Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 24
24 itlllVH— C ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ + 1AUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 simi5331111 fax 5331115 V 2ja herbergja AUSTURBRUN V. 4.750 Þ. Snyrtileg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Húsið er allt nýviðgert að utan. íbúð og sameign í góðu lagi. + + + HVERFISGATA V. 3,4 M. Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérinng. +¦¦¦*¦* HVERFISGATA Nýuppgerð íbúð á 1. hæð nálægt Hlemmtorgi. Áhvílandi ca 2 millj. í húsbréfum. Verð 4.450 þús. + + + SKÓGARÁS V. 5,6 M. 65 fm 2ja herb. íbúð með verönd fyrir framan stofu. íbúðin er öll nýmáluð. Allar vistarverur rúmgóðar. Tengt fyrir þvottavél á baðherb. Sérhiti. Áhvílandi 2,7 millj. í gömlu hagst. lánunum. Laus strax. 3ja herbergja LOGAFOLD VERÐ7,9 Mjög falleg ca 100 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli. Beykiparket. Mjög falleg eldhúsinnrétting. Stórar suðursvalir. Búr innaf eldhúsi. Áhv. ca 4,9 millj. í byggingarsjóði. * * * KLEPPSVEGUR V.5.8M. Þessi íbúð er á efstu hæð. Það er geymsluloft yfir allri íbúðinni. Frábært útsýni. Áhvílandi 3,7 millj. * * * VESTURBERG - IMÝTT Á SKRÁ 3ja herb. íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Sameiginl. þvottahús á hæðinni. Mjög góðar austursvalir. Parket. Húsið er nýsprunguviðgert og málað að utan. Laus strax. 4ra herbergja og stærri DVERGABAKKI V.7.2M. Ca 100 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Sérherbergi í kjallara. Sérþvottahús. Nýtt gler. + * * EIMGJASEL V. 7,6 M. Ibúðin er á 1. hæð og laus til afhendingar strax. Þetta er rúmgóð íbúð m.a. með stórri stofu. Útsýni til vesturs. Það fylgir stæði í bilskýli. * * * NORÐURÁS V.10.9M. Mjög rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á tveimur hæðum í litlu fjölbýlishúsi ásamt ca 35 fm inn- byggðum bílskúr. Aldeilis frábært útsýni. Áhvílandi ca 6,8 millj. í hagstæðum lánum. HJARÐARHAGI V. 7,9 M. Mjög vel umgengin ca 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt herbergi í risi, geymslu f kjallara og bílskúr. Skuldlaus. . . « JÖKLAFOLD V. 9,4 M. íbúðin trónir á efstu hæð og er með útsýni í allar áttir. Henni fylgir bílskúr. Skemmtilega hönnuð og útfærð íbúð. Tvennar svalir. + * * LAUGAVEGUR - NÝTT Á SKRÁ 106 fm hæð í þríbýlish. 2 svefnherb. og tvær stofur. Laus fljótlega. Mjög hagst. verð. * * * SAFAMÝRI V. 8,1 M. Ca 100 fm snyrtileg íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Vestursvalir. Geymsla í íbúð. Eign á góðu verði. * * * VESTURBRÚN V.7.7M. 145 fm íbúð á jarðhæð í mjög góðu þríbýli. Mjög stórar stofur og eldhús. Laus strax. * * * AUSTURBRÚN - NÝTT Á SKRÁ l 124 fm íb. á neðrihæð í þríbýli ásamt 40 fm bílskúr. Parket og flísar. Aukaherb. í kjallara. Austursvalir. Sérhæðir STORHOLT V. 9,9 M. 6-7 herbergja hæð og ris með sérinngangi. Parket. Möguleiki á að skipta í tvær íbúðir. Ahvílandi 5,2 milljónir í hagstæðum lánum. BARMAHLIÐ V.11M. Ca 150 fm snyrtileg hæð og ris. íbúðin skiptist í tvær stofur, forstofuherbergi og 2 svefnherbergi á hæðinni og herbergi og stofu í risi. Bílskúr ca 25 fm. Raðhús LEIÐHAMRAR V.13M. Um er að ræða parhús á tveimur hæðum. Innbyggður bílskúr. 4 svefnherbergi. Góðar suðursvalir. Áhv. ca 5,2 millj. í byggingarsjóði. Möguleg skipti á stærri 3ja eða 4ra herbergja íbúð. Atvinnuhúsnæði LAGMULI 5 - GLOBUS Húsnæði Globus er til sölu. Um er að ræða verslunar-, skrifstofu-, verkstæðis- og lagerhúsnæði. Fjöldi bílastæða. Frábær staðsetning. Húsnæðið getur selst íeinu lagi eða einingum. Fjölmargir möguleikar. + + + TANGARHÖFÐI V.14.9M. 480 fm gott iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum. Mjög góðar innkeyrsludyr. Sérinngangur á 2. hæð. Einbýli SELTJARNARNES V.15.9M. Ca 170 fm óvenju vinalegt og vandað einbýlishús ásamt tvöföldum bílskúr. Skipti möguleg á minni eign í vesturbæ eða á nesinu. * * * REYNILUNDUR V. 19 m. Óvenju vandað og vel meðfarið hús á einni hæð ásamt sólstofu og tvöföldum bílskúr. Eign í sérflokki. Ákveðin sala. Nýbyggingar STARARIMI 115 fm efri hæð í tvíbhúsi ásamt ca 30 fm bílskýli. íbúð afhent tilbúin til innréttinga að innan og fullbúin að utan. Verð aðeins kr. 8.450 þús. Til leigu KROKHALS - TIL LEIGU Ca 400 fm splunkunýtt húsnæði á 1. og 2. hæð. Lofthæð á sjötta metra þar sem hæst er. Frábært útsýni. Þetta er glæsilegt húsnæði fyrir margs konar starfsemi. Möguleiki að innrétta eftir óskum leigjanda. Stórar innkeyrsludyr á 1. hæð. Laust strax. Sumarbústaður GISLHOLTSVATN - NYTT Á SKRÁ Vorum að fá í sölu mjög fallegan sumarbústað á ca 1 ha eignarlandi í Hagalandi, Rangárvallasýslu. Ljósmyndir og teikningar á skrifst. SAHTENGD SÖLUSKRÁ ÁSBYRGI Miwmvil \M FASTEIGNAMIÐSTÖÐINÍ? ifi' SKIPHOLTI50B - SÍMI562 20 30 - FAX 562 22 90 Magmis Loópoldsson, lögg. fasteignasall. Opið virka daga frá kl. 9-12 og 13-18. ATHUGIÐ! Yfir ©OO eignir á Reykjavíkursvæðinu á söluskrá FM. ESJUGRUND 6463 Vorum að fá í söiu fuitbúið mjög snyrttfegt nýt. 84 f m raðhús. Baykt- ínnrétting frá Húsasmiðjunni. Kjör- ið tækifœri fyrfr þá sem vilja elgn- ast litið sörbýli. Áhv. húsbr. um 5 mill). Verð aðeins 6,9 mlllj. VESTURGATA 3587 Glæsil. 117 fm 4. herb. /b. á tveim- ur hœðum f nýl. fjölb. MJög stórar suðursv. Áhv. 5 millj. byggsj. Vwft 8,7 millj. Einbýli AUSTURTUN - ALFTAIM. , 7663 Vorum að fá í sölu 249 fm einbýlish. með 43 fm innb. bílskúr. Húsið er byggt úr timbri í virðulegum stíl með gott útsýni til Bessastaða og yfir Skerjafjörð. Húsið er óklárað að innan. Myndir og teikn. á skrifst LANGAFIT - GBÆ 7664 Til sölu 130 fm einbýlish. með 40 fm bíl- skúr. 3 svherb. og rúmg. stofa. Upp- runal. ástand, þarfnast lagfær. Hagst. verð. LOGAFOLD 7658 Mjóg fallegt 176 fm einb. á einni hæð. Fullb. vandað hús að utan sem innan. Góður garður Verð 13,7 millj. NJÖRVASUND 7659 Tíl sölu 272 fm einb. á tveimur hæðum auk kj. sem mögul. væri á að innr. sem sérib. Góðar stofur. 5 svefnherb. Eignin þarfnast standsetn. Verð 13,5 millj. HÁVEGUR 7653 Tíl sölu etdra einb. 87,5 fm á einni hæð ásamt 57,5 fm bilsk. Húsið er forskalað timburh. en bílsk. hlaðinn úr holsteini. Verð 7,1 millj. NJARÐARHOLT 7646 Til sölu einbhús á einni hæð, stærð 110 fm auk 30 fm sólstofu og 45 fm bilsk. 3 svefnh. Rúmg. baöherb., stofa, borðstofa og sólstofa. Góð staðs. Verð aðeins 10,7 millj. MOSFELLSDALUR 7638 Til sölu áhugavert hús í Mosfellsdal. Um er að ræða einbhús úr timbri ésamt stór- um bílsk. Stærð samtals um 190 fm. 00 fm sólpallur. Húsinu fylgir um 1,5 ha eign- arland. Frábær staðs. Raðhús/parhús HJARÐARLAND - MOS. 6408 Fallegt 189 fm parhús á tveimur hæðum með innb. 31 fm bílsk. Góðar suðursv. Mikið útsýni. 5 svefnherb. Skípti mögul. á minni eign. Áhv. 3,7 millj. Verð 12,5 milfj. SUÐURGATA - HF. 6402 Gott 163 fm parhús m. innb. bílsk. Fallegt útsýni yfir höfnina. Verð 10,9 millj. Áhv. 6,2 millj. húsbr. Laust. KAMBASEL 6392 Til sölu skemmtil. 180 fm endaraðh. Hús- ið er á tveimur hæðum. Innb. 27 fm bílsk. Skemmtil. staðsetn. Verð 12 millj. Hæðir HREFNUGATA 5355 Falleg 112 fm efri hæð i góðu þríbýli. 2 stórar stofur. 4 svherb. Geymsluloft yfir íb. Laus fljótl. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. HÆÐARGARÐUR 5359 Vorum að fá i sölu góða 82 fm neðri sér- hæð i tvíbýli á þessum vinsæla stað. Hús nýkl. að utan. Góður suðurgarður. Laus. Ahv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,8 mlllj. Lyklar á skrifst. GRÆNAHLÍÐ 5366 Vorum að fá í sölu mjög góða 121 fm hæð á þessum eftirsótta stað. Sérinng. og bílskréttur. íb. er mikið endurn. KVISTHAGI 5365 Vorum að fá í einkasölu stórgl. efri hæð á þessum eftirsótta stað, stærð 102 fm, auk 30 fm bílsk. Mikið endurn. og vel við- haldið hús. Parket á stofum og holi. Verð 11,5 millj. STAPASEL 5343 Góð 121 fm neðri sérh. í vönduðu tvíb. 3 svefnh. Góð stofa. Sérlóð í enda á byggð. Gott útsýni til suðurs. Áhv. 5,4 rnillj. FLÓKAGATA 6353 Vorum að fa f sötu 172,4 fm haeð, þ.m.t. innb. bílsk. Ifm er að ræða ib, á 2, hæð í húsi byggðu '63. Þvottahús í tb. Stórar svaltr. 4 svefnh. Áhugaverð fb. ENGIHLIÐ 5352 Falleg 85 fm neðri hæð í góðu fjórb. Mik- ið endurn. ib. m.a. eldh., baðherb., gólf- efni o.fl. Laus. Lyklar á skrifst. V. 7,6 m. 4ra herb. og stærri. FURUGRUND 3524 2 ÍBÚDIR Til sölu á þessum fráb. stað 4ra herb. mj'ög góð ib. á 2. hæð auk einstaklíb. í kj. Þvottaaðst. innaf baðherb. Hús og íb. í ágætu ást. Sk. koma til greina á t.d. minni eign ( Hafnarfirði. GAUTLAND 3622 Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. ib. í litlu fjölb. i Fossvogi. Tvennar svalir. Góðar innr. Stórt baðherb. með þvað- stöðu. Parket á holi og eldhúsi. V. 7,5 m. LEIRUBAKKI 3585 Falleg 4ra herb. 96 fm (b. á 2. hæð í góðu fjölb. Vandaðar innr. Baðherb. ný- standsett. Parket, flisar. Fráb. útsýni til suðurs. Verð 7 millj. ENGIHJALLI 3509 Góð 93 fm 4ra herb. ib. á 5. hæð í lyftu- húsi. Stórar suðursvalir. Parket á gólfum. Verð 6,6 millj. VESTURBÆR 3621 Glæsil. 4ra herb. 115 fm íb. á 3. hæð. Innr. allar vandaðar frá Brúnás. Stór stofa m. fráb. útsýni yfir sjóinn. Svalir úr hjóna- herb. í suðvestur. Ahv. húsbr. og byggsj. 5,7 millj. Verð 9,2 miilj. HRÍSMÓAR 3615 Vorum að fá í sölu fallega 128 fm 4ja-5 herb. „penthouse"-íb. á 4. og 5. hæð i góðu lyftuhúsi. Vandaðar innr., 45 fm svalir með sólstofu. Laus. Lyklar á skrifst. Ahv. 1,8 millj. byggsj. Verð 9,7 millj. ASPARFELL 3586 Til sölu 4ra herb. íb. 106 fm á 5. hæð í lyftuh. Sérsvefnherbálma. Góðir skápar. Parket á herb. og svefnherbholi. Áhv. veðd. og byggsj. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. HÁALEITISBRAUT 3566 Góð 102 fm 4ra herb. ib. á 4. hæð í góðu fjölb. 23 fm bílsk. fylgir. Frábært útsýni. Laus. Verð 8,2 millj. 3ja herb. ib. BARMAHLÍÐ 2844 Vorum að fá i sölu fallega 61 fm kjíb. í góðu fjórbhúsi. Fallegur garður. Róleg gata. Falleg staðsetn. VEGHÚS 2767 Falleg 105 fm ib. á 1. hæð ásamt 21 fm bílsk. í nýl. fjölb. Vandaöar innr. Laus. Lyklar á skrifst. Ahv. 4 mlllj. Verð 8,7 millj. ORRAHÓLAR 2822 Vorum að fá i sölu rúmg. 3ja herb. 88 fm ib. á 2. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Góð sameign. Húsvörður. Lyfta. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. VIÐ SJÓMANNASK. 2818 Björt og rúmg. ca 90 fm 3ja herb. litiö niðurgr. íb. m. sérinng. Ánv. 2,4 millj. Verð 6,7 millj. FRÓÐENGI 2743 87 fm 3ja herb. íb. i nýju fjölb. á fráb. útsýnisstað. fb. skilast tilb. til innr. Verð 6,3 millj. BORGARHOLTSBR. 2675 Til sölu 3ja herb. efri hæð í tvib. Nýl. eld- hús, 2 svefnherb. Ib. er öll nýmáluð. Ný - teppi á stigagangi. Stór og góð lóð. Áhv. húsnlán 3 millj. Verð 5,8 millj. SÖRLASKJÓL 2611 Til sölu ágæt 52 fm 3ja herb. kjíb. i þríb. Góð staðsetn. Parket á gólfum. V. 3,9 m. RAUÐÁS 2685 Glæsil. 77 fm 3Ja herb. íb. á 1. hæð með sérgarði. Parket og flísar. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,5 millj. EINARSNES 1613 Vorum að fá í sölu 51 fm 2ja herb. íb. á efri hæð í tvíbýli. Sérinng. Allt sér. Nýleg innr. Laus fljótl. Áhv. 4,4 millj. Verð 4,6 mlllj. FREYJUGATA 1566 Góð 60 fm 2ja herb. ib. á jarðhæð i góðu steinh. Skemmtil. staðsetn. Verð 4,8 m. GAUKSHÓLAR 1607 Góð 2ja herb. fb. é 1. hæð í snyrtil. fjölb. Þvhús á hæðinni. Mjög snyrtil. ib. Ágætar innr. Verð aðeins 4,7 millj. HRAUNBÆR 1610 Til sölu 57 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Ahv. 2,3 millj. Verð 4,4 millj. KÓPAVOGSBRAUT 1467 Til sölu falleg, 2ja herb. 53 fm ib. m. sér- inng. é jarðh. i góðu fjórb. Mikið endurn. eign., m.a. innr. og gólfefni. Verð aðeins 4,5 millj. Áhv. 2 millj. IMybyggmgar FROSTASKJÓL 6327 Vel staðs. endaraðh. með innb. bílsk.'á þessum vinsæla stað. Húsið er á tveimur hæðum. Stærð alls 184,7 fm. Lokaður garöur. Örstutt í barnaskóla og dagheim- ili. Hiti i plani. Áhugaverð eign. EIÐISMÝRI 6451 Vorum að fá i sölu 201 fm endaraðh. sem er i byggingu á þessum vinsæla stað. 30 fm innb. bílsk. 3-4 svefnherb. Húsið skil- ast fullb. að utan, fokh. að innan. Verð aðeins 8,9 millj. SUÐURÁS 6422 Gfæsil. raðh. á einni hæð með innb. bílsk. samt. 137,5 fm. Húsinu skilað fullb. að utan með grófjafnaðri lóð en fokh. að inn- an. Traustur seljandi. Afh. 1.5.'95. Hag- stætt verð 7,8 millj. EIÐISMÝRI 6421 Nýtt glæsil. 200 fm raöhús m. innb. bílsk. á eftirsóttum stað á Seltjn. Hægt að fé húsið afh. á ýmsum byggstigum. Teikn. á skrifst. Til afh. strax. Atvinnuhúsnæði o.fl GRENSÁSVEGUR 9162 Til sölu um 1025 fm skrifstofu- og iðnaðar- húsn. á 2. hæð i vel staðsettu húsi. Eign- in þarfn. lagfæringar en gefur mikla mögu- leika. Mögul. að kaupa eignina í minni einingum. Innkeyrsludyr. Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. SMIÐJUVEGUR 9232 Til sölu 106 fm atvinnuhúsn. sem gaéti nýst fyrir ýmsan iðnað. Mögul. á inn- keyrsludyrum. Laust. Lyklar á skrifst. Verð 2,8 millj. BREIÐAFJ. - EYJAR 10365 Til sölu eyjarnar Grimsey, Grimseyjar- hólmi, Úlfkelsey og Úlfkelseyjarhólmar. Eyjar þessar eru í svokölluðu Hrafnseyjar- landi. Einstök náttúrufegurð. Myndir á skrifstofu FM. Verð 2,5 millj. HOLTA- OG LANDSVEIT 10374 Jörðin Lækur I og II er til sölu. í dag er þar rekið myndarlegt kúa- og fjárbú. Mjög glæsilegt 2ja ib. hús. Landstærðin 400 ha. Myndir og nánari upplýsingar á skrifst. FM. HJARÐARTÚN 10375 HVOLHREPPI Til sölu jörðin Hjarðartún í Hvolhreppi. Um er að ræða myndarlegt gott ibúðar- hús með glæsilegum garði og litlum gróð- urhúsum, hesthús fyrir 16 hesta ásamt hlöðu og vélaskemmu auk um 30 ha lands sem eru allir ræktaðir. Hjarðartún stendur á sléttlendi um 2 km norðan við Hvols- völl. Kjörið fyrir þá sem vilja búa í sveit en þó ( námunda við þéttbýli. Myndir og nánari upplýsingar á skrifstofu FM. SUÐURLAND 10376 Til sölu er jörðin Ás I í Asahreppi, Rangár- vallasýslu. Á jörðinni er í dag rekið hrossa- og fjárbú. Hér er um að ræða jörð sem er á milli 400 og 500 ha. af úrvalslandi. íb hús og útihús sem gefa töiuverða mögu- leika. Kjörið t.d. f. hestamenn. Myndir og nánari uppl. á skrifst. FM. Eignir úti á landi NORÐURLAND 14177 Til sölu verkstæðishús ásamt ibúð aö SmáragrunrJ, Laugum, Reykdælahreppi. Um er að ræða atvinnuhúsnæði 224 fm með mikilli lofthæð og 105 fm íb. á 2. hæð. Verð tilboð. SELFOSS 14178 Vorum að fá í sölu fallegt 110 fm einbýlis- hús með 45,8 fm bilskúr með gryfju. 3 svherb. og góð stofa. Fallegur garður. Gott verð ef samið er strax. Sumarbústaðir MOSFELLSBÆR 1312 Gott 40 fm sumarhús á 2,3 ha eignar- landi við Krókatjörn í Miðsfellslandi. Mik- ill trjágróður. Myndir á skrifstofu. Verð aðeins 2,5 millj. SUMARHÚS 13274 Fallegt fullb. sumarhús tilb. til flutn. Grfl. 34 fm auk svefnlofts yfir hálfu húsinu og 12 fm verönd. Verð aðeins 2,6 millj. SUMARHÚS-15HA 13270 Vorum að fá í sölu nýtt sumarhús sem stendur á 15 hektara eignarlandi í Austur- Landeyjum. Verð 4,9 millj. 2ia herb. ib. VEGHUS - HAGSTÆTT LÁN 1614 Vorum að fá í sölu fallega 60,4 fm 2ja herb. ib. i góðu fjölbýli. Parket og flisar. Góöar innr. og tæki. Áhv. um 5 millj. byggsj. með 4,9% vöxtum. Bújarðir o.fl ÆSUSTAÐIR 10367 Til sölu íbúðarhús ásamt gróðurhúsi og útihúsum úr jörðinni Æsustaðir. Um 3,3 ha eignarland. Myndir á skrifstofu FM. Verðhugmynd 12,0 rnillj. ATHUGIÐi A söluskrá FM er miícill fjöldi sumarhúsa og bújarða og annarra eigna úti á landi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.