli — Kóp. - 3ja - gott verð. Ca 78 fm fb. á 7. hæö í lyflubl. Verð 5,5 millj. Hamraborg. Ca 55 fm fb. á 2. hæð ásamt bílskýtí. Verft 4,8 miltj. Áhv. 2,8 mlllj. Laus strax. Skjólbraut — Kóp. Ca 105 fm ib. á tveimur hæðum ésamt bílsk. Verð 6,5 millj. Áhv. veðd. 2,2 millj. Grafarvogur. Höfum tii söiu nýjafullb. íb. ásamt bílskýii. Goð kjör. Flúðasel. i-'alleg ca 100 fm ib. á 1. hæð ásamt bílskýli. Nýtt parket á gólfum. Mögul. að taka litla 2ja herb. íþ. uppf. Fagrihjaili - Kóp. Nýt. 235 fm næstum fullb. raðh. a pðllum. 70 fm sóríb. á jarðh. Áhv. 9,0 mlllj. lang- tímalán. Möguleg sk i pti á 3ja iiorb. Hagamelur. Ca 125 fm ib. é 1. hæð í fjórb. Sérinng. 4 svefnh. Góð staðsetn. Miðbraut - Seltj. Viðarrimi 55. Ca 183 fm einb. á einni hæð með 36 fm bilsk. Selst tilb. til innr. Til afh. fljótl. 4ra-7 herb. Sólheimar. Mjög goð efrl hæð ca 145 fm. f svefnherb. Endum. að htuta. Bílsksökklar. Verð 10,5 mlllj. Dalbraut. Ca 115 fm íb. á 1. hæð ásamt bílsk. Mögut. skipti á minni íb. Holtagerði - Kóp. Ca 85 fm efri hæð. 3 svefnherb. 40 fm bílsk. Áhv. góð lan ca 3,0 millj. Vesturbær. Ca 90 fm neðri hæð ásamt 20 fm herb. í kj. á góðum stað í vest- urbænum. Leirubakki. Ca 121 fm íb. á 2. hæð. 40 fm rými í kj. fylgir. Víðihlíð. Góð ósamþ. ca 80 fm íb. í kj. Verð 4,8 mlllj. Laugateigur. Mjög góð risíb. ca 90 fm gólfflötur. Suðursvalir. Verð 7,5 millj. Áhv. ca 4,0 millj. Mjög góð ca 110 fm 1. hæð í þríb. ásamt bilsk. Sérinng. 3 svefnherb. Staðsett við sjávarsiðuna og mikið útsýni yfir Skerjafjörð- inn. Húsið nývlðg. á kostnað selj. 2ia-3ja herb. Efstihjalli — Kóp. Góð ca 90 fm íb. á 1. hæð. Laus fljótl. Verð 6,7 millj. Áhv. ce 1,3 millj. Lindarsmári — Kóp. 2jaog 3ja herb. Höfum í sölu íb. á 1. og 2. hæð. Verð á 2ja herb. fb. 5,2 millj. 3ja herb. íb. 7,3 millj. Selst tilb. u. trév. til afh. strax. Ástún — Kóp. — 2ja. Góð ca 60 fm íb. á 1. hæð. Áhv. veðd. ca 3,4 millj. Verð 5,5 millj. Lyngmóar — Gb. Góð ca 85 fm ib. á.2. hæð ásamt bilsk. Áhv. góð lán ca 4,5 millj. Mögul. að taka litla ib. uþpí. Ofanleiti — laus. Glæsil. 3ja herb. ib. á 2. hæð ásamt góðu bílskýli. íb. er öll flísalögð. Lyklar á skrifst. Nönnugata — 2ja. Ágæt ca 55 fm íb. á 2. hæð f þríb. Verð 4,5 millj. Áhv. veðd. 2,8 millj. Vesturberg — laus. Snyrtii. ca 54 fm íb. á 2. hæð í blokk. Utanhússviðg. nýlok- ið. Parket. Áhv. 3,1 millj. langtl. Rekagrandi — 3ja. Ca 101 fm góð íb. á 1. hæð (gengið beint inn) ásamt bíl- skýli. Tvennar suðursv. Laus fljótl. Verð 8,2 millj. Áhv. veðd. 1,5 millj. Langholtsvegur — laus. Ca 61 fm ib. í kj. í tvib. Áhv. 2,6 inillj. húsbr. Flyðrugrandi — 2ja — laus. Rúmg. ca 65 fm ib. á jarðh. Þvottah. og geymsla á hæð. Þjónustumiðst. aldraðra framan við blokkina. Lyklar á skrifst. Atvinnuhusnæðt Laugavegur. Ca 250 fm skrifstofa á 3. hæð. Lyfta. Bilastæði. Starmýri. Ca 150 fm húsn. sem hentar vel f. heildsölur eöa lóttan iðnað. Hafnarbraut — Kóp. Ca 200 fm verkstæðispláss m. góðri loftheeð og innk- dyrum ásamt 200 fm efri hæð. FASTEIGNASALA Strandgötu 33 SÍMI 652790 Opið laugardag kl. 11-14 Erum með fjölda eigna á söluskrá sem ekki eru auglýstar. Póst- og símsendum sölu- skrár um land allt. Klausturhvammur. Fallegt276fm raðh. á tveimur hæðum og hluta í kj. ásamt 30 fm bilskúr. Falleg fullb, eign. Sklpti mögul. á minni eign. Verð 15,0 millj. Birkiberg. Vandað 206 fm einb. ásamt 50 fm bílsk. á góðum stað f Setbergs- landi. Áhv. hagst. lán. Verð 16,9 millj. Smyrlahraun - skipti. Mikið endurn. 142 fm raðh. ásamt 28 fm bílsk. Nýl. eldhinnr. Viðarstigi. Parket. 4 svefnh. Skipti mögul. á dýrari eða minni eign. Verð 11,9 millj. Smáratún — Álftanes. Fallegt fullb. 216 fm raðh. á tveimur hæðum m. innb. bilsk. Góðar innr. Flísar. Góð staðs. Stutt í skóla. Fallegt útsýni. Góð áhv. lán. Sklpti mögul. Þinghólsbraut — Kóp. Gott 160 fm einb. á tveimur hæðum ásamt 53 fm bílsk. Eign f góðu standi i' rólegu og góðu hverfi. Lindarberg. Nýl. 114 fm neðri sérh. ásamt 47 fm aukarými og 23 fm bílsk. Frá- bœrt útsýnl. Sérinng. 3 stór svefnh. Hús fullfrég. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Verð 10,5 niillj. Suðurgata. Nýi. 114 fm íb. ésamt 47 fm bilskúr. Góðar innr. Flfsar og parket á gólfum. Áhv. húsbr. 4,2 millj. Verð 10,7 millj. Móabarð. Góð 3ja herb. neðri sérhæð í tvib. ásamt góðum nýl. bílsk. Allt sór. Verð 7,9 milli. Meistaravellir — Rvík. Vorum að fá ieinkasölu failega talsv. endum. 104 fm 4ra herb. íb. é þess- um vinsaala stað. Parket. Fallegt Ot- sýni. SklptS mögul. Hrafnhólar — Rvk. 4rsherb. 99 fm ib. á 2. hæð í lítlu fjötb. ésamt 26fm bilskúr. Frábært verð6,9 mlllj. Njálsgata — Rvík. f einka- sölu 63 fm miðh. i eldra timburh. Góð staðs. Laus fljótt, Gott verð. Lækjarberg. Nýl. 164 fm efrl hæð í nýju tvib. ásamt 37 fm bilsk. 4 svefnherb. Sklpti mögul. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Verð 11,7 millj. Eyrarholt. Nánast fullb. 168 fm hæð og ris. Fráb. útsýni. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,5 millj. 3ja herb. Suðurvangur — laus. Nýl. 91 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð á þessum vlnsæla stað við hraunjaðarinn. Góðar innr. Parket. Laus strax. Áhv. byggsj. 4,0 millj. Verð 8,4 millj. Brekkugata - laus. Giassii. 100 fm efri sérh. íb. er Bll endurn. Nýjar inrtr. og parket. Fallegt utsýni. Mögul. a bílsk. Laus strax. Verð 8,5 mllfj. Öldugata - laus. Gott 130 fm einb. kj., hæð og ris ú góðum stað undlr Hamrlnum. Góð lóð. Mlkt- ir mÖBul. Laust strex. Einbyli — raðhus Garðavegur. Mjög vandað og fullb. 251 fm parh. á eftirsóttum staö. Húsið er steinst. og timburkl. Vandaðar innr., parket og flisar. Mögul. aukaib. Verö 16,9 millj. Sunnuvegur. Fallegt og virðulegt 162 fm stoinh. á tveimur hæðum ásamt kj. í grónu og góöu hverfi. Falleg afgirt hraun- lóð. Sklptl mögul. Ahv. góA lán 4,6 mlllj. Verð 11,9 millj. Akurholt — Mos. Rúmg. mikið end- urn. einb. ásamt tvöf. bílsk. é góðum stað. Sólskáli, heitur pottur o.fl. Skipti á dýrara- ódýrara f Hafnarfirði eða Garðabæ. Kjarrrnóai - Gbee. vei steðs- 90 fm raðh. á einni oc hálfri hesð. Bílskúrsróttur. Verí 8,5 mlllj. Lækjarberg. Vorum að fé í einkasölu gott og nénast fullb. 223 fm einb. á einni hæð á besta stað við Lækinn. Fallegt og vandað hús. Skógarhlíð. Nýkomið í einkasölu 165 fm einb. á einni hæð ásamt bilskúr. Húsið er vel ibhæft en ekki fullb. Áhv. í húsbr. 5,5 millj. Verð 12,8 millj. 4ra herb. og stærri Laufvangur. Góð 115 fm neöri sérh. ásamt bílsk. Sklpti á stærra eða mlnna. Verð 10,9 millj. Langeyrarvegur — skipti. Fal- leg talsvert endurn. 122 fm neðri sérh. Nýl. eldhinnr. Allt nýtt á baði. Parket. Góð- ur staður með útsýni út á sjó. Skiptl mög- ul. Áhv. góð lán 4,4 millj. Verð 7.950 þús. Breiðvangur — skipti. Falleg 109 fm 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð í góðu fjöl- býli. Áhv. góð lén 4,3 millj. Verð 7,9 millj. Breiðvangur. Góð 120 fm 5 herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Rúmg. og falleg ib. Áhv. byggsj. rfk. og húsbr. 5,5 millj. Verð 8,7 millj. Stekkjarhvammur. Falleg H7fm efri sérh. og ris i raðhúsalengju. Allt sér. Góðar innr. Parket. Áhv. byggsj. ríkisins 2,5 millj. Verð 8,5 millj. Breíðvangur - glæsileg. Vorum aðfé inn glæsil. ©mfum. 4ra-5 harb. endaíb. í góðu fjölb. Allt nýtt, glor, innr., gótfefni, alit á baði o.fI. Áhv. góð lán 6,3 millj. Verð 8,7 mlllj. Seilugrandi — Rvík. Falieg 87 fm þakib. á tveimur hasðum i liöu "fjötb, ásamt steaði f bftgeymelu. Park- et, flísar, göðar tnnr. Áhv. góö lén 3,8 mlllj. VerB 7,5 miB). Alfaskeið - laus strax. Góð 4ra herb. efri sérhæð í vönduðu húsi auk geymsluriss og hlutdeildar í kj. Gott verð. Klukkuberg — laus. 4re herb. 109 fm ný íb. Hús og lóð fullfrág. ib. er rúml. tilb. u. trév. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 7,5 millj. Klettaberg - laus. 4ra herb. 134 fm íb. ásamt 27 fm bílsk. í fjórb. Sórinng. Húsið að utan og lóð fullfrág. íb. tæpl. tilb. u. trév. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 8,7 millj. Arnarhraun. Vorum að fá í einkasölu rúmg. efri sérhæð í góðu tvíb. ásamt góðum bílskúr. Verð 10,5 millj. Grænakinn. Falleg 129 fm efri sér- hæð i góðu tvib. ásamt 25 fm bilsk. m. gryfju. Nýl. parket, flísar og allt á baði. Áhv. góð lán 7,2 millj. Verð 10,5 millj. Grænakinn. Góð talsv. endurn. 104 fm efri sérhæð i góðu tvib. Sérinng. Párk- et. Áhv. góð lán 3,4 millj. Verð 6.9 millj. Víðihvammur. Rúmg. 4ra herb. (b. ásamt bílsk. Mjög hagst. verð. Eyrarholt. ROmg. 101 fm 3ja herb. ib. í nýl. húsi. Vandaðar innr. Þvottah. í íb. Fró- bært útsýni. Áhv. byggsj. 5,3 millj. Verð 8,9 mitlj. Hátröð — Kóp. Mikiðendum. rishæð í tvfb. ásamt bílsk. Áhv. 3,8 millj. Verð 7,3 mlllj. Lækjarberg. Ný 78 fm fullb. 3ja herb. íb. á jarðhæð í góðu tvfb. Laus fljótl. Áhv. húsbr. 3,0 millj. Verð 6,8 millj. Oldusloð. 3ja herb. neðri sérhæð i tvi- býli á ról. og góðum stað. Verð 6,9 millj. Miðvangur. Falleg talsvert endum. 99 fm 3ja herb. íb. á 1. hæö. á einum besta stað v. hraunjaðarinn. Fallegt útsýni yfir fjörðinn, Parket, sauna o.fl. Ahv. bygging- arsj. 3,4 millj. Verð 7,4 mlllj. Alf askeið. Vorum að fá i einkasölu 3ja herb. íb. á 1. hæð ofan kj. ásamt bilskúrs- sökklum. Áhv. góð lán 1,7 millj. V. 5,9 m. 2ja herb. Hverfisgata. Góð 2ja herb. fb. á jarðh. í tvíbýli. Sérinng. Áhv. góð lán 2 millj. Verð 3,9 millj. Arnarhraun. Góð talsv. endurn. 2ja herb. ib. á jarðh. í góðu fimmbýli. Góðar innr. Parket.'Hraunlóft. Ahv. góð lán 2,7 millj. Verð 5,5 millj. Laufvangur - laus strax. Góð 66 fm 2ja herb. ib. á góðum stað. Þvhús og búr i ib. Gott gler, góð sameign. Verð 5,7 millj. Klukkuberg — laus. Nýl. 60 fm ib. á 1. hæð. Sérinng. Nýl. innr., parket og flis- ar. Laus strax. Lyklar á skrifst. Áhv. húsbr. 4,0 millj. Verð 6,2 millj. Kaldakinn. Góð talsv. endurn. 67 fm neðri hæð ásamt 25 fm bilsk. Parket. Nýl. gler og gluggar, allt á baði, hiti, skolp o.fl. Áhv. húsbr. 2,0 millj. Verð 5,7 millj. Garðavegur.Talsv. endurn. 2ja herb. risíb. m. sérinng. í tvíb. Nýl. eldhinnr., hlti, gluggar og gler o.fl. Fráb. verð 3,7 millj. Nýbyggingar Alfholt. 3ja-4ra herb. 108 fm ibúðir, aukaherb. i kjallara fylgir öllum íb. Afhendist tilb. undir tréverk eða fullb. Sameig öll frá- gengin. Gott útsýni. Verð 7,3 millj. Eigum til mikið úrval nýbygg- inga af öllum stærðum og gerðum. Hafið samband og fáið upplýsingabæklinga og teikningar á skrifstofu. if INGVAR GUÐMUNDSSON lögg, fasteignas., heimas, 50992 JÓNAS HÓLMGEIRSSON kerfisfrœðingur, heimas. 653155. KÁRI HALLDÓRSSON hagfræðingur, heimas. 654615.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.