Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 22
22 C ÞRIDJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ It ^ «:« Einbýlis- og raðhús Granaskjól - heil húseign tvær samþykktar íbúðir 167 ftn huseign hæð og kj. Á efri hæð er 96 fm íb., samí. stofur, 2 svefnherb., svaiir. 72 fm Ib. I t<j. Góð stofa, 2 svefnherb. Nýi. þak. Hús I góðu ástandi. Verð 13,8 millj. Klettagata - NYTT 305 fm einbhús. 50 fm tvöf. innb. bilsk. 4 svefnherb. auk vinnuherb. Arinn í stofu. Parket og flísar á gðlfum. Húsið er allt hið vandaðasta. Mjög falleg staðsetn. Holtsbúð - NYTT 154 frn einl. timbureinb. Góð stofa, 2-3 svefnherb. Parket. Góð ræktuð lóð. Verð 13,5 millj. , Asgarður - NYTT 110 fm raðb. tvær hæðtr og kj. 3-4 svefn- herb. Nýrt gler og gluggar. Skjólgóð lóð. Verð 9,0 miltj. U. X z z rx o rr < < z £2 iu t- tn s Frosíaskjól - NYTT Glæsil. 226 fm tvtt. einbhús með innb. bttsk. 3-4 rúmg. svefnherb., mjög vandaðar innr. Fallegur ræktaður garður. Sökkíar að garð- skála komnir. Eign t sértl. Víðimelur. Glæsil. 230 fm einbhús, tvær hæðir og kj. Á hæðinni eru saml. stofur, stór og mikil verönd þar útaf. Uppi eru 3 rúmg. svefnherb. Parket á gólfum. í kj. er 3ja herb. íb. Húsið er mikið end- urn. Stór ræktuð lóð. Gljúfrasel - einb./tvíb. ?u> >«> einb. tvær hæðir og kj. Saml. stofur, 4 svefn- herb. 2ja herb. íb. í kj. 42 fm bílsk. auk 42 rýmis þar undir. Ýmsir mögul. Verð 17,5 millj. KríuneS. Skemmtil. 187 fm einb. saml. stofur. Parket. 4-5 svefnherb. 45 fm bílsk. Falleg ræktuð lóð. Áhv. hagst. langtímalán. Verð: Tilboð. BÍrtíngakVÍSl. Skemmtil. 153 fm tvíl. raöhús með innb. bílsk. Niðri er forst., 4 svefn- herb.. gestasn. o.fl. Uppi er stofa, garðstofa þar útaf, eldhús, baðherb., og eitt herb. Háaloft yfir öllu. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 12,9 millj. Hlíðarbyggð - Gb. Faiiegt2iofm endaraðhús með'innb. bílsk. Góðar stofur, 3-4 svefnherb., gufubað. Gróinn garður. Verð 13,7 mtllj. Hjallasel. Mjög fallegt 238 fm tvíl. endaraðhús auk rislofts. 2 stofur með blóma- skála útaf, 5 svefnherb., 2 baðherb. Parket. Ftís- ar. Btlsk. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Verö 14,5 mitlj. Eign i sérfl. SkeÍðarVOgur. Gott 141 fm raðh., tvær hæðir og kj. þar sem er 2ja herb. séríb. 4 svefn- herb. á efri hæðum. Verð 10,5 millj. GÍIjaland. Mjög gott 197 fm raðh. ásamt 23 fm bílsk. Stór stofa. Svalir. 5 svefnherb. Nýtt þak. Bftast. við inng. Áhv. 4 milfj. húsbr. Verð 14,5 mlllj. Reykjabyggð - Mos. skemmtn. 136 fm einlitt timbureinb. 4 svefnherb. Parket. 35fmbílsk. Verð12millj. Hlíðarhjalli - útsýni. skemmtíi. 182 fm tvíl. einbhús. Stórar saml. stofur, 5 svefn- herb. Parket. Stórar suðursv. 28 fm bílsk. m. kj. undir. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 17,7 millj. TjarnarflÖt. 150 fm elnl. einbhús auk 40 fm bílsk. Góö stofa m. „terrace" útaf, 3 svefn- herb., gróinn garður. Húsið þarfn. standsetn. Áhv. 8,7 millj. húsbr. o.fl. Verð 12,2 millj. Byggingarlóðir. Hðtum tn soiu bygg- ingarlóðir á eftirtöldum stöðum: 830 fm v. Bolla- garða, 690 fm við Skildinganes, 1500 fm sjáv- arlóð á Arnarnesi, 1540 fm við Lambhaga, Bessastaöahreppi. ^ FASTEIGNA MARKAÐURINN HF ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 \M 4ra, 5 og 6 herb. Þorfinnsgata - NY Góð 93 fm ib. á neðri hæð í þríb. Sérinng. 2 svefnherb. + 1 herb. I k). NýL þak. fíæktuð lóð. Ránargata - NY Góð 152 fm Ib. á 3. hæð I þrtb. 4 herb. Park- et. Pvhús I Ib. Góð sameign. Laus nú þeg- ar. Verð 10 millj. Flyðrugrandi - NY Falleg 126 fm Ib. á 3. hæð. Gðð stofa, 4 svefnherb. Stórar og góðar suðursv. Þvhús á hæð. Skipti mögul. á 3-4 herb. (b. á svlp- uðum alóðum. MíðleÍti - Gimli. Glæslteg og vel írm- réftuð 115 fm íbúð á 2. hæð I húsi eldrí borg- ara. Saml. stofur. Rúmgóðar suðursv. Faljegt útsýni. 2 svefnherb., 2 baðherb. Góð sam- eign. Stæði I bllskýli fylgir. tb. er til afh. strax. Hvassaleiti - NY 127 fm Ib. á 2. hæð ásamt bílsk. Stór stofa, 3 svefnherb. + aukaherb. I kj. Útsýni. Húsið I góðu standi að utan. Laus fljotl. Kleppsvegur - NÝ Mjög falleg 4ra-5 herb. íb. a 3. hæð. Nýl. eldhúslnnr. Parket á gólfum. Verð 6.950 þús. Eyjabakkí. Góð 87 fm íb. á 3. hæð. 3 svefnherb. Pvhús I íb. Áhv. 4,7 millj. húsbr. Skipholt. 175 fm ib. á 3. hæð (efstu). 42 fm tvöf. bílsk. 3 saml. skiptani. stofur. 4 svefnh. Góðar suðursv. Verð 11,0 millj. HvaSSaleÍtl'. Falleg 87 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur. Nýl. eldhínnr. Parket. Suðvestursv. 20 fm bílsk. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Skipti mögul. á fb. í Heima- eða Vogahverfi. Skerjafjörður. 133 fm ib á 2. hæð í virðul. timburh. Tvær til þrjár stofur. Parket. Svalir. Mikið útsýni. Ægisíða. Góð 120 fm efri sérhæð ásamt bílsk. 2-3 saml. stofur. 3 svefnherb. Suðursv. Bað og eldhús nýl. endurn. Laus fljótlega. Verð 12,7 mlllj. HÓImgarður. Falleg 82 fm neðri sérh. 2 svefnherb. + forstofuherb. Nýí. innr. / eldh. End- urn. baðherb. Áhv. húsbr. 2,1 millj. Verð 7,4 millj. Furugerði. Falleg 94 fm íb. á 1. hæð I góðu fjölb. 3 svefnherb. Suðursv. Útsýni. Áhv. 5,4 millj. húsbr. Verð 9 millj. Bræðraborgarstígur. Mjðg faiieg nýínnr. 81 fm íb. I kj. m. sérinng. 2-3 svefnherb. Parket. Ib. er laus strax. Verð 6,9 millj. Góður kostur í fasteignaviðskiptum - Kaupendur stærri eigna athugið! no em i boði hagstæð u> tn 25 ara an affalla auk heföbundinna lána í húsbréfakerfinu. Pessi kjör auövelda mjög kaup stærri eigna. Leit- ið betri upplýsinga hjá okkur um lánakjör. Uppl. liggja frammi. Seljendur stærri eigna, nú ætti að vera rétti timinn til þess að skrá eignina til sölu. Naustahlein - við Hrafnistu Hafnarfirði. tíi söiu afar vandað 3ja herb 90 fm einlyft endaraðhús í tengslum við þjónustu DAS í Hafnarfirði. Góð stofa. 2 sveffiherb. Park- et og fiísar á gólfum. Góðar innréttingar. Laust strax. Upplýsingar á skrifstofu. Öldugata. Falleg 80 fm ib. á 2. hæð. Saml. stofur. 2 svefnh. Parket. Nýtt gler, gluggar og þak. Áhv. 4,8 millj. mjög hagst. lán. Verð 7,6 millj. Alfheimar. góö 96 tm ib. á 4. n. sami. stofur, 2 svefnh. Suðursv. Gott útsýni. Verð 6,9 millj. Dverghamrar. Mjðg góð 115 fm ew hæð í tvíb. Góð stofa, suðursv., 3 svefnherb., þvhús I ib. 25 fm bílsk. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 10,9 millj. Falleg íb. á friðsælum stað. EskÍhlíð. Góð 87 fm efri hæð ífjórb. Saml. stofur, suðursv. 40 fm bílsk. Verð: Tilboð. Skip- ti á minni fb. mögut. HeÍðaráS. Skemmtil. 170 fm efrl sérh. I þríbh. Stór stofa, eldh. m. nýl. innr. 3 svefnh. Áhv. 3,6 millj. húsbr./byggsj. V. 12,0 m. I miðborginni - NY Björt 65 fm íb. á 3. hæð i góðu stetnhúsi. Sérhíti. Lögn fyrir þvvél. Sameign I endur- nýjun. Góður hússj. Laus. Verð: Tilboð. Hofsvallagata - NY 5kemmt.il, og. björt 73 fm rislb. í fjórb. í fal- legu steinh. Áhv. 3,2 mitlj. byggsj. og hús- br. Verð 6,8 mlllj. Háaleitisbraut. Mjðg >>«> 105 tn> íb. á 3. hæð. Rúmg. stofa. 3 svefnherb. Vestursv. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 7,7 millj. Laus strax. StelkshÓlar. Falleg 77 fm íb. á 2. hæð. 2 svefnh. Vestursv. Áhv. 1,5 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. Snyrtil. Ib. Skaftahlíð. Góð 83 fm lb. á efstu hæð (ris) í fallegu steinhúsi. 2 svefnherb. Yfirbyggðar suð-vestursv. Verð 7 millj. írabakki. Snyrtll. 65 f>» ib. á 1. hæð. Tvennar svalir. 2 svefnherb. Parket. Verð 6,3 millj. Dalaland. Góð nýstandsett 120 fm ib. á 1. hæð ásamt bílsk. Góð stofa. Suðursv. 4 svefnherb. Þvottah. I íb. Parket. Húsið I góðu standi að utan. Verð 10,5 millj. Irabakki. Góð 90 fm lb. á 2. hæð ásamt herb. í kj. Áhv. 3,1 millj. byggsj. Verð 7,0 millj. Við Landspítalann. Mjoggóð9ofm íb. á 3. hæð. Saml. stofur, 2-3 svefnh. Parket. Herb. í kj. m. aðg. að snyrtingu. Laus strax. Verð: Tilboð. Hraunbær. Mjög góð 100 fm íb. á 3. hæð neðst í Hraunbænum. 3 svefnherb. Suðursv. Áhv. 3,9 millj. húsbr. Verð 7,5 millj. ÞÍnghÓlsbraut. Glæsil. 120 fm neðri sérhæð. Saml. stofur, 3 svefnherb. Bílsk. Mjög fallegt sjávarútsýni. Verð 11,5 millj. Eignaskipti mögul. FrÓðengÍ. Höfum f sölu glæsil. níu Ib. hús. íb. eru 2ja, 3ja og 4ra herb. afh. fullb. fljótl. Fal- legt útsýni. Bílsk. getur fylgt. Sanngjarnt verð. 3ja herb. TÓmaSarhagÍ. Góð 2-3ja herb. ríslb. i fjórb. Stór stofa. Stórar svalir. Stórkostlegt sjávarútsýni. Þvherb í íb. Verð 7,5 m. Laugavegur. 60 fm lb. á 2. hæð l bak- húsi (steinh.) ásamt 60 fm vínnuaðstöðu á jarðh. Hagamelur. Goð 70 fm íb. á 2. hæð. 2 svefnherb. Suðursv. Verð: Tilboð. Kirkjulundur - Gbæ. Goðioofmib. á 2. hæð I húsi eldri borgara við Kirkjulund. Áhv. hagst. lán við byggsj. Frekari uppl. á skrifst. Mávahlíð. Skemmtil. 86 fm íb. á 2. hæð. Saml. skiptanl. stofur, 1 svefnherb. Stór, ræktuð lóð. Laus strax. Verð: Tilboð. Hrísateigur. Mjög góð 80 fm neðri sérh. í þríbh. 2 svefnh. Parket. Bílskúr. V. 7,5 m. FrOStafOld. Góð 90 fm íb. á 1. hæð. Áhv. 4,9 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. SkÚlagata. Mjðg góð 80 fm íb. á 1. hæð. 2 svefnherb. Parket. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Áiagrandi. Skemmtil. 3ja herb. ib. á 1. hæð. 2 svefnherb. Verð 6,9 millj. Bollagata. Góð 78 fm lb. i kj. með sérinng. 2 svefnherb. Áhv. 3,6 millj. húsbr. Verð: Tilboð. Furugrund - NÝ Falleg og björi 3ja herb. endaíb. á 3- hæð ásamt herb. I kj. Þvhús I Ib. Parket á gótfum. Vðnduð ib. Gott útsýnl. Laus strax. BerjarímÍ. Glæsil. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Afh. strax. Vandaðar innr. Parket. Stæði í bíl- skýli. Verð 8,3 millj. 2ja herb. Framnesvegur - NY 60 fm íb. á 1, hæð. tt>. er mikið endurn.. nýtt gler, þak o.fl, Áiiv. 1,5 millj. byggsj. Verð 5,3 milij. Sörlaskjól - NY Nýstartdsett 60 fm íb. I kj. Nýtt parket. Hús- ið nýtekið f gegn að utan. Laus strax. Verð 5,7 mlllj. 0PID VIRKA Jón Guömundsson, sölustjóri, lögg. fasreigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteingasali. _______________________ (^ FASTEiGNAMARKAÐURiNN HF_________________________ ========================= Óöinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 " Snorrabraut - NÝ Góð 61 fm ib. á 1. hæð. Suðursv. Ib. nýmál. Laus strax. Verð 4,5 millj. Grettisgata - NY 37 fm tb. á 3. hæð. Sameígn í ertdurn. Áhv. 1,2 millj. byggsj. Verð 2,8 millj. í miðbænum - NÝ Mjðg falleg stódiólb. á 3. hæð (efstu). ib. er ðtl nýtekin f gegn, nýjar lagnir. Frábærar suð- ursv. Parket á gólfum. Vesturborgín - NY Skemmtil. 62_fm íb. á 2. hæð I nýl, fjölbhúsi. Gott útsýni. Áhv. 3,0 millj. húsbr. Verð 5,4 millj. VeSturgata. 2ja herb. Ib. á 4. hæð („penfhouse") í nýl. fjórbýlish, GlæsiJ. útsýni. íb. er til afh. strax. tilb. u. trév. Bollagata. 52 fm lb. i kj. Parket. Áhv. byggsj. Verð 4,5 millj. UrðarStígUr. Góð 30 fm kjíb. í þríb. Verð 2,5 millj. KleppSVegur. Mjðg góð 36 fm ib. á 8. hæð. Mikið endurn. Áhv. 2,2 millj. húsbr. Asholt. Falleg 2ja herb. íb. I lyftuh. Stæði í bílskýli. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 5,8 millj. Álagrandí. Falleg 63 tm lb. a 2. hæð. Rúmgóð stofa. Suðvestursv. Góðar innr. Verð: Tilboð. Laus strax. Laugarnesvegur. Rúmg. 67 fm ib á 1. hæð. Húsið nýviðg. að utan en ómálað. Laus nú þegar. Verð 5,6 millj. HlíðarhjallÍ. Falleg 65 fm Ib. á jarðh. í tvíb. Sérinng. Sórlóð. Góðar innr. í eldh. Þvot- tah. I íb. Fallegt útsýni. Laus strax, Verð 6,3 millj. Dvergabakki. Falleg talsv. endurn. 67 fm íb. á 1. hæð. Rúmg. stofa með austursv. Nýtt tvöf. gler. Góð sameign. Laus. Lyklar. Verð: Til- boð. KVÍSthagÍ. Mjög falleg mikið endurn. 54 fm íb. I kj. m. sérinng. Parket. Fallegur garður. Áhv. 2,5 millj. húsbr./bsj. V. 5.350 þ. Austurberg. Gðð 58 fm tb. á 4. hæð. Stórar svalir meðfram íb. Blokk og sameign i góðu standi. Áhv. 3,4 millj. bygg- sj. Verð 5,0 millj. Laus strax. Atvinnuhúsnæði Vantar 100-200 fm húsnæði á götu- hæð innan Elliðaáa eða á góðum stað í Kópav. Góð aðkoma og lofthæð skilyrði. Laugavegur 20b. nt söiu heii hú?- eign. heildargólffl. 570 fm. Á götuhæð eru 3 verslpláss. Á 2. hæð eru skrifstofur auk mat- stofu, og á 3. hæð og í risi eru íbúðir. Allt húsið hefur verið tekið í gegn nýl. og er í mjög góðu ásigkomul. Ingólfsstræti - heil húseign. Vorum að fá í sölu 430 fm húseign sem skiptist í 220 fm á götuhæð ásamt tveímur skrifstofu- hæðum 105 fm hvor. I miðborginni. 270 tm skritsthæð a 2. hæð. Laus strax. Góð greiðslukj. Hjallabrekka - Kóp. Tiisðiui60fm atvhúsn. sem skiptist j tvö jafnstór pláss á efri hæð í mjög góðu húsi. Iðnbúð - Gbæ. tíi söiu 113 fm iðn- húsn. á jarðh. Einnig til sölu I sama húsi 113 fm ib. á efri hæð. Áhv. 4,8 millj. Verð 9,2 millj. LágmÚIL Til söIu eftirfarandi: 390 fm skrif- sthæð, 1000 fm óinnr. skrifsthúsn. (getur selst l einingum), 1170 fm versl- og þjónustuhúsn. á götuhæð og 100 fm iðnhúsn. m. góðri aðkomu og innk. UU X £ < % J> Hús keypt með lang- tímaláni f rá Handsali • FYRIR skömmu var samþykkt hjá fasteigna- sölunni Borgareign kaup tilboð í húseignina Hátröð 3 í Kópavogi. Kauptilboð þetta er merkilegt fyrir þær sakir að þar var ekki fyrirvari um samþykki Húsbréfadeildar Hús- næðisstofnunar, heldur var fyrirvari um kaupin hin nýja lánafyrirgreiðsla frá Hand- sali hf. • • „Kaupandinn gat ekki fengið húsbréf, en var að selja dýra eign út á landi og þurfti einhvers konar langtímalán til þess að geta keypt þessa eign í Kópavogi," sagði Karl Gunnarsson hjá Borgareign. „Samkvæmt reglum Húsbréfadeildar hafði hann ekki rétt til að fá þar lán vegna þess að hann var að kaupa sér ódýrari eign en hann var að selja. Engu að síður vantaði hann lán til að fjár- magna íbúðarkaupin. Hin nýja lánafyrirgre- iðsla hjá Handsali gerði honum kleift að kaupa þessa eign. „Margir eru í þeirrí stöðu að geta ekki fengið húsbréf," sagði Karl ennfremur. „Fyr- ir því eru ýmsar orsakir. Hinir nýju lánsmögu- leikar geta gert þeim kleift að eignast hús eða íbúð með þeim kjörum-sem Handsal býð- ur á lánum til allt að 25 ára. Þeir sem eiga möguleika á að fá húsbréf geta einnig haft gagn af þessari lánafyrirgre- iðslu. Tökum sem dæmi ungt fólk sem ætlar að kaupa íbúð á 5 millj. kr. og á 500.000 kr. HÁTRÖÐ 3 í Kópavogi. í kaupilboðinu var ekki fyrir vari um samþykki Húsbréfadeildar Húsnæðisstofnun' ar, heldur var fyrirvari um kaupin hin nýja lánafyrir greiðsla frá verðbréfafyrirtækinu Handsali hf. í reiðufé. Þetta fólk gæti fengið 3,5 millj. kr. í húsbréfum og 1 millj. kr. frá Handsali, ef fólkið getur fengið lánsveð. Með þessu móti getur þetta unga fólk komist inn í eigin íbúð og borgað um 28 þúsund krónur af lánunum á mánuði, sem er minna en flestir þurfa að borga í leigu fyrir tilsvarandi íbúð. Ég vil leggja áherslu á að þessir nýju lánsmöguleikar hjá Handsali eru ekki bara góður' valkostur fyrir þá sem ætla að kaupa stórar eignir heldur fyrir allflesta sem ætla að kaupa sér íbúð, sagði Karl að lokum. Verðbréfafyrirtækin Handsal og Fjárfestingafélagið Skandia bjóða nú þeim sem ekki fá næga fyrirgreiðslu í húsbréfa- kerfinu lán í allt að 25 ár með 7-8,25 prósent vöxtum. Þessir vextir eru hærri en í húsbréfa- kerfinu en á móti kemur að engin afföll eru á þessum lánum, en þau eru nú um 11,5 prósent á húsbréfum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.