Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 6
Stuðírtí-e.. Hi;ibhu3.8einnift ,'. ÍS5"fm irí.jnnD. brfi* 'ÉarrSðsfr * Patkét; Flisar Hallegur flarðtur.'. VV, • :., „T.-iT..T--i-----—í-----si-x Hraunbi'aiit. G *s: afr6 ,: ?. j í^rV»&íf* * - frri fö: m; '"¦ nsðji irtét stjpti mogui, á"'., —— Xh-Z'f- *'•¦* H^steinsx/egur ' - . Stpk|sseyríwía«egt,air*h.á*rr))i, ' rMl&6Jvr\. Míkía endurp. 9jfit .!o A. .. \Goð lárijatw; "' ;i * , rgj-t*,. 'Hrióhtó 4J>. JjP#)«í^'rn «-Klil.:«i*§uJr trt ií^kiu;nár."(lppi..ó .skrif&t. itirusej. GI«É3Ú. arnchús á .piem W ¦ ^œfflum.'SQý fmVifk bílsr: 23 "mV CSt|esijr innr. Mögul. 4 'íf.Tm'^^á **''jf'-' Lei&hamrar. fiiíbtvus h 3ieni hæð 1S5 ffh auk "40 frrí bilsic Áhv. byggsj."4,'3 rrfilj': Verð 11,6-11,7 millj. Makask. mö*iúl. Psama hverfi." ¦ FÉLAGfl7/*STEIGNA5AtA .-'.>^: '. Í ' Gunrlar Gunnarsson, k ' •- '¦•'"- **S ' 1 -*.. ¦ i- •_- •- ¦ »' -¦ *¦'¦-. ¦ •. 'tí'.r *** ""Uigg- faateignasali, hs.-77410.»: [ w ' *J **\ 'J* "*** -¦.', ¦' í '¦*'*Sw » / ¦ : m%' f$&i£&- ¦**rr«i "'-- *" *A í.'^ --** "p!v5" 'ts^.'- " 'mvi:-';. í ^ «:' - • ' •*"Vf-*4 Bréf»íuil$aéB540 '. KRtKIG'LAft -Z*1RA *fes' ¦ 1 jé^vlKUtív/^af vk. i ^W*!*!-' ?J^aíh*-b.'.fe ''5 **'%J ' i feíl5*ͣͻV Mjög feiíái-tri^prl.. íb.. 100 trn á. j* '•] Jj^Pf*.' ;j^Sa->.arb.-'^^;]rmíJH;'*,' P9f|SK>¦ . ¦ .*. h9?n.rJliurK». Part4?ífeiau{sv. *"f 1.,,^^-íu^ftV^b^íljStiitóí.æWl ¦'--• B^ffl Ja-v-'^rr"^.'V^.'Væí¦ -4tjf^-v -'&M&i' •/w-f>i rat -h!'? «iMtí sjpötisft^ "4ij«»ri5 • ¦ ftjflaiL »í,e «•» ¦rtiaí' Q* tunlfey/J^Í"' inpalifeyft fyrjr Swfji<i»f,*Jrtv< 6,6 miJB: > Vérð-lO^Bíjíflll. tau^i st»ax. , f vt»^SifW3m funt).'"as ötan óg;-máiaff- <(})*. «arj" i<jnani VprS t^' tttHIJ. - .» 3)rt ni ;T. .búi*»!t TwWS. ,*iff^^^-}ttejm''é"rv-ifm- J UPf lalrrJrö-í^rírWÍ-rí^^ ,' he^'^V^r^-.iáf^Tínprtfr.p' M$k».u"--í»-j;--^l4r«^ * 8i9n" -l.-J í'v •-*r- Sériiieðir fjtárglaíBÍÍ. tJfri W.rKáeð, Í00 fm. ^a frnrb; m. sörjmfó. irinf 'í'arit-Jt. Áfiv. 5,I.n-4irJ.LrUiíatrá*.H«B«^ltj6r. •¦f..'1'r;" '»¦..;' UGLUHÓlAR SV./BÍL.8.C ' MI<jQ 3já herb, fþ.' 84 tm\rne5:22,, V) tt&jj, Stðfir Emuwsv. Ahv.:^/ «.itfj. V«* TA 'mfjjf, ,.—;, ,. .-.,-—,--- - ¦ / JHf<J:-M fBiili,?e,8,6,5 rr,;!fj. Atvinnunusnæöi Kftó«ÁeYoefit - -mös. »fjy) ^æsH; <waí>hij? ZJOfm ássrm tíífik. 5 sve"*iti«f*í. <lðö-9tóðsetri. ; SktpU möaut. Afjv. JS wil'tj. 'fcygBSj. H»e» 4,«<jbvfij-tum. Vtwí *4,emiilj. «AJWa«ST£»öí|R - MOS. . Rúmg. *nbhús 142 *m. 4 sVefniierb Psrke*.-%ggin*)al. f bfi&r.. Ahv. S,0 ml»l. V*>i* 10,2 mjiij. GIÚÁtAf*íÖ M7ÍkSK. Faflðtjt rsöh. 186 fen i tveimur Haeð- um-m. 26 fm bttsk. P&rket. Stórar auðursv. og aarðiy. figufng eignv Áhv. miHj. nu>9«i. 6.0 tnfUi. Verð 13,8 FLÉTTURtMr~Ar1»BÍLSK. '• fvý^jiæeileg 4r» hetfrV ftj." j 20 fm a 1. iteö m. sérinha; Párket. Síórar suðursv. Bllstrýti. 'Ahv. 0& mHfj. Verí. 9£"mfJ"j. " :*"¦' ' »''/¦" " <jf.....4* DVEft^HbtT-- MOS. ¦Rúmg., ejört-3j3 herb. íb. 91 fnfl á 1. hæð'í tvtbýti. §érthng. Qtjö stað-, setn. Verð 6,5 mtlli. * . ¦«¦¦¦• '!*¦'¦ Vj^tMTÁW. Hsf- kaupanai að d0f>569:.fDT hti}|~ •ffxjíðtíril stðrum aðk'-jy/fjfu'iljrufi og .' Ofllsw3eði fyftr-btílíd3ÖÍi é SVæði vest- *;' *an Eiliðóifa , HÁAL€»T)88«. Wi.BÍtSte . ftömg. ^a-.tisrb. fb. 81 fma jarðh.' m. ¦****• fni rjíft*, M&<jo!, 4bv. 4,J> mttlj. T-efdfSBtlsveri" e^mirtj. 4ra-5 l.ei. •VÍÐI^1Í*E--*R:^ 4WH06.. «r-rn-*at*tpri einb.''JS3<m l-iají.pg . rlií5»ar>i- 31 fn> btijk. 5 f.vefnherb. .tM^iji. t í\'r- herL Skipti in9jja».Íethy. 4,2 mfll|. ^rsási- _-- GRENJBYGGO - IVlpS. G.wsii. 'SýtJ' rafth. t}2 (m, ijl ^vijfn-.. herb. P-rfk^r,',flí^.f._.-é*Wrng; qjf. garðyr méö ¦Wrfinð: Prftb. <,rgTt.. Ahv.^iS fimáj. Í/.e%«,S iufflj. t IMAGR. HLEtVllVlS Rúmtj. 5 herb ' ib 1 i 7 fm » 2. haíð. 4 svelnh , stofa. borðstofa. ffuðursv. Leus strax. flaget. vwa 7,2 -rrtHj. ÁLFHOLT - HAFNARF. Ný 3ja herb.-fb. 93 fm á 1. hæð. Fulibúír,. Áhv, 4,9 millj. Lítus strak. ÁRTÚiMSHOtT Þetta glæsilega skrifstofy- og versl-- , unartiúsnæði , á pretnur hæðumt 1100 fm, með sökklum fyrir vlðbót- arbygg'ingú ésamt auglýsipgasktlti, seist í fjlutum eða skipti é annarrj eifln. T:; 8A«r*WOLT - EitiltS. ,0. 140 'fm rneð'33 'rp brtsk t svefnherb. --Cioð Stoðsfi4riir.g. Verr>*»g,7 m(-,J. — HC^-»ARtÓtN r-. MpS. iv**5h. ta?'. fm rfi^-^Xm'.oilsk; <t Sk-aSdherfj. Fuitij. si uVjn, *~<»{-|t<.4 íig nið- stöA <ió ^.r^JWr^MU búriki, 6.3 mlllj."V*rft STi-ráÍ. •; - NÁALEtTISSJ-rAt-T -JlRA g yel skipy) 1-00 fm b !íroti--»-f."f'fjSIbrn'.. et. Áhv. i,6 miHj.t^eTS ifl ml*,.. •LEtRUTANGI - IVIOS. Falleg neðrijríérh. 94 fm 3ja herb. ParVet. SeVir.ng. og garfiur. Mögul. áhv. 4.2 mMlj. Vrjfé 6,6 m'HJ. pizarastsSör ~ lyio.s, Vomm ai>"¦'* i eihíwsiStl/ htisnésiS^: fyrirtrirtastiö l rrHðt-93 IvIoí.'mjh'w}' . LautH>tra)t. Vw5 rf,0 it»1ii|. 'i. '>ý". ¦ " >-' '' ' rVH'*'l"'J*1'. ' T"T'»—* -------,---*,-----------;---^,---,. STdRj-reiGttt-í - íytot-., FetrMV^fW^; ?5t5 fm 'j'C jjttðJm , J m. ^*-rt>fl»tCj;^^ruj^í>, í.,. ,, i.w£díjCHU( 'fJH", Mrjfi!*-Há;'f%fMfíjí Ffí-i.íSEL - tVl/B{LSK G$» 4ru t»rb.' Ib'-ít'l. haíð 104 f-n rrtErl. t)rt-*ýil 2? fmíörjéér-íauiitKSv. Lsusstrsx. Msgst.íerð.Xr. 7,b m. ____________'-Zul______ ."'¦^í' .fe-'-v^**' ^—r _^___^______i________:____ —„----------------,—j,,— ,,.,,,_ ,., */-**^j-»»eRG ~ j&íA j :s% \\aú},h ijlSQ.í... <!*ir': J.t-'t^nherb. Þáftei ^uðw- ^MBtrV/. Ar*v. v *t»iltj- t-k-^í* rtuC"i;. amitner<§& IvlARKHOLT— M/BÍLSK. >RðmB6öaiaherb:R>. SOfmij 2. h'abð •me4-4>0 'ní tsrtit., 3|a rnetra hurðir.' ' Séririf>rj. ^uBurs*.. «ab-rt. verft 5,a mHlj. Suríiír íitisirit'j. GRIIVISfMES " .Nýr sumdrbústaður 50 hn 'með 20 fm svéfniofti f landi HrauBkots,. -Gn'msiíesi. Stór^verónd. 3&03 fin tlóð. Ver6 4,5 mlllj. ,.—r-iT.>i,..ni*. —i'. -.i.'i.'..^-.-.-. n ,',.-¦'". ¦a?A

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.