Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 20
- - 20 C ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ Bylting eða þróun Lagnafréttir Sá fórnarkostnaður er ógnvekjandi, sem við höfum þurft að færa vegna vatnsskaða af skemmdum lögnum, segir Signrður Grétar Guðmundsson, sem hér rekur þróun húsalagna hérlendis á þessari öld og hvað sé framundan. Það er fróðlegt að líta yfir þróun húsalagna hérlendis á þessari öld. Það sem vekur nokkra undrun er hvað lítið hefur breyst á sumum sviðum, þar má nefna þykku, þungu snittuðu járnrörin og klossalegu tengin, ýmist hefur þetta lagnaefni verið notað svart í hitalagnir eða galvanhúðað í neysluvatnslagnir. Frávik hafa verið sáralítil, þó tók notkun eirs (kopars) kipp um 1960, en því miður var farið heldur hratt, þekking hönnuða og pípulagninga- manna fylgdi ekki á sama hraða og þess vegna urðu mörg lagnaslys. Þó hefur eirinn alltaf haldið velli og hefur notkun hans aukist á síð- ústu árum, en þar er betra að fara varlega; það er ekki sama hvar við erum stödd á landinu því vatnið er af mörgum gerðum, efnainnihald þess ólíkt frá einum stað til annars. Plast hefur lítið verið notað í hita- og neysluvatnslagnir innanhúss, en nú stehdur það á þröskuldinum og 'krefst inngöngu. Því verður ekki lengur vísað á dyr, en umfram'allt; förum varlega. Frárennslislagnir Fyrir aldarfjórðungi þekktist vart annað en að frárennslisrör í grunn- um væru úr steinsteypu og víða hefur ending þeirra verið undra- verð, en sumsstaðar hafa þau morknað niður á ótrúlega skömm- um tima og er enginn vafi á að þar er um að kenna lélegri steypu. EKKI er ólíklegt að slíkar vélar eigi eftir að leysa snittvélar að nokkru af Iiólmi. 1 Einbýlis- oq raohús Elliðavatn — náttúruparadís. Til sölu reisul. hús á besta stað við Elliða- vatn. Húsið er 240 fm nýl. endurb. Ris ófull- gert. Eigninnt' fylgir 140 fm hús.í byggíngu sem er í dag fokh. Margvísl. nýtingarmög- ' ul. 10.000 fm lóð sem nær að vatninu fylg- ir. Góð áhv. lán. Sktpti mögul. Kvísl — einb. Stórglæsil. og vandað einbhús á einni hæð ca 155 fm auk 34 fm bílsk. 3 góð svefnh. Parket, flísar. Nuddpott- ur f garði. Mjög fallegt útsýni. Áhv. 1,7 millj. byggsj. IMökkvavogur. Mjög fallegt vel við- haldið 174 fm einb. á þessum eftirsótta stað ásamt góðum bilsk. 5 svefnh., góðar stofur, nýtt eldhús, nýl. parket. Hús ný- klætt að utan. Hiti í gangstétt. Nýtt rafm. og vatnsl. Áhv. 3,8 millj. Jakasel. Einstakl. fallegt einb., hæð og ris, ca 180 fm auk 39 fm bilsk. 4 góð svefnh., sjónvstofa, stofa og borðstofa. Falleg ræktuð lóð. Skipti möguleg. Verð 14,5 millj. Skipti á minni eign koma til greina. Lágholtsvegur — nýtt í sölu. Gott 120 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílgeymslu. Parket. Flísar. Mögul. á góðum garðskála. Sérstæður og eftirsóttur staður. Gott verð, mikið áhv. Heiðvangur — Hf. Mjög gott einb- hús á einni hæð. 3-4 svefnherb., nýl. eld- hús, parket, flisar. Bilskúr. Mjög fallegur og sólríkur suðurgarður. Skipti á stærri eign koma til greina. (S) FJÁRFESTING 1= FASTEIGNASALA? Simi 562-4250 Borgartúni 31 Rekagrandi. Fallag vel með farin 2ja herþ. íb. á jarðh. Vandaðar innr. Sérsólverönd. Stæðf f bfla- geyrhBiu. Áhv. 3,1 mítlj. Opið mánudaga-föstudaga kl. 9-18. Hilmar Óskarsson, Sigurður Jónsson, Brynjólfur Jónsson. Lögfr.: Pétur Þ. Sigurðsson hdl. Glaðheimar. Björt og rúmg. 118 fm neöri sérhæð ásamt bílsk. á eftirsóttum stað. 2 stofur, 3 svefnherb. Suðursv. Sól- stofa. Aukaherb. í kj. . 4ra herb. Ljósvallagata. Sérl.fallegmikiðend- urn. 75 fm risíb. á bessum úrvalssíað. 2 svefnherb. Fráb. útsýni. Áhv. 3,1 millj. byggsj. Þverholt. Stórglæsíl. 108 fm Ib. á 2. hæð í nýl. húsf á þessum eftír- sótta stað. (b.. er öll ný innr. ó»mjog smekklegan hátt. Parket, flisar, ma- hony. Áhv. 3,9 millj. Verð 8,5 mfllj. Fellsmúli. vorum að fá góðo 87 fm íb. 2 svefnberb., mjög stór stofa. Suöursvalir, fallagt útsýni. Laus fljótt. Verð: 6,4 millj. Vesturberg. Björt og rúmg. 60 fm íb. á efstu hæð. Stór stofa. Fráb. útsýni. Áhv. 2 millj. V. 4,9 m. Hraunbær. Vorum að fa mjög fallega og bjarta íb. á jarðhæð. Eikarparket og flís- ar. Stutt í alla þjónustu. Skipti mögul. á 3ja- 4ra herb. t'b. í Bökkum. Áhv. 2,4 miltj. byggsj. Verð 5,2 millj. Fyrir eldri borgara Grandavegur — glæsieign i' sérflokki. Stórglæsil. 200 fm íb. á 9. hæð ásamt bílsk. Eign í algjörum sérfl. sem ekki verður lýst í fáum orðum. Ófíindrað útsýni. Sjón er sögu ríkari. Skúlagata. Stórglæsil. 3ja herb. íb. á 9. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Vandað- ar innr. Parket. Stórglæsil. útsýni. Áhv. byggsj. 3,7 millj. IMyiar ibuðir Háhseð. Afar. glæsil. 160 fm raðh. ásamt innb. 33 fm bilsk. á þess- titn geyslvlnsæla stað. 3 avefnherb. Flisar, sarsmiðaðar innr. Gott útsýni. Mikið áhy. Hagstætt verð. Kögursel. Mjög fallegt og gott 195 fm einb. á tveimur hæðum ásamt góðum 34 fm bilsk. Sérl. glæsil. sérsmíðaðar innr. 3-5 svefnherb. Vandað og vel skipul. hús. Unufell. Sérl. gott rúml. 250 fm enda- raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Séríb. í kj. með stækkunarmögul. Fallegt hús í góðu ástandi. Áhv. 3,8 millj. Skipti. Réttarholtsvegur. Mjöggottno fm raðh. á tveimur hæðum. 2-3 svefnherb. Suðurgarður. Nýl. eldh. Áhv. 3,6 millj. Verð 8,2 millj. 5 herb. og sérhæðir Gnoðarvogur. Einstakl. björt og fal- leg 98 fm íb. á efstu hæð (penthouse). íb. er sérlega skemmtil. útfærð með mjög stór- um suðursvölum, möguleiki á garðskála. Áhv. 2,7 millj. Skeiðarvogur. Mjög glæsil. neðri sérh. ásamt' 36 fm góðum bilsk. 3 svefnh. Fallegar nýl. innr. Parket, flísar. Góður garð- ur. Góður staður. Áhv. 4,9 millj. Hvassaleiti. Björt og góð 133 fm neðri sérh, ásamt 40 fm bílsk. Stórar stof- ur. Gott skipulag. Góð staðs. Melás - Gbæ. Sérl. björt og falleg riaðri sérh. i tvíb. 3 svefnherb. Nýl. parket. Baðherb. nýstands. Innb. bílsk. Áhv. 5,8 m. Melabraut - Seltj. Séri. björt og falleg V07 fm hæð m. aukaherb. í risi. Park- et, flisar. Mikið útsýni. Nýstandsett hús. Hofteigur. Sérlega góð rúml. 100 fm, efri sérh. ásamt góöum 33 fm bílsk. Nýl. eidh. Gott rými í rísí. Miklir- mögul. Blikahólár. Einstaklega glæsil. og vel skipul. ib. á 1. hæð ásamt stórum innb. bílsk. sámtals 155fm. iþ. er.meövönduðum Jnnr. Parket. Góðar suðursv. Gott títsýni. Sameign öll nýstands. Kambsvegur. Mjög björt og góð 130 fm neðri sérh. ásamt 30 fm btlsk. 4 svefn- herb., tvær ssml. stofur. Parket. Gott verð. Maríubakki. Björt og falleg ib. á 3. hæð. Parket. Búr. Þvottah inn af eldh. Suð- ursv. Sameign nýstands. Góð staðs. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,9 millj. Vesturberg. Björt og falleg ib. í góðu ástandi. 3 svefnherb. suðursv. Mikið út- sýni. Góð sameign. Hagstætt verð. Álfatún — Kóp. vorum að fá stórglæsil. nýstands. 100 fm íb. ásamt 26 fm bilsk. Nýtt beykiparket á gólfum, nýtt eldh., 3 góð svefnherb., góð stofa. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Verð 10,5 millj. Eyjabakki. Einstakl. fallag og björt endaíb. á 3. hæð. Sérl. vel um- gengín. Nýl. parket. Fráb. útsýni. Sam- eign nýstandsett utan sem ínnan. Efra-Breiðholt. Góð endat'b. ca 100 fm. 3 svefnherb. Suðursv. Mikið útsýfti. Stutt í skóla, sundlaug og verstanir. Laus fljótl. Hagstætt verð. Háagerði. Mjög góð mikið endurn. Ib. á jarðh. Sérinng. 3 svefnherb. Sðlþallur. Suðurgarður. Áhv. 3,4 millj. Skipti mögull'á stærri í hverfinu. Kleppsvegur. Sért. falleg og rúmg. 102 fm endat'b. Nýtt parket. Nýl. eldhinnr. Nýstandsett baðherb. Stór. svefnherb. Mikið útsýni. Mjög góð sameign. Verð 6.950 þús. Hraunbær. Falleg rúmg. 108 fm íb. á 1. hæð ásamt herb. í kj. Parket. Áhv. 4,9 millj. Verð 7,5 millj. 3ja herb. Hjardarhagi. Etnstaktega fat- leg og vet skipulögð 80 fmíb. Sólríkar etofur. Varidaðar innr. Partot. Súður- svalir, Góð staðsetfling-. Áhy. 2,6 millj. . Afb. pr.mán. ca. 12,700 kr. Hraunbær. Miög falleg og yel umg. 80 fm ib. Góð herb., stór og björt stofa, sólrikar suðursv. Snyrtil. sameign. Áhv. 3,8 mill). Verð 6,4 míllj., Asparf ell. Mjög glæsil. 90 fm sérl. vel skipuf. t'b. é 1. hæð í lyftubl. Sameign ný- stands. Rðlegur og góður staður. ¦ ¦ »i.j-;',- ...'j—*"; HBB wmmmBm VERÐA innanhússlagnir þannig í framtíðinni? Hér eru lagnir úr stálrörum með þrykktum tengjum og siðan tekur við rör-í-rör kerfíð, plastrðr dregin í hlífðarrðr, einnig úr plasti. Innanhúss voru steypujárnsrör (pottrör) nær eingöngu notuð, í múffur var slegið tjöruhampi og síðan fyllt með bráðnu blýi, sem síðan var slegið, eða bráðnum brennisteini. Illu heilli skutu asbest- rör upp kolli og voru þó nokkuð notuð og munu vera í notkun enn í nokkrum húsum, engin hætta staf- ar af þeim önnur en sú að þau hljóta að vera orðin æði léleg. En upp úr 1970 koma frárennsl- isrör úr plasti og í mörg ár hefur vart annað efni verið notað, rör úr polypropen innanhúss en PVC í grunnum, vonandi fer notkun á rörum úr polyeten að aukast sér- staklega í staðinn fyrir PVC. Pott- rörin er þó ennþá talsvert notuð og er það að þakka vöruþróun fram- leiðenda; múffurnar, sem þurfti að blý- eða brennisteinshella eru horfnar, en í staðinn komnar hulsur úr ryðfríu stáli með gúmmíþéttingu og það merkilega er að gerast að frárennslisrör úr ryðfríu stáli eru komin á markaðinn og sækja heldur á. Hita- og vatnslagnir innanhúss Þar stöndum við á þröskuldi nýrra tíma, þar er geysimikil gerjun og búast má við að snittvélin verði minna notuð í framtíðinni. En hvað hefur valdið þeirri miklu tregðu á að taka upp önnur vinnubrögð og ný lagnaefni? Fyrir því eru margar ástæður, en einungis þrennt skal nefnt að sinni. Hönnuðinum finnst einfaldast að hanna lagnakerfi út frá hefð- bundnum aðferðum og efnum, það tekur skemmstan tíma og krefst minnstrar hugsunar, þetta er hvort sem er alltaf sama vanabundna vinnan, það liggur allt fyrir í skúff- um og „fælum", í öðru lagi er sama afstaða hjá pípulagningamannin- um, sem ætlar að sjálfsögðu að fá sem mest í aðra hönd í uppmælinga- vinnunni og þá er best að gera það sama og gert var í fyrra og hitteð- fyrra, í þriðja lagi; húsbyggjandinn þorir ekki að fara inn á nýjar braut- ir, þar gildir einu hvort hann er að byggja til eigin notkunar eða til endursölu. En nú er að verða breyt- ing og hvers vegna? Grýla er komin Já, svo sannarlega og hún étur börnin. Grýla er sá ógnvekjandi fórnarkostnaður vegna vatnsskaða af skemmdum lögnum og þeim lagnaaðferðum og vinnubrögðum, sem við höfum vanið okkur á í ára- tugi, loksins hafa menn rumskað, já, sumir jafnvel vaknað. En þá er betra að vera á varð- bergi, það er hætta við hvert fót- mál, svo getur einnig verið í fjall- göngum en samt hættum við ekki við að gariga á fjöll, við hættum heldur ekki við að taka úpp ný vinnubrögð eða hættum að leggja ' hita- og vatnslagnir úr nýjum 'efn- um.. En þessu verður að fylgja fræðsla, það má ekki gerast að ný Iagnaefni, svo sem rör-í-rör kerfið, verði seld eins og tyggigúmmi út um allar trissur, að allir fari að leggja slík kerfi án þess að hafa fengið viðunandi fræðslu. Það er margt að varast. í þossu þarf að verðayfirveguð þrói'.ti. •¦;¦¦.!•' ¦, - - - .- . :. ... ,t , . Hlunnavogur. Björt og góð íb. á 1. hæð í þríbýli ásamt 40 fm bílsk. Ný eld- hinnr. Ról. og góður staður. Verð 7,2 m. Valshólar. Mjög falleg og ^6^82 fm íb. á 1. hæö. Gott skipul. Nýl. eldhinnr. Parket. Þvottah. inn af eldh. Bjargarstfgur. Á þessum eftirsótta stað góð talsvert endurn. 53 fm neðri sérh. Stofa og 2 svefnherb. Nýl. slipaður gólfpan- ell. Góður suðurgarður. Áhv. 2,9 millj. Verð 4,9 millj. Tjarnarmýri. Sérlega glæsil. ný 3ja herb. íb. m. vönduðu parketi. Gott útsýni. Stæði i bílageymslu. Verð 8.950 þús. Flétturim glæsiíb. - 4 - einkasala lr ^K i mw~m - 1' ; &$5SS Kíí'f 'M ¦' r 11 iiff^il ¦ KlStt.r 'V JS Hraunbær. 3ja-4ra herb. mjög góð ca 100 fm ib. á 3. hæð. 2 svefhh. (mögul. á þramuri. Suðursv. Fallegt útsýni. Verð aðelns 6,5 mittj. Betrl frágangur - sama verð. Til afhendingar strax. Fullbúnar glæsilegar ibúðir á frábæru verði. 3ja herb., m/án stæði i bílg., verð 7,6-8,5 m. 4ra herb. íb. m. stæði í bílg., verð 9.550 þús. fbúðirnar afh. fullb. m. parketi, Alno-innr., skápum og flisal. baði, sérþvhús. Öll sameign fullfrág. Til sýnis virka daga kl. 13-17. 2ja herb. Frostafold. Sérlega glæsil. 70 fm fb. á 6. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Falleg- ar sérsm. innr. Flisar. Sórþvottah. Stór- kostl. útsýni. Suðvestursv. Áhv. 4,9 millj. Þverbrekka. Björt og skemmtil. íb. á 4. hæ"ð í lyftuhúsi. Stór svefnherb., góð stofa. Mikið útsýni. Verð 4,1 millj. Nesvegur. 3ja herb. tbúðir á góðum stað við Nesvag. Suðursv. Eignír afh. ttlb. u. trév. Tjarnarmýri — Seltjn. Klyfjasel, Mjðg glæsil. og rúrng. 81 fm íb. á jarðh. i tvibýli. Flísar, park- et. Sér garður. Eign í sérflokki. Áhv. 4,8 millj. byggsj.. Álftahólar-. Björt og falleg 60 fm mik- ið endurn. íþ. á 4. hæð f lyftuh. Nýtt park- et. Mikið útsýni. Góð nýstandsett sameign. Dalsel. 2ja-3ja herb. íb. ásamt stæði i bilgeymslu. Miklir mögul. á stækkun. Allt í mjög göðu ástandí. Áhv. 3,8 millj. Krummahólar. Einstakl. falieg 60 fm ib. á 5. hæð.Mjög stórar suð- urev. Psrket. Nýl. innr. Gérvihnatta- sjónv. Frystigeymala. Áhv. 3 m. Mávahllð — ris. Mjög góð 70 fm rishæð. Stór stofa og stórt svefnh., þvottah. á hæðinni, l'b. mjög lítið undir súð. Vallarás. Falleg ,og góð 58 fm ib. á 5. hæð. Stórt svefnh. Vandáðar innr, Góð sam- eign. Suðursv. Fallegt útsýni. la iv™®%¥.t?B ip^WBRfPH :íli ^^^^&^^"™""^S2, Glæsilegar fullbúnar 3ja herb. íb. m. stæði í bilgeymslu. Eldhinnr. og skápar frá AXIS. Blomberg-eldavél. Flisal. baðherb. Sérl. vönduð sameign og frág. lóð. íb. eru til afh. nú þegar. Gullengi. Mjög glæsilegar og rúmg. ¦3ja og 4ra herb. t'b. t' 6-íb. húsi. Vandaðar innr., sérþvhús. Mögul. á bílsk. íb. tilb. til afh. fljótl. Teikn. og nánari 'uppl. á skrifst. Arnarsmári — Nónhæð. ]? ? dq c r3>, n l> = oDCy, 1 ; Ö Fallegar 4ra herþ. tb. á góðu verði á þessum eftirsóttá stað. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. •• '¦ -'•. ----- **- ,v .-•¦: ¦: '•?;« <¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.