Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. AGUST 1995 C 11 Fyrningar frá 0 til 50 ára Föst 2,4% á óri 7,000,000 6,000,000 Mat 5,000,000 4,000,000 3,000,000 . .0,92% óári 1% fyming af vorði á ári. Fyrning skv. vélarmati Fasteignamats ríkisns 0,64% áári -f- Oár 10 ár 20 ár 30 ár Aldur —i— 40 ár 50 ár Dæmi um útreikning á eignarhluta sel janda og endursöluverði: Kaupverð á nýrri 4ra herb. íbúð 8.000,000. kr. Útborgun kaupanda 800.000. kr. Útreikningur er gerður á föstu verðlagi. Upphafl. verð íbúðar er Samþykktar endurbætur Fyrning (1%) Vanrækt viðhald Innkaups-/endursöluv. Eftirstöðvar láns Eignarhluti seljanda Áætlaðar vaxtabætur Eftir 2ja ára eignarhald: Eftir 20 ára eignarbald 8.000.000 kr. 8.000.000 kr. 0 kr. 0 kr. 160.000 kr. 1.600.000 kr. 0 kr. 0 kr. 7.840.000 kr. 6.400.000 kr. 7.099.000 kr 4.799.000 kr. 741.000 kr. 1.601.000 kr. 130.000 kr. 872.000 kr. 1 Raunkostnaður seljanda við að búa í félagslegri íbúð er 1% fyrning og 2,4% vextir af áhvílandi láni annað er endurgreitt við innlausn. Ef fjölskyldutekjur seljanda eru 150.000 á mánuði, hefur kostnaðurinn verið um 16.000 kr. á mánuði, að teknu tilliti til vaxtabóta. Gert er ráð fyrir að eigandinn hafi átt íbúð á undan þessari og að endurbætur ög vanrækt viðhald hafi verið af sömu stærð. Annar IBKÍ' Sniðugt munstur HÉR MÁ sjá einfalt en sniðugt munstur á \egg. Undirmálning er hvít en ofan á hana er dýft með reglulegu millibili svampi sem í er svört málning. Sumarblóm í glugga MARGIR eru með sumarblóm undir gluggum utanhúss en færrí eru með þau inn í stofu hjá sér. Hér hefur sumarblómunum verið komið fyrir neðan við stofu- glugga innan húss og gardínur hengdar upp í litum sem fara vel við umrædd sumarblóm. rekstrarkostnaður er ekki í þessum samanburði. Enda háður stað- setningu húsnæðisins en ekki Séreignir Hrfsholt — Gbæ 25949 231 fm einb. ó tveimur hæðum ásamt góðum tvöf. bílsk. Fráb. útsýnisstaður. Húsið nýtist auðveldl. sem tvíb. 5 svefn- herb., 2 stofur. Verð 16,5 millj. Viðarrimi 25842 153 og 163 fm einbhús m. bílskúr á hreint ótrúlegu verði. Afh. á þremur byggstigum. Fokh./t.u.t./fullb. Fullbúið 153 fm einb. án gólfefna m. öllum innr. á aðeins 10.960 þús stgr. Birkiteigur — Mos. 14863 Mjög vel staðs. 160 fm einb. á tveimur hœðum ásamt innb. bilsk. Húsið er enda- hús sem gefur fallegt útsýni og mikið rými. Á neðri hæð er sérinnr. lítil ib. Áhugaverð eign á mjög hagst. verði, 10,5 millj. Helgubraut 15 - Kóp. 16279 Mjög fallegt 215 fm endaraðh. m. séríb. i kj. Vandaðar innr. og gólfefni. Arinn i stofu. 3 góð svefnh. uppi, 1-2 herb. niðri. Ræktað- ur garður. TOPPEIGN. Verð 14,4 millj. Reykjabyggð — Mos. 25665 Gott nýtt einbhús. i dag tvær íb. 104 fm 5 herb. ib. og 70 fm 3ja herb. íb. Tvöf. bílsk. Heitur pottur. Ræktaður garður. Krókamýri — Gb. 12850 193 fm einbhús á einni hæð með innb. bilsk., að mestu fulib., með vönduðum innr. Parket og flísar. Verð 16,6 millj. Blikahjalli - Kóp. 24297 197 fm par- og raðh. v. Blikahjalla 2-18, Kóp. Húsin skilast fullfrág. að utan, mál. m. frág. lóð og snjóbræöslu i stéttum. Verð miðað v. fokh. 10,0 millj. Tilb. u. trév. 13,6 millj. Fullfrág. 15,6 millj. Teikn. á skrifst. Klettaberg - Hf. 22625 Sérlega glæsil. parhús á tveimur hæðum ásamt innb. tvöf. bilsk. alls 220 fm. 4 góð svefnherb., stór verönd og frábærar suð- ursv. Snjóbræðsla í tröppum. Eign i algjör- um sérflokki. Skilast fullb. að utan, tilb. að innan fyrir 9,9 millj. eða tilb. u. trév. á 12,5 millj. Reykjaflöt - Mosfellsdal 156 fm fallegt einbhús á 6000 fm eignar- lóð. Kjörin eign fyrir útivistarfólk. Áhv. 6,5 millj. Verð aðeins 10,9 millj. aðstæðum íbúans. Hvort þetta telst hátt eða lágt skal ekki metið hér, hver og einn verður sjálfur að líta á sinn kostnað við að búa og gera samanburð. Eins og sést í þessari töflu er innkaupsverð til seljanda eðlilega það sama og endursöluverð til 'kaupanda. Um aðra þætti í umhverfi íbúðareigandans en lánin er sjaldan rætt, sveitarstjórnarmenn tala um dýrar félagslegar íbúðir sem þeir byggðu og vilja afskrifa lánin, en minnast lítið á aðra þætti í umhverfi íbúðareigandans. Upphitun, rafmagn, fasteignagjöld, vaxta- bætur o.fl. Ábyrgð sveitarfélaga Fólk flýr frá- bestu kjörunum á húsnæðismarkaðinum vegna rangra upplýsinga, og skorti á upplýsingum frá þeim sem eiga að veita þær og viljaleysi fjölmiðla til að kynna sér staðreyndir. Ábyrgð sveitarstjórna og húsnæðisnefnda sem starfa í þeirra umboði er mikil. Sveit- arfélögin fengu á þessu ári heimild til að úthluta félagslegum íbúðum til einstaklinga og mun sú vinna væntanlega fara alfarið fram hjá þeim, þegar fram líða stundir. En öllu valdi fylgir ábyrgð og því miður hefur oft vantað ábyrgð og festu í vinnu sveitarfélaga við upplýs- ingamiðlun og innlausn og endur- sölu íbúða. Það eru helst stærstu sveitarfélögin sem hafa bolmagn til að sinna þessu. Væntanlega verða minni sveitarfélögin að sameinast um þessa vinnu. Mikilvægt er að þekkingin/ráðgjöfin sé stöðug í viðkomandi sveitarfélagi. Einn liðurinn í því er að skapa festu í starfsemi húsnæðisnefnda. Við þurfum sameiginlega að taka á þeirri gagnrýni sem í gangi er, breyta því sem þarf að breyta og leiðrétta misvísandi upplýsingar sem gera eigendur þessara íbúða óörugga og aðra hrædda við að kaupa eða leigja félagslega íbúð. Við þurfum að ákveða fyrir hverja við ætlum að byggja eða kaupa félagslegar íbúðir og ef á þarf að halda þora að endurskoða aðgang fólks að þessum lánum Bygg- ingarsjóðs verkamanna. Jafnhliða þessu verður að opna á aðra möguleika til fjármögnunar vegna íbúðarkaupa eða til leigu á öruggu húsnæði. Félagsleg íbúð er góður val- kostur, og ábyrgð þeirra sem fjalla um húsnæðismál stór. Öruggt hús- næði á viðráðanlegum kjörum er mannréttindi sem ber að vernda. IÐNAÐARHURÐIR - BILSKURSHURÐIR ÞAK- OG VEGGSTÁL ISVAL-BORGAH/F. HÖFÐABAKKA9 -112 REYKJAVÍK - SÍMI: 587 8750 - FAX: 587 8751 Hæðir Langholtsvegur 25876 103 fm mjög bj'ört og rúmg. neðri sérh. í þríb. ásamt nýl. 29 fm bílsk. Sérinng. og -hiti. Húsið er vel staðs. í botnlanga, þ.e. ekki fram við Langholtsveginn. Æskileg skipti á 3ja herb. ib. Verð 8,5 millj. Heiðarhjalli — Kóp. 24798 122 fm efri sérhæð ásamt 25 fm bílsk. á fráb. útsýnisstað. Afh. tæpl. tilb. u. trév. Áhv. 4,8 millj. Verð 8,8 millj. Lyklar á skrifst. 4ra-6 herb. Ofanleiti 25935 111 fm falleg 4ra herb. íb. á efstu hæð ásamt stæöi í bílskýii. Mikið útsýni. Vand- aðar innr. Parket. Suðursv. Pvottah. i íb. Verð 11,5 millj. Tryggvagata 24942 98 fm 4ra harb. ib. & 2, hæð i fjölb. Sórsmfðaðar Inhr. Parket og flfsar. Flísai. baðherb. Áhv. 2,8 míllj'. byggsj. Verö 7,5 millj. SUÐURLANDSBRAUT 52 v/FAXAFEN HUSAKAUP 568 2800 FASTEIGNAMIÐLUN 568 2800 Lækjargata - Hf. 25879 114 fm „penthouse"-ib. é 3. hæð i nýl. fjölb. ásamt góðum bílsk. Vandaðar innr. og gólfefni. Fráb. útsýni. Aðeins 4 ib. í stigahúsi. Verð 9,8 millj. Flétturimi 3704 108 fm ný og fullb. 4ra herb. íb. á 1. hæð í 3ja hæða fjölb. Merbau-parket. Öll tæki og innr. komin. Sameign og lóð skilast fullfrágengin. Verð 8,8 millj. Sérl. hagst. grmögul. allt að 80% veðsetning. Kríuhólar 13297 121 fm 5 herb. ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Hús nýl. gert upp. Nýl. gler. Upprunalegar innr. Skipti hugsanl. á minni eign. Verð 6950 þús. Dúfnahólar 10142 Góð 121 fm ib. ásamt rúmg. innb. bílsk. 3 góð svefnherb. Fráb. útsýni. Verð 9,4 millj. Veghús 20815 123 fm glæsil. íb. i litlu fjölb. ásamt 26 fm bílsk. 3 rúmg. svefnherb. Sólstofa. Allt nýtt og vandað. Parket og flisar. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 10,8 millj. Hjallavegur 25501 Rúmg. rishæð, ásamt óinnr. efra risi, i fal- legu eldra tvíb. Hús í góðu ástandi. Upp- runalegar innr. 2 svefnherb. og 2 stofur. Lyklar é skrifst. Verð 5,9 millj. Ugluhólar 25480 93 fm góð 4ra herb. ib. á 3. hæð i litlu fjölb. ásamt bílsk. Vandað trév. Parket. Eikareldhinnr. og Gaggenau-tæki. Suð- ursv. Útsýni. Hús nýl. málað. Verð 7,7 millj. Ránargata 23366 93 fm 4ra herb. rúmg. íb. á 2. hæð í eldra fjölb. Verð aðeins 6,1 millj. 3ja herb. Engíhjalli 18687 Góð 4ra herb. hornfb. á 7. tiæð í lyftuhúsi. Suðursv. Glæsil. útsýni. Þvhús á hæð. Húsið er nýl. yfirfaríð og málað. Verð 6,5 millj. Fffurimi 25516 100 fm 3ja herb. efri sérhæð í tvíb./parh. Sérinng. Beykiinnr., flísal. baðherb., parket og marmari. Góðar suðursv. Áhv. 5,0 millj. húsbr. Verð 8,5 millj. Hátún 25201 77 fm góð 3ja herb. ib. í nýviðg. lyftuh. Nýtt gler og hluti glugga. Fráb. útsýni. Góð sameign. Verð 6,5 millj'. Vitastígur 25972 88 fm 3ja herb. áhugaverð íb. í góðu húsi í miðbæ Rvíkur. Rúmg. herb. og stór stofa. Parket. Svalir. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,8 millj. Arnarsmári — Kóp. 25649 81 fm gullfalleg íb. á 1. hæð í nýju litlu fjölb. Hús og íb. fullb. Glæsil. innr. parket og flísar. Nuddbaðkar. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,0 millj. Lundarbrekka — Kóp. 18876 87 fm góð 3ja herb. íb. m. sérinng. Park- et. Fallegt útsýni. Áhv. 2,8 millj. Lækkað verð kr. 6,0 millj. Hrísmóar — Gbæ. 25965 114 fm falleg íb. á 3. hæð í lyftuh. m. bíl- skýli. Nýtt parket. Sólskáli. Húsið er við- haldsfrítt að utan. Nýl. klætt m. varanlegri klæðningu. Stutt í alla þjónustu. Hentar vel fyrir eldri borgara. Verð 9,5 millj. Hraunbær 25964 89 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í góðu húsi. Sameign nýl. tekin í gegn. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. Langholtsvegur 9103 Stór og rúmg. 3ja herb. rishæð í góðu þríb. Suðursv. Parket. Endurn. bað. Rækt- aður garður. Verö 6,3 millj. Langamýri — Gb 24592 Falleg 84 fm 3ja herb. íb. með sérinng. í nýl. litlu fjölb. Sérsmiðað eldhús, flisal. baðherb. Eikar-parket. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. Laus fljótl. Austurströnd 23275 80 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð i góðu fjölb. ásamt stæði f bflskýli. Áhv. 1,7 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. Lokasti'gur 16815 Rúmgóð 3ja herb. ib. ( kj. Sérinng. og allt sér. 2 góð svefnherb. Eikarparket. Flisalagt bað. Nénast allt endurn. Verð 4,9 millj. Austurströnd 23834 80 fm góð íb. á 5. hæð í nýl. lyftuhúsi. Parket og flísar. Fráb. útsýni. Skipti á stærri eign koma til greina. Bilskýli. Verð 7,7 millj. Vallarás 25138 84 fm 3ja herb. ib. á 5. hæð í nýl. lyftu- húsi. Góð íb. Vandað fullfrág. hús og garð- ur. Fráb. útsýni. Áhv. 3,5 millj. hagst. lán. Verð 7,2 millj'. Hátún 25201 77 fm íb. í nýviðgerðu lyftuhúsi. Nýtt gler og hluti glugga. Góð sameign. Mikið út- sýni. Verð 6,5 millj. Leirubakki 24841 103 fm 4ra herb. íb. á efstu hæð í góðu fjölbýli. Parket. Þvherb. í íb. Stutt i þjón- ustukjarna. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,8 millj. Álfaskeið 24781 110 fm 3ja-4ra herb. íb. m. sérinng. og bílsk. Stórar stofur, 2-3 svefnh. Allt sér. Þvhús og góð geymsla i íb. Áhv. tæpar 5,0 millj. Verð 7,2 m. ^j Hjarðarhagi 18808 108 fm mjög rúmg. og falleg 4ra herb. íb. á jarðh. í fjölb. nél. H.i. Áhv. 3,0 millj. húsbr. Verð 6,8 millj. Ath. skipti á íb. á Akureyri. Vesturberg 21348 96 fm íb. á 3. hæð i góðu fjölb. 3-4 svefnh. Rúmg. stofa. Sérþvottah. Suðursv. og fráb. útsýni. Ný gólfefni. fb. er nýmáluð. Verð 7,0 millj. Óðinsgata - nýtt hús 83 fm &>¦ i nýju húsi i Þíhgh. Glæsi!. innr. á tvaimur heeoum. Parket og fís- ar. íbherb. t jcj. Sérbilastæði. Áhv. 2,3 mlllj. Verð 8,6 mlll). 11435. Skipholt 24380 Góð 4ra herb. ib. á 2. hæð í fjölb. Vandaðar innr. Gott hús. Stutt ( búðir og Kkólo. Verð 6,9 millj. Lundarbrekka - Kóp. 20158 4ra herb. endaíb. meö sérinng. Góð gólf- efni. Þvhús i ib. Hús nýl. viðgert. V. 7,4 m. Fífurimi 25516 100 fm 3ja herb. efri sérhæð í tvib. par- húsi. Sérinng. Parket og marmari. Beyki- innr. og flisal. baðherb. Góðar suðursv. Áhv. 5 millj. Lyklar é skrifst. Langholtsvegur 22615 90 fm 3ja herb. ib. í kj. í góðu þrib. Góður ræktaður garöur. Áhv. 3,2 millj. húsbr. og lifeyrissj. Verð 6,7 millj. Sólheimar 23439 85 fm 3ja herb. íb. á 9. hæö í lyftuhúsi. Mikið útsýni. Ib. býður uppá mikla mögul. Tvær lyftur og húsvörður. Verð 5,9 millj. Drápuhlíð 25417 Rúmg. 3ja herb. risíb. i fjórb. Allt nýend- urn. Flisal. bað. Parket og nýl. eidh. Hús í tóppstandi. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,7 millj. Gnoðarvogur 25281 88 fm 3ja herb. sérhæð i fjórb. Fráb. út- sýni. Suður- og austursvalir. Parket. Sér- inng. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Gnoðarvogur 238Ð1 Otsýnisíb, á efstu hæð i göðu fjölb. 68 fm. 2 evefnherb., gott eldh. Snyrtif, Bameígn. Verð 5,4 mttlj. Grettisgata 21487 69 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð i nýju litlu fjölb. með sér upphituðu bílast. Parket. Góður ræktaður garður. Áhv. 5,3 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. Drápuhlíð 24217 82 fm 3ja herb. ib. á jarðh. m. sérinng. Áhv. 2,9 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. Hrísrimi 14015 Glæsil. 90 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Vand- aðar innr., allt tréverk í stíl, Merbau og blétt. Sérþvhús í ib. Góð sameign. Áhv. 5 millj. húsbr. Góð grkjör. Verð 7,9 millj. 2ja herb. Miðleiti 26002 60 fm íb. á 4. hæð i nýl. lyftuh. ásamt stæði í góðri bílg. Vandaöar innr. Parket, flísar. Stórar suðursv. Innang. í bilg. Sérl. vönduð eign og góð sameign. Verð 6,5 millj. Einarsnes 26027 51 fm rishæð i tvíb. Endurn. að hluta til. Hentar vel fyrir laghentan einstakl. Mögul. á hreinni yfirtöku lána. Áhv. 3,0 millj. i húsbr. o.fl. Verö 4,4 millj. Hraunbær 15523 54 fm íb. á 2. hæð í fjölb. Parket og flis- ar. Húseignin er nýl. klædd að utan. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,9 millj. Kleifarsel 25198 59 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð i litlu fjölb. Góðar svalir. Björt og rúmg. íb. V. 5,3 m. Hátún 25866 54 fm góð 2ja herb. íb. í nýviðg. lyftuh. Suðursv. Sérlega góð sameign. V. 5,2 m. Vallarás 25481 Góð 2ja herb. íb. á jarðh. m. sérgarði. Vandaðar innr. Sameiginl. þvhús m. tækj- um. Áhv. 1,4 millj. byggsj. Verð 4,5 millj. Kríuhólar - „stúdíó- lb."21958 - Útb.1.3SO þus. + 19.300 per mán. Góð 44 fm „stúdtó- fb." f nývlðg. lyftuh. Ljósar innr. Enginn framkvsj. Verð 3,9 milli. Barónsstígur 25342 Góð lítil sérhæð ásamt geymsluskúr og rými i kj. Mikið endurn. eign i góðu tvíb. Nýtt eldh. og bað. Góðar innr. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 4,7 millj. Hraunbær 10142 60 fm ósamþ. ib. í kj. í fjölb. Rúmg. og björt. Gott eldh. Áhv. Isj. VR 650 þús. Verð aðeins 3,2 millj. Lyklar á skrifst. ti.i »>.,.., I*

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.