Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. ÁGÚST 1995 C 15 i Götuhæð í nágr. Grensás- Vegar ÓSkaSt Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 160-240 fm. húsnæði á götuhæð í Múlahverfi eða Skeifunni. Góðar greiðslur i boði. i Brekkulækur - nýjar íbúð- ír. Vorum að fá i sölu glæsil. nýendur- byggðar 2ja-3)a herb. íb. f húslnu nr. 1 við Brekkulæk. Sérinng. og hiti. Parket og vandðar innr. íb. eru 50-70 fm og afh. strax, V. frá 4,8-8,7 m. fullbúnar. 4650 Fyrir eldri borgara hjá Sunnuhlíðarsamtökunum. Eigum lausa fallega 2ja herb. ib. i Fannborg 8. Yfirbyggt bilastæði og sólstofa. Gott verð og greiðslukjör. 4449 Fróðengi - í smíðum. vomm að fá til sðlu gíæsif. 61,4 fm 2ja herb., gg fm 3)a herb. og 117 fm 4ra herb. ib. á frá- bærum útsýnisstað. ib. eru til afh. fljótl. fullb: með-vönduðum Innr. en án gólfefna. öll sameign fullfrág. að utan sem innan. Hægt að kaupa bilskúr með. V. frá 6,5 m. 4359 Sumarbústaður í Borgar- firðí. Til sölu glæsil. bústaður á frábærum stað við Valbjarnarvallaveg í Borgarfirði. Bú- staðurinn er um 50,5 fm. að grunnfleti auk svefnlofts. Þrjú svefnherb., eldhús og baðherb. m. sturtu. Sólverönd allan hringinn. Rafmagn og hiti. Bústaðurinn stendur á fallegum útsýnis- stað í kjarrivöxnu landi. Ljósm. á skrifst. V. 4,9 m. Brekkulækur - nýjar íbúðir Vorum að fá í sölu glæsilegar nýendurbyggðar 2ja-3ja herb. íb. i húsinu nr. 1 við Brekkulæk. Sérinng. og sér hiti. Parket og vandðar innr. íbúðirnar eru 50-70 fm. og afh. strax. Verð frá 4,8-6,7 m. fullbúnar. 4650 Haðaland. Vorum að fá í sölu vandað 278 fm einb. á sérstaklega skemmtilegum stað. Á aðalh. eru m.a. stofur, 4 svefnh., eldh., baðh., gestasnyrting o.fl. í kj. hafa verið innr. tvær litlar stúdíóíb., herb., góðar geymslur, bvottah. o.fl. Glæsil-gróinn garður. Góð verönd. Bílsk. § V. 17,5 m. 4663 ,fJm •¦¦¦;.;- W&Æ SkerjafjÖrður. Vorum að fá l sölu gull- fallegt 135 fm einb. á tveimur hæðum. Góður garður með miklum gróðri og timburverönd. Bílskúr. V. 10,9 m. 4658 Bjargartangi - Mos. Giæsiiegt 140 fm einb. á einni hæð auk 28 fm vandaðrar sól- stofu og 35 fm bílskúrs. Falleg lóð, sundlaug o.ft. Vandaðar innr. og gólfefni. Góð staðsetn- ing. V. 14,0 m. 4648 Suðurgata - HF. - tvær íb. Vorum að fá I sölu ca. 180 fm hús með tveimur íbúðum. Önnur er 2ja en hin 4ra herb. Bilskúr. Fallegur garður. V. 12,0 m. 4571 GoðatÚn - Gbæ. Snoturt einb. á einni hæð ásamt 80,7 fm bílskúr/verkst. 3 svefnh. Arinn I stofu. V. 10,5 m. 4502 Bírkigrund. Mjög fallegt um 280 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bilsk. Gróin og rólegur staður. Bein sala. Skipti á 3ja-4ra herb. ib. koma vel til greina. V. 15,9 m. 4387 NjÖrvaSUnd. Mjög rúmgott einb. á tveimur hæðum auk kj. um 272 fm. Góður 38 fm bilsk. Stór lóð. Húsið þarfnast standsetning- ar. V. 13,5 m. 4376 Barrholt - MOS. Um 400 fm fallegt einb. sem er hæð og kj. Húsið er laust nú þegar og gefur mjög mikla möguleika fyrir ýmsa starf- semi í k). en þar er sér inng. V. 11,9 m. 4351 Hjallabrekka. Giæsn. i6a fm einb. með innb. bílsk. 4 svefnh. Nýtt parket og fljsar. Arinn I stofu. Fallegur garður og út- sýni. Ativ. 3,3 m, Byggsj, Áhv. sala, V. 13,5 m. 4268 KlyfjaSel. Vandað og vel staðsett tvíl. 187 fm einb. ásamt 28 fm bílsk. 4-5 svefnh. Fallegt útsýni. Skipti á 4ra herb. ib. koma til greina. Ahv. 7,5 m. V. 15,7 m. 3661 Lyngheíðí. Glæsil. einb. á einni hæð um 170 fm. 25 fm bílsk. Parket. Garðskáli. Turn- herb. meö miklu útsýni. Húsið er mjög vel stað- sett á útsýnisstað i enda götu. V. 14,9 m. 4244 JÓrUSel. Mjög fallegt um 310 fm þrllyft einb. Húsið þarfnast lokafrágangs innandyra. Falleg eldhúsinnr. Góð og mikil eign. Skipti á minni eign æskileg. V. 14,9 m. 4166 EIGMMÐLLTNIIV % Al f • • f f • FÉIAG II FASTEIGNASALA — Abyrg þjonusta 1 aratugi. Starfsinemi: Sverrir Ki'Ístinssoii sölustjóri, lögg. fasteignasali, Björu Þorri Yiktorsson, lögfr., solum., Þorleifur St. Guomuiulssoii,B.Sc, sölmn., Guömiuuhir Sigurjóusson lögfr., skjalagerð., Stefáu Hrafu Slefánsson lögfr., sÖhmi., Kjartan Þórólfsson, ljósinyndmi, Jóhaiuia Valdimarsdóttir, auglýsmgar, gjaldkeri, Inga Haiuiesdóttir, símavarsla og ritari Sími: 588 9090 Síðumúla 21 Fax 588 9095 Aðalstræti. Til sölu ný glæsil. fullbúin 111 fm „penthouse" íb. laus strax. V. 13,2 m, 4497 í failegu 5 hæöa lyftuh. Vandaðar innr. Ib. er BMkaneS - Gbæ. Einstaklega vel byggt og glæsil. 470 fm einb. á 1540 fm fallegri hornlóö. Húsiö er hæð og kj. og skiptist m.a. í 3 stórar og bjartar saml. stofur og 7 svefnh. Sjáv- arútsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 23,0 m. 4077 Haukshólar - tvíb. Tvíiyft 256 fm. húseign með 2 samþ. íb., þ.e. 6-7 herb. 198 fm íb. á 2 hæðum með innb. bílsk. og 2ja herb. 57 fm. íb. á hæð með sér inng. Sólstofa. Arinn í stofu. Mjög fallegt útsýni. 4071 Hjallabrekka. Mjög gott einb. 186,8 fm með góðri vinnuaðstöðu/bílsk. á jarðh. 4 svefnh. Nýl. gólfefni, endurn. eldhús o.fl. Glæsil. garður - stórar svalir. V. 13,9 m. 4000 Hnotuberg - Hf. Giæsii. 333 fm wn. einb. með innb. tvöf. 63 fm bíisk. sem nýta mætti sem íbúðarrými. Húsið er mjög skemmtil. hannað og.vel byggt. 4-5 svefnh. Stórar svalir. Fallegt útsýni. V. 15,9 m. 3753 ^C'PJÍt'Uí' FannafOld. Fallegt parh. á góðum stað við Fannafold. Húsið er um 130 fm m. bílskúr. Parket og vandaðar innr. Suðurgarður og ver- önd. Áhv. 8,0 m. húsbr. o.fl. V. 11,9 m. 4587 Víðihlíð. Nýl. og fallegt 203 fm parh. á fráb. útsýnisstað m. innb. 36 fm bílskúr m. 3ja fasa rafm. Á hæðinni eru stofur, eldh., og snyrting. Á efri hæð eru 4 herb., sjónvarpshol, þvottah. og baöh. Kjallari er undir húsinu og gefur hann mikla mögul. V. 15,9 m. 4584 Bakkasmári. Glæsil. parh. á einnl hæð um 175 fm m. innb. bílsk. Húsið er tilb. til afh. tilb. aö utan en fokh. að innan. Glæsil. útsýni. 4213 Suðargata - Hf. Nytt 162 fm pamús m. innb. bílsk. sem stendur á fallegum útsýnis- stað. Húsið er ekki fullb. en með eldhúsinnr. og fullfrág. baði. 3-4 svefnh. Laust strax. V. aðeins 10,9 m. 4405 Þjónustuhús - Hjallasel. vand- að og fallegt parh. á einni hæð. Fallegur garður. Þjónusta á vegum Reykjavb. er í næsta húsi. V. 6,9 m. 2720 LaXakVÍSl. Vorum að fá í sölu glæsil. 200 fm raðh. á tveimur hæðum á þessum eftirsótta stað. 38 fm bílsk. Húsið er tilb. til afh. nú þegar. Húsið og bílsk. eru tilb. u. trév. og málningu en fullf. og máluð að utan. Lóðin er ræktuð og full- frág. V. 10,9 m. 4665 Víð MÍklatÚn Mjög fallegt u.þ.b. 200 fm. raðhús sem er tvær hæðir auk kj. Góður 28 fm. bilsk. Suðurgarður. Vandað hús I toþp- standi. Vaðeins 11,5 m. 4676 HrauntUnga Mjög fallegt og vel um- gengið u.þ.b 215 fm raðhús á tveimum hæð- um. Stór og glæsilegur garður. Húsið er enda- hús fremst i röð með miklu útsýni. 4674 Við Vesturberg Giæsii. tengih, með innb. bitsk. og stórri sðlstofu. Hér er um elnstaklega glæsilega eign að ræða. 4- 8 svefnherb. og um 55 fm. vðnduð sótetofa. Skiptl á minni eign koma til greina. V, 15,7 m. 3777 Fagríhjalli. Fallegt raðhús á tveimur hæðum auk riss samtals um 198 fm. Innb. bíl- skúr. Parket. Gott eldh. Stór um 25 fm sólpall- ur. Húslð er ekki alveg fullbúið. V. 13,5 m. 4635 Melbær - tvær íb. vomm að fá i sölu vandað 256 fm endaraðh. á þremur hæð- um í neðstu röð. Sér 2ja herb. ib. i kj. Bilskúr. V. 14,950 m. 4632 SeljabraUt. Akafl. vandað og fallegt u.þ.b. 190 fm endaraðh. ásamt stæði í bílag. Vandaðar innr. Suðurlóð. V. 10,9 m. 3710 Mosarimi í smíðum. Mpg taiiegt 157 fm raðh. á einni hæð með 25 fm bílskúr. Gott skipulag. 3 rúmg. svefnh. Góðar stofur. V. 8,0 m. 4617 Bakkasel. Mjög gott og vel viðhaldið 234 fm endaraðh. ásamt 20 fm bilsk. Vandaðar innr. Hiti i stéttum. Fráb. útsýni. Mögul. á séríb. ájarðh.V. 13,4 m. 3890 Suðurhlíðum KÓp. Vorum að fá i sölu glæsil. 213 fm raðh. við Heiðarhjalla sem skilast fullfrág. að utan en fokhelt að innan. Stór bílsk. og glæsil. útsýni. V. 10,5 m. 4407 JÖkíafold. Glæsil.150 fm endaraðh. 4 svefnh., 2 stórar suðurstofur o.fl. Masslft parket og flísar á gólfum. Vandaðar innr. Áhv. 5,6 millj. I hagst. langtlmal. V. 13,5 m. 3537 Breiðholt - Skiptí. Mjöggottca140 fm endaraöh. ásamt 21 fm bilsk. Massívt park- et, vandaðar innr. Fallegur suðurgarður. Skipti á 3ja-4ra herb. ib. ath. V. 10,2 m. 4228 Breiðvangur. vomm að n i soiu glæsil. neðri hæð og kj. með sér inng. í fallegu 2-býlish. 31 fm bilsk. Á hæðinni eru 5 herb. en I kj. 2 herb. Vandðar innr. Góð staðsetning. V. 13,0 m. 4657 HaukshÓlar 198fm. vönduð sérhæð á tveimur hæðum með miklu útsýni. Hæðin skiptist m.a. í 4 svefnherb. (5 skv. teikn.), stofu m. arni, borðstofu o.fl. Innb. bilskúr V. 12,9 m. 4069 Hjarðarhagi vorum að fá i sðiu 107 tm. íbúö á efstu hæð í 4ra hæöa blokk. Glæsilegt útsýni. íb. skiptist m.a. í 2-3 stofur og tvö svefnh. 4679 Skálaheiði - KÓp. Falleg 112 fm neöri sérh. ásamt 28 fm bílskúr. 4 svefnh. Sér- þvottah. Vestursv. Ath. sk. á 2ja-3ja herb. I Kóp. V. 9,6 m. 4593 Lynghagi. Mjðg rúmg. og björt um 108 fm hæð I fallegu steinh. ásamt 27 fm bílskúr. Fallegar stofur með arni. Garðskáli, 3 herb. o.fl. Frábært útsýni. V. 10,9 m. 4646 Oldugata 4. Vorum að fá I sðlu neðri hæð í virðulegu og glæsil. steinh. I hjarta borg- arinnar. Um er að ræða um 165 fm eign í einu af fallegri húsum borgarinnar. V. 13,9 m. 4596 Efstasund 99 - nýstandsett ID. Vorum að fá í sölu 4ra herb. neðri hæð m. sér inng. íb. hefur öll verið standsett m.a. nýtt eldh., baðh., skáþar, hurðir, gler o.fl. Nýtt park- et. íb. er laus nú þegar. V. 7,5 m. 4580 Holtsbúð - 2 íbúðir. tm saiu mjðg falleg og vel staðsett eign sem er um 233 fm auk 35,5 fm bilsk. Aðalhæðin er um 167 fm og skiptist m.a. í 4 herb., stofur m. arni, þvottah., búr o.fl. Möguleiki á sér 66 fm Ib. Glæsil. útsýni. V. 15,8 m. 4089 Brekkulækur. 5 herb. bjðrt og falleg 115 fm hæð (2. hæð) auk 23 fm bílsk. í húsi sem mikið hefur verið standsett. Ákv. sala. V. 9,8 m. 4477 Hjallavegur - laus. snyrtiieg og björt 4ra herb. efri hæð sem er að gólffleti ca. 80 fm ásamt geymslurisi. Húsið er tvíbýli í góðu standi, klætt að utan. Góð lóð. Laus strax. V. 5,9 m. 4468 VeStUrbær. Falleg 95,9 fm sérh. í gömlu en mikið endurnýjuðu timburh. við Vesturvalla- götu. Falleg gólfborð á gólfum. Nýtt eldh., gluggar, gler, klæðning og lagnir að hluta. Áhv. hagst. lán ca. 3 m. V. 8,1 m. 3431 NeSVegur. 118 fm 4ra-5 herbergja neðri sérh. i nýl. húsi, Allt sér (ínng., hiti, þvottaharb. o.fl.) Fallegt útsýni. Ákv. sala. V. 8,9 m. 3734 NjÖrVaSUnd. Rúmg. og björt 122 fm nðri sérh. ítraustu steinhúsi. íb. er laus nú þegar. V. 9,4 m. 4259 4RA-6 HEF FífUSel. Vorum að.fá í 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í skemmtilegri 3ja hæða blokk. Stæði í bílag. V. 6,9 m. 4661 Eyjabakkí. 4ra herb. góð og vel staðsett íb. á 2. hæð. Sérþvh. Einstakl. góð aöstaða f. bðrn. Áhv. 4,2 millj. V. 7,3 m. 3701 FÍSkakVÍSl 5-e herb. glæsileg 127 fm. Ibúð á tveimur hæðum! m)ðg snyrtilegu húsi. Á hæðinni er m.a. 2 herb., baðh., eldh. ög stofur. Á jarðh. er m.a. herb. og sjónvarpsherb./hol. Ákv. saia V. 9,9 m. 4603 Uthlíð Vorum að fá i einkasölu 4ra herb. fallega íb. á rish. Vandaðar innr. m.a. parket á gólfum og endurn. innr. í eldh. Suður svalir. Fallegur garður. V. 7,6 m. 4671 Engjasel 4ra herb. glæsil. endaib. á 2. hæð á einum besta útsýnisstað I Seljahv. Ein- staklega góð aðstaða fyrir börn. Innang. í bilag. Parket á gólfum. Toppeign. Skipti á sérbýli i Seljahverfi koma til greina V. 8,5 m. 4508 DrápUhlíð Mjög falleg og stór u.þ.b. 118 fm. litið niðurgr. kj.íb. í glæsil. steinh. ( þessari íb. eru stórar stofur og vítt til veggja. Allt sér. Falleg suðurlóð. Áhv. 5,5 m. Byggsj. 4680 HjarðarhagÍ. Vorum að fá i sölu 6 herb. 165 fm efri hæð og ris i 4-býlis. á þessum eftir- sótta stað. V. 9,9 m. 4651 Einnig er til sölu risíbúðin í þessu húsi (2ja herb.) Verð 5,5 m. 4668 Uthlíð. Til sölu um 120 fm 5 herb. ib. á 1. hæð. Ib. skiptist m.a. í 2 saml. stofur, 3 herb. o.fl. Sér inng. og hiti. Eftirsóttur staður skammt frá Miklatúni. Laus fljótlega. V. 9,3 m. 4649 Rekagrandí. Vorum að fa i sðju fallega 100 fm 4ra herb. íb. í skemmtilegri blokk. Stæði i bilag. Skiþti á stærri eign koma vel til greina. V. 9,1 m. 4639 Álfheimar - laus. Faiieg 98 tm ib. a 3. hæð. Endurnýjað eldh. og baðh. Nýtt gler og oþnanleg fög. Góð sameign. Laus strax. Áhv. byggsj. m. 4,9% vöxtum 3,5 m. V. 7,5-7,6 m. 4641 StÓragerðí. Vorum að fá l sðlu 96 fm 4ra herb. íb. ásamt bílskúr. Áhv. ca. 3,3 m. byggsj. V. 6,9. 4598 NÖkkvaVOgUr. Vorum að fa i sölu góða 92 fm 4ra herb. íb. á 2-býli. Nýtt þak og gler. V. 6,5 m. 4636 Bogahlíð - góð kjör. goö 81,7 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð ásamt aukah. í kj. Nýtt eldh. með sérsm. innr. Ný- viðgerð blokk. Laus strax. Lyklar á skrifst. Góð kjðr i boði fyrir traustan kaupanda. V. 8,5 m. 4161 KAUPENDUR ATHUGIÐ aðeins hluti eigna úr söluskrá okkar er auglýstur í blaðinu í dag. Kleppsvegur - útsýni. Faiieg 100,9 fm ib. á efstu hæð m. frábæru útsýni. Pvottaaðst. í ibúð. Stórar suðursv. o.fl. V. 6,3 m. 4247 Hrísmóar - „penthouse" Glæsil. 5 herb. 126 fm íb. á 5. og 6. hæð (efstu) ásamt stæði í bílag. Á neðri hæðinni eru m.a. stór stofa, 2 herb., eldh., og baðh. ásamí sól- skála sem er á mjög stórum svölum. Á efri hæðinni eru 2 rúmg. herb. Fráb. útsýni. Ib. er laus fljótl. V. 9,7 m. 4416 Þrastarhólar. Mjog goð 120 fm 5-6 herb. íb. í góðu 5-býli ásamt 25 fm bílsk. 4 svefnh. Sér þvottah. og búr. Vandað eldh. Tvennar svalir. Laus strax. V. 8,5 m. 4431 Ugluhólar - bílskúr. 4ra-s herb björt endalb. á 3. hæð (efstu) I litilli blokk. Sér- smiðaðar innr. Parket. Glæsil. útsýni. Góður staður. Laus strax. Áhv. 3,6 m. V. 7,9 m. 4561 Háaleitisbraut - bílskúr. 4ra-s herb. 108 fm mjög falleg endaíb. (frá götu) á 2. hæð. Nýtt eldh., nýl. gólfefni, nýstandsett blokk. Áhv. sala. V. 8,9 m. 4581 Laufengi - lækkað verð. Faiieg um 111 fm íb. á 3. hæð sem afh. fljótl. tilb. u. trév. og málnlngu og m. innihurðum og sól- bekkjum. Góð kjðr. Lyklar á skrifst. V. 6,9 m. 4198 Fálkagata. 4ra herb. falleg og björt Ib. á 1. hæð með suðursv. Parket. Ftáb. staösetning. Áhv. 3,0 m. byggsj. V. 7,1 m. 4475 HáaleÍtÍSbraUt. Vorum að fá tjl solu um 102 fm góða íb. á 4. hæð. Parket á stofu. Innb. bilskúr. Suðursv. Fallegt útsýni. Laus fl]6t- lega. V. 8,2 m. 4408 Dvergabakkl. 4ra herb. mjög góð íb. á 1. hæð ásamt aukaherb. i kj. Sér- þvottah. innaf eldh. Nýstandsett blokk. V. 7,2 m. 4418 Egilsborgír. 5 herb. falleg íb. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neðri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. í risi eru 2 góö herb., snyrting og góð stofa. V. 10,5 m. 4406 Eyrarholt - Hf. Fuiib. giæsii. ib á 2 hæð með sérstaklega fallegu útsýni. Laus strax. Skipti á minni eign koma vel til greina. Hagstæð greiðslukjör. V. aðeins 10,9 m. 4412 HátÚn. 4ra herb. 84 fm íb. á 2. hæð í lyftuh. sem nýl. hefur verið standsett að utan. Nýtt Dan- fosskerfi. Laus strax. V. aðeins 6,2 m. 4411 Eyjabakki. 4ra herb. falleg endaíb. á 3. hæð. Sér þvottah. Hagst. langtímalán ca 5,0 m.. V. 7,2 m. 3801 Háaleitisbraut - mikið áhv. Snyrtileg og björt endaib. um 108 fm ásamt 22 fm bílsk. Áhv. 8,9 m. byggsj. og húsbréf. Útb. aðeins 600 þús. V. 9,5 m. 4334 ÞÍnghOltÍn. Góð 71,3 fm íb. á t hæð í góðu timburh. við Lokastíg. Gólfborð á gólfum. 3 svefnherb. Áhv. hagstæð lán 2,8 m. V. 5,3 m. 4343 Breiðvangnr. Mjðg faiieg 121 tm ifa. & 1. hæð. Nýtt eldhús, gott bað. Parket á stofu. Suðursv. Aukaherb. i kj. Áhv. ca 5,6 m. hagst. lán. V.8,9m. 2738 Kambasel - 5-6 herb. goö 149 fm lb. á tveimur hæðum. Á neðri hæð eru m.a. 3 herb., þvottah., baðh.,lstofa o.fl. í risi er baðh. og stórt baðstofuloft en þar mætti innr. 1-2 herb. V. aðeins 8,5 m. 4180 BMkahÓlar. Vorum að fá í sölu snyrtilega 3ja herb. íb. á 4. hæð í lyftuh. Húsið er nývið Brekkubyggð - Gbæ. vorum að fá i sölu sérl. glæsil. 3ja herb. hæð I eins konar raðh. Parket. Vandaðar innr. Fráb. staðsetning. V. 8,7 m. 4666 Neðstaleiti m. bílskýli Rúmgðð og björt u.þ.þ. 100 fm. endaíb. m. miklu út- sýni. Suðursvalir. Sér þvh. Stæði í bílag. V. 9,8 m. 4675 KÓngsbakkí - laUS Falleg og björt u.þ.'b. 73 fm. íbúð á 2. hæð I góðu fjölbýli. Sér þvottahús. þarket. V. 5,8 m. 4660 KlapparStígUr Vorum að fá i einkasölu góða 3ja herþ. 93 fm. ib. á 3. hæð i nýlegu 6 iþ. húsi. Stæði i bllag. V. 6,9 4558 KÓngsbakkÍ. Snyrtileg og björt um 75 fm íb. I góðu fjölbýliASér þvottah. Laus strax. V. 5,8 m. 4660 Skeggjagata. vorum að n < sðiu guii- fallega 3ja herb. íb. á 1. hæð í 4-býli. Ný gólf- efni. Laus strax. Áhv. ca. 3,1 m. byggsj. V. 4,9 m.4638 KrÍnglan. Vorum að fá I sölu „lúxus" 91 fm 3ja herb. íb. á jarðh. í nýl. húsi. Parket. Sól- stofa. Vandaðar innr. V. 8,5 m. 4631 GrettÍSgata. Snyrtileg og björt um 75 fm íb. á 1. hæð í traustu steinh. Suðursv. Groin lóð. V. 5,3 m. 4610 GrettÍSgata - laUS. Rúmg. og björt um 75 fm íb. á 2. hæð í vel byggöu steinh. Stórar nýl. suðursv. íb. er taus. V. 5,5 m. 4611 NeSVegUr. Rúmg. um 86 fm íb. Ikj. Suö- urlóð. Laus strax. Áhv. um 3,6 m. húsbr. og byggsj. V. 5,3 m. 4433 Eskíhlíð. Góö 83 fm. kjíb. Nýtt eldh. og bað. Parket á stolu. Áhvll 3,5 millj. byggsj. Laus strax. V, 6,5 m. 3209 Dúfnahólar m/bflsk. Rúmg. og björt um 75 fm ib. á 3. hæð ásamt 23 fm bíl- skúr. Vestursv. Fráb. útsýni. ib. er laus. V. 6,9 m. 4605 ÆgÍSÍða. 3ja herb. 90 fm falleg kjallaraib. I virðulegu húst. Sér inng. og hiti. Fagurt útsýni. V. 7,9 m. 4573 Tryggvagata. 3ja herb. 93 fm falleg og björt íb. á 4. hæð í lyftuh. Parket. Góð eld- húsinnr. Glæsil. útsýni yfir Höfnina. Suðursv. Laus strax. V. 6,9 m. 4226

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.