Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 28
28 B FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ Haukur Geir Garðarsson, viðskiptafr. Guðmundur Valdimarsson, sölumaður. Óli Antonsson, sölumaður. Gunnar Jóhann Birgisson, hdl. Sigurbjörn Magnússon, hdl. Fax 622426 FÉLAGIIFASTEIGNASALA FASTEIBNA-0G FIRMASALA AUSTURSTH/ÍTI 1B. 101 HEYKJAVÍK Opið laugardag 11-14. EIIMB., PARH. OG RAÐHUS Austurbrún — skipti Fallegt og vandað 211 fm keöjuhús á tveim- ur hæðum ásamt' bilsk. á þessum vinsæla stað. Parket. Marmari. Laust strax. Lyklar á skrifst. Sklpti mögul. Bollagarðar — Seltjnesi. Mjög gott 170 fm raðh. á tveimur hæðum. Stofa, 4 svefnh. Glæsil. utsýni. Bílsk. Sklpti mögul. á ódýrari. Verð 13,9 millj. Miðborgin — 3 íb. Parhús sem er jarðhæð og tvær hæðir ásamt geymslurisi, samtals um 170 fm. Mögul. á tveimur eða þremur íb. Þarfn. lagf. Miklir mögul. Laust strax. Verð 10,5 millj. Haðarstfgur Við Skólavörðuholt, parh., sem er kj., hæö og ris, 135 fm ásamt bílsk. Þarfn. einhv. stands. Góð langtímafán. Aflagrandi — nýtt raðh. Nýtt 190 fm raðh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. á þessum vinsæla stað. Húsið er ekki fullb. en vel íbhætt. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð aðeins 12,9 millj. ' Réttarholtsvegur Fallegt raðhús í efstu röð við Réttarholts- veg, tvær hæöír og kj. Nýl. eldhúsinnr., gier, gluggar og þak. Verð 8,5 millj. Mosfellsbser — skipti Fallegt einb. á einni hæð ásamt. tvöföldum 52 fm. bilskúr. Stofa, borðst., 3-4 svefnh. Eldh. með nýjum innr. og tækjum. Arinn. IMýtt þak. Fallegur suðurgarður.. Laust. Bein sala eða skipti á ód. eign. V. 12,0 m. Vantar — vantar Vantar strax góða sérh. i Grafarvogi. Vesturbær Vorum að fá í sölu góða 5 herb. 134 fm efri haeö i fjórbh. Stofa og borðstofa í suð- ur. 3 góð svefnh. Laus strax. Verð 10,0 miltj., Við Landakot — skipti Glæsil. endurn. 165 fm sérh. i fjórb. Eignin er öll nýl. endurn. Sérþvottahús, sauna. Bein sala eða skipti á minni eign í Vest- urbæ eða Helmunum. Verð 12,5 millj. 4RA-6HERB. Háaleiti — skipti. Falleg og björt 4ra herb. endaib. á 3. hæð í fjölb. Parket. Bein sala eða skipti á 2ja herb. íb. Verð 7,7 millj. Safamýri — laus. Falleg 4ra herb. endaíb. á 1. hæð í fjölb. Hús og sameign i fyrsta flokks ástandi. Verð 7,7 millj. Langholtsvegur — ódýr Góð 4ra herb. risíb. í tvíbhúsi ásamt bílskúr og tveimur íbherb. í kj. Laus fljótl. Eign sem getur gefið góðar tekjur. Verð 6,2 millj. Ugluhólar — bflskúr Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð í litlu fjölb. ásamt bílsk. Suðaustursv. Fallegt útsýni. Verð 8,4 millj. Fffusel — aukaherb. Mjög falleg 4ra-5 herb. ib. 112 fm á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. m. sameiginl. snyrt. Bílskýli. Góðar innr. Parket. Suðursv. Verð 7,9 millj. Barónsstígur — laus Góð 3ja herb. íb. á 3. hæð i góðu steinh. Laus. Lyklar á skrifst. Lundarbrekka — laus Góð 3ja herb íb. á 2. hæð m. sérinng. af svölum. Parket. Áhv. 3,0 millj. Verð 6,5 millj. Engihjalli — góð fb. Falleg 90 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. Gott út- sýni. Þvottaherb. á hæð. Húseign nýmáluð. Verð 6,2 millj. Rauðarárstígur — góð lán Snotur 56 fm íb. m. inngangi og garði að Skarphéðinsgötu. Verð aðeins 5,2 millj. Út- borgun 1,8 millj. Áhv. m.a. 3,1 millj. byggsj. til 40 ára með greiðslubyrði 20 þús. á mán. Seilugrandi — bflskýli Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. endaib. á 3. hæð í góðu fjölb. Stæði í bílskýll. Park- et. Útsýni. Verð 8,4 millj. Hringbraut — lán Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð í fjölb. Áhv. 3,6 mlllj. byggsj. tll 40 ára. Verð 6,3 mlllj. Miðsvæðis — skipti dýrari Lítið 3ja herb. parh. (bakhús) mikið endurn. Bein sala eða skipti á dýrari eign, t.d. 4ra herb. sérbýli. Verð 4,9 millj. Skúlagata — laus Góð 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu steinh. Nýl. þak. Laus strax. Verð 5,3 millj. Eldri borgarar Fyrir eldri borgara 3ja herb. og 2ja herb. íb. ofarl. i lyftuh. v. Gullsmára I Kóp. Tll afh. fljótl. Alfholt - Hf. Glæsil. ný 92 fm 3ja herb. íb. á jarðhæð í nýju 4ra ib. fjölbýli. Suðurverönd. Parket. Þvottaherb. í íb. Verð 7,7 millj. Stelkshólar - skipti Fatleg og vel umgengín 4ra herb. t'b. é 2. haeð t litiu fjölb. Suðvestursv. Faflegt útsýní. Bein sala eða okipti á 2ja-3Ja herb. Ib. Verð 7,2 millj. Rauðalækur - laus Góð og björt 3ja herb. íb. i kj. rrt. sértrtng. ífjórb. Nýttgler, gluggarog rafm, Hús nýl, malað. Laus. Lyklará:.; akrlfst. Varð 6,5 milll :v; -" :,: Austurbær — skipti á dýrari Faffeg efrí sérh og irmr. ris í goðu tvlb. Stofa, Dorostofa, 3 svefnfc. Mjög göð staís. Bein salo eðs skipti á staerrl eign ( Austurbasnum. Verð 8,4millj. Hlfðar Sérstaklega falleg 4ra herb. efri hæð i góðu fjórb., stofa, 3 svefnh. Suðursv. Nýl. park- et. Verð 8,4 millj. Garðabær Glæsil. og vönduð 163 fm ib. á tveimur hæöum ásamt bílskýli. Suðursv. Frábært útsýni. Laus strax. Skipti mögul. á ód. Verð 12,4 millj. Vesturbær Góð 126 fm sérhæð í fjórb. ásamt bílsk. Laus strax. Verð 9,5 millj. Stórholt — skipti Falleg efri sérh. og innr. ris í þrib. Mögul. á séríb. í risi. Bein sala eða skipti é ód. eign. Verð 9,9 millj. Háaleitisbraut — 5 herb. Falleg 5 herb. íb. á efstu hæð í góðu fjölb. Stofa, borðstofa, 3-4 svefnherb., nýl. gler. Suðursv. Hús í góðu ástandi. Verð 8,3 millj. Asparfell — skipti Góð 132 fm 5 herb. ib. á tveimur hæðum í lyftuh. 4 rúmg. svefnh. Þvherb. í íb. Sklptl mögul. á 2ja-3ja herb. íb. Góð greiðslukjör. Æsufell Falleg og rúmg. 105 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð með sérsuðurgarði. Verð 6,9 millj. Kríuhólar Góð 4ra herb. ib. á 3. hæð i fjölbh. Þvottah. í íb. Hús nýmálað. Ákv. sala. Miðborgin Falleg, mikið endurn. 4ra herb. fb. á efstu hæð í þríb. Nýtt rafm. og pípulögn. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,8 millj. 3JAHERB. Bogahlfð Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð í nýmáluðu fjö'lb. Ný eldhinnr., rúmg. eldh. m. nýrri innr. Vestursv. Fallegt útsýni. Laus 1.3. Verð 7,2 millj. Bárugrandi Gullfalleg 3ja-4ra herb. á 1. hæð I litlu fjölb. Suðvestursv. Hús nýmálað. Áhv. 5,1 mlllj. til 40 ára. Verð 9,0 millj. 2JAHERB. Holtsgata Mjög góð 2ja herb. íb. á jarðh. í 6-íb. húsi. Nýtt rafm. Þak yfirfarið. Bein sala eða skipti á 3ja herb. í Vesturbæ. Verö 4,5 millj. Skógarás Mjög góð 75 fm 2ja herb. endaib. m. sér- inng. á jarðh. í nýl. fjölb. Sérgarður í suð- austur. Vönduð beykiinnr. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. Kleppsvegur Rúmg. 76 fm 2ja herb. íb. á jarðh. i fjölb., töluv. endurn. Hús og sameign í góðu ástandi. Verð 5,0 millj. Suðurgata — Rvk — rtjytt FaBeg 2ja herb. íb. é 2. haeð í nýl. lylttth. Stœði í bílskýli. Góð sameign. VandaC eldh. Verí 6,9 miflj. Kvisthagi Fafteg og rúmg. 3ja herb. tb. i kj./Jaroh. í góðu þríb. Sérínng. Stofa í suður. 2 stór herb, Nýf. gler, rafm. og yfirfariö þak. Eftlrsóttur staður. Verð 7,3 milt/. Langholtsvegur Falleg 3ja herb. rtsíb. í góðu þrtb. Nýl. park- et. Skipti ath. á 4ra herb. I austurbæ. Verð 6,5 millj. Furugrund — Kóp. Mjög faileg og sólrík 3ja herb. ib. ofarlega í lyftuh. Suðursv. Útsýni. Verð 6,5 millj. Suðurgata — Rvk Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. lyftuh. ásamt stæði í bílskýli. Góð sameign. Verð 6,9 millj, Fyrir smiðinn I kj. við Klapparstíg, 80 fm húsn. sem mög- ul. er að breyta í íb. Verð 3,9 millj. I smiöum Grafarvogur — skiptí 2 endraðhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Afh. strax fokh. eða tilb. u. trév. Verð að- eins 7,9 millj. og 9,5 mlllj. Kópavogur 3ja, 4ra og 6 herb. íbúðir i nýju 3ja hæða fjölb. Afh. fljótl. tilb. u. trév. Beln sala eða sklpti á ód. Atvmnuhusnæðl Krókháls Til sölu 430 fm á jarðhæð (skrifst./lager- húsn.). Góðar innkeyrsludyr. Getur selst í tvennu lagi. Laust fljótl. ¦.sa ?-~A~v,-»...' « Ný glugga- tjöld SKIPT hefur verið um gluggaljöld í þessari stofu. Takið eftir að milligardína úr kö- flótta efninu hefur verið sett á gorm eða stöng fyrir neðan miðjan gluggann. Ef til vill er þetta gert þarsemglugginner frekar síður. Mikill hluti húsgagnanna er gamall og hafa stól- arnir verið yfirdekktir og settir dúkar á borð- ið. Notuð eru sams konar efhi í þessar breytingar og í gluggatjöldin. Iitir SMÁM saman hafa fjölbreytt- ir litir verið að ryðja sér til rúms í híbýlum okkar. Þessi skemmtilega samsetning af gulum, grænum og brúnum lit kemur bæði fyrir í innrétt- ingunni og einnig á gólfinu. Takið eftir stærðarmun á lit- uðu flísunum og þeim hvítu. Breið gluggatjöld stækka herbergið M JÓTT og þröngt herbergi sýnist stærra ef gluggatjöldin eru breið og ná útfyrir gluggarammann. Hér er gardínustöngin látin ná milli veggja í herberginu og glugg- inn er næstum óhulinn þar sem gluggatjöldin eru utan- við hann. Herbergið sýnist breiðara og birtan nýtist bet- ur en ella. +f

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.