Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 C 9 ífrHúsvangur r562 -1717 Fax 562 -1772 Borgartúni 29 PARHUS I JAKASELI ¦ ... Fallegt ca 200 fm parhús á þremur hæðum ásamt bílskúr.A miðhæð er stofa, borð- stofa, eldh. m. fallegri eldhúsinnr., gestasnyrting og gott þvottahús. Efri hæð skipt- ist i rúmg. sjónvhol, 3 góð herb., og baðherb. Geymsluloft er yfir allri hæðinni. í kj. er ca 70 fm íb. með sérinng. Bílskúr er 23 fm og er geymslurými undir honum öll- um. Áhv. 4,2 millj. Verð 13,5 millj. Skipti athugandi. 2491. Finnbogi Hilmarsson, Geir Þorsteinsson, Hjálmtýr I. Ingason, Tryggvi Gunriarsson, Guðmundur Tómasson, Jónína Þrastardóttir, Guðlaug Geirsdóttir löggiltur fasteignasali. Stuðlasel NYTT Gott ca 140 fm parhús á tveimur hæö- um ásamt innb. blfskúr, 3 miög góð herb. Parket á stofu og borðstofu. Frá- bær garður með heitum potti og góðri verönd. Verð 12,5 millj. 2551. FELAG ITFASTEIGNASALA u Skipholt Bjart atvinnuhúsn. ca 230 fm á jarðhæð. Húsn. er hólfað í 3 ein. Stórar innkeyrslu- dyr. Hátt tif lofts og mikið gluggarými á einni hlið. Verð 13,5 millj. 2527. Rjúpufell Á einni hæð ca 133 fm ásamt bílskúr. Gott eldhús. 3 herb. og tvær stofur. skjólgóður suðurgarður í góðri rækt. Verð 10,5 millj. 2569. Fannafold Ca 135 fm glæsil. parhús m. innb. bílsk. Parket á stofu og herb. 20 fm suðursv. Áhv. 4,8 millj. byggingasj. Verð 11,9 millj. 2298. Huldubraut - Kóp. Ca 235 fm parh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 4 svefnherb. Glæsil. eldh. Suður- og norðursv. Sjávarútsýni. Verð 13,9 millj. 2243. Eilífsdalur NYTT Vorum að fá í sölu glæsil. ca 38 fm sumar- bústað ásamt 15 fm svefnlofti. Bústaður- inn er vandaður í alla staði og er 55 fm nýl. verönd umhverfis hann. Verð 2,8 millj. Klettaból - Hrunamanna- hreppi Skemmtil. ca 50 fm sumarhús. 3 herb. og stofa. Nýir ofnar og parket. Stór verönd. Heitur pottur o.fl. Verö 4 millj. 2565. Staðarsel NYTT Fallegt 183 fm sérbýli með 4 herb., 2 stof- um og góðu fjölskherb. Húsið er vel staðs. m. fallegum garði. Bílskúr 28 fm m. kj. Verö 13,5 millj. 2572. Silungakvísl NÝTT Stórglæsil. 210 fm fullb. einb. á tveimur hæðum. 5 herb. Tvær stofur og sólskáli. Glæsil. hannaður garður. Húsið er vel staðsett. Bilskúr er 38 fm með 38 fm geymslu. Skipti á minni eign í sama hverfi, t.d. raðhúsi. 2594. Rauðagerði NÝTT Fallegt og velbygt einb. á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Sér þriggja herb ib. á neðri hæð. Mjög góður garður í rækt. Eign I toppstandi. 2585. Fellsás - Mos. Einb. á tveimur hæðum með 2 samþ. ib., ca 400 fm. Á efri hæð eru 2 baðherb., 2 eldh. og 7-8 herb. Á neðri hæð eru 4 mjög stór herb., gufubað og góðar geymslur. Parket. Meiriháttar útsýni. Verð 23 millj. 2528. Furugrund - Kóp. Skemmtil. ca 240 fm 2ja ib. hús. Kj., hæð og séríb. í risi. Eign með mikla mögul. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Frábært verð 11,5 millj. 2419. Langholtsvegur 170 fm g/æsl/. parhús á tveimur hæðum. Parket. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Fullb. bílsk. Verð 12,9 millj. 2460. Mávahlíð NYTT Vel skipuiögð ca 106 fm sérhæð t góðu húsi. 2 herb. og 2 stofur. Suðursv. og suðurgarður í góðrl rækt. Verð 9,2 millj. 2575. Sogavegur m. bílskúr Góð ca 145 fm sérhæð i þríb. Sérsmiðuð eikarinnr. 5 herb. og 2 stofur. Stórar suður- sv. Verð 12,4 millj. 2409. Kársnesbraut - Kóp. Ca 100 fm ib. á 2. hæð I þríb. ásamt 25 fm bllsk. Parket. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. 4,9 millj. Verð 8,9 millj. 2305. Hólmgarður - byggsj. Hugguleg 3ja herb. sérh. í tvíbýlish. Arinn í stofu. Hiti i stéttum. Fallegur garður með sólpöllum. Áhv. byggsj. 3 millj. Verð 7,3 millj. 2422. Lynghagi 5 herb. ca 110 fm fb. á 3. hœð I fjórbýti. Góður 28 fm bllsk. Sólstofa og suður- sv. Artnn I stofu. Fráb. útsýni. VerS 10,9 millj. 2485. Reykás - byggsj. Ca 96 fm falleg íb. á 3. hæð I fjölb. Mer- bau-parket. Fallegt útsýni yfir Rauðavatn. Áhv. 5 millj. byggsj. og húsbr. Verð 8,5 millj. 2531. Háaleitsbraut m. bílsk Falleg 123 fm íb. á 2. hæð ínýl. viðg. fjölb. 3 herb. og stórar stofur. Tvennar svalir. Þvottahús innan íb. Verð 10,5 millj. 2590. Opið alla virka daga frá kl. 9 - 18 Alfheimar Góð ca 100 fm íb. á 1. hæð í fjölb. Nýl. eldhús. Flisar á baðherb. 3 rúmg. herb. Suðursvalir. Verð 7,9 millj. 2591. Hraunbær Ca 92 fm falleg íb. á 1. hæð. 3 svefnherb. Toppstaður fyrir fjölskfólk. Áhv. ca 3,8 millj. Verð 6,9 millj. 2515. Engjasel Ca 110 fm góð ib. á 2. hæð í fjölb. ásamt bílgeymslu. 3 rúmg. herb., 2 stofur með parketi. Suðursv. Gott útsýni. Snyrtil. eign. Verð 8,3 m. 2499. Hraunbær - laus Ca 101 fm íb. á 2. hæð í fjölb. 3 góð herb. Þvherb. innan ib. Falleg eign. Verð 7,9 millj. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. 2495. Boðagrandi - byggsj. 112 fm falleg 5 herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. 4 rúmg. svefnherb. Fullb. bílsk. Ib. er laus. Áhv. 3,4 millj. byggsj. 2273. Hvassaleiti + bílsk. Rúmg. ca 81 fm íb. á 4. hæð í fjölb. Park- et. Fallegt útsýni. Góð aðst. fyrir börn. Áhv. 4,3 millj. byggsj. Verð 7,6 millj. 2549. Skúlagata 162 fm glæsil. penthouse"íb. á 5. og 6. hæð í lyftuh. ásamt stæði í bílag. Sólskáli með suðursv. Rúmg. stofur. Fráb. eign. Verð 14,9 millj. 2334. Kjarrhólmi - Kóp. Góð ca 90 fm íb. á 3. hæð í fjölb. 3 rúmg. herb. Fallegt eldh. Sérþvottah. innan ib. Parket. Gott útsýni. Áhv. 3,6 millj. Verð 7,5 millj. 2505. Hjálmholt Ca 100 fm ib. á jarðh. í kj. með séring. I þríb. Fallegur garður. Lokuð gata. íb. er laus fljótl. Verð 7,9 millj. 2476. Stallasel 138 fm glæsil. ibúð m. sérinng. á tveimur hæðum í rótgrónu hverfi. Parket og flísar á gólfum: Nýl. eldh. Glæsil. garður. Áhv. 4,4 millj. Verð 9,4 millj. 2341. Meistaravellir I nýviðg. fjölb. ca 94 fm íb. á 4. hæö. 3 svefnherb. Góöar suðursv. Ib. er laus. Gott verð 7,2 millj. 2558. Bogahlíð NYTT Hugguleg ca 82 fm fb. á 2. hæð í nýl. viðg. fjölb. Endurn. ekihús. Aukaherb. i kj. góð aðstaða f. börn. Verð 7,2 mltlj. 2593. Dalsel Á 2. hæð ca 107 fm íb. ásamt stæði í bllg. 3 herb. og 2 stofur, Þvottah. innan ibúðar. Suðursvalir. Hús nýl. klætt að utan. Verð 7,8 millj. 2401. Birkihvammur - byggsj. I tvibhúsi á jarðhæð á þessum veðursæla , stað. Góð ib. með suðurverönd og suð- urgarði. Parket. Rúmgott eldhús o.fl. Áhv. 3,7 millj. byggsj. 2544. Ásvallagata m. byggsj. Mjög falleg ca 60 fm ib. í kj. i góðu húsi. Ib. er mikið endurn. Áhv. 3 millj. byggsj. Verð 5,5 millj. Bárugrandi NÝTT Góð ca 87 fm íb. á efstu hæð ásamt bil- skýli. Góð herb. Fallegt eldh. Fráb. eign á góðum stað. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 9,2 millj. 2581. Stóragerði Snotur 83 fm ib. á 2. hæð í nýl. viðg. fjölb. Góðar suðursvalir m. fallegu útsýni. Aukaherb. I kj. Verð 6,7 millj. 2503. Vesturberg Mjög góð ca 77 fm íb. á fráb. verði. Góð stofa m. fallegu útsýni yfir borgína. Ný- legur fallegur dúkur á gólfum. Vestursval- ir. Áhv. 2,4 millj. Verð 6,0 millj. 2561. Tjarnarmýri - Seltj. Glæsil. íb. á þessum vinsæla stað. Vönd- uð gólfefni. Eldhús með góðum tækum og Alno-innr. Innangengt í bílgeymslu frá húsi. Áhv. ca 2,5 millj húsbr. Verð 9,4 millj. 2502. Flókagata - byggsj. Björt og falleg jarðhæð/kj. í góðu húsi. Ibúðin er mikið endurnýjuð, s.s. gólfefni, baðherb o.fl. Áhv. ca 3,5 millj hyggsj. Verð 7,9 millj. 2523. Flúðasel - byggsj. 92 fm góð íb..á jarðhæð/kj. í litlu fjölb. Parket og flísar. Laus fljótl. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,2 millj. 2497. Jöklafold - byggsj. Glæsil. 85 fm íb. á 1. hæð í fjölb. Góð herb. og eldhús. Þvhús innan íb. Sérgarð- ur. Áhv. 4,7. Verð 7,9 millj. 2553. Jörfabakki Falleg 74 fm ib. á 2. hæð í fjölb. Rúmgóð stofa. Suðursv. Nýmálað hús. Verð 5,9 millj. 1642. Laugarnesvegur Ca 73 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. sem stendur í botnlanga. 2 góð herb. og sto- fa. Suðursv. Mjög góð fyrstu kaup. Verð 6,3 millj. 2548. Kaplaskjólsvegur Ca 70 fm góð ib. á 2, hæð i fjölb. Park- et. Römg. eldhús, nýstandsett bað- herb. Laus strax. Verð 6,3 millj. 2496. Njörvasund - byggsj. Ca 80 fm góð íb. á Jarðhæð/kj. í þrib. Sér- inng. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2433. Hverfisgata - byggsj. 80 fm endurn. íb. á 2. hæð f fjórb. Nýtt eld- hús og bað. Fallegur garður. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2481. Nýbýlavegur - Kóp. Ca 75 fm snyrtil. íb. á 2. hæð í fjórb. ásamt 29 fm bilsk. Parket á stofu. Þvherb. í Ib. 2440. Kleppsvegur Ca 85 fm góð íb. á 1. hæð í lyftuhúsi. Rúmg. eldhús, stórar stofur. Suðursv. Fráb. verð 5,9 millj. 2470. Ugluhólar - laus 73 fm falleg íb. á 2. hæð. Góðar innr. f eldh. Rúmg. stofa með suðursv. Fallegt út- sýni. Verð 6,4 milij. 2265. Krummahólar - laus 89 fm rúmg. Ib. á 2. hæð í lyftuh. ásamt stæði í bílag. Suðursv. Fráb. verð 5,9 millj. Skipti mögul. á góðum bíl. 2277. Hjarðarhagi - byggsj. Ca 82 fm glæsil. íb. á 1. hæð í fjölb. Allt nýtt á baði og eldh. Parket og flísar. Suð- ursv. Húsið nýi. viðg. að utan. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,9 millj. 2359. Álftamýri - laus strax Ca 70 fm endaíb. á 4. hæð i fallegu nýviðg. fjölb. Rúmg. suðursv. Verð 6,2 millj. 2258. Austurströnd - Seltj. Glæsil. ca 80 fm íb. á 5. hæð I lyftuhúsi m. bilgeymslu. Fallegar og stilhreinar innr. Flísar á öllum gólfum. Rúmgóðar suðursv. Verð 8,3 mlllj. 2566. Skúlagata Falleg 66 fm ib. á 1. hæð fjölb. Ib. er mik- ið endurn., s.s. eldhús, bað, gólfefni, raf- magn o.fl. Suðursv. Góð aðstaða fyrir börn. 2564. Sörlaskjól NYTT Mjög góð ca 60 fm íb. í kj. íb. er ný- standsett. Parket á stofu og holí. Dúk- ar á herb. og eldhúsi. Nýl. gler og gluggar. Sérinng. Fráb. staðsetn. Verð 5,7 millj. 2511. Efstasund - byggsj 70 fm íb. á 1. hæð í fjórb. Nýl. eldhúsinnr. Skipti mögul. á 3-4ra herb. Áhv. 2 miilj byggsi. Verð 5,5 millj. 2545. Dúfnahólar NÝTT Rúmgóð ca 58 fm ib. í lyftuhúsi. Rúmgott herb. Snyrtil. eldhús. Vestursv. Blokkin klædd að hluta. Verð 4.950 þús. 2262. Stóri-Ás við Nesveg NÝ Skemmtil. ca 56 fm risíb. í þríb. Parket. Stórt herb. Nýl. eldhinnr. Tilvalin eign fyrir skólafólk. Losnar 1. sept. 1995. Áhv. 1,5 millj. Verð 4,1 millj. 2566. Flyðrugrandi Glæsil. 65 fm ib. á jarðh. í góðu fjölb. Nýl. parket. Flísal. baðherb. Sérgarður. Bílskúr getur fylgt. Verð 6,5 millj. án bílsk. Áhv. 4,5 millj. 3001. Spóahólar NÝTT Falleg íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Ib. er ca 54 fm m. nýl. gólfefnum. og er öll hin snyrti- legasta. Suðursv. m. góðu útsýni. Verð 5,4 millj. 2562. Hagametur NYTT Falleg 65 fm Ib. á jarðhæð/kj. I góðu fjórb. Parket á stofu. Allt nýl. á baði. Rúmgott etdhús. Fallegur suðurgarður. Sérinng. l'b. er laus. Verð 5,5 mfllj. 2589. Vallargerði - Kóp. NYTT Glæsileg 65 fm fb. á jarðh. í fjórb. m. sér- inng. Rúmg. sjónvhol m. flísum. Stofa m. parketi. Flísal. baðherb., endurn. eldhús. Fallegur garður. Verð aðeins 5,3 millj. 2571. Kirkjuteigur Góð 68 fm íb. í þrib. Ib. er i lítið niðurgr. kj. í góðu húsi. Stórir gluggar og herb., rúmg. stofa. Endurn. bað m. flísum. Park- et. Verð 6,5 millj. 2560. Gnoðarvogur - byggsj. Ca 58 fm góð íb. i litlu fjölb. Húsið er nýl. viðgert og íb. mikið endurn. Áhv. ca 2,5 millj. byggsj. 2516. Kleppsvegur - byggsj. I í litlu fjölb. á 2. hæð ca 48 fm íb. Húsið stendur til hliðar við Kleppsveg. Þvherb. i íb. Fín fyrstu kaup. Áhv. ca 1750 þús. byggsj. Verð 4,5 millj. 2525. Furugrund - Kóp. Góð einstakl. íb. á 3. hæð í litlu fjölb. Hús og sameign í finu standi.Áhv. ca 2 millj byggingasj. Verð 3,9 millj. 2522. Lyngmóar -TGbæ 56 fm glæsil. ib. á 3. hæð. Parket. Suður- sv. Hús nýl. málað að utan. Verð 5,6 milij. 2480. Austurströnd 63 fm falleg ib. á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt bílgeymslu. Parket. Svalir með góðu útsýni yfir sjóinn.Áhv. byggsj. og húsbréf 3 millj. Verð 6,9 millj. 2222 Vesturberg Ca 64 fm góð ib. á 3. hæð í lyftuhúsi. Park- et á stofu og herb. Skipti mögul. á góð- um bil. 2442. Leifsgata - byggsj. Góð fb. á 2. hæö i litlu fjölb. miðsvæð- is f borginni. Vilja skipta upp {4ra-5 herb. ib. eða selja beint. Áhv. byggsj. 3,4 mlllj. Verð 5,2 millj. 2315. Nýlendugata Ca 50 fm íb. á 1. hæð i þríbýli. Húsið er byggt úr timbri árið 1902 og er Ib. í gamla stílnum. Áhv. 1,3 millj. Verð 3,9 millj. 1849. Nýjung á lánamarkaðinum. Kynnið ykkur lánakjörin hjá fasteignasölum í Félagi f asteignasala. <f Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.