Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 5
< . ^ MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 C '5 Fasteignamiðlun Sigurður Óskarsson logg.fastcigna- og skipasali SuBurlandsbraut 16,108 Reykjavik Vesturgata - laus FÉLAG HFASTEIGNASALA SÍMAR 588-0150 OG 588-0140 Fax 588-0140 Einbýli - raðhus - parhus Víkurbakki - Prestbakki - Staðarbakki - Tungubakki. Úr- val vandaðra raðhúsa m. innb. bílskúr- um. Verð frá kr. 11,5 millj. Skipti á minni eignum koma til greina. Kópavogur - Austurbær. Fal- legt og vel byggt einbýlishús á útsýnis- stað við rólega lokaða götu. Nýr 34 fm bílskúr. Ákv. sala. Skipti á minni eign koma til greina. Uppl. á skrifstofu. Kársnesbraut - Kóp. Giæsii. 165 fm einb. með 43 fm bílsk. Vandaðar innr. Sólhýsi. Utsýni. Skipti á minna sérbýli eða sérhæð í Kópavogi eða Garðabæ. Hrauntunga - Kóp. Giæsiiegt vei byggt 2ja íb. raðhús með bilskúr. Skipti á lítilli íb. kemur til greina. Laus fljót- lega. Verð 12,5 millj. Smáíbúðahverfi - Bústaða- hverfi. Einbýlishús, raðhús og íbúðir, glæsilegar eignir. Verð frá 8,8 millj. Hellisgata - Hafnarf. Snoturt irt- ið mikið endurn. parhús á frábærri fullræktaðri lóð. Útsýni. Áhv. 1,7 millj. Verð aðeins 4,0 millj. Brekkusel. Stórt vel byggt 239 fm endaraðhús með bílskúr á frábærum stað. Fallegur garður. Upphituð plön og stéttar. Áhv. byggsj. og húsbr. 5,2 millj. Verð 12,9 millj. Hringbraut - Rvk. - 2 íb. Vand- að vel við haldið parhús á þremur hæðum. Fallegur ræktaður garður. Teikning á skrifst. Áhv. 5,7 millj. Til- boð. Bráðskemmtileg 80 fm 3ja herb. íb. á tveimur hæðum í 3ja íb. húsi. Nýjar innr. Verð 5,9 millj. Kópavogur - Vesturbær. tíi sölu vandaðar sérhæðir. Gott verð. Uppl. á skrifstofu. 4ra-5 herb. Háaleitisbraut. Falleg 106 fm íb. á 4. hæð. Útsýni. Bflskúr. Öll blokkin nýyfirfarin. Skipti á minni eign. Verð 8,5 millj. Veghús - Grafarvogi. Rúmgóð 112 fm íb. á 2. hæð í vönduðu fjöl- býli. Áhv. húsbr. 3,9 millj. Verð 8,9 millj. Hrafnhólar Rúmgóð og falleg 108 fm íb. á 4. hæð í lyftublokk. Frábært útsýni. Bílskúr. Skipti á sérbýli í Breið- holti. Verð 8,9 millj. 3ja-4ra herb. Alfheimar. 97 fm (b. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Verð 4,7 millj. Þverholt Serhæðir Njálsgata Björt og falleg 82 fm íb. á 1. hæð í nýlegu fjölbýli. Tvennar svalir. Ræktað- ur garður og leiksvæði. Innangengt í bílskýli. Húsvörður. Frábær eign. Áhv. byggsj. 5,3 millj. Verð 8 milíj. Öldugata. Til sölu 66 fm íb. á efstu hæð ífjórb. Suðursv. Útsýni. Byggsjlán 3,1 millj. Verð 5,2 millj. Seltjarnarnes - Austurströnd. Glæsil. 66,5 fm útsýnisíb. á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Spóahólar - Útsýni. 76 fm íb. á 2. hæð í góðu fjólbýli. Skipti. Hagst. greiðslukjör. Verð 6,5 millj. 2ja herb. Vallarás. Skemmtil. og velbúin 54 fm suðuríb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Park- et. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Verð 5,0 millj. Hamraborg. 52 fm íb. á 2. hæð í lyftublokk. Innangengt í bílageymslu. Útsýni. Verð 4,9 millj. Hlýleg 61 fm íb. á neðri hæð í tvíbýli. Nýir gluggar og nýtt þak. Geymsla á rúmgóðri baklóð. Frábær staðsetn. Uppl. á skrifstofu. Öldugata - Laus. 66 fm rísfb. í fjórbýli. Suðursvalir. Útsýni. Byggsjlán 3,1 millj. Verð 5,2 millj. Hólmgarður - Frábær eign. tíi sölu 96 fm gullfalleg og vönduð suð- uríb. á 2. hæð ífjórbýli. Ib. og sameign í sérflokki m.a. sauna. Nýtt hús í grónu hverfi. Ákv. sala. Verð 8,8 millj. Eldnborgarar Miðleiti - Gimli. Til sölu fráb. 80-90 fm íb. Glæsil. sameign. Parket. Sólskýli. Bílgeymsla. Verð 8,9 millj. Atvinnuhusnæði Suðurlandsbraut. Vandað 40 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í fyrsta flokks húsi. Góð áhv. ián. Verð 2,7 millj. Nybyggmgar Klukkurimi - Starengi. Giæsii. 170 fm steypt einbýli m. innb. bílskúr- um. Frábærar staðsetningar. Hag- stæð kjör. Uppl. og teikn. á skrifstofu. Vantar nú þegar • Einbýli, raðhús og íbúðir í Neðra-Breiðholti, Árbæ eða Srnáíbúðahverfi, • Sérhæðir og 2ja-3ja herb. ib. í Vesturbæ eða á Seltjnesi. • Sérhæðir eða 3ja~4ra herb. íb. í Laugarnesi, Sundum eða Vogum. Sumarhús til f lutnings Af sérstökum ástæðum er þetta sumarhús til sölu. Húsið er 40 fm .með 20 fm svefnlofti. Frágen'gið.að öðru leyti en að eldhús, hurðir og baðtæki vantar. Fast verð kr. 2.100.000, sem er mjög hagstætt verð. Upplýsingar á skrifstofu okkar. HÚSAKAUP, Suðurlandsbraut 52, Rvík, sími 568 2800. I 3ia herb. Rekagrandi. Stór 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt bílskýli. Laus strax. Tvennar svalir. Verð 7,9 miilj. Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, lögg. fastsali, hs. 568 7131. Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. Eldn borgarar Gullsmári — Kóp. Ca 60 fm íb. á 8. hæð í lyftuh. Verð 6 millj. Jökulgrunn v. Hrafnistu. Ca 100 fm raðh. á einni hæð. Laust strax. Kleppsvegur v, Hrafnistu. Ca 81 fm ný íb. á 3. hæð í lyftubl. Tilb. í nóv. IMaustahlein. Gott ca 90 fm enda- raðh. 2 svefnh. Laust strax. Verö 9,B m. Skúlagata. Ca 90 fm íb. á 3. hæð i lyftubl. ásamt góðum bás ( bílskýli. Áhv. veðd. 2,0 millj. Asgarður - Laus strax. Mikið endurn. ca 130 fm raðh. 4 svefnherb. Nýl. innr. Áhv. húsbr. 4,5 millj. Langagerði. Gott ca 123 fm einb., hæð og kj. Auk bess er óinnréttað ris sem má innrétta á ýmsa vegu. * Hyassaleiti. ca 190 fm endaraðh. Innb. bílskúr. Góður garður, laus strax. Verð 12,9 millj. Tunguvegur. Ágæt ca 110 fm raðh. á bremur hæðum. Verð 8,2 millj. Mögul. skipti á minni eign. IMybyggmgar Ibúðir. Höfum til sölu 2ja-7 herb. ib. á ýmsum stigum við: Berjarima, Laufengi, Lindarsmára - Kóp., Álfholt, Eyrarholt, Traðarberg - Hafn. Raöhús — parhús. Höfum hus við Suðurás, Berjarima, Eiðismýri, Foldasmára og Litiuvör - Kóp., Aðaltún - Mos., Hamra- tanga, Björtuhlíð - Mos. Einbýli. Höfum hús við: Stararima, Viðarrima, Starengj, Álftanes. Einbyli — raðhús Þrastargata. Lítið fallegt ný-' legt einb. við Þrastargötu (frá Hjarð- arhaga). Húsið er hæð og ris, grunnfl. ca 116 fm. Áhv. húsbr. 8,4 millj. Stararimi. Öott ca 180 fm einb. i bygg: Skilast tilh. að utan, fokh. inn- an éðá fengra kbmiö. Lindarsmári. Vorum að fá gott ca 170 fm endaraðh. fokh. að innan, tilb. að utan. Afh. strax. Alftanes — sjávarlóð Vorum að fá við Lambhaga, Álftanesi, fal- legt einbýli, hæð og kjallara ca 260 fm brúttó ásamt 54 fm bílskúr. Stendur á fal- legrj lóð sem liggur að fjörunni. Viðarrimi. 55 Viðarrimi 55. Ca I83fm einb. é einni hæð m. innb. bilsk. 3-4 svefnherb. Húsið er nú tilb. til innr. Hægt að flytja inn innan 1-2 mán. Teikn. á staðnum (v. útidyr). 4ra-7 herb. Efstihjalli. Vorum að fá ca 90 fm ib. á 1. hæö. Mikið endurn. Áhv. byggsj. ca 3,5 millj. Espigerði. Mjög falleg endaíb. á 2. hæð ca 95 fm. Verð 8,6 millj. Frostafold. Ca 111 fm íb. í lyftuhúsi, 6. hæð. Verð aðeins 7,9 millj. Áhv. byggsj. ca 5,1 millj. Háaleitisbraut. Mjög góð ca 110 fm ib. á 1. hæð ásamt bílskúr. Verð 8,9 millj. Ca 183 fm einbýli á einni hæð m. innb. bíl- skúr. 3-4 svherb. Húsið er nú tilb. til innr. Teikningar á staðnum (við útidyr). Arnartangi — Mos. Ca 100 fm endaraðhús á einni hæð. Eignaskipti mögu- leg. Verð aðeins 7,9 millj. Háholt - Gbæ. Glæsil. ca 300 fm hús á tveimur hæðum. Tvöf. bílskur. Glæs- II, útsýni. Eskiholt - Gbæ. Mjög fallegt ca 320 fm einbýli. Stórar stofur með arni. Glæsilegt útsýni. 4-5 svherb. 50 fm bil- skúr. Verð 18 millj. Vallhólmi - Kóp. (2 íb.) Ca 211 fn einbýli á tveimur hæðum. Innb. bílskúr. Eignaskiptimöguleg. Fannafold. Ca 100 fm parhús á einni hæð. 2 svherb. Innb. bilskúr. Áhv. ca 4,6 millj. Mögul. skipti á sérhæð helst í Teiga- hverfi. Hverafold. Mjög gott ca 225 fm hús á pöllum. 4 svherb. Glæsil. útsýni. Mögul. að taka íb. uppi. Verð 17,7 millj. Áhv. 2 millj. veðd. Baughús. Vorum að fá mjög gott ca 190 fm hús á tveimur hæðum. Verð 11,9 millj. Miðskógar — Álftanes. Ca 220 fm einb. á einni hæð, timburhús. Skilast tilb. utan, fokelt að innan. Verð 7,8 millj. Áhv. húsbr. 4,6 millj. Réttarsel. Mjög gott ca 165 fm hús á tveimur hæðum. Arinn í stofu. Parket og flísar á gólfum. 30 fm bilskúr. Verð 12,5 millj. Áhv. ca 5 millj. Viðarás. Gott raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Mögul. að taka minni íb. uppi. Áhv. ca 8,5 millj. Brattholt — Mos. Ca 160 fm par- hús á tveimur hæðum. Skipti á minni eign. Frostafold. Gíaasil. ca 120 fb. f fjórb. Vandaðar innr. Mögul. skípti á stærra. Vérð 9,8 millj. Hvassaleiti. Ca 80 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskúr. Verð 7,2 millj. Áhv. 4,9 millj. Kleppsvegur — laus. Falleg íb. á 3. hæð ca 1Q3 fm. Parket, útsýni. Sörlaskjól Góð ca 100 fm efri hæð. 2-3 svefn- herb. Fráb. útsýni yfir sjóinn. Verð 8,7 millj. Áhv. 4,5 millj. Litlavör — Kóp. Ca ist fm parhús ásamt bflskúr. Setsttilb. utan, fokh. innan. Verð 8,7 mltlj. Áhv. 7,5 millj. , Vatnsstfgur. Lítið einb., tvær hæðfr og kj. Tvö svefnherb. Góður garður. Verð 6,4 millj. Áhv. 4,1 millj. Álfatún — Kóp. Góð 4ra herb. íb. á efri hæð I fjórbýli ásamt bílsk. Skipti á minna. Breiðvangur. Ca 112 fm íb. á 1. hæð. Áhv. 4,5 millj. Logafold. Ca 100 fm neðri hæð í tvíb. Verð 8,7 millj. Áhv. 6,6 millj. Unnarbraut - Seltj. Góð ca 160 fm efri hæð ásamt góðum bílskúr. Sérinng. Glæsil. útsýni. Bogahlíð. Góð 3-4ra herb. ib. á 3. hæð ásamt 14 fm herb. í kj. Laus fljótl. Dalsel. ca 100 fm íb. á 1. hæð. Sólheimar. Góð efri hæð ca 145 fm, 4 svefnherb. Bílskúrssökklar. Laugateigur. Mjög góð risíb., gólf- flötur ca 85 fm. Mikið endurn. 3 svefnherb. Suðursv. Laus fljótl. Verð 7,3 millj. Áhv. ca 4 millj. Austurbrún. Ca 125 fm sérhæð ásamt 40 fm bilsk. og aukaherb. i kj. Verð 9,8 millj. Mögul. sk. á 3ja herb. íb. Lindarsmári — Kóp. Ca 113 fm (b. é 2. hæð. Suðursv. Selst tilb. u. trév. Álf hOlt - Hf. Ca 120 fm ibúðir á 1. og 2. hæð. Skilast tilb. u. trév. V. frá 6,8 m. Furugrund. Tæpl.90fmíb, ál.hæð. Hjallavegur. Efri hæð í tvfbýli. 3 svefnherb. Nýtt gler. Laus. Verð 5,9 millj. Hvassaleiti/Fellsmúli/Háa- leitisbr. Höfum íb. á 1., 3. og 4. hæð með eða án bílsk. á pessum stöðum. Stangarholt. Vorum að fá glæsil. nýlega ca 85 fm íb. á 1. hæð. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús í fb. Vérð 8,5 millj. Áhv. góð lán ca 4,8 millj. Gnoðarvogur 68 Vorum að fá ca 76 fm íb. á jarðhæð m. sérinng. Ekkert niðurgrafin. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 6,5 millj. Gaukshólar. ,Ca 75 fm íb. á 1. hæð. Áhv. ca 3,3 millj. Verð 5,7 millj. Mögul. skipti á stærri etgn. Skálagerði (Rvík) - skipti stærra. Góðíb. á 1.hæð í litilli blokk.Sérl. góð. staðsetning. Sktptl mögul. á góðri 4ra herb. íb. á 1. eða 2, hæð á svipuðum slóðum. Reykjavíkurvegur — Hf. Efri hæð og ris ítvíb. Mikið endurnýjað. Mögui. skipti á húseign i Hveragerði. Verð 6,8 millj. Áhv. ca 2,1 millj. Engjasel — laekkað verð. Ca 90 fm íb. á 1. hæð. Verð 6 millj. Álf heimar- Góð ib. á jarðhæð í fjórb. Verð 5,4 millj. Áhv. 3,3 millj. Garðabær — skipti Mos. Nýleg ca 75 fm 2ja herb. fb. Fæst f skiptum fyrir lítið raðhús í Mos. Lyngmóar — Gbæ. Góð ca 85 fm íb. á 2. hæð ásamt bilskúr. Laus fljótl. Góð langtímal. ca 6,2 millj. þ. á m. fryst lán til 3ja ára. Auðveldara getur það ekki verið. Verð 7,6 millj. Boðagrandi. Mjðg góð fb. á 2. hæð, ca 77 fm. Störar suðursv. Verð 6,8 mlllj. Boilagata. Ca 80 fm fb. í kj. Ahv. 3 mlllj. Hraunbær — bónusverð. Ca 65 fm íb. á 2. hæð. Sérinng. af svölum. Verð 4,5 millj. Áhv. ca 3.650 þús. Álagrandi. Góð ib. á jarðhæð ca 74 fm. Verð 6,9 millj. Áhv. veðdeild 3 millj. Lindarsmári — Kóp. Ca 91 fm ib. á 1. hæð. Selst tilb. u. trév. Frostafold - stórt lán. Mjög gðð 90 fm íb. á 2. hæð. Park- et. Þvhús f (b. Ahv, veðd. 5,0 mltlj. Lyngmóar - Gb. Glæsil. ca 105 fm íb. á 2. hæð ásamt bílsk. Furugrund. Góð ca 81 fm íb. á 2. hæð. 2ja herb. Vestuiberg. ca 55 fm íb. á 2. hæð. Áhv. ca 3 millj. Laus strax. Spóahólar. Góð íb. á jarðh., ca 60 fm. Sérgarður. Verð 5,2 millj. Blönduhlfð. Mikið endurn. ca 60 fm íb. í kj. Sérinng. Parket á gólfum. Laus - lykkii á skrifst. Verð 5,2 millj. Áhv. ca 3 millj. Kvisthagi. Ca 55 fm íb. í kj. Áhv. 2,5 millj. Freyjugata. 'Ca 47 fm ib.&í. hæð. Æsufell. Ca 54 fm íb. á 7.+fáeð í lyftuh. Laugarásvegur. Góð ca 60 fm Ib. E tvíbýli. Sérinng.Jarðh. ekW niðurgr. Frið- sæll staður. Verð 5,1 millj. Kaplaskjólsvegur. Góð ca 55 fm íb. á 1. hæð við KR-völlinn. Áhv. veðd. 1,2 m. Hamraborg. Höfum góðar 2ja herb. íb. ásamt bílskýlum. Gott verð. Dvergabakki. Mjög snyrtileg 45 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Góð ib. Laus. Atvinnuhusnæði Ýmislegt — atvinnuh. Við höfum skrifstofu- og atvinnuhúsnæði við Barma- hlíð, Bfldshöfða, Funahöfða, Hafnarbraut Kóp., Grensásveg, Frakkastig, Laugaveg. PerlaíVestur- bænum ÞAÐ vekur alltaf nokkra. athygli, er gömul hús í Vesturbænum koma í sölu. Húsið Suðurgata 29 er nú til sölu hjá.fasteignasölunni Stakfelli. Að sögn Þórhildar Sandhqlt, lögfræðings hjá Stakfelli, er þetta' hús á vinsælum stað í hjarta borgarinnar, en það var reist áríð 1926 af séra Sigurði Gúnnarssyni. „Þetta er timburhús á steyptum kjallara'sem stend- ur í fallegum en ekki stórum garðisem snýr til suð- urs," sagði Þörhildur.-,, Það er tæplega.200 fennetr- ar að stærð. Allt innanhúss er í upprunalegu ástandi, nema, hvað rafmagn hefur verið endurnýjað. Húsið hefur alla tíð í'engið gott viðliald. Á aðalhæð þess eru stofurog eldhús, en lpfthæð á lueðinni er 2,70 mct.rar. í risinu eru Ejögur svefnherbergi og þar cr einnig snyrtiherbergi. Yfir risliæðinni er jítið HUSIÐ Suðurgata 29 er til sqlu hjá fasteig^nasöl- ~ tinni Stakfelli. Það er um 200 fermetrar. Oskað er eftir verðtilboði, en engar veðsknldir hvsla á eighinni. geymsluris. í kjallara eru baðherbergi, þergij geymslur og þvottahús." Oskað er eftir verðtilboði í húsið, en engar áhvílandi veðskuldir. svefnher- pvi eru ¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.