Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 8
8 C ÞRIÐJUDAGUR 1. AGUST 1995 MORGUNBLAÐIÐ Sími 5654511 Fax 565 3270 Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Kristján Pálmar Arnarsson, Alda B. Larsen. Öldugata — Hf. Nýkomin mjög falleg og mikið endurn. ca 160 fm einb. á þessum vinsæla stað viö Hamarinn. Suöurgaröur með verönd. Góð eign. Verð tilboð. Hellisgata - Hf. - einb./tvíb. Nýkomin í einkasölu sérl. fallegt og vel umgengið tvil. einb. með innb. bílsk. Um er að ræða hæð, ris og bílsk. samt. 146 fm auk 67 fm 2ja herb. samþ. íb. á jarðh. með sérinng. Hraunlóð. Verð 12 millj. 29203. Háihvammur - Hf. - frábært útsýni og verð. Glæsil. 360 fm fullbúið einb. vandaðar innr. Góð staðsetn. Skipti mögul. Verð 16,8 millj. 14994. Birkiberg - Hf. Nýkomið í einkasölu glæsil. tvfl. einb. með bílskúr samt. 300 fm. Arinn, útsýni. Góflstaðseíning. Áhv. byggsj. 3,8, Verð 17 millj. , Einihlíð Hf. - Nýtt. Glæsil. palla- byggt. einb. með innb. bílskúr, samt 190 fm. Afh. strax fullb. utan dg fokhelt að innan. TeikningíVífill Magnússon. Verð 10,2 millj. ' Einiberg Hf. - 2 íb. Skemmtii. einb./tvíb. samt. 180 frrC auk 32 fm bilsk. Byggt 1964. Sér 2ja herb. risíb. Verð 10,5 mitlj. . Vesturvangur. Sérl. fállegt pallab. vel Staðsett einb. meö tvöf. innb. bílskúr samt. ca 150 fm. Hornlóð, dtsýní. Skipti mögul. Verð 15,4 millj. , Norðurbær - Hf. Giæsii. isofmtví- lyft einb. auk 30 fm bílsk. 5 svefnherb. Park- *et. Hornlóð góð eign. Áhv. húsbr. Verð 16,4 millj. 27521. I Alfaskeíð. Nýkomið-i'einkasölu glæsil. hýlj tvílyft ein.b. rrteð bílsk, samtals 290 fm. Góði staðsetn. Hfaunlóð. Mögul. á lítilli ib. með sórinng.,Verð títboð. 27990. Selvogsgatá - Hf. , Sérl. fallegt og mikið endurn'. 140 fm einb. á bessum eftirsátta stað. 4'svefnherþ., 2 , baðherb. Allt nýlegt Fallegur garður afgirt- ur. Skipti mögul. ,-i sérbýil í Hlíðunum. 'Áhv. byggsj. rík. ca 2,4 millj. 10299. Smáratún '-* Álftan, Séri. faiiegt nýi. einlyft 147 fm eínb. auk 48 fm.bilsk'. 4 rúmg. herb. Áhv. byggsj 5 millj. Verð 11,5 mill). 25393. Túngata — Álftan. fcijög faiiegt ca 80 fm einb., mikið endurn., vel staðs. á stórri ,-lóð. Mögul. á stækkun. Áhv. ca 4,4 millj. - Verð 6,3 millj. 22945. Norðurbær - Hf. - einb./tvíb. Sérl. fallegt og vel staðsett einb. ca 200 fm auk 52 fm bílsk. Litil sóríb. í kj. með sér- inng. Verð: Tilboð. 22749. Birkigrund - KÓp. Mjög fallegt pallab. einb. ásamt innb. bflsk. samt. 220 fm. Fráb. staðsetn. Skipti mögul. 12986. Reykjabyggð - Mos. Séri. faiiegt 167 . fm nýl. einb. auk 40 fm bílsk. 5 svefnherb. Fullbúin eign. Róleg staðsetn f botnlanga. Áhv. byggsj og húsbr. ca 7,3 millj. 13195. Fífuhjalli — KÓp. í einkasölu á einum besta stað í suðurhl. Kóp. 334 fm einb. m. innb. bílsk. Eign sem býður upp á mikla mögul, Gott 45 fm vinnuherb. Ekki fullb. eign. Ahv. húsbr. 8,5 tnillj. Verð 13,6 millj. Teikn. á skrifst. 23292. Setbergsland - nýtt. i einkasöiu á veðursælum stað, glæsil. pallabyggt einb. m. ínnb. tvöf. bílsk. samtals 245 fm. Arinn. Útsýni. Afh. strax fokh. 28620. Suðurgata 11 - Hf. Sýslumannshúsið. Nýkomið ca 320 fm glæsil. virðul. nýl. endurbyggð húseign, timburh. á steyptum kj. Miklir mögul. m.a. á tveimur ib. i húsinu. Verð tilboð. 8980. Hafnarbraut - Kóp. Nýkomið ca 150 fm tvíl. einb. auk 100 fm bflsk. Mjög góð vinnuaðstaða. Míklir mögul. Áhv. 4,2 millj. Verð aðeins 7,9 millj. 27874. Öldugata 2 - Hf. Sérl. fallegt 130 fm tvíl. einb. á þessum vinsæla stað rétt við Hamarinn og lækinn. Laust fljótl. 26428. Úthlíð - Hf. Sérl. fallegt einl. einb. 130 fm auk 34 fm bílsk. Nær fullb. eign. Skipti mögul. Áhv. 5,8 millj. 13902. Uthlíð — Hf. Glæsil. einl. endaraðh. m. innb. bilsk., samtals ca 145 fm að auki mögul. að hafa 40 fm milliloft. Afh. fullb. utan, fokh. innan. Verð 7,9 millj. 26130. Háaberg - parh. Giæsii. tvíiyft parhús með innb. bílskúr samt. 250 fm. Fráb. stað- setn. Veðursæld. Skipti mögul. Verð tilb. 13424. Ennfremur fjöldi sérbýla og nýbygginga á söluskrá. Alfholt - Hf. 5 herb. glæsil. ca 140 fm nýi. íb. ílitlu nýl. fjölb. Fullb-eign íalgjörum sérfl. Lausfljótlaga. Verð 9,5 rrtillj. 12612., Skerseyrarvegur - jrt. bflsk. í einkasölu falleg 3ja-4ra herb. ca 100 frri á . efri hæð í góðu tvib. á þesSUm ról. stað., 36 fm bflskúr. Sólskáli, Hús klætt utan, . Sérinng. Áhv. húsbr. Verð 7,8 millj. Brekkugata - Hf. -.serh. Góð 102 fm efri. hæð í tvib. á þessóm vinsæla stað, örstutt fré miðbænum. Útsýni yfir höfnina.- Verð 6,4 millj. 26632. Breiðvartgur - sérh. Nýkomin mjog falleg og vel umg. 154 fm neðri sérh.ii tvib. auk 30 fm bílsk. Parket., Róleg staös. Verð 11,3 mill). 29450. Breiðvangur - Sérh. Sérlega falleg 190 fm neðri sórh. í góðu tvíb; auk 34 fm bílsk. 4 rúmg. sveính. Arinn. Parket. Goð eign. Verð 12,9 millj. 29346. Breiðvangur fíf. - 5 hecb. Mjog falleg 110 ím ib'- á efstu hæð f góðu fjölb'. 4 svefnh. Sérþvottah. i"ib. Svalir. Verð 7,6 millj. 12425. Hjallabraut Hf. - laus. Nýkomin glæsil, 140"fm'fb. á 2. haeð í nýviðg. fjölb. Parket. Endurh. "innr. Pyottah; -l ib. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Verð 9,5 millj. 28564 : HverfÍSgata rHf. Skemmtil. ca 120 ; fm efrt sérh. f.tvíbýli. Sérinng. Áhv. 5 rnlllj. húsbr. Verð 6,5 mill). 29235. Hólabraut •- Hf.'Sérlr falleg og mikið , endurn. 121 fm yeðri sérh. í góðu tvíbýli. 4 svefnherb. Mýl. eidhinnr., parket.gler, pósf- ar, rafmagn, drenlögno.fl. Nús nýmálað að utan. Hagsi áhv. lán. Verð 8,2 mill). Skipti mögul. á stærri elgn. 15770. Blómvángur - Hf. Nýkominj söiu falleg 160 fm efri sérh. m. innb. bílsk. auk ca 50 fm rislofts (vinnuaðstaða). 4 svefnh. Fallega ræktaður garður m. gróðurh. Verð 11,8 millj. Skipti mögul. 10293., Sléttahraun - Hf. Mjög falleg og björt 128 fm efri sérh. i tvíb. auk 32 fm bílsk. Róleg og góð staðs. Verð 10,5 miilj. 4693. Lækjarkinn m/bflsk. Nýkomin faiieg 3ja-4ra herb. ca 100 fm efri sérh. ítvib. auk 26 fm bilsk. Allt sér. Verð 7,9 millj. 23955. Alfhólsvegur - KÓp. Nýkomin falleg 95 fm (b. á 1. hæð. 3ja-4ra herb. + auka- herb. í kj. sem er í útleígu auk vinnuherberg- is. Parket. Útsýni. Hús nýmálað. Hagst. lán ca 3 millj. Verð 7,9 millj. NæfuráS - Rvk. Nýkomin í einkasölu glæsil. 120 fm íb. á 3. hæð i litlu fjölb. Allt nýtt á baði. Frábært útsýni. Bílsk.plata. Áhv. 4,8 millj. hagst. lán. Verð 9,3 millj. 25037. Eyrarholt. Glæsileg ca 120 fm íb. á 1. -hæð í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Parket. Út- sýni. Verð 9,8 millj. Álfaskeið. Nýkomin góðJOO fm endaíb. á 2. hæð í góðu fjölb. Laus strax. Verð 6,8 millj. Eyrarholt- m.bflskúr. Nýkomin mjög skemmtileg sérhæð á 2. hæð með innb. bílskúr samt. 142 fm. Afh. strax tilb. u. tré- verk. Hagst. verð 7,3 mill). Suðurhvammur - m. bílsk. Ný- komin mjög falleg 110 fm t'b. í nýmáluðu fjölb. auk 30 fm bílsk. Frábært útsýni. Áhv. 5 millj húsbr. Verð 9,4 millj. 19182. Fagrahlíð - Hf. Giæsii. 120 fm íb. á 2. hæð í nýl. fjölb. Merbau-parket. Suðursv. Þvottaherb. í íb. Laus strax. 12601. Álfaskeið - m/bílsk. Falleg 110 fm íb. á efstu hæð i góðu fjölb. auk bílsk. Út- sýni. Suðursv. Skipti mögul. á 3ja herb. Verð aðeins 7,6 millj. 4784. Lækjargata - Hf. - skipti bfll. ( einkasölu vel skipul. 121 fm íb. é efstu hæð í nýl. fjölb. tilb. u. trév. Áhv. 6 mill). húsbr. Verð 8,5 millj. Skipti á bíl mögul. 28000. Suðurgata - Hf. - við sundlaug- ina. Sérlega falleg fullb. 100 fm íb. á 2. hæð auk 50 fm bilsk. Ahv. húsbr. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 9,8 millj. 5550. Breiðvangur - Hf. Faiieg 126 fm ib. á. efstu hæð í nýkl. fjölb, Parket. Áhv. byggsj. ca 3,0 millj. Verð 8,2 millj. Góð g/eiðsluk). 8034. Álfaskeið. Falleg 120 fm endaíb. í góðu fjölb. Þvottaherb. Suðursv. Skipti fnögul. é 3ja herb, sérbýlí. Verð 7,9 millj. 20124. Hringbraut,-*Hf. snotur, lítii risib. í góðu þríb. Svalir. Frábært - útsýní: Áhv. byggsj. ca 2,6 míllj. Verð 5,4 millj. 4529. Höfum fjöldann af 4ra herb. fb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Suðurbraut - Hf. Skemmtil. 92 fm íb. á efstu hæð í nýviðgerðu fjölb. Suðursv. Sérþvherb.'Útsýni. Verð 6,5 millj. 42621. Ásparvell - Rvk. Mjög falleg 92 fm ib. á 2. hæð í góðu lyfturi. Áhv. 5,3 millj. Verð 6,5 millj.' Brattakinn - parh. Fallegt 3ja-4ra herb. lítií parh. Sérgarðfjr. Parket. Sérlnng. Endur'n. e'ign. Verð 6,6 milli- 24623. Hraunkambur Hf. - sérh. ; Wiög skefnmtil. 80 fm neðrisérh. i , tvíb. . rúmg. herb. Sérinng; Áhy. húsbr.+ byggsj.ca 3 m. Verð S,9 ro. Ásbúðartröð - sérh. f einkasöiu mjög falleg ca 75 fm neðri s'érhæð. i tvíb. Rúmg. líerb. Parket. Sérinng. og garður með verönd. Hagst. lán. Verð 6 milij. Eyrarholt Hf. - nýtt. Mjog skemmt- II, 85 fm risib. i fallegu nýju þríb. Ein íb. á hæð. Útsýni. Afh. strax. tilb. u. trév. Verð 5.5 millj. OldUSlÓð — Hf. Nýkomin í sölu sérlega falleg og mikið endurn. ca 65 fm fb. á jarðh. í góðu þríb. Sérinng. Nýl. eldhinnr., parket, baðherb. o.fl. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 2.6 millj. Verð 6,3 millj. 28950. Vesturbraut - Hf. í einkasölu mikið endurn. 70 fm íb. á efstu hæð í þríbýli. Ný eldhinnr., skápar, gler, póstar, rafmagn, ofnar, lagnir o.fl. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 2,2 millj. Verð 5,8 millj. 29163. Arnarhraun. Nýkomin í einkasölu 85 fm íb. á 2. hæð. Þvottaherb. í íb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 5 millj. Verð 6,1 mlllj. 29241. Fagrahlíð - Hf. - nýtt. Faiieg og vel skipul. ca 75 fm íb. I nýju litlu fjölb. Afh. nær fullb. Áhv. 3,1 millj. htísbr. Verð að- elns 6,9 millj. 22023. Skúlaskeið - Hf. Falleg vel staðsett ca 65 fm efri sérh. í góðu tvíbýli. Nýl. þak og Steniklæðning að utan. Gott útsýni. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 5,9 millj. 28872. Selvogsgata - Hf. - laus. i einka- sölu falleg 3ja-4ra herb. ca 80 fm neðri sérh. I góðu tvíbýli. Verð 5,9 millj. 12413. Fagrakinn. Nýkomin snotur ca 70 fm risib. Hagst. lán. Verð 5,2 millj. Suðurbraut - Hf. - bílsk. Nýkomin í einkasölu ca 70 fm endaib. á 1. hæð. Nýl. eldhinnr. Suðursv. Hús Steniklætt að utan. Bilskúr. Verð 6,5 millj. 28895. VeSturbraUt - Hf. Nýkomið í sölu ca 80 fm parh. auk 32 fm bílsk. Sérgarður. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. 28710. Vitastígur - Hf. Nýkomin í einkasölu falleg ca 75 fm neðri hæð í góðu tvib. Nýl. baðherb., parket o.fl. Sérinng. Áhv. 1,3 millj. Verð 5,8 millj. 26476. Sléttahraun. Falleg 80 fm íb. í nýl. viðg. fjölb. Parket. Suðursv. Þvottaherb. á hæð- Inni. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. 25938. Höfum fjöldann af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Höfum fjölda eigna í Reykjavik á söluskrá. Upplýsingar á skrif- stofu. Langamýri einb. stórgi. eini. einb. með innb. bílskúr ca 240 fm. Arkitektateikn- að hús. Vandaðar innr. og gólfefni. Fullb. eign. i algj. sérflokki. Verð 19,8 millj. Fagrahiíð - Hf. GÍæsíi. 70 im ít>. 8 1. hæö í nýl, lifiu fjöfb. íb. w að ftluta til á tveírnur.hæðum, Vand- aðar innr. og gólfefni. Sórgarður. Eign 1 sérf lok ki. Áhv. húsbr. Verð 6,0 millj Urðarhæð einb. Nýkomið mjög fallegt nýl. etnl. einb. 120 fm auk 34 fm bilsk. 3 rúmg. svefnherb. + herb. inrtaf. bilskúr með sérútgang. Parket. Stór verönd. Plata f. sólskála. Vandað hús á góðum stað. Áhv. húsbr. Vorð 14,9 millj. Stekkjarhvammur - m. bílsk. Mjög falleg ca 70 fm neðri hæð i raðhúsi auk 24 fm bílsk. Allt sér. Hagstæð lán Verð 6,7 millj. 22683. Suðurgata - Hf. - Sérh. Skemmt- il. ca 65 fm neðrí sérh. í virðulegu góðu tvíb. nýl. eidhús. Stutt í miöbæinn. Góð geymsla. Verð 5,7 millj. 27576. Stekkjarhvammur - sérh. i einka- sölu mjög falleg ca 80 fm neðrisérh. 2ja- 3ja herb. í raöh. Parket. Sérinng. Allt sór. Áhv. byggsj. ca 2,8 millj. Verð 6,5 millj. Hverafold - Rvk. Nýkomin íeinkasölu mjög falleg ca 65 fm íb. á 1. hæð með sér- garði í nýl. fjölb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. Verð 5,8 millj. Traðarberg - Hf. - lítll útb. Nýkomin í elnkasölu falleg og>njjÖg' vönduð 2ja hefb. ib. ,á 1. hæð rft; sérgarðt og.verpnd. Áhv. byggsj. ca 5,2 millj. Verð 6,9 millj. 26601. ÖldUSlÓð - Hf. í einkasölu falleg mikið. endurn. 70 fm ib. á jarðh. Sérinng. Endurn. baðherb. Nýl.' eldhinn., gólfefni, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 2,8 millj. 29194. Miðvangur. Falleg 57 fm ib. á 6. hæð i lyftoh. Stórar suðursv. Frábært útsýni. , Ahv. byggsj. 3,2'rnillj. Verð 5,4 millj. 18342. SuðurbraUt -*-Hf. Nýkomin i einka- sölu falleg_60 fm íb. á 2; hæð í góðu fjölb. Suðufsv. Útsýni. Áhv. byggjs. rík. ca 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 29129. Skerseyrarvegur - Hf. Nýkomín í einkasölu falleg ca 68 fm "neðri hæð í tví- býli. Nýl. eldhinnr. fióleg staðsetn. Ahv. 2,4 millj. Verð 5,4 millj. 28767. EyrarhOlt - Hf. Nýkomin i einkasölu sérf falleg 70 fm íb. á járðh.Vandaðarinnr. Þvottaherb. í íb. Sérgarður.' Útsýni. Áhv. húsbr. 2,2 millj. Verð 6,4 millj. 19046. Vitastt'gur - Hf. i einkasölu'falleg ca 65 fm risib. í góðu tvibýli. Parket. Nýl. gler og póstar. Útsýni yfir höfnina. Geymsluloft yfir ib. Áfw. 2,2 millj. Verð 4,7 millj. 27954. Sléttahraun - Hf. Nýkomin í.einka- sölu sérl. falleg ca 55 fm íb. í nýmáluðu fjölb. Suðursv. Áhv. 3,2 millj. húsbr. Verð aðeins 6,1 millj. 29079. Miðvangur - laUS. Sérl. falleg 57 fm ib. á 5. hæð í lyftuh. Suðursv. Útsýni. Nýl. eidhinnr. og eikarparket. Áhv. 3 millj. húsbr. Góð greiðslukjör. 28481. Álf askeið m. bflskúr. Sérlega falleg mikið endurn. 45 fm íb. á 2. hæð auk 24 fm bílsk. Nýjar innr. skápar, parket o.fl. Verð 5,4 millj. 26350. Setbergsland. I einkasölu falleg 70 fm íb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Áhv. byggsj. ca. 4,5 millj. Verð 6,7 millj. 7879. Sléttahraun. l' einkasölu falleg 55 fm íb á 2. hæð i góðu fjölb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca. 3,4 millj. Verð 5,3 millj. 25452. Reykjavikurvegur - Hf. í einkas. snyrtil. 45 fm kjíb. Sérinng. Mikið endurn. eign Cíl. gler, póstar, rafmagn, þak o.fl. Ahv. 1^8 millj. húsbr. Verð 3,7 millj. 18275. Urðarstígur - Hf. Sérl. falleg 60 fm neðri sérh. i tvíbýli á þessum ról. stað. Sér- inng. Mikið endurn. eign. Áhv. byggsj. ca 2,8 millj. Verð 5,4 millj. 10893. Sléttahraun. Til sölu mjög falleg ca 55 fm íb. á 1. hæð í fjölb. Nýl. eldhinnr. Suður- svalir. Ahv. byggsj. Verð 5,3 millj. 19181. Laufvangur - Hf. Falleg 65 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Suðursvalir. Sérþvottaherb. í ib. Verð aðelns 5,4 millj. 18008. Höfum fjöldann af 2ja herb. ib. á skrá sem ekki eru auglýstar. Krókamýri - Nýtt. Glæsil. vandað tvíl. parhús ásamt innb. bílskúr samt. ca 200 fm. Áhv. húsbr. Afh. strax tilb. u. tré- verk. Brekkubyggð - raðh. Nýkomið mjög fallegt 100 fm tvíl. raðhús auk bílskúrs. Parket. Útsýni. Allt sér. Verð 9,1 millj. Lyngmóar - 3ja. Faiieg ca 90 fm íb. á 2. hæð með innb. bílskúr. Hagst. lán. Verð 7,8 millj. Naustahlein - Gbæ - eldri borg- arar - lækkað verð. Giæsii. nýi. 90 fm endaraðh. á eínni hæð: Vandaðar innr. og gólfetni. Eign í algjörum sérfl. Laus strax. 22802. Ásblíð - eínb./tVÍb. Nýkomið mjög • fallegt 220 fm raðhús með innb; tvöf. bílsk. ¦ 4 svefnherb. Parket.Lítil aukaíb. á jarðhæð. Verð 14,5 millj. 29502. Krókamýri. Glæsil. nýtt ca 200 fm einl. einb. innst í botnlanga. Innb. 36 fm biisk. Vandaðar Mahogni innr.v flisar og Kirsú- • berjaparket á gólfum. Verðursæld. Teikn. á skrifst. Verð 16,6 millj. 28857. Breiðás — Gbæ. Nýkominí einkasölú ca 145 fm tvíl. einb. atik 28 fm bílsk. 4 . svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv.3,8 millj. Verð-12,3 millj. 29417. Goðatún. i einkasölu fallegt einlyft 115 fm einb. m. 36 fm innb. bílsk. á þessum . veðursæla stað. Verð 9,6 rjnillii 28199. Krókamýri. i einkasölu 167 fm einb: auk ¦ - 36.fm bílsk. Afh. fullb. utan, tilb, u. trév. ¦að 'innan. Teikn. á skrifst. Góð lán tlf 25 *ára geta fylgt + húsbr. 27969. Bæjárgil - parh. íeinkasðlu mjög fal- - legt 154 fm parh. auk 40 fm bilsk. Vandað: ar innr. 3 rúmg. svefnh." Suðurverönd m. heitum potti! AhV. byggsj. 5,0 millj. 20068. Hrísmóar -r m/bílskúr. Giæsii. _„penthouse"-íb. með innb. bilsk. samt. 180 . fm. 4 svefnherb. Parket, flísar". Sólskáll. Fráb.- útsýni. Áhv. hagst. lán ca 7 millj. Skipti mögul. Verð: Tilboð. 15882. Hrísmöar - Gbæ. Mjög falleg 3ja ".herb. Ib. 118 fm með sólskála.á 3, haeð í , lyftuh, Parket. Bílskýli. 28486. LyngmÓar - bflsk. Falleg 2ja herb. íb. á efstu'hæð í góðu fjölbýli. Þvottaherb. í fb. Suðursv. Fráb. útsýni. Bilsk. Ahv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verö aðelns 6,2 millj. 28884. Markarflöt - einb. v. 16,3 m. Holtsbúð - einb. v. 12,4 m. Við Álftanesveg. v. 15,8 m. Bæjargil - einb. v. 17,5 m. Faxatún - einb. v. 11,5 m. Dalsbyggð - einb. v. 17,5 m. Hagaflöt - einb. v. 15,4 m. Holtsbúð - einb. v. 15,8 m. Krókamýri - einb. V. 14,5 m. Langamýri - einb. v. 19,8 m. Kjarrmóar - raðh. v. 12,4 m. Hofslundur - raðh. v. 12,9 m. Brekkubyggð - raðh. v. 8,2 m. Aratún - parh. v. 11,9 m. Goðatún - sérh. v. 7,3 m. Lyngmóar - 4ra v. 9,5 m. Laufás - 4ra v. 8,9 m. Lyngmóar - 3ja. v. 7,9 m. Hrísmóar - 3ja v. 8,6 m. Höfum fjölda eigna á skrá sem ekkl eru auglýstar m.a. eignir í myndagluggum okkar. Heiðargerði. Nýl. mjög fallegt 3ja herb. ca 80 fm parhús. Bílskréttur. Ahv. húsbr. 4 millj. Verð 5,8 millj. Ennfremur fjöldi sérbýla á skrá í Vogunum. Einbýlishús í Smáíbúðahverfi HJÁ Fasteignamarkaðinum er til sölu húseignin Hlíðagerði 24 í Smáíbúðahverfínu. Að sögn Ólafs Stefánssonar hjá Fasteignamark- aðinum er þetta einbýlishús. Það er tvflyft steinhús um 94,2 fer- metrar að stærð. Efri hæð er að nokkru undir súð. Fjörutíu fer- metra bílskúr fylgir eigninni. „Húsið var reist árið 1955. Það er að miklu. leyti í upprunalegu horfi, en hefur verið vel við haldið og er í góðu standi, en ýmsir stækkunarmöguleikar eru hugs- anlegir. " sagði Ólafur. „Stór og gróin lóð fylgir húsinu. Húsaskipan er þannig að niðri er forstofa og hol, samliggjandi borð- og setustofa og eldhús með þvotta- húsi inn af, en þaðán eru dyr út á lóðina. Einnig er gestasalerni á hæðinni. Uppi eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Smáíbúðahverfið er vinsælt svæði og þar-eru ýmsir möguleikar fyrir hendi í sambandi við skóla og þjónustu." HÚSID stendur við Hlíðargerði 24, en það er til sölu hjá Fasteigna- markaðinum. Verðhugmynd er 10,5 míllj. kr. IBUÐER NAUÐSYN ÍBÚÐ ER ÖRYGGI FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.