Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 10.02.1995, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ FOSTUDAGUR 10. FEBRUAR 1995 B 5 Opið: Mán.-fös. 9-19, lau. 11-15 og su. 13-15 ATH: Possi auglýsing er aðeins lítið sýnishorn úr söluskrá okkar. KOMIÐ i SÝNINGABSAL OKKAR OG SKOÐIÐ MYNDIR AF ÖLLUM EIGNUM Á SKRÁ. Verð 17 millj. ogyfir Sunnuvegur — einb./tvfb. Vand- að og gott ca 300 fm hús m. innb. bílsk. I húsinu eru i dag 3ja herb. ib. á jarðhæð og 6 herb. íb. á efri hæð. Parket og flísar á flest- um gólfum. Arinn. Fallegur garður. Kársnesbraut. Fallegt og gott 236 fm einbhús ásamt 42 fm bílsk. Húsið er í leigu og gefur af sér góðar leigutekjur. Verð 17,5 millj. Laugarásvegur — þríb. Gott ca 300 fm hús á tveimur hæðum. í dag eru í húsinu 3 íb. Á efri hæð er 155 fm íb. ásamt bílsk. Á neðri hæð eru 2ja og 3ja herb. íb. Stór og fallegur suðurgarður. Fallegt hús á fráb. stað. Látrasel — tvíb. wijög gott tvíbhúsi í vinsælu hverfi. Húsið er ca 290 fm. Innb. tvöf. bílsk. Áhv. 3,4 millj. Skipti á minni eign i sama hverfi æskil. Verð 20,0 millj. Verð 14-16 millj. Hryggjarsel — einb. Vorum að fá i sölu fallegt gott og vel byggt ca 220 fm einb./tvíbhús ásamt 55 fm bílsk. 4 svefn- herb. Séríb. í kj. Bjart og fallegt hús. Áhv. 2,0 millj. veðd. Verð 15,5 millj. Skriðustekkur — einb. Gott3i4 fm einbhús a tveimurhæðum m. stórum innb. bílsk. I húsinu eru m.a. stórar stofur, 6 svefnherb., glæsiLeldhús og bað. Á neðri hæð má hafa séríb. Húsið er laust og sölu- menn sýna. Hryggjarsel — raðh. Fallegt og gott ca 220 fm raðh. ásamt 55 fm bílsk. 4 svefnherb., stórar stofur. Parket. Áhv. 2 millj. Verð 15,5 millj. Grafarvogur. Fallegt og vel skipul. ca 150 fm einbhús á einni hæð ásamt 32 fm bilsk. Rúmg. eldhús og stofur, 3 svefn- herb. Áhv. 4,8 millj. veðdeild. Verð 16 mlllj. Malarás — einb. Einbhús á tveimur hæðum ásamt aukaib. og bílsk. Húsið er alls 254 fm. Petta er hús sem gefur mikla mögul. Áhv. 6,0 millj. Verð 16,0 millj. (Meshamrar — á einni hæð. Mjög fallegt 186 fm einbhús á einni hæð m. innb. bílsk. Glæsil. eldhús, rúmg. stofur, 3 rúmg. svefnherb., fallegt bað. Áhv. 7,7 millj. húsbr. Verð 15,9 millj. Hlfðarhjalli — einb. Fallegt og vel staðsett ca 200 fm einbhús ásamt ca 40 fm bílsk. Húsið stendur ofan götu, mikið útsýni. I húsinu er m.a. 3-4 svefnherb., stof- ur, sjónvhol og stórt eldh. m. fallegri innr. Áhv. ca 6,0 millj. veðd. og húsbr. V. 15,8 m. Brúnaland. Fallegt og rúmg. 230 fm raðhús ásamt bílsk. Stórar stofur, 4 svefn- herb., rúmg. og nýtt eldhús, fallegt bað. Verð 15,0 millj. Sasbólsbraut — 2 íb. Fallegt ca 300 fm raðhús sem er kj,, hæð og ris. Sér 3ja herb. ib. Glæsil. eldhús, fallegar stofur, parket og flísar. Skipti. Áhv. 3,5 millj. Verð 14,5 millj. IMorðurtún — Álft. Fallegt 170 fm einbhús á einni hæð ásamt 60 fm bílsk. 3 stór svefnherb., stór stofa. Fallegt hús sem gefur mikla mögul. Opið fyrir skiptum. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 14,8 millj. Kolbeinsmýri — raðhús. Nýtt ca 253 fm raðh. m. innb. bílsk. Húsið er kj. og tvær hæöir. 3 sami. stofur og blóma- stofa, 4 svefnherb., rúmg. bað o.fl. Áhv>5,7 millj. veðd. Verð 14,9 millj. FASTEIGN ER FRAMTÍÐ FASTEIGNA Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, ^l, l^" Sverrir Kristjánsson fax 687072 ^^^^ lögg. fasteignasali Helga Tatjana Zharov lögfr., Pálmi Almarsson, sölustj., Þór Þorgeirsson, sölum. Kristín Benediktsdóttir, ritari SÍMI 68 77 68 MIÐLUN Verð12-14millj. Holtsbúð — endaraðhús. Mjög vel byggt ca 170 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4 svefnherb. Mjög skjólgóður garður. Hiti í plani. V. 12,6 m. Heiðvangur — einb. Fallegt og gott 122 fm einbhús í lokaðri götu ásamt 27 fm bílsk. 4 svefnherb., blómastofa. Bíl- skúr m. jeppahurð. Fallegur garður. Verð 13,0 millj. Hvannarimi — parh. Vandað ca 180 fm parhús ásamt bílsk. Húsið er fullb. Vandaðar innr., sólstofa, 3 svefnherb. Skipti. Áhv. 3,7 millj. veðd. Verð 12,9 millj. Þverás — sérbýli. Mjög rúmg. ca 200 fm íb. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. 4 svefnherb., góð stofa, stórt eldhús. íb. er ekki fullb. Áhv. 5,5 millj. Verð 12,8 millj. Verð10-12milli. Kjarrmóar -endaraðh. Endaraöh. á tveímur hæðum ásamt frístartdandt bftsk. 3 svefrmerb., sjónvherb., stofa, eldhús, bað, hellu- lögð verönd, stór bítsk. Skiptl koma til greína. Áhv. 3,8 mílíj. V. 11,2 m. Njarðarholt — einb. Gott ca 127 fm einbhús á einni hæö ásamt 45 fm bílsk. Gott eldhús, 3-4 svefnherb. Hiti í ptani og stéttum. Góður garður. Verð 11,8 millj. Norðurtún — Álft. Fallegt122fm einbhús ásamt 38 fm bílsk. 4 svefnherb., fallegt eldhús og bað. Notalegt hús m. möguleika á viðbyggingu. Áhv. 3,4 'millj. Verð 11,9 millj. Langholtsvegur — einb. Gott ca 124 fm steinhús á einni hæð ásamt 34 fm bilsk. Skipti æskil. Áhv. 4,8 millj. Verð 11,9 millj. Rauðhamrar — bflskúr. Falleg 4ra herb. 110 fm endaíb. á 3. hæð ásamt bílsk. Fallegt eldhús, flísal. bað, 3 góð herb., þvhús i ib. Gott útsýni. Áhv. 5,8 millj. húsbr. o.fl. Verð 10,5 millj. Sólheimar — hæð. Rúmg. ca 140 fm íb. á 2. hæð í fjórbhúsi. Rúmg. nýl. eld- hús, þvhús á hæðinni, saml. stofa og borð- stofa, 4 svefnherb. Skipti koma til greina. Verð 10,5 millj. Keilugrandi — glæsileg. Giæsii. ca 120 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli- l'b. er glæsil. innr. Sklpti á éinbhúsi koma tll grelna. Áhv. 1,5 millj. Verð 10,4 millj. Viðarás — einb. Gott 186 fm einb- hús á einni hæð ásamt 40 fm bílsk. með jeppahurð. Húsið er að mestu fullb. 4 svefn- herb. Áhv. 3,7 millj. veðdeild. Skipti koma til greina. Garðhús — hæð. Mjög falleg ca 160 fm efri sérhæð ásamt bílsk. 2 rúmg. stofur, parket, fallegt eldhús og 3 svefn- herb. Laus fljótl. Verð 11,3 millj. Hlaðhamrar — raðhús. Nýl. 135 fm raðhús. 3-4 svefnherb. Áhv. 5 millj. veð- deild og húsbr. Verð 10,9 millj. Áttu hæð eða góða fbúð? Viöskiptavin okkar vantar 120 fm 4ra herb. hæð eða góða ibúð með bilek. é svæðí 103,104 eða 108 í skiptum fyrir glæail. 165 fm hæð í Sðlheimum. UppfyaingargefurPálmi. Hæðargarður — sérh. Mjög fal- leg 131 fm sérh. Verðlaunahús. 4 svefnh., tvær stofur. Parket. Tvö baðherb., flísar. Allar innr. nýl. Sólpallur. Verð 11,5 m. Verð8-10milli. Nýbýlavegur — hæð — bíl- Skúr. Falleg hæð ásamt bilsk. og auka- herb. á jarðhæð. Sérinng. Rúmg. stofa m. suðursvölum. Glæsil. útsýni. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,2 millj. Efstasund — hæð og bflskúr. 5 herb. sérhæð ásamt aukaplássi í risi í fallegu húsi ásamt bílsk. 2 stofur, 3 svefn- herb. Verð 8,9 millj. Bogahlíð — rúmg. Mjög falleg og rúmg. 127 fm 5 herb. íb. á 1. hæð. 2 stofur, 3 rúmg. svefnherb., rúmg. eldhús, suður- svalir. Áhv. 2,4 millj. Verð 10,1 millj. Melabraut — hæð. Góð ca 90 fm 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð í þríbhúsi. Parket, flísar. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,4 millj. Sunnuvegur — sérhæð. Fstleg neori hæð í tvibhúsi ásamt halfum kj. 2 svefnh., stofa, atdhús, forstofa, hol og bað. Fráb. staðsetn, Áhv. 4,6 rnitlj. húsbr: V. 8,5 m. Álftahólar — bílskúr. Góð 4ra herb. 93 fm íb. á 3. hæð ásamt 27 fm innb. bilsk. Nýtt eldhús, stofa m. suðursvötum. Gott útsýni. Verð 8,3 millj. Meistaravellir — endafb. Stór og vel skipul. 118 fm 5 herb. íb. á þessum eftirsótta stað ásamt bílsk. Húsið viðgert að utan. Mjög björt ib. með 4 svefnherb. og stórum suðursv. Verð 9,1 millj. Fossvogur — í skiptum. Mjög falleg ca 90 fm 4ra herb, íb. á 1. hæð ásamt bflsk. Sklpíi á raðh. f Fossvogi neðan götu æskil. Verð 6-8 millj. jarður — veðdlán. Glæsil. 3ja herb. íb. ájarðhæð á þess- gm eftlrsotta stað; Fallega tnnr. í fb. Parket bg ftísar. Þvhús og geymsla i íb. Frdh. iShv. lán «,7 millj. veðdelld. Ekkl mlssa of þessnrri oign. Verð 7,9 miilj. Dalaland — jarðhæð. 90 fm 4ra herb. íb. á jarðhæð. Stórar svalir úraf stofu. 3 svefnherb. Þvhús í íb. íb. þarfnast stand- setn. Verð 7,5 millj. Fjölnisvegur — hæð. 3ja herb. efri hæð í góðu steinhúsi sem er hol, saml. stofur, svefnherb., eldhús og bað. íb. er laus. Útsýni. Verð 8,0 millj. Kvisthagi — jarðhæð. Falleg 87 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð í þríbhúsi á þess- um eftirsótta stað. Stór stofa með boga- glugga, mjög rúmg. eldhús. Áhv. 3,8 millj. húsbr. Verð 7,6 millj. Veghúsastfgur — skipti. Rúmg. 139 fm sérhæð á 2. hæð i járnvöröu timb- urh. í gamla bænum. Stórt eldhús, 2 saml. stofur, rúmg. bað, stórt svefnherb. Skiptl mögul. á ódýrari eign. Áhv. 4,3 milij. veðd. o.fl. Ótrúlegt verð aðeins 7,6 millj. Hlíðar. Falleg 85 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í fallegu húsi ásamt aukaherb. á jarð- hæð (innang. úr ib.). Rúmg. stofa, parket. Áhv. 1,8 millj. Verð 7,9 millj. Hraunbær - falleg. Mjög falleg og mikið endurn. ca 94 fm ib. á 1. hæð. 3 svefnherb, falleg stofa, nýtt eldhús og bað, gólfefni ný. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,2 millj. Skógarás — á jarðh. Rúmg. 2ja herb. íb. á jarðhæð ásamt 25 fm bílsk. Rúmg. hjónah., stofa m. útgangi út á suður- verönd. Áhv. 1,9 millj. veðd. V. 6,9 m. Miðhús — laus. Falleg og rúmg. 70 fm 2ja herb. fb. í parhúsi. Fallegar innr. íb. sem kemur verul. á övart. Hiti f planl. Verð 6,9 millj. Skólavörðustfgur — einb. Snoturt einbhús sem er kj., hæð og ris. Húsið er 107 fm og geymsluskúr fylgir. Býður upp á ýmsa mögul. Hentar t.d. vel listafólki eða fólki sem þarf aukapláss. Verð 6,8 millj. Ásbraut — falleg. Góð 3ja herb. íb. á 3. hæð m. sérinng. af svölum. Parket á stofu, bað endurn., þvhús á hæð. Áhv. 1,2 millj. Verð 6,6 millj. Stekkjarsel — góð lán. Falleg ca 80 fm 3ja herb. ib. á jarðh. m. sérinng. í þribhúsi. Rúmg. eldhús, suðv-verönd. Parket. Áhv. 3,2 millj. veðd. og 1,0 millj. húsbr. Verð aðeins 6,5 millj. Eyjabakki — góð lán. 80 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. Suðvestursvalir. Nýtt parket á stofu og holi. Flísal. bað. Falleg ib. Áhv. 3,3 millj. húsbr. Verð 6,4 millj. Urðarstfgur — sérhæð. Góð ca 90 fm 2ja-3ja herb. efri hæð í nýl. húsi á mjóg góðum stað í Pingholtunum. 2 svefn- herb., stofa, eldhús, hol og fallegt bað. Verð 7,2 millj. Kjarrhólmi. Falleg ca 90 fm 4ra herb. ib. á 3. hæð. Þvhús i íb. 3 svefnherb. Búið að taka hús í gegn að utan. Áhv. 1,6 millj. veðd. Verð 7,6 millj. Smáfbúðahverfi. Rúmg. ca 90 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð. 3 svefn- harb., rúmg. stofa, sólskati, rúrhg. eidhús. Stigagangur nýmál. og rrýtt teppl. Stutt f alla þjón. Áhv. 2,8 mftlj. Verð 7,5 millj. Reynimelur. Vorum að fá í sölu fal- lega ca 90 fm 4ra herb. íb. í fjölbhúsi. 3 svefnherb. Rúmg. og vel skipul. íb. Stórar svalir. Verð 7,9 millj. Háaleiti - góð lán. Góð 106 ím 4ra her b. ib. á 3. haeð ásarnt bftsk. 3 syamherb., rúmg. stofa. HÚslð tek- íð f gegn að utan. Áhv. 4,8 miftj. húsbr. og t,8 millj. tangtbankalán. Verð 8,2 millj. Verð 2-6 millj. Hraunbær — gott verð. 64 fm 3ja herb. ib. á 3. hæð, mögul. að stækka ib. um 28 fm m. litlum tilkostaði. Skipti á eign í miðbæ/gamla austurbæ f svipuðum verðfl. Áhv. 3,4 millj. veðd. Verð 5,8 millj. Mávahlíð — góð lán. Ca 70 fm 3ja herb. kjíb. ib. er 2 herb, stofa, eldh., bað og geymsta. Bað nýt., rafm. nýtt. Áhugav. íb. Áhv. 3,1 millj. veðd. V. 6,0 m. Laugateigur — ris. Góð 3ja herb. risíb. í mjög fallegu og reisulegu fjölbhúsi. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,4 millj. Espigerði — jarðhæð. Falleg 57 fm 2ja herb. endaíb. á jarðh. m. sér garði. ib. er mjög góð. Parket. Lagt f. þvottavél á baði. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,9 millj. Njálsgata — ódýr. Litið niðurgr. 25 fm ósamþ. kjíb. Verð aðeins 1,5 millj. Vfkurás — falleg. Falleg 2ja herb. íb. á 4. hæð í góðu fjölbhúsi. Parket, flísar. Áhv. 1,8 millj. veðd. Verð 5,2 millj. Hamraborg. Góð 59 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. V. 5,1 m. Holtsgata. Rúmg. 68 fm 2ja herb. íb. í steinh. rétt v. gamla bæinn. Töluv. end- urn. ib. i góðu ástandi. Áhv. 2,5 millj. húsbr. Verð 5,0 millj. Stórholt — gott verð. Góð 60 fm 2ja herb. kiíb. á þessum vinsæta stað í þríb- húsi. Áhv. 1,6 millj. veðd. og Isj. V. 4,7 m. Engjasel — einstaklfb. Góð ca 42 fm einstaklib. á jarðhæð. Nýl. eldh. Park- et. Verð 3,4 millj. Ásbraut — endaib. Góð 3ja herb. endaíb. á 2. hæð í fjölbh. sem búið er að klæða að utan. Stórkostl. útsýni yfir Naut- hólsvíkina. Áhv. 2,0 millj. veðd. Ótrúlegt verð 5,9 millj. Nýbyggingar Fannborg. Góð ca 90 fm endaíb. á 1. hæð. íb. er forstofa, 1-2 svefnherb., bað og góð stofa. Útaf stofu eru stórar svalir sem hægl. má byggja yfir. Verð 6,9 millj. Miðbraut - Seftjnes — skipti. Rúmg. 75 fm risíb. i þrfb. 2 svefnherb. og góðar stofur. Mikil- fonglegt útsýni. Sklptí œsktleg i 2|a herb. fb. Verð 6,8 millj. Raðhús í Kópavogsdal. Vowm að fá í sðlu við Fjallalínd fjög- ur raðh. 130-140 fm rneð bflsk. Fuffb. að utan, fokh. að innan, Verð frá 7,5 mlltj. "ffib. til afh. I mars/aprfl '95. Bjartahlfð — raðh. Fallegt ca 160 fm raðh. á tveimur hæðum aö hluta m. innb. bilsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 7,5 milli. Furuhlfð — HfJ; Tvö mjðgfat- ieg endaraðb. Hvort hós um síg er 121 fm ásamt ca 37 fm bflsk. Húsirt era nú þagar tilb. tít afh. og eru fuHb. að tttart, ométuo og fokh. að Itwan. Áhv. 4,0 mí^. húsbr, Vsrð 8,4 millj, Vantar nýbyggingar: Vegna míkillar sölu ogfyrirspwna um nýbyggingar vantar okkttr allar gerðlr nýbygginga á skrá strax. Fjöldi annarra nýbyggínga á skrá: Einbýli, raðhús, parhus Og íbúðir í fjötbýtishiisum. Krókamýri - einb. 141 fmeinbhús ásamt 30 fm bílsk. Til afh. mjög fljótl. fullb. að utan en fokh. að innan. Verð 10,3 millj. Berjarimi - parh. 170 fm parhús á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Húsið er tilb. til afh. strax fullfrág. að utan en fokh. að innan. Á annarri íb. hvíla 6,0 millj. í húsbr. Verð 8,5 millj. Smárarimi — einb. Mjög fallegt og vel hannað ca 170 fm einb. á einni hæð. Húsið er tilb. til afh. mjög fljótl. fullb. að utan en fokh. að innan. Verð 8,9 millj. Fjallalind — parhús. Mjög falleg 160 fm parhús á einni hæð m. innb. bílsk. Arinn. Verð 8,5 millj. Timburhús meö tveim íbúóum \íö Tjörnína ÞAÐ vekur alltaf athygli, er gömul og virðuleg hús við Tjörnina koma í sölu. Fasteignasal- an Þingholt auglýsir nú til sölu hússeignina Tjarnargata 18. Þetta hús á sér töluverða sögu. Björn Ólafsson augnlæknir byggði húsið árið 1906, en hann var einn fyrsti sérfræðingur landsins í sinni grein og verzlunarfyrirtækið íslenzk- Erlenda hafði aðsetur í þessu húsi um árabil. Hér er um að ræða járnklætt timburhús, sem er tvær hæðir, kjall- ari og óinnréttað ris. Alls er húsið um 385 ferm og er nú skipt í tvær íbúðir, sem eru um 140 ferm hvor en auk þess er 80 ferm óinnréttað ris yfir öllu húsinu. Á 1. hæð er forstofa, gestasnyrting, gestaher- bergi, borðstofa, setustofa, sólstofa, stórt herbergi, sem var upphaflega borðstofa, eldhús með nýlegum inn- réttingum og baðherbergi. Tveir stigar eru upp íbúðina á efri hæðinni, en í henni eru stofa, sólstofa, gott svefnherbergi og tvö önnur herbergi og eldhús og bað- herbergi. í kjallara eru geymslur og þvottahús. Suðvestur svalir eru á báðum hæðum, en húsið stendur í grónum og fallegum garði. Húsið selst í einu lagi, en engar veðskuld- ir hvíla á því. Ekkert fast verð er sett á þessa húseign en óskað eftir tilboðum. Skipti á ódýrari eign koma líka til greina. Núverandi eig- andi er Kari Jónas Jóhansen. — Þetta hús var endurnýjað mikið að innan og utan fyrir 5-6 árum, sagði Friðrik Stefánsson, fasteignasali í Þingholti. — Þá var skipt um allar lagnir og rafmagn, en skipta þarf um glugga að hluta ÞETTA ER járnklætt timburhús, sem er tvær hæðir, kjallari og óinnréttað ris. Alls er húsið um 385 ferm og er nú skipt í tvær íbúðir, sem eru um 140 ferm hvor en auk þess er 80 ferm óinnréttað ris yfir ðllu húsinu. í kjallara eru geymslur og þvottahús. Suðvestur svalir eru á báðum hæðum og húsið stendur í grónum og fallegum garði. Húsíð selstí einu lagi. Ekkert fast verð er sett á þessa húseign en óskað eftir tilboðum. Á henni hvíla engar veðskuldir. Skipti á ódýrari eigu koma líka til greina. og bárujárn á hliðum. Þakið er hins vegar endurnýjað. — Það er ávallt ásókn í góð hús á eftirsóttustu stöðunum í gamla bænum eins og við Tjörnina, við austari hluta Laufásvegar og Berg- staðastrætis og á svæðinu þar í kring og í flestum tilfellum hafa þau verið auð- seljanleg, sagði Frið- rik ennfremur. — Þessi hús eru að vísu í mjög mismunandi ásigkomulagi og verð þeirra er þar af leið- andi líka mismun- andi. Hús á þessu svæði, sem hafa verið endurnýjuð og vel við haldið, eru í háu verði, oft yfir 20 millj. kr. — Annars eru nokkur þyngsli yfir einbýlishúsamark- aðnum nú, en verð á einbýlishúsum er samt hagstætt um þessar mundir. Það gæti þó breytzt fyrir- varalítið, sagði Frið- rik Stefánsson að lokum. — Það væri til mikilla bóta, ef þakið á húsbréfunum væri hækkað, en það er núna að hámarki 5,3 millj. fyrir notaðar eignir, hvort sem um stórar og dýrar eignir er að ræða eða minni og ódýrari.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.