Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 18
¦ ¦ -,*.•-¦ f»,*,»v-.- G :ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 i»i t iii 11 ' , ." . 'i. MORGUNBLAÐIÐ 4 í3lá Hóll rifandi saíá Hull rif_.n_'i aata - Hcll ri,anii sáia - rióll rifandi sala - Hóll íífandi sala - riófl rt'fandj sata - H_i|,l rífariírj saia - *-A3TE!6MAoALA SKjPHÖtTI 5QP," 2.h&& iti.mnsín Lliularsmái'i 37 3f*£K&?b. íbúðir ú^éém wréi ..Vórurfi afi.fét i Rölutvaesr 92 fm'3ja hérb. ib. á 1. hæð á þessum effir- . sótta staÍL jþúðirnar éru til afhendingar strax, tilbúnar til innréttinga og fuUbúnar að utan með frágenginni fóð og sérga/ði. S_taðgreiðsluverð aþftQS 6.460 þús. 3028/3027. T Oarðabæs* - cjód Áfpéssum frób. stað vorum við að.fá 83 fm íb. á 2. haeð m. yfirb. svöl- um, iílsk. o.fl. Áhv. byggsj. ög húsbr. ca 4,8 millj. Ékki þarf.að greiða af áhv. veðskuldum fýrr en á árinu 1998. Verð 7,6 rrflllj. 3969. ! i m Íg29094 Opið vírÍta dac^kl. 9-18. • ttija GeorgwifSttir, ritari og símamær, Trani jeioískj, logfr.Jögg. fastsali, ftunóliúr Giinnlaugsson, rekstrarhagfr., María Haraldedórtir,sotumaður, Áscr.unduf' SlcsgaJasoti, sölumaður, EííöíS Haraífisson, sölumaður, Msttiíiasííri^rímsso*, rrölumoður, > • Kristjnn. _rABass_»n, síjfcro. atvhúsn., Guðtettffuf D*S»rsteinss., rekstrarverkfr., Sigurdur RiírnrssonrQosmyndir. *. i - itanero, ,. t mná S#í gfesll. U m 2>*,•* te r_*"í tífco'. SérsmjðaðV ' iHofAm atlfi iö Afw. 2, 9 l'í. >#«{?*» <**£jj sfet*rí*»i»'Ahv, 1 .iji;. VtocA stkl(*ín«^rja XS rr^ _14'48 í Tfyssv :3tv*íh. "s jJígmarsbÉSHHr 'yjf Tr««a- T*j|tJ|f vertPÍ,9 patf ekkart greiðslumat. X'-. Mikið.ertdum. ib. á 1. hæ» Ahv.' tj. Verð S,3 mittj. Hér I snðggur. 2483. laraS. Nú vorum við að fá í ^frábæra 2ja ' herb. Eb. í 9*eni- lyftuhúsr. Frábært úteýni og fíWÍÍJar innr. prýða þessa. Áhv. hag- staaá lán. Verð 4,3 millj. 2485. AsparfeSl. Mjög rúmgóð 65 fm enda- íb. ..__:. bæð m. sérinng. af svölum. Húsvörð— ur. Gervihnsjónv. Áhv. 3,0 millj£maL:- VerÁlW "millj. 2479.-r- * ' W&S-'"' íiíflsmári 11 - fyrirldBr- áS(^J*iJryri a* fa í s'ólu afar 'glafcil. fullb." rnm.j' 2já i'.fcrb. ib. á 8. hæð m. stórJ)ro.tnfi. útsym fb: eríliib. t afh strax í dag, Lyktar* §-HðlT: &«£ ¦'*•-¦ KVÍSthagí. .Á þessum spennandi stað vorum í/ið að fá í sölu" 54 fm vinalega 2ja. herb. kjíb. í reisulegu þríbh. Áhv. 2,5 milff. Verð 5.350 þús. Laus 1. ág. 2482. Vesturbær ¦* Kóp. - gett VerÖ^Wöfku góð 9S fm mikið endurn. íb. með SennTWfflfcjyÍB''' ^1' fallegu fjölb. Nýl. fJílegW^lrffír. í eldhúsi, nýl. gólfefni, Áhv. 2,4 mWj, Varð að»ins 4,9 millj. 2416. Bot«9aph»itsbraut - Kóp. Skemmtil. 2ja herb. íb. é 1. hæð með sér- inng. og suðurgarði. Já, hér ert þú útaf fyr- ir þig..VWiJ 4,9 millj. 2477. GrettÍSgata. "Miösvæais í bænum vorum við áð fé i sölu 2ja herb. íb. með sérlnng. Verð 2,9 millj. 2476. Leíf Sgata. Nýkomin í sölu skemmtil. 86 fm a|a-4ra herb. kjíb. með góðri loft- hæð. Ahv. byRgsj. og Kfeyrissj. 900 þús. Verð 4,9 milli. 2474. Kelduland - laus strax. á bessum eftirsótta stað vorum við að fá í sölu mjög skemmtil. 52 fm íb. á 1. hæð með stórri verönd og sérgarði. Verð 5,9 millj. 2438. EngÍhjallÍ. Mjög oimg. 62 fm ib. á 8. hasö með stórbrotnu útsýni til allra átta. Þvottah. á hæðinni. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 5,2 millj. Já, er þetta ekki eitthvaé.- fyrir þig? 2473. MeÍStaravelHr. Alveg bráðhuggul. 2ja herb.-58 fm ib. á 1. hæð á þessum fráb. stað v. KR-völlinn. Nýl. parket. Verð 5,5 mHlj. 2344. &**'*•• *2* - LaufáSVegUr. Snotur tæpl. 50 fm 2ja herb. ib. á jarðh. m. sérinng. á þessum fráb. stað rétt við MR. Stór lokaður gárður. Skoðaðu strax. Áhv. 1,7 millj. Verð 4,1,. mill). 2342 . ¦ Vesturbær -ris. vei swpui. 50 fm 2ja. herb. risíb. í steyptu fjórbhúsi við Saljaveg. Áhv. 1,8 millj. húsbr. Verð eirt- . ungls 3.950 þús. 2467. Alfheimar - laus strax. snot ur bg skerrimtil. 46 fm 2ja herb.lb. í kj. með full/í gtuggostærð. Lyklar'é Hóli. Verð 4,3 millj. £02. . Sogavegur. vei skipui. 49 ím 2ja herb.j'b. í kj. með sérinng. Verð 3,7 mlHJ. ¦2435. ReykáS - laUS. Mjög falleg nýmál- oð 68 fm ,íb. á 1. hæð í vinal.. nýviðg. 3ja hæða fjórb. Áhv. hagst. lán 4,5 millj. íb. ¦er laus strax svo þú getur skoðað í dag! Lfttu á várðið, það er aðeins6,2 millj. 2454. Krummahólar. vomm að fa i soiu aldeilis skemmtilega 56 fm 2js herb. ib. á 1. hæðitraustu lyftuh. Ahv. bvsasi. 3.4 mltlj. V«rð 4.960 þús. Hér þarf ekkert greiðslumat! 2459. Oðínsgata. Nýkomin í sölu sérl. hu'gguleg 40 fm íb. í vinalegu þríbh. Nýl. eldhinnr.'prýðir þessa svo og Merbau-park- et. Áhv". 2,4 millj. Verð 4}3 millj. 2456. IsbCaUt. Vel skipul. 51 fm.l ^W. á_2. hæð é gbðurr. útsýnisstáð i Vest- tirbæ Rbp Jthv. húsbr.o.fl. 2,4 millj,-Verð 4,2 millj. 244^ .Líndarsmári. £'ríim með l eöU/ vel. ilögða SS.frri íb. n 2 hauð í n.^ju faöegj... .. frábæra ítað. Ib. 9r tilb. • til.innr. a_ó Int Verð 45,2 milli. 2462. SkfpaSUnd. GutlfaréVj risio. i seibjli ^þessu^ólega" hvarfi. Stór stofa. Véfð að- eJni 'ta millj. 2425. Yesturgata/-Jyktar á Hpli. Mioggoð 2ja Hrirb. ib. a 1. hæð' i nyl liusi. .áhorniA/estiirgðtu og.Ánanausta. Verft 5,9 miffj.'SkipfÍ'tnöggÍ. á rrttnni'etgn.'2446. Miðbærinn - laus. ske«ffmuf. 66 frrv kjíb. við Rauðarárstíg (ath. jarðh. fré . Skarpbeðinsgötu). Nýtt parket. Hagst. grkjöri Verð 3,9 millj. Lyklar á Hóli. 2358. Skerjafjörður. m býðst ykku? að ' kaupa vel skipul. 51 fm risíb, i tvíbhúsi með SQrinng.' Já,' nú er ekki eftir neinu að bíða • og drffa. sig og skoða. Áhv. 3,6 milij. Verð aðeins 4,ft mitlj. 2443. í miðbænurh - iaus. snotur pg vel skipul, 37 fm ib. ,á 3. hæð við Grettis- götu. Pgssí hentar vei. fyrir 'námsmehn! Ahv. byjjgsj. o.fl. 1,6 millj. Verð 2,9 millj. »04-., A'^ "' _ , ~ ' - ¦ ÆSUfelI.' Afar þægileg 56 fm íb.'á 2. ¦ b'aað i'lKftuh. yið Æáufeil. Latis fljótl.-.Varð . 8ðeips,43í millj. 239». Píngrfölsbraut • innretting£, by995M.''millj.Verð7, t-----------------------------.----------- - Kóp. Ahv. ó mvH(.,35i35. Stararimi - tilb. u. trév. vw staðsett Og mjög skemrmil. 91 fra neðri , sérhæð í tvib. sem stendur að fráb. útsýn- isst. Sérbllastæði og sórgarður. Verð 6,9 millji Téikn. é Hpli. 3546. Krummahólar. Faiieg .70 tm ája j herb. íb. á4.hæðílynuhúsi.Suðursv. Pvhús á hæðinni." Húsvörður. Fráb. útsýni. Verð" 5,8 millj. 3956. Gul.lengÍ. Einstakl. gtæsU. ný fullb. 83 ' fm íb. á 1. tiaéð m. sér garði. Merbau-park- et og mahogny-ínnr. Lyklar á Hóli. Verð 7,9 . milli/3395. AuStUrbrÚn. Sérl. eigul. 82 fm 3ja ' herb. íb. á jarðh. á þessum rómaða stað. Eign i góðu ás.andi. Já, hér er aldeilis gott . . að búa! Ahv. 3,5 millj. Verð 6,6 millj. 34p0. i Brekkubyggð - Gbæ. HugguL . 60 fm 3ja^herb*. á jaröh. Góðurgárðar. Frið- 4 ' 'sæl staðséfning. Allt séjr, Atöf, 3,0 millj. *<t!ygflsj' Vérð 6,8 tmillj.GarðslMei'lnii stend-. . uf-fyrír sínu. 3968 í>hjarta borgarinnar, Afar- giaeeil.'!heðfi sérhæð i'algj. séifl.'i fallegu .- 1.-1 jýmálSiilísi við Garðástreetif Granit-borð- pKlur J.e|dh.,'-k'er8rriik.-helluborð Ofjl. 2 lal-" legar pjrketiagðar sto.fur, rúmg. svefnherb." m. 'atrmérb. mn af. Mikif tollt"ia3ð. Áhv. byogsi. Jja 3,0 rriftl.. Verð 8,9 milfjv"3026. . Hjárðárhagi m. bíísk. - laus, lyklar«á HóliÍGuiitaiiego9 .' rhikííí-endurn. jb. á 3. hæð. Wta.'nýi. eldhús og berð.-'Góður bilsk. Verí.,7.950 þús. 3993! TjarnarbÓI. Sérlega, hu'gguleg 3ja -iierb. íb. i nýviðjg. fjölb. Allt nýtt i sameign. fjýtt parketá slofu qghetb- Skoðeðu strax. Verð aðátós 5,6 mlllj. rj549. '£& . Berjarimi. Stórglæsileg 93. fm 3ja ' herb. íb. á efstú hæð í 3ja tlæða fjölb. Gegn- heilt parket og sérsmíðaðar innr. gefa þess- ari glaesil. yfirbraflð. BNskýli. Áhv. húsbr. 3,8 mUII. Verð 9,2 mflH.. 3950. . ». Smáthúðaftverfi — snotur; G'ullfálteg'Zj'ajjþe'rb. 42,fm nýuppgerðíb á; 1; hæðmað serinng.l-ter er allt nýtt. Sapngj." verð3,9 mtff). 2005. " ' . r ' LelfSgata, -Falleg og rúmg. 40 fm oín- staklíb. á 1. hæð. Tilvalin fyrir piparsvein- inn. Góð staðsetn. Stutt í iðandi mannlífið í miðbænum. Ahv. 1,9 millj. Verð aðelns 3,6 mlllj. 2244. 3ja herb. 3 ÖldUgatð. Mjög falleg 66 fm 4ra SS herb. risíb. á þessum eftirsótta stað. 1*3 Áhv. 3,2 millj byggsj. Verð 5,2 millj. Laus og lyklar á Hóli. Makaskipti 6 minna. 3946. 19 GnoðarVOgUr. Þrælhugguleg lij 3ja herb. íb. á 4. tíæö í þessu gamal- (3 9róna hverfi. Verð 6,2 millj. 3875. fAUStUrberg. Falleg 3ja herb. 67 fm ib. é jarðhæð. Sérgarður fylgir. Ahv. byggsj. 2,8 milfj. Verð 5,6 millj. 3991. fKrummahóiar. Hörkufín 90 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölbhúsi. Áhv. 2,7 millj. Vorð 6,3 millj. Skipti val tnnf myndlnnl. Skoðaðu þessa á morgun. 3396. 19 Laugarnesvegur. Guiitaiieg gf 3ia herb. Ib. í vinalegu þribhúsl. í íb. O er bœð1 "ýtt gler. og gluggar, sérhiti o.ft'. Laus fljótlega. Áhv, 2,9 millj. Frá- bœrt verð 5 mlllj. 3893. Alagrandí. Mjög skemmtil. 3ja herb. fb. á 1. hæð á þessum skemmíil. staö. Stutt frá skóla og KR-vellinum. Ahv. byggsj. og lifeyrissj. 2,3 miilj. Verð aseins 6,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat! 3031. Bollagata. Snotur 79 fm 3ja herb. ib. í kj. Ahv. 3,6 millj. Verð 5.950 þús. 3032. VeStUrbær. Mjög skemmtil. 77 fm 3ja herb. íb. á jarðh. á rólegum og sólríkum Stflð vif) Brekkustíg; í hjarta. VesturbaBjar. Áhv. byggsj. 3,1 miilj. Verð 5,5 millj. 3975 VeSÍUI berg 142. Guilfalleg 90 fm .(b. á 2. hæð í'nývlðgerðu ogcnáluðu fjöl- • ' -býlirVerð 6,7 millj. 4979. NæfuráS. Nýkpmfnfi sölu afa'r'glæsi- leg 94 fm ib. á 2. hæð j'falfegu 3já.þæða , f.öibýti. Ahý. byggsj. 2,2 millj.íVerð 7,9 m.lli.13a74. _„*¦ rf ReykáS.- Smart og rúnrifl. 2ja^3*8 herb. •• JLf 70 fm.íb. á 1, hæð í litlu húsi. Hag»it. fcyggsj- ' fári 3,5 mitlj. Verð 6,5 miHJ. Péísi er- góð . fyrir unga' parið! 3008. ! , ¦ PrOStafold. Hörkugóð 3ja herb. ib. á " 3. hæð í fállegu fjölbyli ásamt bílskýli. Hór eru allar mnr. sérsmiðaðar. Parket á öllum " gólfum, baðherb. flísal. í hólf og gólf. Áhv. ByggsJ. 4,7 millj. Verð 8,1 millj. Þessi helll- ar við fyrstu sýnt 3931.' HraUnbær. Falleg rúml. 60 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Falleg eld- hinnr. Sauna t sameign. Verð 5.750 þús. 3907. Vésturbær - m. bflsk. vei skipul. 64 fm ib.'a 2. hæð í traustu fjölbýli í gamla góða Vesturbænum. Bílskúr fylgír. , Verðið er sanngjarnt, aðeins 5,4 millj. 3930. Rekagrandí. Rúmg. 101 fm3jaherb. ib. á 1. hæð ásamt bílskýli. íbr er öll ný- mál. Tvennar svalir. Verð 8,2 millj. 3911. FlÓkagata. Aldeilis hugguleg og björt rúml. 60 fm kjíb. á þessum hreint fráb. stað. Áhv. byggsj. 2,5 mitlj. Líttu á verðið, að- eins 5,0 millj. 3891. FrOStafold. Einkar glœsil. 90 fm íb. á 5. hæö í fallegu lyftuhúsi. Pessi kemur skemmtil. á óvart. Ahv. 4,8 millj. byggsj. Verðið.er aldeilis hagst., aðeins 7,9 millj. Þetta er eign i sérflokki! 3818. StÓragerðÍ. Falleg 87 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð m. bílsk. Verð 7,9 millj. Ekkl missa af þessarit 3812. Öldugata. Aldellis spennandi 80 (m ája-4ra herb. mikið endurn. íb. i fallegu fjórbh. Áhv. hagst. lán 4,6 millj. Verð 7,5 millj. 3869. 4-5 herb. BoðagrándÍ. Vantar ykkur ekki 4 svefnherb. og bílsk. Pá er þetta rétta íb. fyrir ykkur. 2. hæð og 1,33 fm, drífa sig og sækja lykla. á H6I. Áhv. 3,4.mitlj. oyggsi.Vera10.t5 ^mj. 4907. Fíábærlega vel staðsett „penthouse" n íbúð sem skiptist j 2 "svefnherb. auk stofu og sólstofu. Tvennar svalir. Frá- bært útsýni. Ö!l þjónust'a við hendina. Pessi er iaus og' bú getur skoðaðatrax. Líttu á verðið, aðeins 9,5 millj. 4800. j EfStÍhjalH. .Frábært Otsýni er úr Jbessarj 4ra 'herb. íb. sem'sr 75 fm á J2. hæð. Hé'r er parket á öllum gólfum og flísa'r. á baðj. tb. getur losnað strax. Ahv. byggsj. 3,4 rniilj. Verð 6,8 mlllj. 4623. jBIÍkahÓlar. Vel skipulögð oa fál- _ 9B frn 4ra harb. ib; é 1. hæð i góðu [íjölb. Ötakmarttað utsýni yfir borgina. 'verðið spillir ekki, aðeirts 8,9 millj. 456£!.. ¦ KleppSVegur. Vorum aðVfá i sölu ekemmtiR B herb. • 10Í tm íb* á 3, hæfr. 5-kkert áhjfi Vert^.ðSÖ þús. 4Q2V - Miðbærinn - laus. vei swpui. 88;fm 4ra herb. íb. á 1". hæð, miðsv. í Rvik. tjOkaðJr garður. Verð 5',9 milli. 4870: MÍðfcJtðrfnR*. Virkiloga góð 74 fm Ib. á 1. hasí aetstarlega viíl Grettisgöfu. Nýtt eikarparket. Þetta er kjörinn staðúr fyrir pá söm kunna að rheta líf og fjör miðbæjarins., Gott verð-5,6 mlHj. 4411. Kleppsvegur - gott verð. Stór, þjört og skemmtil. 120 fm -endatb. á 3. hæð mað tvennum svijjum og útsýni tf\[ sundin btð'og b(uina. ¥erðið g_Ha attlr ráðið vi8,aaðeinr% mnij. 4519. HáalöftÍS^raijt. Af»r hugguleg 4ra-5 herb. 105 fm íb. á 3. haað í traustu " fjölb. Útsýni yfwborgir.* Bilsk. fylgir. HagM. verð 8,3 millj..4457. S'máíbúðahverfi. vei .swpui. «ra. herb. ib. m. yfirbyggðum syölum o.fl. Óvið- . jafnaái. síaður. Lftíu inn! Verð'7-7,5 milij. 4840. • . A/IÍðbær. Vinalegt parhús i miðbæ Reykjavikuf ssm sarnahst. af 3 svefnh. og stofu. Sjón er söguríkaiL Verð-.aðeins 5,9 mtilj.'4994.' ,¦,', ¦ - Dalsel .4 laus - 4 sveính. •Falleg rúmg. og björt 10Ö 'fm ib. á I. hæð m. bílskýli. Stór stofa.Ýmis.makaskipti'á milli éigna koma til greina. Lyklar á Hólí. Verð 7,5 millj. Áhv. 4,9 milli. 4532. Hæðir RS MelabraUt; Mjögfallég 115:lm ' W9 efri 'hæð, ásamt ca 25 fm hefb. í risi. rílHúsið er,á horni Bakkavarar og Mela- þrautar. Laus. Lyklar á Hoii.. Verð 9,5 míllj. 7992..* Langholtsvegur - skipti á ódýrari eign Gullfallegt 170 f m 5 herb. parhús/tvíb. byggt '79. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Húsið er afar giæsii. innr. m.a. nýl. Merbay-parket, Ijðsar f!ísarvo.fl. Gaður 25 fm bilsk. Verö te,e o»»i|". 6750."1 • ••.-." v -• , Skeíðarvogur. Sérstaklega falleg 102 fni hæð í fjðrtjýli. E'ignin skiptist. Í..3 sveti\ríerb., 2stofur d,fl. Eignin'skgrtar park- etgðlfurn. ílís'jrin p.ft. Afar vándáðár ir.nr. 36 1m bilEk. Já, þetta ei góð eign. á onn *etn taaðl Vetð 1«^ mitlj. 7912. .fel^ftarasnum. V. • í *' KjaraS.'Aíar glajsileg -130 'fm 5 •herb.. íb. á."#eimor hæðum í nýl."fallegu . fjplb, 4 svefnherb: Áhv. þyggs], 3,6 millj. Verð 9,5 mlllj. Skipti mögul. á.sérbýli t.d. í Garðabæ. 4622; ¦ .» , " FífUSel. Afar hugguleg 105 tm fb. á 3: hæð i Steni-klæddu húsi. Skóðaðu nú! Verð 7,2 íriillj. 4903. FlÚðasel. Falleg 92 fm Ib. á 1. hæð í 3jabæða fjölb. ásamt bílskýli. Hér er gott að vera'mgð börnin. Ýmis ekipti koma til greina. Verð 7,4 mlilj.4003.. LjÓSheímar. Virkilega eiguleg 96 ftn 'endaíb, á 6,.hæð f velstaðsettu lyftuhúsMé . þessum. römaðal'stað; Nýl,' éíkatrpark*. Sérinng. af.evölum. Verð-7,6 millj! 49pl. Kríuhólar ,- lyftuh. aiv^ stórglæsit. ,1l6Vm S.tierb. íb. á 3. hæð i. ;. ^lyftuh. 4 svöfnhetb. o'g'rúmg. stofa.-Parket. ." Nýstandsert sa/neign. Htisrð er nývíðik " Skípti mðguJ, á 2.a~3já-herto. íb'. Ahv. 3JS>- millj. h.úatorí Verð 7,8 millj. 49Q5. <\-. StÓrágeTOÍí Falleg.og jtJ*?ig;3ja-4T_. tíerb. ib.'áía. hæð ásamf bílsk. 4|_iessu«ii¦ ! sívinsæla stað í borginni. Tvennar svallr: Verð 7,8 rnillj, 3998. * __» LjÓSheÍmar. Vorum að fá í sölu hörkugóða TOo fm 4ra herb. íb. á 6. hæð i lyftuhúsi. Suðursv. 3 svefnherb. Fráb. verð aðeins 6,9 millj. Makask. á minni eign mögul. 4904. Á háskólasvæðinu. við Faika- götu bjððum við upp á.skemmtil. 4ra herb. íb. á 2. hæð sem ijkiptist í 3 svefnherb. og rúmg. stofu.'-Suðursv. með . fráb. útsýni. Verð 7,5 millj,.4880. StapaSel. Mjög skemmtil. 121 fm neðri hæð m. sérinng. í tvíb. sem skiptist í 3 góð svefnherb. og rúmg. stofu. Sér garð- ur. Fráb. útsýni. Verð 8,7 mlllj. 4792. i ¦ Séri, glæsil. og r'úmg. rishgsið. Franskir- gluggar prýðá'þefta slot og '3 stoVar" stofur auk 3ja svefnherb. Góður 25 fm bílsk. fylg- ir. Já, hér er aldeilis gott að'búa. Vérð"11,9 m.iHi,"7905. Langholtsvegur. Bráðskemmiii. tOOfm.íbhæð auk 18 fm yinnuskúrs. Hæð- 'iri skiptist m.'a. í 2 syefnhefb. og 2 rúmg. stofur. Láttu þér ekki ntsjtia a*. tey. a fram- hjH^«eri. Vorð 8J} mlftj. 7»1or •' .1* -Á þessuj|V"frál__æra'útsýni3Stað í Suð; urhliðum KSSjíayogs erum«við með í sölu einítáklega "skemmtitegar 118. fm sSHtæðtr auk bílskúr».:»Hæðiniar afhendast q næstunni.ti.lþúnar tilinn- réttin§a meðuppsettum milliveggjum og Mtbúnar að utan. Ven&t* or aldeil- is sanngjarnt, aðeins 8,5 mttlj. 4012. FoSSVOgUr. Hbrkugóð 80 tm 4ra horb. ib. á 2. hæö (efstu) í góðu fjölb. á þessum fráb. stað. Suðursval- ,. ir. Störkostlégt útsýni. Verð 7,8 miflj. 4976. I austurbæ - Kóp. á stotj skemmtil. útsýnisst. við Álfhólsveg vorum við að fá í sölu skemmtil. 83 fm íb. á neðri hæð með sérinng. í tvíb. 3 svefnherb. 'og' rúmg. stofa. Skipti mögul. á minni eign. Verð 7,2 millj. 4877. MaríubakkÍ. Gullfalleg 87 fm 4ra herb: íb. á 3. hæð. Sórþvhús o.fl. Gott út- sýni. Áhv. 3,5 mlllj. húsbr. Verð aðeins 6,7 millj. 4842. Boðagrandi. Sérlega spennandi 95 fm ib. á 3. hæð m. bílskýli. Héöan er ftá- bært útsýni út á hafið blátt. Ahv. hagst. lán. Verðið er sanngj., aðeins 8,4 millj. 4617. FlÚðaSel. Svo sannarlega-falleg 4ra-5 herb. 100 fm íbúð á 2. hæð með bílskýli. Já, það er aldeilís gott að búa í þessu barn- væna umþverfi! Áhv, hagst. lán. Verð að- eipB 7,6 mllli. 4795, Kambsvegur. Guiifaiiee- 125 tm neðri sérh. í tvib. á þessum veðursœla stað íauðturbæ Rvíkur. Parket. Suðursvakr. Góð- ur bílskúr innr. sem íb. Gott f. táninginn eða tengdó! Engin sameign. Verð 10,9 millj. Skipti mögul. á minni eign. 7706. VeStUrbær. Seljum o þessum eftir- sótta sfað glansfína 107 fm efri hæð ásamt bilskúr;ŒEignin skahar m.a. nýju parketi, nýju baðherb., fallegum sérgarði og rúmg. aukaherb. í kj. Nýl. þak og rafmagn. Bein sala eða skipti é 3ja herb. ib. i' gamlá góða vesturbænum. Verð 9,8 millj. 7857. SkÓgargerðL Stprglaésil. 4ra herb. 112 fm sérh. Hór er suðurgarður með goðri verönd og ný sótstofa. Áhv. byggsj. 3,5 mlllj. Verð 9,5 millj. 7819. Rað- og parhús Tunguvegur. votum að tá i sölu eitt af þesaum klassfsku 110 fm raðhúsum í Sméíbúðahverfinu. Suður- garður. 3 svefnh. Verð 7,9 mlllj. 6679. SuðuráS. Vorumaðfáísölubráð- skemmtil. raðh. víð Suðurés í Selás- hverf i sem afh. verður fokhelt að innan en fullb. að utan. Verð 9,2 mlllj. 6580. HvannarÍmÍ. Aldeilis huggulegt 168 fm nýtt nánast fullb. tvíl; parh. með innb. bilsk. Hérerekkerttilsparaðm.a. marmara-" lögð gólf. Góð verönd út af stofu. Skipti á minni eign. Áhv. 6,8 millj. V. 12,2 m. 6775. Háhæð 17 - Gbæ - parhús ¦' byggíngU. Stórgl. 172 fm parhús með innb. bílsk. á eftirsóttum stað í Hæða- hverfinu í Garðabæ. Gert er ráð fyrir 4 svefn- herb. Húsið afh. fokh. að innan og fullb. að utan, glerjað, múrhúðað og með fullfrág. útihurðum svo og þakkanti. Byggingaraðilar taka vel á móti þér alla virka daga kl. 9-18. Verðlð er ssnngjarnt ^,9 milli. 6758, - Hól! rifandí sala - Hóll rifandi sala - Hóll rífandi saia - Hóll rífandi sala - Hóli rtfandi sala - Hóll rífandi sala - Hól) rífandi sala - Höil rifandi sala -

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.