Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 16
16 B FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ -H FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavík S: 5685009 - 5685988 - Fax 5888366 Traust og örugg þjónusta . Þiónustuíbuðir aldraðra GRANDAVEGUR - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI. Vönduð 2ja herb. íb. á 1. hæð. Parket. Gott útsýni. Ýmis þjónusta í húsinu. Ekkert áhv. Laus strax. Verð 5,8 millj. 4731. SLETTUVEGUR - MEÐ BÍLSK, GlæsH. rúmg. endaib. 116.8 fm. Vandaðar ínnr. Parket. Gott fyrjrkomuiag. Bílsk. Ath. skiptl rríögul. é íb. fyrír eldri borg- ara. 6008. HJALLASEL. Einnar hœðar parhús við elliheimilið Seljahlíð, Breiðholti. Húsið er 70 fm. Hellulögð bílast. fyrir framan húsið. Laust strax. Áhv. 7,1 millj. Verð 7,5 millj. 4400. NAUSTAHLEIN - GBÆ. Nýl. endaraðhús á einni hæð ca 90 fm. Hús- ið er á svæði DAS í Hafnarfirði. Laust strax. Verð 10,5 millj. 6148. 2ia herb. íbúðir FOSSVOGUR. Góð íb. á jarðh. 43,3 fm. Nýl. parket. Hurð út í sérgarð. Ekkert áhv. Laus strax. Verð 4,5 millj. 6178. KAPLASKJÓLSVEGUR. Rúmg. íb. á 1. hæð. Teppi á stofu. Vestursv. Laus strax. Verð 5,2 millj. 4788. HVANNABRAUT - HF. Nýl. 80 fm íb. á jarðh. í fjölb. Opið bílskýli. Laus strax. Áhv. Byggsj. o.fl. 2,9 milíj. 5086. NÆFURÁS. Ib. á 1. hæð með miklu aukarými stærð alls 108 fm. Tengt fyrir þvottav. á baði. Verönd. Laus strax. Verð 6,2 millj. 4729. NJÁLSGATA. Efsta hæð (þakíb.) 2ja herb. 70 fm. Glæsil. útsýni. Suðvest- ursv. Tengt fyrir þvottav. á baði. Áhv. húsbr. ca 3 millj. Verð 5,3 millj. 6176. SAFAMÝRI. 2ja herb, íb. á jarðh. í fjórb. (lítið niðurgr.). Hús og sameign í góðu ástandi. Góð staðsetn. Ahv. Byggsj. 1,2 millj. Verð 5 millj. 5050. VIÐ HLEMM. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Stærð 52,7 fm. Nýl. eldh., gler o.fl. Áhv. húsbr. 2 millj. Verð 4,6 millj. 6149. AUÐBREKKA - KÓP. 2Ja herb. íb. á 2. hæð. Sérinng. frá sameiginl. svölum. Parket. Geymsla og þvhús á hæðinni. Laus strax. Áhv. byggsj. 1,4 millj. Verð 5,0 millj. 4845. SKÓLAVÓRÐUSTÍGUR. Mikið endurn. 2ja herb. (b. á 3. hæð. Stærð 51 fm. Lagt fyrir þvottavél á baði, ný tafla, rafl. o.fl. Verð 4,8 millj. 6012. RAUÐARÁRSTI'GUR. Mjög góð 2ja herb. fb. á 1. hæð ásamt íbherb. í kj. Góð staðsetn. í hjarta borgarinnar. Laus fljótl. Verð 4,9 millj. 9998. HVERAFOLD. Gullfalleg íb. á 1. hæð tæpir 70 fm. Vandaðar innr. Flísal. bað. Lagt fyrir þvottav. í íb. Endabílsk. fylgir. Verð 7,2 millj. Áhv. 3,5 millj. f byggsj. 4375. 3ia herb. íbuðir KLAPPARSTÍGUR. íb. á 3. hæð í góðu steinh. Stærð 78 fm. Svalir. Laus strax. Verð 4,5 millj. 6173. KJARRHÓLMI - KÓP. íb. á 3. hæð. Sérþvottah. Fallegt útsýni. Hús allt viðg. að utan. Áhv. 1,2 millj. Verð 6,3 millj. 4334. VÍFILSGATA. Snotur 3ja herb. íb. á efstu hæð í þríbýli. Stærð 53 fm. Lítið áhv. Verð 4,7 millj. 6158. KÁRSNESBRAUT. 3ja herb. íb. á efstu hæð. Stærð 72 fm. Sérinng. Laus strax. Áhv. Byggsj. 2,6 millj. Verð 6,2 millj. 6139. RAUÐÁS - LAUS. Mjög góð 80 fm íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Parket. Tvennar svalir. Laus strax. Áhv. 1,7 millj. 4129. VÍFILSGATA. Snotur 3ja herb. íb. á efstu hæð í þríb. Stærð 53 fm. Lítið áhv. Verð 4,7 millj. 6158. HVERAFOLD. Glæsil. endaib. á 1. hæð. Eikarparket. Sérlóð. Fallegt bað- herb. Þvottah. á hæðinni. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,8 millj. 4429. HRAUNHVAMMUR - HF. Efri sérh. í tvíbýlish. Stærð 85 fm. Hús nýl. standsett m.a. nýtt gler, innr. o.fl. Laus strax. Verð 6,5 millj. 4847. HRAUNBÆR. Endurn. íb. á 1. hæð 81 fm. Ekkert áhv. Tréverk, gólfefni og gler endurn. Laus strax. Verð 6950. þús. 6160. ÁLFTAMÝRI. Rúmg. íb. á 2. hæð í góðu húsi. Ekkert áhv. Laus eftir sam- komulagi. Gott fyrirkomulag. Verð 6,5 millj. 6171. LYNGHAGI - LAUS. Mjög góð 3ja herb. fb. í kj. með sérinng. Stærð 78 fm. Parket. Vel umgengin eign. Laus strax. Verð 6,5 millj. 6140. ENGJASEL. Góð 2ja-3ja herb. íb. á efstu hæð tæpir 70 fm. Gott útsýni. Sérþvhús. Lítið barnaherb. u. súð. Bfl- skýli. Áhv. veðd. 2,3 millj. 4668. HAFNARFJÖRÐUR - NÝTT. Fullb. og góð 108 fm ib. á 1. hæð í litlu fjölb. við Bæjarholt. Þvottah. í íb. Suð- ursv. Verð 7,6 millj. 4698. MÁVAHLÍÐ. Risíb. ífjórbýli. Parket á gólfum. Nýl. tæki á baði. Geymsluris yfir íb. Stærð 56,5 fm. Laus fljótl. Verð 5,2 millj. 6147. 4ra herb. íbúðir HÓLMGARÐUR. Góð 4ra herb. efri sérh. í tvíbýlish. Sérinng. Ekkert áhv. Laus fljótl. Verð 7,1 millj. 6163. GARÐHUS MEÐ BÍLSK. 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð ásamt innb. bilsk. Þvottah. í íb. Glæsil. útsýni. Ahv. Byggsj. 6,3 millj. Verð 10,3 millj. 6174. EFSTIHJALLI - KOP. Rúmg.4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt 20 fm íbherb. í kj. Parket. Suðursv. Gott útsýni. Verð 7,8 millj. 6142. SUÐURGATA - HF. Risíb. ítign- arlegu timburh. stærð ca 80 fm. Efra ris fylgir. Bflsk. Laus strax. Áhv. Byggsj. 3,6 millj. Verð 6,6 millj. 4885. SUÐURVANGUR - HF. Rúmg. endaíb. á 3. hæð (efstu). Stærð 103 fm. Þvottah. í íb. Gott útsýni. Laus strax. Verð 7,6 millj. 4607. HÓLABRAUT - HF. Ib. á 1. hæð í fimmíb. húsi. Suðursv. Gott útsýni. Ahv. Byggsj. 2,5 millj. Verð 6,6 millj. SUÐURGATA - HF. Björt og snyrtil. efri hæð í þríbýli. Járnklætt timb- urh. á steyptum kj. Áhv. Byggsj. og húsbr. 3,9 millj. Verð 6,6 millj. 4885. SUÐURBRAUT - HF. Rúmg. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Þvottah. inn- af eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,6 millj. 6036. HÁALEITISBRAUT. Rúmg. íb. á efstu hæð. Mikið útsýni. Vestursv. Laus fljótl. Áhv. húsbr. 4,5 millj. Verð 7,5 millj. 5084. VESTURBÆR - NÝ ÍBÚÐ. Ný fullgerð 102 fm íb. á 2. hæð í fjórbhúsi. Bílskýli. Sérinng. Góður frág. Ahv. húsbr. 3 millj. Verð aðeins 8,9 millj. 3839. HÁALEITISBRAUT M. BÍL- SKÚR. Rúmg. 5 herb. íb. á 4. hæð. Stærð 123 fm. Tvennar svalir. Þvhús i' íb. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 8,5 millj. 4951. ÁLFHEIMAR. 4ra-5 herb. íb. á 4. hæö. Stærð 106 fm. Suðursv. Gott út- sýni. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 7,1 inillj. 469. AUSTURBERG M/BÍLSK. Rúmg. 4ra herb. íb. á 4. hæð Suðursval- ir. Parket. Bflskúr. Laus strax. Verð 7,5 millj. 7011. ESPIGERÐI. fb. á 2. hæð í litlu fjölb. Sérþvhús í íb. Suðursv. Fallegt út- sýni. Hús nýl. viðgert að utan. Lítið áhv. Laus strax. Verð 7,9 millj. 4508. BÆJARHOLT - NYJAR IB. Fullb. 4ra herb. íbúðir til afh. strax. Stærð 104 fm. Verð 8,6 millj. 4701. 5-6 herb. SKIPASUND. Ris og efra ris í þríb- húsi ásamt 40 fm bílsk. Nýl. parket. Ath. skipti mögul. á 3ja herb. íb. Áhv. ca 1,5 millj. Verð 7,5 millj. 4397. DALSEL - 148 FM. 5-6 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt bílskýli. 4 svefnherb. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Ath. sklpti á minni eign mögul. 4021. FRÓÐENGI. Glæsil. íb. á tveimur hæðum 140 fm. Stæði í innb. bílskýli. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Laus strax. Eign tilb. u. innr. Verð aðeins 8,1 millj. 4779. Sérhæðir RAUÐAGERÐI. Glæsil. 123 fm neðri sérh. í þríbýli ásamt bílsk. Sérinng. Nýl. endurn. eldh., baðherb. o.fl. Suð- ursv. Ekkert áhv. Verð 10,9 millj. 6172. í LAUGARNESHVERFI. Rúmg. neðri sérh. í þríbýlish. stærð 130 fm. Sérinng. Beikiinnr. Þvottah. og búr innaf eldh. Garðskáli. Áhv. 1,7 millj. Verð 9,2 millj. Ath. skipti á minni eign mögul. 2410. SOGAVEGUR - SKIPTI - RAÐH. - FOSSVOGUR. Goð 4rá herb. hæð í nýl. fjórbhúsí. Ðgertdur letta að góðu raðhúsi í Fossvogi. Traustlr kaupendur. KÓPAVOGSBRAUT - KÓP. Rúmg. neðri sérhæð í tvíb. ásamt bílsk. Stærð ib. 140 fm. Hitalögn í heim- keyrslu. Gott útsýni. Áhv. húsbr. 4,8 millj. Verð 11,2 millf. 6152. Raðhus -parhus SELAS. Rúmg. raðh. á tveimur hæð- um ásamt kj. Stærð 230 fm. Mögul. á tveimur íb. Tvennar svalir. Tvöf. bílsk. Ath. skipti á minni eign mögul. Hagst. lán áhv. Verð 13,9 millj. 4108. BRAUTARÁS. Fallegt pallaraðh. ca 190 fm. Góðar innr. Arinn. Góð stað- setn. Rúmg. bílsk. Verð 13,9 millj. 5114. SKEIÐARVOGUR. Gott raðh. sem er kj., og tvær hæðir. Mögul. é sérfb. i kj. Tvennar svalir. Suðurlóð. Verð 10,2 miilj. 6144. FLÚÐASEL - TVÆR ÍB. Gott endaraðh. á tveimur hæðum ásamt séríb. á jarðh. Li'tið áhv. Laust fljótl. Verð 12,3 milli. 5030. Einbýlishús ARNARHRAUN - HF. Virðul. eldra einb. ca 200 fm ásamt innb. bílsk. Mikið endurn. m.a. lagnir, gler, gluggar o.f! Laust strax. Verð 13,2 milli. 5117. KLYFJASEL - TVÆR IB. Fullb. einb./tvíb. ásamt tvöf. innb. bílsk. Húsið er smekklega innr. Teikn. á skrifst. Ath. mögul. skipti á minni eign. 6164. GARÐABÆR. Stórglæsil. einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Stærð 213 fm. Vandaðar frág. Parket. Áhv. Byggsj. 3,7 millj. Verð 17,9 millj. 6136. HVERAGERÐI. Snoturt einbhus við Borgarhraun ca 118 fm meðfallegum ræktuðum garði. Skipti á eign i Stór-Rcykjavikur- svæðinu. 6162. VESTURBERG. Einbhúsca200fm auk þess rúmg. bílsk. Útsýni. Afh. sam- komulag. Þarfnast langfæringar. Verð aðelns 9.9 millj. 6168. I smíðum LINDARSMARI - 5-6 HERB. Vorum að fá glæsil. ca 150 fm endafb. á tveimur hæðum í tvibýlish. á þessum vinsæla stað i Kópavogi. Eign sem gleð- ur augað. Uppl. á skrifst. GARÐABÆR - SJÁVAR- GRUND. 6-7 herb. íb. tilb. u. trév. ásamt stæði í bílgeymslu. Verð: Tilboð. 3974. ÁLFHOLT - HF. (b. á tveimur hæðum 170 fm. Tilb. u. innr. Fráb. út- sýni. Laus strax. Verð 9,9 millj. 5058. LINDARSMÁRI. Endaraðh. tilb. u. trév. sem er hæð og ris ásamt innb. bilsk. Stærð 232 fm. Afh. strax. Áhv. húsbr. 5,5 millj. Teikn. á skrifst. 5083. EYRARHOLT - HF. Neðri hæð í tvíbýli ásamt stórum bílsk. á jarðh. samt. um 144 fm. Eignin selst tilb. u. trév. Sameign frág. Laus strax. Verð 7,5 millj. ÁRKVÖRN. 3ja herb. íbúðirá 2. hæð með sérinng. Húsið er fullfrág. að utan, en íb. ekki alveg fullfrág. Til afh. strax. 4780/4781. . DAN V.S. WIIUM, HDL., LÖGG. FASTSALI - SÖLVI SÖLVASON, HDL. ÓLAFUR GUÐMUNDSSON, SÖLUSTJÓRI - BIRGIR GEORGSSON, SÖLUM. HUSBREFAKERFIÐ FELLUR VEL AÐ FASTEIGNAVIÐSKIPTUM if FÉLAG FASTEIGNASALA Upp í loft EIN lausn á litlu rými í skápum er ad hengja hluti upp. Hér hafa pottar, pönnur, sigti, könnur og form verið hengd á slá í loftinu. Eldhúsið í þessu eldhúsi hafa matreiðslubækurnar sinn sess. Ýmislegt annað hefur verið sett í glerkrukkur, mjöl, baunir, pasta, kaffi og margt fleira. Þið sjáið að krukk- urnar eru af ýmsum stærður og gerðum, en allar hafa þær þétt lok og geta staðið hver uppá annarri. Skemiur ÞESSI fallegi bangsafjöl- skylduskermur er líflegur og skemmtilegur í barnaherbergi. Hann gæti einnig passað vel til að afmarka leikhorn t.d. í fjölskylduherbergi eða holi. Auðvitað gæti hann einnig bara verið til skrauts.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.